Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odkryj swoje duchowe ścieżki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odkryj swoje duchowe ścieżki"— Zapis prezentacji:

1 Odkryj swoje duchowe ścieżki
Duchowość dziś: Odkryj swoje duchowe ścieżki

2 Niektóre Mity życia (duchowego)
Jest jeden uniwersalny rozmiar (S, M, L, i XL = U!). Jest jedno lekarstwo na wszystkie choroby. Kawa wraz z czekoladą stanowią równoważoną dietę.

3 Niektóre Mity życia (duchowego)
Jest prosta, uniwersalna recepta na rozwój duchowy. Jest jeden, jedyny (biblijny!) rodzaj duchowości dla wszystkich.

4 Duchowe dyscypliny czy rutyny?
Czy nasze życie duchowe to program, czy pójście za Chrystusem? Czy nasze spotkanie z Bogiem są automatyczne czy autentyczne?

5 Jak „karmisz się” duchowo?
Czy modlisz się, czytasz Biblię, chodzisz na nabożeństwa, a jednak czujesz głód duchowy? Co zrobić, gdy obcowanie z żywym Bogiem staje się rutyną - po prostu nudnym?

6 Jak „karmisz się” duchowo?
Może jest czas na nowy przypisy duchowe? Na bardziej urozmaiconą dietę duchową? Bóg kocha każdy z nas z osobno. A każdy z nas ma inny „duchowy temperament”, a więc inny ścieżki duchowe.

7 9 ścieŻek duchowych (1) Miłośnicy przyrody (6) Opiekunowie
(7) Entuzjaści (2) Estetycy (8) Mistycy (3) Tradycjonaliści (9) Intelektualiści (4) Ascetyce (5) Aktywiści Gary Thomas, Sacred Pathways

8 1. Miłośnicy przyrody Miłośnicy przyrody kochają Boga na dworze, na polu, w przyrodzie. Modlę się w lesie, przy rzece. Uczę się, patrząc na góry i morze. W górach wszystko staje się jasne!

9 Miłośnicy przyrody „Brat słońca, siostra księżyc …”. Św. Franciszek z Asyżu „Największą naszą odpowiedzialnością religijną jest, by kochać stworzenie i je szanować – po to, by móc je zmienić.” H. Richard Niebuhr

10 Miłośnicy przyrody Każdego poranka budzę się roztargniony, rozdarty między pragnieniem, by ratować świat a chęcią, by rozkoszować się nim. To sprawia, że trudno jest zaplanować dzień! Ale jeśli zapominamy o tym, by rozkoszować się światem, to dla jakiego powodu chcemy go ratować? Tak naprawdę, rozkosz musi uprzedzić ratunek.” E.B. White

11 2. Estetycy Estetycy kochają Boga przez zmysły. Liczą się zmysły, poczucie piękno, sztuka, muzyka, poezja.

12 Wizja piękna Boga Jonathana Edwardsa.
Piękno to miłość, miłość to więzi. Bóg stworzył nas z nadmiaru swojego piękna, byśmy mogli cieszyć się pięknem (miłością, więzami). Piękno Boga jest żywe i dynamiczne: Bóg czyni piękno (piękniejszym)

13 Widzieć piękna, widzieć Boga
Nasze życie jest zmienione poprzez postrzeganie piękna, przez szanowanie obecności i mocy życia (życia Bożego i ludzkiego). To budzi w nas chęć, by żyć z Bogiem, by brać udział w Jego życiu” oraz w Jego dziele czynienia pięknym.

14 3. Tradycjonaliści Tradycjonaliści kochają Boga przez „kult”, rytuały, symbole. Nabożeństwo baptystyczne: „to taki piknik chrześcijański”. „Liturgia dla odpornych”. Historia, głębia, struktura, ciągłość.

15 4. Ascetyce Ascetyce kochają Boga w samotności, prostocie. Modlitwa w ciszej, bez obrazów, muzyki. Posłuchaj ciszę – posłuchasz głośniej!

16 5. Aktywiści Aktywiści kochają Boga przez konfrontację, walkę z złem. Prawda równa się konfrontację; prawda zmienia świat. Działanie na polu misyjnym, bądź na rzecz sprawiedliwości społecznej.

17 By kochać Boga i świat … Właściwą odpowiedzią na miłość Boga jest przywitanie jej z radością oraz radowanie się „istnieniem i dobrem świata.” “Kochać świat”, tj. “brać udział w upiękniającej obecności i działaniu Boga w świecie.”

18 Piękno jest aktywne, nie bierne
Piękno, to „bycie obecnym” dla innych, szukanie więzi z nimi, zaspokojenie ich potrzeb. To szukanie wspólnego dobra. To wyobrażenie lepszego świata i działania, by czynić go lepszym.

19 6. Opiekunowie Opiekunowie kochają Boga przez kochanie innych. Liczą się miłosierdzie, służenie, troska o innych.

20 7. Entuzjaści Entuzjaści kochają Boga przez tajemnicę, uwielbienie. Liczą się przygoda, tajemnica, przeżycie, świętowanie, medytacja, uwielbienie, tworzenie, zabawa.

21 8. Mistycy Mistycy kochają Boga przez obcowanie, adorację. Liczą się kontemplacja, droga apofatyczna czyli tzw. teologia negatywna.

22 9. Intelektualiści Intelektualiści kochają Boga przez umysł. Liczą się studia, refleksja, dialog. Dwie książki na bezludnej wyspie? “Daj mi Biblię oraz Etykę Bonhoeffera”.

23 Poznanie boga Trój-jedyny Bóg Biblii stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, abyśmy mogli poznawać Go i być Jego przedstawicielami na ziemi, i nam się objawił w ... w Chrystusie.

24 Krytyczny realizm Atrybuty Boga odzwierciedlają Jego istotę. Nie są produktem naszego rozumu (idealizm). Nasza percepcja i interpretacja są zawsze subiektywne, jednak możemy poznawać Boga dzięki Jego samo-objawieniu.

25 Antropomorfizm Antropomorfizm to definiowanie Boskiej natury na podstawie ludzkiej natury lub doświadczenia. Czy zatem miłość Boga jest tym samym, co nasza miłość? Nie. W Biblii nasza miłość jest na wzór Jego miłości, a nie odwrotnie.

26 przystosowanie Bóg nie może w pełni objawić nam Siebie, ponieważ my nie jesteśmy w stanie w pełni Boga pojąć. Nasze poznanie Boga jest prawdziwe, ale nie wyczerpujące.

27 Natura prawda System teologiczny jako otwarty i rozwijający się model rzeczywistości – a nie jedynie zbiór ponadhistorycznych i ponad- kulturowych dogmatów!

28 Natura prawda Prawda jako zamiar Boży w stosunku do swego stworzenia ma charakter osobisty i całościowy. To daje nam spójną wizję człowieka.

29 Natura prawda To pozwala nam przezwyciężyć podziały między:
wiarą i praktyka, człowiekiem i naturą, obiektywizmem i subiektywizmem, światem duchowym i światem materialnym.

30 Dietrich Bonhoeffer a ścieŻki duchowe

31 Bogactwo duchowe Duchowość Bonhoeffera była bogata i wielowarstwowa. Włączył duchowe praktyki z swojego rodzinnego domu i z Kościoła Ewangelickiego z duchowością i praktykami innych tradycji Chrześcijańskiej.

32 Bogactwo duchowe Duchowość Bonhoeffera była bogata i wielowarstwowa. Włączył duchowe praktyki z swojego rodzinnego domu i z Kościoła Ewangelickiego z duchowością i praktykami innych tradycji Chrześcijańskiej.

33 Bogactwo duchowe Codzienne korzystał z przewodnika do studiowania Biblii Die Losungen, wydany przez Braci morawskich z Hernnhuta, i zachęcał do tego studentów z seminarium kaznodziejskiego..

34 Bogactwo duchowe Duchowe praktyki, które Bonhoeffer wprowadził dla seminarzystów, to: modlitwa, medytacja, studiowanie, zajęcia z teologii i homiletyki, rozmaite formy służby dla siebie nawzajem, wspólne posiłki, uwielbienie, czas wolny oraz zabawy.

35 Bogactwo duchowe Ale wśród jego praktyk duchowych można wliczyć nie tylko modlitwę i czytanie Biblii, głoszenie i słuchanie Słowa Bożego, czy udział w sakramentach, ale także obcowanie z przyrodą, kulturą, muzyką i literaturą.

36 Bogactwo duchowe Żadna z tych ścieżek nie była w zasadzie obca dla Bonhoeffera, lecz raczy znał je wszystkie i korzystał z nich. Jest przykładem, natchnieniem i przewodnikiem duchowym dla różnych osób i dla różnych modeli duchowości.

37 Bogactwo duchowe Właśnie ta bogata duchowość, ta różnorodność praktyk duchowych z Życia wspólnego oraz z życia samego Bonhoeffera, zachęca nas do korzystania z wielu ścieżek duchowych.

38 Bogactwo duchowe Zamiast praktykowania i promowania jedynie tych ścieżek i tych praktyk, które są dla nas naturalnych, znanych, lub aprobowanych przez nasz Kościół czy wspólnotę … możemy uczyć się nowych ścieżek!

39 Modlitwa Pańska a ścieŻki duchowe

40 Modlitwa Pańska a ścieŻki duchowe
Jesteśmy tworzeni do radosnego uczestnictwa w życiu Boga. „Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje”

41 Modlitwa Pańska a ścieŻki duchowe
Jesteśmy zaproszeni do udziału w dynamicznej obecności Królestwa Bożego. „przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;”

42 Modlitwa Pańska a ścieŻki duchowe
Jesteśmy adoptowani przez kochającego Ojca, który daje nam życie, zaopiekuje nas, zapewni nam bezpieczeństwo i dobrobyt. „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;”

43 Chleb to podstawa!

44 Modlitwa Pańska a ścieŻki duchowe
Jesteśmy powołani do wszechstronnego pojednania z Bogiem, z ludźmi i z całym stworzeniem bożym. „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

45 Modlitwa Pańska a ścieŻki duchowe
Jesteśmy przeznaczeni do dojrzałości, wyzwolenia, uzdrowienia, wolności i odpowiedzialności. „i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego.”

46 Modlitwa Pańska a ścieŻki duchowe
Jesteśmy natchnieni wizją przyszłości Boga, który przychodzi do nas. „Albowiem Twoje jest Królestwo, i moc, i chwała na wieki wieków.”

47 Jesteśmy oddani modlitwie i czynieniu dobra „Amen!”
Modlitwa Pańska a ścieŻki duchowe Jesteśmy oddani modlitwie i czynieniu dobra „Amen!”

48 9 ścieŻek duchowych (1) Miłośnicy przyrody (6) Opiekunowie
(7) Entuzjaści (2) Estetycy (8) Mistycy (3) Tradycjonaliści (9) Intelektualiści (4) Ascetyce (5) Aktywiści Gary Thomas, Sacred Pathways


Pobierz ppt "Odkryj swoje duchowe ścieżki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google