Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arkusz kalkulacyjny MS Excel"— Zapis prezentacji:

1 Arkusz kalkulacyjny MS Excel
Funkcja Licz.Jeżeli Arkusz kalkulacyjny MS Excel Beata Sanakiewicz

2 Spis treści Stosowanie funkcji w arkuszu kalkulacyjnym
Wstawianie funkcji Funkcja LICZ.JEŻELI Wstawianie funkcji LICZ.JEŻELI Argumenty funkcji Kryteria Kryteria w postaci tekstu

3 Stosowanie funkcji w arkuszu kalkulacyjnym
Arkusz kalkulacyjny to rozbudowany program do wykonywania wielu obliczeń. Nie wszystkie obliczenia można wykonać za pomocą formuł. W związku z tym program został wyposażony w różne funkcje: matematyczne, statystyczne, logiczne, tekstowe, finansowe i wiele innych.

4 Wstawianie funkcji Do wstawienia funkcji służy polecenie Wstaw/Funkcja lub ikona fx. Po jej kliknięciu ukaże się okno Wstawianie funkcji.

5 Wstawianie funkcji cd. Funkcje posegregowane są w kategorie: matematyczne, statystyczne, logiczne, finansowe i wiele innych. Po wybraniu kategorii wybieramy funkcję i zatwierdzamy wybór. Funkcję można również wywołać przez wpisanie nazwy funkcji do pola Wyszukaj funkcję.

6 Funkcja LICZ.JEŻELI Funkcja LICZ.JEŻELI oblicza, ile w danym zakresie jest komórek, które spełniają określony warunek. W przykładowym zadaniu chcemy obliczyć, ile uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75 i może otrzymać świadectwo z paskiem. W tym zadaniu nie uwzględniamy oceny zachowania. Ale to oczywiście można też obliczyć. W tym przypadku zakresem będą komórki, do których wpisaliśmy średnie ocen uczniów. Które komórki będą spełniać określony warunek? Te, w których średnia ocen jest większa od 4, (czyli >4,75).

7 Wstawiania funkcji LICZ.JEŻELI
Pierwszym krokiem będzie przygotowanie tabeli z nazwiskami uczniów oraz średnimi ocen. Uaktywniamy (klikamy) komórkę, w której chcemy uzyskać wynik. Wstawiamy funkcję poprzez kliknięcie ikony fx, a następnie wpisanie LICZ.JEŻELI w pole Wyszukaj funkcję oraz klawisz Przejdź.

8 Argumenty funkcji Po wybraniu funkcji LICZ.JEŻELI otwiera się okno Argumenty funkcji. Zakresem są dla nas średnie ocen zawarte w komórkach od D3 do D9. Ten zakres komórek wpisujemy do pierwszego pola w postaci D3:D9. Innym sposobem jest ustawienie kursora myszy w polu Zakres i zaznaczeniu w tabeli tego zakresu poprzez przeciągnięcie myszą.

9 Kryteria Przechodzimy do pola Kryteria. Wpisujemy tu kryteria podane w postaci liczby, wyrażenia lub tekstu określające, które komórki będą zliczane. Ustaliliśmy, że muszą być spełnione kryteria: średnia ocen „> 4,75” Ten warunek wpisujemy do pola Kryteria. Po kliknięciu OK w tabeli pojawi się szukana wartość.

10 Kryteria w postaci tekstu
W pole kryteria można wpisać również tekst. Takim przykładem może być obliczanie ocen zachowania uzyskanych przez uczniów klasy. Aby obliczyć, ile osób uzyskało ocenę wzorową, w pole Kryteria wpisujemy ”wzorowe”. Wyświetli się ilość ocen wzorowych.

11 Kryteria w postaci tekstu cd.
Powtarzając wszystkie kroki, obliczamy poszczególne ilości ocen zachowania. Jeśli chcemy dokonać zmiany oceny, wystarczy wpisać nową ocenę. Excel automatycznie naniesie zmianę w obliczeniach.

12 Źródło J. Pańczyk, Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla gimnazjum, Wydawnictwo Helion, 2006. J. Pańczyk, Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum, część II, Wydawnictwo Helion, 2006. W pokazie wykorzystano zrzuty programu MS Excel.

13 Podsumowanie Stosowanie funkcji wbudowanych w arkusz kalkulacyjny daje ogromne możliwości w rozwiązywaniu zadań z zakresu przedmiotów szkolnych, a także pozwala na szerokie zastosowanie w życiu codziennym.


Pobierz ppt "Arkusz kalkulacyjny MS Excel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google