Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie badań Społeczny wizerunek i szanse wyborcze Marka Goliszewskiego Warszawa, czerwiec 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie badań Społeczny wizerunek i szanse wyborcze Marka Goliszewskiego Warszawa, czerwiec 2005."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie badań Społeczny wizerunek i szanse wyborcze Marka Goliszewskiego Warszawa, czerwiec 2005

2 Summary rozpoznawalność Marka Goliszewskiego 50% przewaga cech pozytywnych 80% poparcie dla kandydata na prezydenta będącego politykiem38% poparcie dla kandydata na prezydenta spoza polityki40% ideał prezydenta (wśród osób deklarujących udział w głosowaniu) Marek Goliszewski47% Zbigniew Religa40% Henryka Bochniarz16% poparcie dla Marka Goliszewskiego wśród elektoratów lewica40% centrum43% prawica40% (kandydat akceptowany przez zwolenników każdej opcji politycznej) poparcie dla Marka Goliszewskiego w przypadku oficjalnego ogłoszenia kandydatury56% (Z.Religa - 51%; L. Kaczyński - 43%) poparcie dla Marka Goliszewskiego w II turze wyborów M. Goliszewski 46% kontraZ. Religa 41% M. Goliszewski 49% kontra L. Kaczyński 38% M. Goliszewski 59% kontra H. Bochniarz 17%

3 METODOLOGIA

4 ZNAJOMOŚĆ KAMPANII REKLAMOWEJ MARKA GOLISZEWSKIEGO W tej części badania zdradziliśmy w końcu respondentom nazwisko i funkcję osoby prezentowanej na zdjęciach. Co drugi Polak (50%) deklaruje, iż kojarzy osobę Marka Goliszewskiego. Największy odsetek twierdzi, iż zna go z telewizji (37%), 15% czytało o nim w prasie, 9% słuchało go w radio. Co szósty badany (16%) zna Marka Goliszewskiego z bilbordów/plakatów. Pierwszy plakat kampanii rozpoznawany jest przez nieco ponad jedną piątą badanych (22%). Bilbord został najlepiej zapamiętany przez mieszkańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Drugi plakat kampanii reklamowej kojarzy 27% badanych. Bilbord został najlepiej zapamiętany przez mieszkańców największych miast, przede wszystkim Warszawy. Relatywnie częściej jego znajomość deklarują również mieszkańcy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. W opinii badanych kampania reklamowa Marka Goliszewskiego ma dwojakie przesłanie. Nieco częściej podkreślano, iż plakaty przedstawiają Marka Goliszewskiego jako człowieka sukcesu, biznesmena, osobę bogatą, energiczną i przedsiębiorczą. Wskazywano również, iż Marek Goliszewski to osoba sympatyczna i wzbudzająca zaufanie, że to osoba zaangażowana społecznie i chcąca podzielić się swoim sukcesem.

5 Osobą prezentowaną na zdjęciu jest Marek Goliszewski, przedsiębiorca, działacz społeczny, założyciel i prezes Business Centre Club. Czy kiedykolwiek zetknął(ęłą) się Pan(i) z nim osobiście, widział(a) w mediach – w prasie, na plakatach, w telewizji, lub przynajmniej o nim czytał(a) lub słyszał(a)? N=1000 [OGÓŁEM W POPULACJI]

6 W wyborach prezydenckich będą startować zapewne znani politycy jak i kandydaci spoza polityki. Czy osobiście wolał(a)by Pan(i), aby prezydentem został ? [ZAMIAR UCZESTNICTWA W WYBORACH PREZYDENCKICH]

7 N = 1000 Gdyby w przyszłych wyborach prezydenckich zgłosiło udział sześciu kandydatów, których jedynie wiadomo kim są z zawodu i jaką prowadzą działalność, to na kogo spośród nich najchętniej by Pan(i) zagłosował? [RAZEM][W PIERWSZEJ I DRUGIEJ KOLEJNOŚCI]

8 N=1000 W jakim stopniu każda z tych osób odpowiada Pana(i) ideałowi prezydenta? [OGÓŁEM WSZYSCY BADANI] W jakim stopniu ideałowi prezydenta odpowiada Marek Goliszewski?

9 N=627 W jakim stopniu każda z tych osób odpowiada Pana(i) ideałowi prezydenta? [ZAMIERZAJĄCY GŁOSOWAĆ W WYBORACH NA PEWNO + RACZEJ TAK] W jakim stopniu ideałowi prezydenta odpowiada Marek Goliszewski?

10 W DUŻYMW MAŁYM [ZNAJOMOŚĆ MARKA GOLISZEWSKIEGO] W jakim stopniu ideałowi prezydenta odpowiada Marek Goliszewski? [ZAMIAR UCZESTNICTWA W WYBORACH PREZYDENCKICH]

11 N=627 Niezależnie od tego, czy w ostateczności weźmie Pan(i) udział w głosowaniu, czy też nie. Którzy kandydaci mogliby ewentualnie liczyć na Pana(i) poparcie w wyborach, a na których na pewno nie zamierza Pan(i) głosować? [ZAMIERZAJĄCY GŁOSOWAĆ W WYBORACH NA PEWNO + RACZEJ TAK]

12 W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma ponad 50% głosów w pierwszej turze rozpisana zostaje druga tura wyborów. Jak by Pan(i) zachował się w tej sytuacji? NIE BĘDĘ GŁOSOWAĆ N=627


Pobierz ppt "Podsumowanie badań Społeczny wizerunek i szanse wyborcze Marka Goliszewskiego Warszawa, czerwiec 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google