Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W5 HTML + CSS Edytor tekstu Technologie informacyjne ZIiP1 dzienne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W5 HTML + CSS Edytor tekstu Technologie informacyjne ZIiP1 dzienne."— Zapis prezentacji:

1 W5 HTML + CSS Edytor tekstu Technologie informacyjne ZIiP1 dzienne

2 CSS – arkusze stylów dla plików HTML Styl może mieć wiele cech, np..:... itd. cechy oddzielamy średnikami Wykorzystujemy tu atrybut style dla dowolnego znacznika

3 Oprócz nazw ang. można podawać 3 liczby w układzie szesnastkowym, określające nasycenie składowych RGB (red, green, blue) np. R G B czyli np. #00FF00 to zielony Kolory #17AACF

4 Styl OpisPrzykładowa wartość background-color kolor tła#ff0000 green background-image adres tła graficznegorys.gif border-color kolor ramkired border-style styl i wygląd obramowaniadotted dashed solid color kolor tekstu yellow #669933 font-family rodzaj oraz rodzina czcionkiArial sans-serif font-size wielkość czcionki14px 2cm font-style styl czcionkiitalic Przykładowe cechy stylów

5 font-weight grubość (waga) czcionkibold lighter height wysokość elementu10cm 3mm left top odległość od lewej (górnej) krawędzi 10cm 3mm position określenie współrzędnych elementu fixed relative margin odległość od zewnętrznego elementu margin-top margin-bottom margin-left margin-right każdy margines osobno5cm text-align wyrównanie poziome tekstuleft center justify vertical-align wyrównanie w pionietop bottom width szerokość elementu padding odległość od krawędzi elementu

6 Superaplikacja biurowa – MS- OFFICE wersje: starsze i nowsze: XP, 2003, 2007, 2010 Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft. Popularny - powszechnie wykorzystywany w firmach i przez zwykłych użytkownikow domowych. Programy składające się na Microsoft Office są przeznaczone na platformę Microsoft Windows oraz Apple Mac OS X, mogą zostać uruchomione na innych systemach (GNU/Linux, FreeBSD itp.) 6

7 W skład pakietu MS Office Basic wchodzą: Microsoft Word (edytor tekstu) Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny) Microsoft PowerPoint (tworzenie prezentacji multimedialnej) Ponadto: Microsoft Office Picture Manager (przeglądarka obrazów, prosta edycja zdjęć) Microsoft Outlook (program pocztowy, kalendarz). Microsoft Access (tworzenie i obsługa baz danych) Microsoft OneNote (robienie notatek, dodawany od wersji 2003) Microsoft Publisher (tworzenie publikacji prasowych) Microsoft Visio (edytor schematów graficznych - wektorowo) Microsoft Office SharePoint Designer (poprzednio FrontPage; tworzenie i edycja stron WWW) Microsoft Project (zarządzanie harmonogramem projektów) i inne nawet Microsoft Office Communicator (Komunikator internetowy) 7

8 MS Powerpoint Krótko możliwości (przećwiczymy na laboratorium) Widoki: slajd, sortowanie slajdów, notatki, wyświetlenie prezentacji Podstawowe elementy slajdu: - tekst - grafika (obrazy, wykresy, schematy organizacyjne, równania matemat.) - dźwięk Możliwości: - sterowanie tempem - efekty wizualne (animacje, przejścia slajdów) 8

9 EDYTORY TEKSTU - wprowadzenie Podział edytorów tekstu ASCIIdokumentu redagowanego NC-edit Notatnik vi - unix MS WordPad (Write) MS Word WordPerfect Tech Works AmiPro Open Office Write WordStar ChiWriter TAG inne 9

10 Microsoft Word składowe okna: menu operacji paski narzędzi pasek stanu menu podręczne możliwości: praca z wieloma dokumentami równocześnie (menu Okno) podział okna (dokumentu) na dwie części WYSIWYG (what you see is what you get) masz to co widzisz 10

11 podział logiczny – sami decydujemy: znaki sekcje - wygląd stron akapity (paragrafy) - wygląd fragmentów stron (nowy wiersz) obiekty - rysunki, wzory, wykresy, tabele, pola tekstowe sekcja 1 sekcja 2 sekcja 3 Z n a k i operacje: Wstaw Znak podziału Sekcji Wstaw Obiekt | Rysunek | Pole tekstowe 11

12 podział redakcyjny: Istota: automatyczny podział tekstu na strony i wiersze strony wiersze 12

13 13 Układ strony Najważniejsze opcje: - Rozmiar - Orientacja - Marginesy – proponowane/niestandardowe Podgląd wydruku w ikonie Office w lewym górnym rogu ekranu

14 AKAPIT - 1 lub więcej wierszy stanowiących całość logiczną, zakończony znakiem końca akapitu. ŁAMANIE WIERSZY odbywa się AUTOMATYCZNE !!! Naciśnięcie ENTER wymusza zmianę wiersza a więc jest początkiem nowego akapitu. AKAPIT posiada zawsze całkowitą liczbę wierszy (jeden lub więcej). Niewskazane wiele spacji puste akapity jako odstępy (wykonywać przez parametry akapitu – odstęp przed i po) 14

15 Położenie akapitów wcięcie prawostronne wcięcie lewostronne odstęp po odstęp przed sumuje się marginesy strony Tylko tak robimy – przez parametry akapitu – Format Akapit wcięcie 1-go wiersza 15

16 Odstępy wewnątrz akapitu - spacja - NORMALNA - NIEROZDZIELAJĄCA (CRTL+SHIFT + SPACJA) - tabulatory (większe odstępy) - kolumny - tabela ENTER – koniec akapitu (można usuwać)¶ SHIFT+ENTER – wymuszone złamanie akapitu 16

17 Formatowanie czcionki – łatwe ale.... x 2 - indeksy górne i dolne - Wstaw symbol italic 17

18 Nawigacja w dokumencie typowa: myszka + paski przewijania klawiatura - o znak, wiersz, akapit, ekran, pocz./koniec inne możliwości: skok do specyficznego miejsca (wiersz, strona, sekcja, obiekt) menu Edycja Przejdź do, makroklawisz Ctrl-G (ang. go to), klawisz funkcyjny F5 KlawiszeSkok kursora o znak o wiersz CTRL+ CTRL+ o słowo w prawo, lewo Home/Endna początek/koniec wiersza CTRL+ /CTRL+ o akapit PgDn/PgUpo ekran CRTL+Home CTRL+Endpoczątek/koniec dokumentu 18

19 Zaznaczanie i operacje edycyjne Ważniejsze operacje typowe: wprowadzanie + usuwanie + przemieszczanie + kopiowanie bezpośrednio + schowek znaki, wycinki tryb wstawiania/zastępowania: przycisk w pasku stanu klawisz Insert (zmiana trybu wstawianie-zastępowanie) Techniki - schowek - przeciąganie Kasowanie znaków (Delete, Backspace) 19

20 Widoki dokumentu widok wersja robocza (normalny) – wpisywanie, edycja i wstępne formatowanie widok wydruku – podgląd w ikonie Office wszystkie szczegóły wyglądu stron dokumentu wstawianie i rozmieszczanie obiektów edycja nagłówków i stopek ustawiania marginesów ustawianie układu kolumnowego podgląd wydruku widok konspektu - wielopoziomowe listy wyliczane Widoczność znaków niedrukowanych - narzędzie ¶ widzimy znaki reprezentujące zmiany wiersza, spacje, tabulatory, wymuszone zakończenia strony, sekcji itp. 20

21 Sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki na bieżąco: Narzędzia Opcje Pisownia i gramatyka Menu Recenzja w Office 2007 jednorazowo: Narzędzia Pisownia i gramatyka przycisk paska narzędzi F7 kolejno: propozycje zmiany wyrazu ręczna edycja wyrazu rezygnacja ze zmiany Dzielenie wyrazów na sylaby na prawym marginesie: Menu Narzędzia – Język – Dzielenie wyrazów (lub Układ strony! w Office2007) F4 - powtarzanie ostatniej operacji (przydatne) malarz formatów 21

22 Szukanie i zastępowanie operacje: Edycja ZnajdźlubCtrl-F (ang. Find) Edycja ZamieńlubCtrl-H (ang. cHange) Wstawianie obiektów grafika (kształty, WordArt, Clipart) inne (wykresy, hiperłącza, nagłówki i stopki) 22

23 Style dostępne w okienku szybkich stylów tworzenie nowych modyfikacja istniejących stosowanie z narzędzia listy Tworzenie i wykorzystanie stylów do formatowania Styl – nazwany zestaw parametrów (akapitu, czcionki, obramowania, języka itp.) Ułatwia jednolite formatowanie akapitów w dużym dokumencie (np. praca dyplomowa) Zmiany definicji stylu wpływają na wszystkie elementy tworzone w tym stylu UWAGA: tylko style nagłówkowe uwzględniane przy generowaniu spisu treści

24 Równania matematyczne Wstaw Obiekt Microsoft Equation 3.0 – starsze wersje Bezpośrednio dostępne w Office 2007 w menu Wstawianie Dodatkowe narzędzie, pasek elementów najczęściej występujących w równaniach, rozwijane narzędzia paska. Uwaga: Najpierw wybierać strukturę (np. ułamek, indeksy), a potem w odpowiednie pola wstawiać obiekty z klawiatury lub z paska 24

25 Obramowania i cieniowania Elementy które można obramować: Znaki Słowa Dłuższy akapit Tabele Rysunki Strona 25

26 Tabele Sposoby wstawiania tabeli: · lub menu Wstawianie/Tabela Wstaw tabelę komórki scalone Poruszanie się po tabeli – klawisze nawigacyjne, TAB, SHIFT+TAB, klikanie myszką Narzędzie Rysuj tabelę (tabele o strukturze nierównomiernej) 26

27 Inne możliwości Tabulatory – standardowe i własne (odstępy poziome i wyrównanie) TABULATOR – pozycja, do której wykonać można skok poziomy poprzez użycie klawisza tabulacji TAB, zastępuje użycie wielu spacji (co nie jest zalecane) Typy tabulatorów: Wyrównanie do lewej Wyrównanie do prawej Wyrównanie do środka Dziesiętny (dla liczb) – wyrównanie do kropki lub przecinka dziesiętnego NazwiskoDataCecha Premia Kowalski10.10.1999wysoki 1500,00 Nowak1.11.1987niski 1456,50 Malinowski2.02.1988średni 50,90 Pozycje tabulatorów widoczne na linijce górnej Powielenie tabulatorów dla nowego - wstawianego akapitu 27

28 Podział na sekcje Podział dokumentu na sekcje umożliwia: Zróżnicowanie liczby kolumn gazetowych Zróżnicowanie formatowania strony (czasem potrzebna 1 strona poziomo, obrócona o 90 o ) Zróżnicowanie nagłówków i stopek (np. dla rozdziałów) Podział na sekcje: 1 sposób – wstawianie znaków końca sekcji (menu Układ strony – znaki podziału) 2 sposób – zaznaczenie fragmentu tekstu i ustalenie liczby kolumn – podział automatyczny Znak podziału kolumny – Układ strony/kolumny 28

29 wyliczanie numerowanie (w tym konspekty numerowane – lista wielopoziomowa) Listy – Narzędzia główne/ Akapit – ikony dla list Numery stron – menu Wstawianie - Numer strony Spisy treści – KONIECZNY STYL NAGŁÓWKOWY! DLA AKAPITÓW TYTUŁOWYCH (Nagłówek1, Nagłówek2..) Menu Odwołanie - Indeks i spisy Nagłówki i stopki – menu Wstawianie (tytuł rozdziału, numer strony) – zróżnicowane dla sekcji 29

30 30 Inne możliwości: Tezaurus – synonimy, Tłumaczenie Przypisy Recenzja (śledź zmiany) – poprawki widoczne lub nie


Pobierz ppt "W5 HTML + CSS Edytor tekstu Technologie informacyjne ZIiP1 dzienne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google