Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zinformatyzowane procesy zarządzania jako czynnik przewagi konkurencyjnej Dariusz Samól SAP Polska Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zinformatyzowane procesy zarządzania jako czynnik przewagi konkurencyjnej Dariusz Samól SAP Polska Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Zinformatyzowane procesy zarządzania jako czynnik przewagi konkurencyjnej Dariusz Samól SAP Polska Sp. z o.o.

2 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 2 Plan wystąpienia Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań Osiągane korzyści – obserwowane w przemyśle hutniczym Pytania

3 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 3 Plan wystąpienia Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań Osiągane korzyści – obserwowane w przemyśle hutniczym Pytania

4 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 4 Pytania, które warto zadać... Jaką rolę spełnia informacja w złożonej organizacji gospodarczej? Jakie procesy zarządzania poddają się informatyzacji? Jakie praktyczne znaczenie ma informatyczne wspomaganie procesów zarządzania? Jaka jest rola Technologii Informacji w tym wspomaganiu? Jak wygląda oferta SAP w tym obszarze?

5 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 5 W 1924 roku prof. Karol Adamiecki pisał[1]: Wskazałem na dwa rodzaje harmonii, mianowicie na harmonię ustroju organizmu i na harmonię w działaniu. Te dwa rodzaje harmonii dotyczą wszystkich czynników pracy zbiorowej, a więc maszyn, urządzeń i ludzi. Ale jest jeszcze trzeci rodzaj harmonii, który dotyczy czynnika ludzkiego, a który, niestety, nie daje się ująć w wykresy ułatwiające harmonizację, jest to mianowicie harmonia duchowa, która powinna łączyć wszystkie jednostki ludzkie, współpracujące w jednym zbiorowym organizmie, jakim jest zakład wytwórczy. [1] Adamiecki K., O nauce organizacji, wybór pism, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970[1]

6 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 6 Perspektywa Finansowa Perspektywa Klienta Perspektywa Procesów wewnętrznych Perspektywa Rozwoju

7 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 7 Wartość podmiotu gospodarczego cena jednostki udziałowej zwrot z zaangażowanego kapitału Strategia wzrostu przychoduStrategia produktywności Wartość dla klienta Zwiększanie wartości dla klienta poprzez doskonalenie procesów zarządzania kontaktami handlowymi Dążenie do doskonałości operacyjnej poprzez doskonalenie procesów zarządzania produkcją i logistyką Rozwój efektywnego zarządzania informacją Stosowanie nowoczesnych i efektywnych technologii Podnoszenie efektywności pracy Rozwój kompetencji pracowników Perspektywa Finansowa Perspektywa Klienta Perspektywa Procesów wewnętrznych Perspektywa Rozwoju

8 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 8 Wartość podmiotu gospodarczego cena jednostki udziałowej zwrot z zaangażowanego kapitału Strategia wzrostu przychoduStrategia produktywności Wartość dla klienta Zwiększanie wartości dla klienta poprzez doskonalenie procesów zarządzania kontaktami handlowymi Dążenie do doskonałości operacyjnej poprzez doskonalenie procesów zarządzania produkcją i logistyką Rozwój efektywnego zarządzania informacją Stosowanie nowoczesnych i efektywnych technologii Podnoszenie efektywności pracy Rozwój kompetencji pracowników

9 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 9 Wartość podmiotu gospodarczego cena jednostki udziałowej zwrot z zaangażowanego kapitału Strategia wzrostu przychoduStrategia produktywności Wartość dla klienta Zwiększanie wartości dla klienta poprzez doskonalenie procesów zarządzania kontaktami handlowymi Dążenie do doskonałości operacyjnej poprzez doskonalenie procesów zarządzania produkcją i logistyką Rozwój efektywnego zarządzania informacją Stosowanie nowoczesnych i efektywnych technologii Podnoszenie efektywności pracy Rozwój kompetencji pracowników

10 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 10 Przewaga konkurencyjna oparta na jakości produktu Współpraca ukierunkowana na indywidualne potrzeby klienta Doskonałość operacyjna Cechy produktu/usługiCechy kontaktuOpinia rynku (image) Doskonały dostawca cenaczas jakośćwybór strategia wiodąca Czynnik przewagi konkurencyjnej Wartość dla klienta

11 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 11 Plan wystąpienia Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań Osiągane korzyści – obserwowane w przemyśle hutniczym Pytania

12 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 12 Procesy zarządzania dla przemysłu hutniczego wspomagane informatycznie – mapa rozwiązań SAP Zarządzanie Organizacją Zarządzanie Strategiczne Analityka Biznesowa Business Intelligence i Wspomaganie Decyzji Księgowość Analityka Kadrowa i Zarządzanie Relacjami Pracowniczymi Sprzedaż i Marketing MarketingSprzedażUsługiAnaliza Zarządzanie Rozwojem Produktu i Procesem Ochrona Środowiska i Bezpieczeństwo Gospodarka RemontowaZarządzanie JakościąEozwój Produktu Zarządzanie Danymi i zmianami Zarządzanie Danymi Podstawowymi Zarządzanie Danymi ProduktuZarządzanie Danymi Klienta Zarzadzanie Zmianami w Danych i Dokumentach Sprzedaż Planowanie PopytuUzgadnianie Zleceń Sprzedaży Potwierdzenia realizacji zleceń sprzedaży Zarządzanie Cyklem Sprzedaży Gospodarka Materiałowa i Zarządzanie Zasobami Planowanie Zaopatrzenia Zakupy SurowcaTransport SurowcaZarządzanie ZapasamiKontrola Jakości Zarządzanie Procesem Technologicznym Planowanie i Harmonogramowanie Wykonanie ProdukcjiSterowanie ProcesemProdukcja zewnętrznaKontrola Jakości Dystrybucja Planowanie LogistykiWysyłkaTransport Zarządzanie miejscami odkładczymi Zarządzanie Magazynem Wspomaganie Biznesu Wspomaganie Rozwoju Kadr Zakupy Finansowy Łańcuch Dostaw Zarządzanie Środkami Trwałymi Zarządzanie Globalnymi Procesami Handlowymi Perspektywa Finansowa Perspektywa Klienta Perspektywa Procesów wewnętrznych Perspektywa Rozwoju

13 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 13 Procesy zarządzania dla przemysłu hutniczego wspomagane informatycznie – mapa rozwiązań SAP Zarządzanie Organizacją Zarządzanie Strategiczne Analityka Biznesowa Business Intelligence i Wspomaganie Decyzji Księgowość Analityka Kadrowa i Zarządzanie Relacjami Pracowniczymi Sprzedaż i Marketing MarketingSprzedażUsługiAnaliza Zarządzanie Rozwojem Produktu i Procesem Ochrona Środowiska i Bezpieczeństwo Gospodarka RemontowaZarządzanie JakościąEozwój Produktu Zarządzanie Danymi i zmianami Zarządzanie Danymi Podstawowymi Zarządzanie Danymi ProduktuZarządzanie Danymi Klienta Zarzadzanie Zmianami w Danych i Dokumentach Sprzedaż Planowanie PopytuUzgadnianie Zleceń Sprzedaży Potwierdzenia realizacji zleceń sprzedaży Zarządzanie Cyklem Sprzedaży Gospodarka Materiałowa i Zarządzanie Zasobami Planowanie Zaopatrzenia Zakupy SurowcaTransport SurowcaZarządzanie ZapasamiKontrola Jakości Zarządzanie Procesem Technologicznym Planowanie i Harmonogramowanie Wykonanie ProdukcjiSterowanie ProcesemProdukcja zewnętrznaKontrola Jakości Dystrybucja Planowanie LogistykiWysyłkaTransport Zarządzanie miejscami odkładczymi Zarządzanie Magazynem Wspomaganie Biznesu Wspomaganie Rozwoju Kadr Zakupy Finansowy Łańcuch Dostaw Zarządzanie Środkami Trwałymi Zarządzanie Globalnymi Procesami Handlowymi

14 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 14 Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w trzech zakładach hutniczych - przykład Odlewnia Planowanie Łańcucha Dostaw Walcownia Wlewek Walcowanie Produkcja w Toku Obróbka Arkusz S2M2D2/S2M2D2 Arkusz Trasowanie Produkcja w Toku Obróbka Produkt Finalny S2M2D2/S2M2D2 Obróbka Końcowa Klient Planowanie Międzyzakładowe (P1) Planowanie Zaopatrzenia Planowanie Dystrybucji P2P3P4/P2P3P4 P2P3P4/P2P3P4 Planowanie Zaopatrzenia Planowanie Produkcji z Ograniczeniami Planowanie Dystrybucji Planowanie Produkcji z Ograniczeniami Wsad Wlewek Odlew S1M2D2 Planowanie

15 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 15 Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Zarządzanie Relacjami z Klientami Zarządzanie Finansami Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Zarządzanie Cyklem Życia Produktu SAP Web Application Server Integracja użytkowników: SAP Enterprise Portal, mechanizmy kooperacji, … Integracja Informacji: BI, zarządzanie wiedzą, zarządzanie danymi podstawowymi Process Integration: XI, zarządzanie procesami Zarządzanie Relacjami z Dostawcami Wspomaganie informatyczne – oferta SAP mySAP Business Suite Technologia SAP Rozwiązania SAP

16 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 16 Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Zarządzanie Relacjami z Klientami Zarządzanie Finansami Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Zarządzanie Cyklem Życia Produktu SAP Web Application Server Integracja użytkowników: SAP Enterprise Portal, mechanizmy kooperacji, … Integracja Informacji: BI, zarządzanie wiedzą, zarządzanie danymi podstawowymi Process Integration: XI, zarządzanie procesami Zarządzanie Relacjami z Dostawcami mySAP Business Suite Obsługa działań na poziomie operacyjnym Obsługa zleceń sprzedaży Zapasy i produkcja Utrzymanie ruchu i zarządzanie jakością Usługi korporacyjne Technologia SAP Obsługa zleceń zakupów Wspomaganie informatyczne – oferta SAP

17 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 17.NETWebSphere… Zintegrowane Środowisko Aplikacji Integracja Procesu Mechanizmy Integracji Zarządzanie Procesami Biznesowymi Zarządzanie cyklem życia aplikacji Integracja użytkowników PortalWspółpraca Dostęp wielokanałowy SAP NetWeaver DB and OS Abstraction J2EEABAP Platforma Aplikacji Środowisko współpracy z bazami danych i platformami operacyjnymi Integracja Informacji Business Intelligence Zarządzanie Wiedzą Zarządzanie danymi podstawowymi Technologia SAP

18 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 18.NETWebSphere… Zintegrowane Środowisko Aplikacji Integracja Procesu Mechanizmy Integracji Zarządzanie Procesami Biznesowymi Zarządzanie cyklem życia aplikacji Integracja użytkowników PortalWspółpraca Dostęp wielokanałowy SAP NetWeaver DB and OS Abstraction J2EEABAP Platforma Aplikacji Środowisko współpracy z bazami danych i platformami operacyjnymi Integracja Informacji Business Intelligence Zarządzanie Wiedzą Zarządzanie danymi podstawowymi Technologia SAP

19 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 19 Plan wystąpienia Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań Osiągane korzyści – obserwowane w przemyśle hutniczym Pytania

20 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 20 Zlecenie sprzedaży Harmono- gramowanie blok. Harmono- gramowanie blok. CDP Produkcja Tworzenie dostawy Fakturowanie Pobranie / Wydanie Pobranie / Wydanie Kalkulacja Kosztów Inforecord klienta Inforecord klienta Kosztoryso- wanie zlecenia Kosztoryso- wanie zlecenia Szybkie wprow. danych Szybkie wprow. danych Setup time optimization Setup time optimization Wycena oparta na char. Wycena oparta na char. Zlecenie sprzedaży Sprzedaż przez Internet Sprzedaż przez Internet Sprzedaż nadmiaru Sprzedaż nadmiaru Zarządzanie katalogami R/3 APO CRM IDES-mill Scenario Overview Cięcie Panel śledznia partii Panel śledznia partii Oryginalna partia Jednostka prod. Preselekcja Wycena dostawy Wycena dostawy Śledzenie realizacji zlec. Planowanie Popytu Planowanie Popytu ATP (czas) ATP (czas) Dostępność (ATP) Dostępność (ATP) Planowanie rozpływu w sieci Planowanie rozpływu w sieci Transport Proces Obsługi Klienta zintegrowany z Zarządzaniem Łańcuchem Dostaw - Przykład

21 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 21 Zlecenie sprzedaży Harmono- gramowanie blok. Harmono- gramowanie blok. CDP Produkcja Tworzenie dostawy Fakturowanie Pobranie / Wydanie Pobranie / Wydanie Kalkulacja Kosztów Inforecord klienta Inforecord klienta Kosztoryso- wanie zlecenia Kosztoryso- wanie zlecenia Szybkie wprow. danych Szybkie wprow. danych Setup time optimization Setup time optimization Wycena oparta na char. Wycena oparta na char. Zlecenie sprzedaży Sprzedaż przez Internet Sprzedaż przez Internet Sprzedaż nadmiaru Sprzedaż nadmiaru Zarządzanie katalogami R/3 APO CRM IDES-mill Scenario Overview Cięcie Panel śledznia partii Panel śledznia partii Oryginalna partia Jednostka prod. Preselekcja Wycena dostawy Wycena dostawy Śledzenie realizacji zlec. Planowanie Popytu Planowanie Popytu ATP (czas) ATP (czas) Dostępność (ATP) Dostępność (ATP) Planowanie rozpływu w sieci Planowanie rozpływu w sieci Transport

22 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 22 Klienci SAP posiadający zinformatyzowane procesy zarządzania – podobne do przedstawionego przykładu The Projects Hylsamex Salzgitter Thyssen Krupp Edelstahl Boehler Vereinigte Aluminium Werke- VAW Alcan ISPAT Tata Steel Benteler

23 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 23 Zaawansowane Planowanie Logistyczne Planowanie i szczegółowe harmonogramowanie produkcji (planowanie oparte o charakterystyki) Planowanie i szczegółowe harmonogramowanie produkcji (Optymalizacja czasów przezbrojeń) Planowanie i szczegółowe harmonogramowanie produkcji Globalne sprawdzanie dostępności Planowanie blokowe Główne obszary informatyzacji Planowanie podaży w łańcuchu log. (SNP) Programowanie popytu (DP) Planowanie produkcji (PP) Szczegółowe harmonogramowanie (DS) Planowanie dostaw Horyzont Planowanie załadunku (TLB)

24 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 24 Plan wystąpienia Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań Osiągane korzyści – obserwowane w przemyśle hutniczym Pytania

25 SAP PL 2003,, Dariusz Samól 25 Osiągnięte czynniki przewagi konkurencyjnej Planowanie Popytu Planowanie Produkcji Planowanie Blokowe Szczegółowe Harmonogramowanie Wykonanie Produkcji Zarządzanie Zamówieniami Potwierdzanie Zamówień Zarządzanie Realizacją Zamówienia Zwiększenie jakości prognoz zamówień z 40% do 80% Zwiększenie terminowości i kompletności dostaw z 70% do 90% Zmniejszenia zapasu wyrobów gotowych o 16% Zwiększenie rotacji zapasów z 2.2 do 2.5 Skrócenie cykli planowania – z 3 dni do 2 godzin. Zwiększenie zdolności do reakcji na wystąpienie nieprzewidzianych zmian popytu. mySAP SCM Wartość dla biznesu

26 Zinformatyzowane procesy zarządzania jako czynnik przewagi konkurencyjnej Dariusz Samól SAP Polska Sp. z o.o. dariusz.samol@sap.com


Pobierz ppt "Zinformatyzowane procesy zarządzania jako czynnik przewagi konkurencyjnej Dariusz Samól SAP Polska Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google