Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA PORADNICTWA ZAWODOWEGO W MODELOWANIU ŚCIEŻKI KARIERY EDUKACYJNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA PORADNICTWA ZAWODOWEGO W MODELOWANIU ŚCIEŻKI KARIERY EDUKACYJNEJ"— Zapis prezentacji:

1 ROLA PORADNICTWA ZAWODOWEGO W MODELOWANIU ŚCIEŻKI KARIERY EDUKACYJNEJ
DZIECI I MŁODZIEŻY Z NAMI BUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

2 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR
SZKOŁY I ZAWODU - Rodzina w której dzieci uczą się pełnienia ról społecznych i zawodowych, tworzą hierarchię wartości związanych z pracą i życiem osobistym. - Cechy osobowości, indywidualne predyspozycje i zainteresowania ściśle związane z aktywnością poznawczą młodego człowieka. -Grupa rówieśnicza, w której rozwijają się umiejętności komunikacji i współpracy w zespole, kształtują się role grupowe. -Kultura –sposób widzenia i wartości ról zawodowych, stereotypy na temat zawodów dających prestiż społeczny lub nieatrakcyjnych czy niemodnych, -Czynniki społeczno-polityczne i ekonomiczne. Stosunek do edukacji, kształcenia, formułowania celów i planowania kariery zależy np. polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, funkcjonowania prawa pracy czy możliwości podnoszenia kwalifikacji. - Szkoła, nauczyciele i doradca zawodowy, których zadaniem jest wspieranie i przygotowanie uczniów począwszy od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum i szkołę średnią do podejmowania właściwych decyzji edukacyjno-zawodowych.

3 PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ
Wybór zawodu nie jest traktowany jako jednorazowa decyzja, ale jako konsekwencja działań rozpoczynających się już w dzieciństwie i trwająca przez całe życie. Pierwszą ważną decyzję edukacyjną podejmuje uczeń kończący szkołę gimnazjalną. Jak wskazują naukowe badania i potoczne obserwacje, młodzież jest najczęściej niezdecydowana, niedoinformowana, a przez to nieprzygotowana do podjęcia tak istotnej decyzji. W naszym społeczeństwie nie ma tradycji korzystania z pomocy profesjonalisty, tak jak to dzieje się w krajach europejskich. Utrzymuje się tendencja do powstawania nowych zawodów, zatem ważną zdolnością jest umiejętność dostosowania się do nowych warunków, śledzenie trendów na rynku pracy, świadome planowanie kariery, i przede wszystkim, umiejętność wykorzystania posiadanych umiejętności.

4 ROLA I ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO
Zespół Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim Na etapie kształcenia gimnazjalnego: pogłębianie wiedzy ucznia o zawodach i sytuacji na rynku pracy /zajęcia zawodoznawcze, spotkania z rodzicami/, zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, wsparcie w decyzjach edukacyjno-zawodowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Na etapie kształcenia ponadgimnazjalnego: systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kier. kształcenia. wskazywanie uczniom źródeł rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, współpraca z pracodawcami i uczelniami wyższymi, organizacja dni otwartych, targów edukacyjnych, wycieczek itd..

5 „ZGINIEMY BEZ ZAWODOWCÓW” alarmują eksperci szkolnictwa zawodowego!
¨  Prof. Stefan Kwiatkowski, autorytet kształcenia zawodowego, stwierdza, że rynek pracy domaga się wykwalifikowanych robotników i techników, zdolnych do szybkiego podjęcia zadań na bardzo konkretnych stanowiskach pracy. Przed 1990 r. blisko 80 proc. młodych Polaków kończyło edukację z dyplomami szkół zawodowych lub techników. Po ’90 r. coraz więcej absolwentów tych szkół zaczęło rejestrować się jako bezrobotni. To spowodowało spadek zainteresowania kształceniem zawodowym na rzecz edukacji ogólnokształcącej. Pojawił się nawet pomysł, żeby zupełnie wyeliminować technika. Jak się okazuje, niesłusznie, bo właśnie tego rodzaju specjaliści znaleźli się na trzeciej pozycji wśród najbardziej poszukiwanych pracowników.

6 NAJBARDZIEJ POSZUKIWANE ZAWODY 2013
¨  Jak pokazują wyniki 8. edycji globalnego badania „Niedobór talentów”, opublikowanego przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup, grupą zawodową, którą najtrudniej znaleźć na rynku pracy, podobnie jak w poprzednich latach, są wykwalifikowani pracownicy fizyczni m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze. Na podstawie analizy danych z portalu pracuj.pl. najbardziej poszukiwaną grupą zawodową zarówno w Polsce i w całej Europie są inżynierowie.

7 NAJBARDZIEJ POSZUKIWANE ZAWODY 2013
¨  Wprost.pl stworzył ranking najbardziej poszukiwanych zawodów. Na szczycie znaleźli się inżynierowie, zamknęli go szefowie kuchni. Inżynierowie: mechanik, elektryk, inżynier lądowy (to najgorętsze profesje na rynku). Branża budowlana zgłasza zapotrzebowanie na inżynierów we wszystkich dziedzinach. Pracowników z tymi kwalifikacjami brakuje nieustannie od 5 lat i wszystko wskazuje na to, że problem będzie się pogłębiał. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni - uplasowali się na drugim miejscu listy. Okazuje się, że na rynku brakuje tych najbardziej wykwalifikowanych: murarzy, spawaczy, operatorów maszyn CNC, i hydraulików. Na braki w tych dziedzinach narzeka prawie każdy kraj w UE. Technicy - poszukiwani są technicy takich specjalizacji jak: budownictwo, farmaceutyka, informatyka, mechanika, automatyka. Na rynku jest również spore zapotrzebowanie na pracowników weterynarii, czy ochrony środowiska. 

8 DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- Program Jednodniowych Praktyk
Dobre praktyki poradnictwa zawodowego w szkole: Współpraca ze środowiskiem lokalnym DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- Program Jednodniowych Praktyk Korzyści dla ucznia: • uświadomienie sobie związku między wykształceniem a karierą zawodową, • wspieranie uczniów w podejmowaniu trafnych decyzji przy planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, • możliwość porównania wyobrażenia o danym zawodzie z rzeczywistością, • zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem firmą, • bezpośrednie poznanie wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach w danej branży, Korzyści dla szkoły: • otrzymuje narzędzie do motywowania uczniów do zainteresowania nauką • przygotowuje młodzież do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, • zyskuje partnerów do realizacji zadania w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy. Korzyści dla firm: •zdobycie uznania dla osiągnięć firmy i budowanie relacji ze środowiskiem, •pozyskanie potencjalnych pracowników i partnerów w biznesie, •satysfakcja z pomocy młodym ludziom w podjęciu właściwego wyboru.

9 Dobre praktyki poradnictwa zawodowego w szkole: Współpraca ze środowiskiem lokalnym

10 Dobre praktyki poradnictwa zawodowego w szkole: Współpraca ze środowiskiem lokalnym

11 Dobre praktyki poradnictwa zawodowego w szkole: Współpraca ze środowiskiem lokalnym
OTK, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi młodego człowieka do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

12 Dobre praktyki poradnictwa zawodowego w szkole: Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, z uczelniami wyższymi Przedsięwzięcia organizowane w ramach ŚTP - wzmacniają praktyczną stronę edukacji ekonomicznej, pozwalając przyjrzeć się działalności firm z bliska i zrozumieć, na czym polega istota biznesu. Dla przedsiębiorców są one znakomitą okazją do zbudowania pozytywnego wizerunku wśród młodzieży oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła natomiast ma możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia / konferencje, spotkania z przedsiębiorcami, wykłady z zakresu przedsiębiorczości/ przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy

13 Dobre praktyki poradnictwa zawodowego w szkole: Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, z uczelniami wyższymi Przedsięwzięcia organizowane w ramach ŚTP - wzmacniają praktyczną stronę edukacji ekonomicznej, pozwalając przyjrzeć się działalności firm z bliska i zrozumieć, na czym polega istota biznesu. Dla przedsiębiorców są one znakomitą okazją do zbudowania pozytywnego wizerunku wśród młodzieży oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła natomiast ma możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia / konferencje, spotkania z przedsiębiorcami, wykłady z zakresu przedsiębiorczości/ przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy

14 Dobre praktyki poradnictwa zawodowego w szkole: Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, z uczelniami wyższymi

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ROLA PORADNICTWA ZAWODOWEGO W MODELOWANIU ŚCIEŻKI KARIERY EDUKACYJNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google