Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dariusz Samól SAP Polska Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dariusz Samól SAP Polska Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Dariusz Samól SAP Polska Sp. z o.o.
Zinformatyzowane procesy zarządzania jako czynnik przewagi konkurencyjnej Dariusz Samól SAP Polska Sp. z o.o.

2 Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań
Plan wystąpienia Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań Osiągane korzyści – obserwowane w przemyśle hutniczym Pytania

3 Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań
Plan wystąpienia Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań Osiągane korzyści – obserwowane w przemyśle hutniczym Pytania

4 Pytania, które warto zadać ...
Jaką rolę spełnia informacja w złożonej organizacji gospodarczej? Jakie procesy zarządzania poddają się informatyzacji? Jakie praktyczne znaczenie ma informatyczne wspomaganie procesów zarządzania? Jaka jest rola Technologii Informacji w tym wspomaganiu? Jak wygląda oferta SAP w tym obszarze?

5 W 1924 roku prof. Karol Adamiecki pisał[1]: „Wskazałem na dwa rodzaje harmonii, mianowicie na harmonię ustroju organizmu i na harmonię w działaniu. Te dwa rodzaje harmonii dotyczą wszystkich czynników pracy zbiorowej, a więc maszyn, urządzeń i ludzi. Ale jest jeszcze trzeci rodzaj harmonii, który dotyczy czynnika ludzkiego, a który, niestety, nie daje się ująć w wykresy ułatwiające harmonizację, jest to mianowicie harmonia duchowa, która powinna łączyć wszystkie jednostki ludzkie, współpracujące w jednym zbiorowym organizmie, jakim jest zakład wytwórczy.” [1] Adamiecki K., O nauce organizacji, wybór pism, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970

6 Perspektywa Finansowa
Perspektywa Procesów wewnętrznych Perspektywa Klienta Perspektywa Rozwoju

7 Wartość podmiotu gospodarczego
cena jednostki udziałowej zwrot z zaangażowanego kapitału Perspektywa Finansowa Strategia wzrostu przychodu Strategia produktywności Perspektywa Klienta Wartość dla klienta Perspektywa Procesów wewnętrznych Zwiększanie wartości dla klienta poprzez doskonalenie procesów zarządzania kontaktami handlowymi Dążenie do doskonałości operacyjnej poprzez doskonalenie procesów zarządzania produkcją i logistyką Perspektywa Rozwoju Rozwój kompetencji pracowników Rozwój efektywnego zarządzania informacją Stosowanie nowoczesnych i efektywnych technologii Podnoszenie efektywności pracy

8 Wartość podmiotu gospodarczego
cena jednostki udziałowej zwrot z zaangażowanego kapitału Strategia wzrostu przychodu Strategia produktywności Wartość dla klienta Zwiększanie wartości dla klienta poprzez doskonalenie procesów zarządzania kontaktami handlowymi Dążenie do doskonałości operacyjnej poprzez doskonalenie procesów zarządzania produkcją i logistyką Rozwój kompetencji pracowników Rozwój efektywnego zarządzania informacją Stosowanie nowoczesnych i efektywnych technologii Podnoszenie efektywności pracy

9 Wartość podmiotu gospodarczego
cena jednostki udziałowej zwrot z zaangażowanego kapitału Strategia wzrostu przychodu Strategia produktywności Wartość dla klienta Zwiększanie wartości dla klienta poprzez doskonalenie procesów zarządzania kontaktami handlowymi Dążenie do doskonałości operacyjnej poprzez doskonalenie procesów zarządzania produkcją i logistyką Rozwój kompetencji pracowników Rozwój efektywnego zarządzania informacją Stosowanie nowoczesnych i efektywnych technologii Podnoszenie efektywności pracy

10 Cechy produktu/usługi
Wartość dla klienta Przewaga konkurencyjna oparta na jakości produktu Współpraca ukierunkowana na indywidualne potrzeby klienta Doskonałość operacyjna strategia wiodąca Cechy produktu/usługi Cechy kontaktu Opinia rynku (image) cena czas Doskonały dostawca jakość wybór Czynnik przewagi konkurencyjnej

11 Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań
Plan wystąpienia Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań Osiągane korzyści – obserwowane w przemyśle hutniczym Pytania

12 Perspektywa Finansowa
Procesy zarządzania dla przemysłu hutniczego wspomagane informatycznie – mapa rozwiązań SAP Perspektywa Finansowa Zarządzanie Organizacją Zarządzanie Strategiczne Analityka Biznesowa Business Intelligence i Wspomaganie Decyzji Księgowość Analityka Kadrowa i Zarządzanie Relacjami Pracowniczymi Sprzedaż i Marketing Marketing Sprzedaż Usługi Analiza Perspektywa Klienta Zarządzanie Rozwojem Produktu i Procesem Ochrona Środowiska i Bezpieczeństwo Gospodarka Remontowa Zarządzanie Jakością Eozwój Produktu Zarządzanie Danymi i zmianami Zarządzanie Danymi Podstawowymi Zarządzanie Danymi Produktu Zarządzanie Danymi Klienta Zarzadzanie Zmianami w Danych i Dokumentach Sprzedaż Planowanie Popytu Uzgadnianie Zleceń Sprzedaży Potwierdzenia realizacji zleceń sprzedaży Zarządzanie Cyklem Sprzedaży Perspektywa Procesów wewnętrznych Gospodarka Materiałowa i Zarządzanie Zasobami Planowanie Zaopatrzenia Zakupy Surowca Transport Surowca Zarządzanie Zapasami Kontrola Jakości Zarządzanie Procesem Technologicznym Planowanie i Harmonogramowanie Wykonanie Produkcji Sterowanie Procesem Produkcja zewnętrzna Kontrola Jakości Dystrybucja Planowanie Logistyki Wysyłka Transport Zarządzanie miejscami odkładczymi Zarządzanie Magazynem Perspektywa Rozwoju Wspomaganie Biznesu Wspomaganie Rozwoju Kadr Zakupy Finansowy Łańcuch Dostaw Zarządzanie Środkami Trwałymi Zarządzanie Globalnymi Procesami Handlowymi

13 Procesy zarządzania dla przemysłu hutniczego wspomagane informatycznie – mapa rozwiązań SAP
Zarządzanie Organizacją Zarządzanie Strategiczne Analityka Biznesowa Business Intelligence i Wspomaganie Decyzji Księgowość Analityka Kadrowa i Zarządzanie Relacjami Pracowniczymi Sprzedaż i Marketing Marketing Sprzedaż Usługi Analiza Zarządzanie Rozwojem Produktu i Procesem Ochrona Środowiska i Bezpieczeństwo Gospodarka Remontowa Zarządzanie Jakością Eozwój Produktu Zarządzanie Danymi i zmianami Zarządzanie Danymi Podstawowymi Zarządzanie Danymi Produktu Zarządzanie Danymi Klienta Zarzadzanie Zmianami w Danych i Dokumentach Sprzedaż Planowanie Popytu Uzgadnianie Zleceń Sprzedaży Potwierdzenia realizacji zleceń sprzedaży Zarządzanie Cyklem Sprzedaży Gospodarka Materiałowa i Zarządzanie Zasobami Planowanie Zaopatrzenia Zakupy Surowca Transport Surowca Zarządzanie Zapasami Kontrola Jakości Zarządzanie Procesem Technologicznym Planowanie i Harmonogramowanie Wykonanie Produkcji Sterowanie Procesem Produkcja zewnętrzna Kontrola Jakości Dystrybucja Planowanie Logistyki Wysyłka Transport Zarządzanie miejscami odkładczymi Zarządzanie Magazynem Wspomaganie Biznesu Wspomaganie Rozwoju Kadr Zakupy Finansowy Łańcuch Dostaw Zarządzanie Środkami Trwałymi Zarządzanie Globalnymi Procesami Handlowymi

14 Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w trzech zakładach hutniczych - przykład
Planowanie Międzyzakładowe (P1) Planowanie Łańcucha Dostaw Odlewnia Planowanie Wsad Odlew Wlewek S1 M2 D2 Klient Planowanie Międzyzakładowe (P1) Walcownia P2 P3 P4/P2 P3 P4 Planowanie Zaopatrzenia Planowanie Produkcji z Ograniczeniami Planowanie Dystrybucji Wlewek Walcowanie Produkcja w Toku Obróbka Arkusz S2 M2 D2/S2 M2 D2 Planowanie Międzyzakładowe (P1) Obróbka Końcowa P2 P3 P4/P2 P3 P4 Planowanie Zaopatrzenia Planowanie Produkcji z Ograniczeniami Planowanie Dystrybucji Arkusz Trasowanie Produkcja w Toku Obróbka Produkt Finalny S2 M2 D2/S2 M2 D2

15 Wspomaganie informatyczne – oferta SAP
mySAP Business Suite Zarządzanie Relacjami z Dostawcami Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Zarządzanie Finansami Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Zarządzanie Cyklem Życia Produktu Zarządzanie Relacjami z Klientami Rozwiązania SAP SAP Web Application Server Technologia SAP Integracja użytkowników: SAP Enterprise Portal, mechanizmy kooperacji, … Integracja Informacji: BI, zarządzanie wiedzą, zarządzanie danymi podstawowymi Process Integration: XI, zarządzanie procesami

16 Wspomaganie informatyczne – oferta SAP
mySAP Business Suite Zarządzanie Relacjami z Dostawcami Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Zarządzanie Finansami Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Zarządzanie Cyklem Życia Produktu Zarządzanie Relacjami z Klientami Usługi korporacyjne Obsługa działań na poziomie operacyjnym Utrzymanie ruchu i zarządzanie jakością Obsługa zleceń zakupów Zapasy i produkcja Obsługa zleceń sprzedaży SAP Web Application Server Technologia SAP Integracja użytkowników: SAP Enterprise Portal, mechanizmy kooperacji, … Integracja Informacji: BI, zarządzanie wiedzą, zarządzanie danymi podstawowymi Process Integration: XI, zarządzanie procesami

17 Technologia SAP SAP NetWeaver™ Technologia SAP .NET WebSphere …
Zintegrowane Środowisko Aplikacji Integracja Procesu Mechanizmy Integracji Zarządzanie Procesami Biznesowymi Zarządzanie cyklem życia aplikacji Integracja użytkowników Portal Współpraca Dostęp wielokanałowy SAP NetWeaver™ DB and OS Abstraction J2EE ABAP Platforma Aplikacji Środowisko współpracy z bazami danych i platformami operacyjnymi Integracja Informacji Business Intelligence Zarządzanie Wiedzą Zarządzanie danymi podstawowymi Technologia SAP

18 SAP NetWeaver™ Technologia SAP .NET WebSphere …
Zintegrowane Środowisko Aplikacji Integracja Procesu Mechanizmy Integracji Zarządzanie Procesami Biznesowymi Zarządzanie cyklem życia aplikacji Integracja użytkowników Portal Współpraca Dostęp wielokanałowy SAP NetWeaver™ DB and OS Abstraction J2EE ABAP Platforma Aplikacji Środowisko współpracy z bazami danych i platformami operacyjnymi Integracja Informacji Business Intelligence Zarządzanie Wiedzą Zarządzanie danymi podstawowymi

19 Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań
Plan wystąpienia Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań Osiągane korzyści – obserwowane w przemyśle hutniczym Pytania

20 Proces Obsługi Klienta zintegrowany z Zarządzaniem Łańcuchem
APO CRM Zlecenie sprzedaży Planowanie Popytu Zlecenie sprzedaży Sprzedaż przez Internet Planowanie rozpływu w sieci Dostępność (ATP) ATP (czas) Wycena oparta na char. Zarządzanie katalogami Harmono- gramowanie blok. Proces Obsługi Klienta zintegrowany z Zarządzaniem Łańcuchem Dostaw - Przykład Inforecord klienta Sprzedaż nadmiaru Kosztoryso- wanie zlecenia Szybkie wprow. danych CDP Produkcja Jednostka prod. Kalkulacja Kosztów Cięcie Transport Tworzenie dostawy Panel śledznia partii Setup time optimization Wycena dostawy Preselekcja Pobranie / Wydanie Oryginalna partia IDES-mill Scenario Overview Fakturowanie Śledzenie realizacji zlec.

21 Zarządzanie katalogami Śledzenie realizacji zlec.
APO CRM Zlecenie sprzedaży Planowanie Popytu Zlecenie sprzedaży Sprzedaż przez Internet Planowanie rozpływu w sieci Dostępność (ATP) ATP (czas) Wycena oparta na char. Zarządzanie katalogami Harmono- gramowanie blok. Inforecord klienta Sprzedaż nadmiaru Kosztoryso- wanie zlecenia Szybkie wprow. danych CDP Produkcja Jednostka prod. Kalkulacja Kosztów Cięcie Transport Tworzenie dostawy Panel śledznia partii Setup time optimization Wycena dostawy Preselekcja Pobranie / Wydanie Oryginalna partia IDES-mill Scenario Overview Fakturowanie Śledzenie realizacji zlec.

22 Thyssen Krupp Edelstahl Boehler Vereinigte Aluminium Werke- VAW Alcan
Klienci SAP posiadający zinformatyzowane procesy zarządzania – podobne do przedstawionego przykładu The Projects Hylsamex Salzgitter Thyssen Krupp Edelstahl Boehler Vereinigte Aluminium Werke- VAW Alcan ISPAT Tata Steel Benteler

23 Główne obszary informatyzacji
Zaawansowane Planowanie Logistyczne Planowanie i szczegółowe harmonogramowanie produkcji (planowanie oparte o charakterystyki) Planowanie i szczegółowe harmonogramowanie produkcji (Optymalizacja czasów przezbrojeń) Planowanie i szczegółowe harmonogramowanie produkcji Globalne sprawdzanie dostępności Planowanie blokowe Planowanie podaży w łańcuchu log. (SNP) Programowanie popytu (DP) Planowanie produkcji (PP) Szczegółowe harmonogramowanie (DS) Planowanie dostaw Horyzont Planowanie załadunku (TLB)

24 Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań
Plan wystąpienia Zagadnienia strategiczne Rozwiązania SAP Przykłady zastosowań Osiągane korzyści – obserwowane w przemyśle hutniczym Pytania

25 Osiągnięte czynniki przewagi konkurencyjnej
Wartość dla biznesu mySAP SCM Planowanie Popytu Planowanie Produkcji Planowanie Blokowe Szczegółowe Harmonogramowanie Wykonanie Produkcji Zarządzanie Zamówieniami Potwierdzanie Zamówień Zarządzanie Realizacją Zamówienia Zwiększenie jakości prognoz zamówień z 40% do 80% Zwiększenie terminowości i kompletności dostaw z 70% do 90% Zmniejszenia zapasu wyrobów gotowych o 16% Zwiększenie rotacji zapasów z 2.2 do 2.5 Skrócenie cykli planowania – z 3 dni do 2 godzin. Zwiększenie zdolności do reakcji na wystąpienie nieprzewidzianych zmian popytu.

26 Dariusz Samól SAP Polska Sp. z o.o.
Zinformatyzowane procesy zarządzania jako czynnik przewagi konkurencyjnej Dariusz Samól SAP Polska Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Dariusz Samól SAP Polska Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google