Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROK W HUCIE CZĘSTOCHOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROK W HUCIE CZĘSTOCHOWA"— Zapis prezentacji:

1 ROK W HUCIE CZĘSTOCHOWA
ISD - Związek Przemysłowy Donbasu Warszawa, 30 listopada 2006r.

2 ISD PRZEJMUJE HUTĘ CZĘSTOCHOWA (HCz)
W listopadzie 2005 roku, ISD objął kontrolę nad Hutą Stali Częstochowa oraz 12 spółkami HCz

3 ISD Huta Częstochowa - spełniona obietnica
 Obiecaliśmy 44 milionów inwestycji w pierwszym roku – zainwestowaliśmy 110 mln  Obiecaliśmy objąć pakietem wszystkie przejęte spółki hutnicze –tak się stało, dodatkowo premie prywatyzacyjne otrzymali nawet pracownicy spółek, których nie kupiliśmy  Znacznie poprawiliśmy wyniki produkcyjne i finansowe zakładu

4 HCz DOŁĄCZA DO PIONU PRODUKCJI STALOWEJ I KOKSOWNICZEJ GRUPY ISD

5 HUTA CZĘSTOCHOWA LISTOPAD 2005
 13 PODMIOTÓW: ODDZIELNA KSIĘGOWOŚĆ ODDZIELNA POLITYKA ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY ODDZIELNA POLITYKA KOSZTOWA  ROZPROSZENIE PROCESU ZARZĄDZANIA  BRAK EFEKTYWNOŚCI

6 HUTA CZĘSTOCHOWA STYCZEŃ 2006
NASTĘPUJE KONSOLIDACJA PRZEDSIĘBIORSTWA HUTA STALI CZĘSTOCHOWA  WPROWADZAMY ZINTEGROWANE PLANOWANIE  REDUKUJEMY KOSZTY  OSIĄGAMY EFEKT SYNERGII W RAMACH GRUPY ISD 12 SPÓŁEK

7 GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA (12 miesięcy)
 Wzrost ilości sprzedaży blach z 40 tys. do 60 tys. miesięcznie  Wprowadzenie nowego gatunku blachy (K-60) wykorzystywanego do produkcji rur przeznaczonych na rurociągi gazowe i ropociągi wysokociśnieniowe  Optymalizacja portfela zamówień - product mix  Ekspansja na rynki zagraniczne - trzykrotny wzrost sprzedaży na eksport

8 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  Najlepsza polska firma w kategorii przemysł w rankingu Manager Magazine, 10 pozycja wśród wszystkich 475 firm (VI.2006)  Nagroda IX edycji konkursu Europrodukt Roku za blachy grube (II.2006) przyznana przez Magazyn Gospodarczy Fakty  10 pozycja wśród najbardziej innowacyjnych firm w regionie Śląskim – wg rankingu Gazety Prawnej (X.2006)

9 INWESTYCJE TECHNOLOGICZNE
Stalownia  Usprawnienie technologii pieca Konel w celu zwiększenia produkcji stali płynnej  Usprawnienie technologii VOD w celu zwiększenia możliwości produkcji stali wysokiej jakości  Modernizacja przygotowania złomu w celu skrócenia czasu wytopu

10 INWESTYCJE TECHNOLOGICZNE
Walcownia  System znakowania oraz kontroli ultradźwiękowej w celu zwiększenia jakości produktów oraz wydajności procesu produkcji  Budowa systemy By-pass w celu zwiększenia możliwości produkcji blach typu strips  Budowa systemu chłodzenia Mulpic w celu zwiększenia jakości i asortymentu produktów  Budowa prostownicy na gorąco w celu zwiększenia jakości produktów oraz możliwości produkcji płyt

11 INWESTYCJE TECHNOLOGICZNE
Walcownia  Modernizacja linii cięcia – segment płyt oraz dopasowanie możliwości przeróbczych do zwiększonych zdolności produkcyjnych  Modernizacja klatki wykańczającej w celu zwiększenia produkcji blach  Automatyzacja linii produkcyjnej w celu zwiększenia produkcji blach  Budowa nowych pieców przepychowych w celu zwiększenia produkcji blach

12 INWESTYCJE TECHNOLOGICZNE
Rurownia  Modernizacja pieca do odpuszczania w celu zwiększenia produkcji rur specjalistycznych Koksownia  Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków Centrum Konstrukcji Stalowych  Modernizacja istniejących urządzeń w celu zwiększenia produkcji konstrukcji mostowych  Zainstalowanie kabiny śrutowania oraz modernizacji/budowy nowej linii malowania blach w celu dopasowania wydajności tych urządzeń do zwiększonej produkcji i zapotrzebowania klientów Łącznie w 2006 roku zainwestowaliśmy 110 mln złotych

13 NOWA STRUKTURA GRUPY ISD POLSKA ISD HUTA CZĘSTOCHOWA ISD STEEL
planowanie strategiczne planowanie i budżetowanie operacyjne zarządzanie gotówką zarządzanie finansowaniem koordynacja organizacyjno - prawna ISD HUTA CZĘSTOCHOWA  realizacja zadań inwestycyjnych i rozwojowych  wytwarzanie po optymalnych kosztach  optymalizacja kosztów obsługi sprzedaży i kosztów ogólnych  minimalizacja kosztu zakupu energii i pozostałych materiałów ISD STEEL  wypracowywanie strategii rynkowych  sprzedaż produktów  optymalizacja kosztów sprzedaży  minimalizacja kosztu zakupu surowców

14 PION PRODUKCYJNY HCz Jesteśmy:
największym i najnowocześniejszym producentem blach grubych w Polsce  uznanym producentem w tej branży w Europie (4-5% produkcji) Produkujemy ponad 65% blach grubych i pokrywamy 35% krajowego zużycia Zatrudniamy obecnie ponad pracowników.

15 STRATEGIA GRUPY W POLSCE
Główne kierunki inwestycji Program inwestycyjny w ISD Huty Częstochowa zakłada następujące efekty:  poszerzenie asortymentu produktów o wysokiej wartości dodanej  zwiększenie produkcji  wzrost efektywności produkcji  optymalizacja kosztów  utrzymanie wymogów ochrony środowiska

16 Plany na 2007 rok Od 1 stycznia 2007 - nowa struktura organizacyjna
Etatyzacja Informatyzacja - wdrożenie systemu ORACLE  Wprowadzenie nowego systemu motywacyjnego dla pracowników  Optymalizacja kosztów produkcji

17 Plany na 2007 rok Dalsze inwestycje
 zwiększenie produkcji i sprzedaży blach, zwłaszcza blach specjalnych  zwiększenie produkcji rur oraz przerobu własnego blachy dla konstrukcji stalowych  intensywny program inwestycji (nakłady przekroczą 300 mln. zł) obejmujący m.in.:  modernizację systemu kontroli chłodzenia w walcowni blach grubych  modernizację linii cięcia  zakup prostownicy na gorąco

18 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA ISD
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC ZAŁOGI Wypełniliśmy w terminie wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanego Pakietu Socjalnego:  Wypłaciliśmy załodze bonus prywatyzacyjny – łącznie: 21 mln zł  Podwyższyliśmy płace o 350 zł brutto dla każdego pracownika - łącznie 1,5 mln zł miesięcznie  Wypłaciliśmy załodze nagrodę noworoczną - łącznie: 1 530 000 zł  Co roku indeksujemy płace o wskaźnik inflacji

19 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA ISD
WOBEC ŚRODOWISKA LOKALNEGO Sport - finansowanie  RKS Raków  Luks Gol  KS Częstochowianka  Janusz Darocha – Mistrz Świata w lataniu precyzyjnym i nawigacyjnym Kultura  Sponsor Główny Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater  Dzień Hutnika 2006 Działalność społeczna  Caritas (DPS Dom Miłosierdzia Bożego im. Jana Pawła II w Częstochowie (III.2006); Ofiary tragedii Międzynarodowych Targów Katowickich(I.2006))  Miejskie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego rodzinie – sala terapii ręki (IX.2006)  Olimpiada „RAZEM” dla dzieci niepełnosprawnych (2005, 2006) Wsparcie finansowe środowisk:  emeryci i renciści  krwiodawcy  organizacje branżowe i uczelniane  związki zawodowe  wędkarze  szkoły w dzielnicach przyhutniczych

20 Wspólny sukces Sukces jest efektem pracy zespołu polskich i ukraińskich specjalistów  Przeprowadzona z sukcesem reorganizacja Huty Częstochowa jest efektem wspólnej pracy polskich i ukraińskich specjalistów  Międzynarodowy zespół opierający się na ludziach od lat związanych z Huta Częstochowa wykazał się niezwykłą kreatywnością, zaangażowaniem i bardzo dobrą wewnętrzną współpracą  Jest to bardzo dobry sygnał, dający przekonanie, że kolejne etapy przekształceń w Hucie Częstochowa przebiegną równie pomyślnie


Pobierz ppt "ROK W HUCIE CZĘSTOCHOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google