Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią
,,20 lat wspólnie’’ Władze gminy Nakło nad Notecią Tu wpiszcie nazwę samorządu, którego ta prezentacja dotyczy

2 Położenie Nakła Gmina Nakło nad Notecią położona jest przy połączeniu kanału Bydgoskiego z Notecią. Nakło leży na prawobrzeżnej ziemi nadnoteckiej, zwanej Krajną. Miasto Nakło nad Notecią usytuowane jest na głównych szlakach komunikacyjnych obejmujących trasę krajową nr 10, węzeł kolejowy (Szczecin - Piła - Bydgoszcz - Warszawa) i trakt wodny (rzeka Noteć i Kanał Bydgoski). Gmina Nakło leży w zachodniej części województwa Kujawsko-Pomorskiego w odległości (w linii prostej) 25 km od stolicy województwa Bydgoszczy. Łączna powierzchnia gminy wynosi 187 km2 - z tego na miasto przypada 10,65 km2. Teren gminy rozdzielony jest rzeką Noteć i Kanałem Bydgoskim - na dwie części: północną obejmującą sołectwa z dobrze rozwiniętym rolnictwem i teren miasta oraz południową gdzie zlokalizowane są zwarte kompleksy leśne obejmujące sołectwa Gorzeń - Potulice oraz Paterek -Wieszki. Wzdłuż rzeki Noteć ciągnie się pas "łąk nadnoteckich". Cała gmina w zasadzie, pozbawiona jest naturalnych stałych zbiorników wodnych. W przeważającej części teren gminy ukształtowany jest równinnie. Gmina Nakło nad Notecią graniczy z 6 jednostkami samorządowymi tj. gminami: Mrocza, Kcynia, Szubin, Sadki, Sicienko i Białe Błota.

3 Historia Pierwsza nazwa grodu "Nakieł" oznaczała miejsce, w którym można było założyć czółno "na kieł" (tj. na słupy porozmieszczane wzdłuż brzegu rzeki) i zamocować na tamtejszym podmokłym terenie.   Już w XI w. Nakło było ważnym grodem warownym. W 1109 r. zostało zdobyte przez Bolesława Krzywoustego, ale cały obszar Krajny znalazł się w polskich granicach dopiero w latach W 1299 r. Władysław Łokietek nadał prawa budowania miasta przy grodzie. Ze względu na swoje przygraniczne położenie posiada stolica Krajny burzliwa historię. Sąsiedztwo Zakonu Krzyżackiego oraz ziem zagarniętych przez Brandenburgię sprawiło, że był to teren trapiony licznymi zawieruchami wojennymi. Wielokrotnie niszczyli i łupili gród Krzyżacy. Mimo to rozwijało się wówczas osadnictwo i szczególnie za czasów Kazimierza Wielkiego, postęp gospodarczy. W XVI i XVVII w. nastąpił upadek miasta spowodowany pożarami, wojnami szwedzkimi, a także zarazą. W latach 70-tych XVIII wieku zaczęto tu budować Kanał Bydgoski, a w II połowie XIX w. kolej z Berlina do Bydgoszczy, a także pierwsze zakłady przemysłowe (cukrownia, rzeźnia). Ciągłość rządów pruskich przerwał krótki epilog wolnościowy, kiedy to Krajana weszła w skład utworzonego przez Napoleona Wielkiego Księstwa Warszawskiego (1807 r.).

4 Wywiad z Panem Czesławem Jarząbem, mieszkańcem gminy Nakło

5 Wywiad z mieszkańcem gminy Nakło przeprowadziły w dniu 23. 04. 2010r
Wywiad z mieszkańcem gminy Nakło przeprowadziły w dniu r. Klaudia i Kasia ,uczennice klasy III gimnazjum Klaudia: Co sądzi Pan o skuteczności władz gminy? Pan Czesław : Skuteczność władz gminy Nakło nad Notecią nie zawsze jest zadowalająca bo często ich decyzje nie są jednomyślne i zgodne z interesem wszystkich mieszkańców. Kasia: Jak na przestrzeni ostatnich 20 lat zmieniły się urzędy? Czy są bliżej obywateli? Pan Czesław: Na przestrzeni ostatnich 20 lat urzędy zmieniły się w dość znaczący sposób. Dostępność ich dla obywatela jest o wiele większa, większość spraw można załatwić w urzędzie gminy lub powiatu, ponieważ istnieją różnorodne wydziały zajmujące się określonymi sprawami. Klaudia :Czy łatwiej jest dzisiaj, niż 20 lat temu otrzymać informacje, czy urzędnicy konsultują decyzje z mieszkańcami? Pan Czesław: Dzisiaj o wiele łatwiej jest uzyskać różnorodne informacje dotyczące załatwienia różnorakich spraw urzędowych. Urzędnicy są bardziej kompetentni ponadto włądze często konsultują swoje decyzje  z przedstawicielami mieszkańców np. radą miasta  lub powiatu. Kasia: Czy uczestniczy Pan w wyborach samorządowych? Pan Czesław: Tak, biorę aktywny udział w wyborach samorządowych, ponieważ chcę aby mój głos  miał wpływ na rozwój miasta i inwestycji w nim realizowanych

6 Klaudia: Czy władze wykorzystują środki masowego przekazu, aby ułatwić załatwianie spraw?
Pan Czesław: Władze chciałyby by media przedstawiały je w dobrym świetle i poprzez pozytywną ocenę często chciałyby promować się np. w przyszłych wyborach. Często jednak zdarza się tak, że to dzięki mediom (prasie, radiu) my zwykli obywatele dowiadujemy się o wielu kontrowersyjnych posunięciach  i nie korzystnych działaniach. Kasia: Jakie wymagania powinno się stawiać urzędnikom? Pan Czesław: Urzędnik przede wszystkim powinien być kompetentny i rzetelny, życzliwy dla petenta. Powinien również posiadać dużą wiedzę na temat określonej dziedziny i mieć zdolność łatwego komunikowania się. Klaudia: Czy praca urzędników jest przyjazna obywatelom miasta i gminy? Czy widzi Pan poprawy w tej kwestii? Pan Czesław: Wydaję mi się, że wszystko zależy od ludzi, jeśli urzędnicy sumiennie wykonują swoje zadania i są życzliwi łatwiej  jest załatwić określone sprawy. W urzędach isteją wyznaczone dni i godziny w których petenci są przyjmowani, niestety jednak dostać się do burmistrza trudno. Nie zawsze jest się zadowolonym  z rozwiązania problemu. Wydaję mi się jednak , że  obecne władze  licząc na głosy swoich wyborów próbują być przyjaznym obywatelom. Kasia: Czy są jakieś osiągnięcia władz z ostatnich 20 lat, z których jest Pan dumny? Pan Czesław: W moim mieście niestety niezbyt wiele się dzieje, nasze miasto i gmina w porównaniu  z innymi tego typu miastami wypada niestety  blado, co prawda  od jakiegoś  czasu prowadzi się jakieś inwestycje np. basen  ale jest okupiony kredytem, który trzeba będzie spłacać. Cieszy mnie jedynie fakt , że powstają sale gimnastyczne, orliki itp. przedsięwzięcia.

7 Klaudia: Czy inwestycje w gminie Nakło z ostatnich 20 lat są trafne?
Pan Czesław: Inwestycje prowadzone w mojej gminie w ciągu ostatnich 20 lat raczej nie były znaczące, na pewno cieszy mnie fakt powstania obwodnicy ,bo w znaczny sposób odciążyło to ruch miejski. Ponadto podoba mi się rozwój infrastruktury związanej z edukacją czyli budowa szkoły i sali  w Paterku, sal gimnastycznych w gimnazjum nr 3 i w Ślesinie oraz orlików. Kasia: Czy urzędnicy są apolityczni? Czy w swoich decyzjach kierują się sympatiami politycznymi ? Pan Czesław: Uważam, że urzędnicy nie są apolityczni często w swoich decyzjach kierują się sympatiami politycznymi szczególnie widać to przy ustalaniu osób na określone stanowiska ponadto często decyzje ich związane są z ugrupowaniem do którego sami należą. Klaudia: Czy jest Pan zadowolony z osiągnięć władz i ich życzliwości? Pan: Osiągnięcie władz i ich życzliwość nie dotyczą mnie bezpośrednio, ale na pewno chciałbym aby ich polityka była taka by nasza gmina mogła się poszczycić trafnymi inwestycjami i rozwojem na przyszłość.

8 Inwestycje gminy z ostatnich 15 lat
W 2008 roku wybudowano Szkołę Podstawową w Paterku , na ten cel przeznaczono zł

9 Obwodnica w Nakle W roku 2000 powstała obwodnica wschód-zachód. To jedna z największych inwestycji w Nakle.

10 Sala gimnastyczna W roku 2008 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią. Budowa zakończyła się w grudniu 2009 roku. Całkowity koszt wyniósł zł;

11 Boisko sportowe ,,ORLIK 2012 W czterech gminach powiatu: Szubinie, Nakle, Sadkach i Kcyni - są już boiska zbudowane w ramach programu "Orlik 2012”. W tym roku Urząd Marszałkowski dofinansuje budowę kolejnych.

12 Kryta pływalnia Od początku roku 2009 w Nakle rozpoczęto budowę krytej pływalni. Przewidywany okres budowy - do r. Kryta pływalnia będzie budynkiem użyteczności publicznej, obiektem usługowym i wraz z zapleczem oraz częścią odnowy biologicznej będzie zawierała jacuzzi 4-osobowe, sauny, solaria, pomieszczenia masaży oraz siłownię. W obiekcie przewiduje się basen sportowy i basen rekreacyjny. Przy basenie rekreacyjnym przewidziano zjeżdżalnię dwutorową tzw. rodzinną. Powierzchnia całkowita obiektu - ok. 4018,62 m2 Budowa krytej pływalni w Nakle będzie realizowana przy współudziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie zł. oraz środków ze Starostwa Nakielskiego w kwocie zł. W I półroczu br. na realizację zadania wydatkowano zł.

13 Pozostałe inwestycje w gminie Nakło
oczyszczalnia ścieków przebudowa rynku rozbudowa szkoły w Olszewce budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie modernizacja dróg

14 W skład Zespołu Projektowego wchodzą
Klaudia Kopras uczennica klasy III b Katarzyna Pauter Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią Opiekun Pani Beata Taczyńska-Milczarek Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią"

Podobne prezentacje


Reklamy Google