... Styl może mieć wiele cech, np..: itd. cechy oddzielamy średnikami">

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W5 HTML + CSS Edytor tekstu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W5 HTML + CSS Edytor tekstu"— Zapis prezentacji:

1 W5 HTML + CSS Edytor tekstu
Technologie informacyjne ZIiP1 dzienne W5 HTML + CSS Edytor tekstu

2 CSS – arkusze stylów dla plików HTML
Wykorzystujemy tu atrybut style dla dowolnego znacznika <TABLE style=" background-color:#ff0000; "> ... Styl może mieć wiele cech, np..: <TABLE style="background-color:#ff0000; font-size:12px;"> itd. cechy oddzielamy średnikami

3 Kolory Oprócz nazw ang. można podawać 3 liczby w układzie szesnastkowym, określające nasycenie składowych RGB (red, green, blue) np. #17AACF R G B czyli np. #00FF00 to zielony

4 Przykładowe cechy stylów
Opis Przykładowa wartość background-color kolor tła #ff0000 green background-image adres tła graficznego rys.gif border-color kolor ramki red border-style styl i wygląd obramowania dotted dashed solid color kolor tekstu yellow #669933 font-family rodzaj oraz rodzina czcionki Arial sans-serif font-size wielkość czcionki 14px 2cm font-style styl czcionki italic

5 grubość (waga) czcionki bold lighter wysokość elementu 10cm 3mm
font-weight grubość (waga) czcionki bold lighter height wysokość elementu 10cm mm left top odległość od lewej (górnej) krawędzi position określenie współrzędnych elementu fixed relative margin odległość od zewnętrznego elementu margin-top margin-bottom margin-left margin-right każdy margines osobno 5cm text-align wyrównanie poziome tekstu left center justify vertical-align wyrównanie w pionie top bottom width szerokość elementu padding odległość od krawędzi elementu

6 Superaplikacja biurowa – MS- OFFICE
Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft. Popularny - powszechnie wykorzystywany w firmach i przez zwykłych użytkownikow domowych. Programy składające się na Microsoft Office są przeznaczone na platformę Microsoft Windows oraz Apple Mac OS X, mogą zostać uruchomione na innych systemach (GNU/Linux, FreeBSD itp.) wersje: starsze i nowsze: XP, 2003, 2007, 2010

7 W skład pakietu MS Office Basic wchodzą:
− Microsoft Word (edytor tekstu) − Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny) − Microsoft PowerPoint (tworzenie prezentacji multimedialnej) Ponadto: − Microsoft Office Picture Manager (przeglądarka obrazów, prosta edycja zdjęć) − Microsoft Outlook (program pocztowy, kalendarz). − Microsoft Access (tworzenie i obsługa baz danych) − Microsoft OneNote (robienie notatek, dodawany od wersji 2003) − Microsoft Publisher (tworzenie publikacji prasowych) − Microsoft Visio (edytor schematów graficznych - wektorowo) − Microsoft Office SharePoint Designer (poprzednio FrontPage; tworzenie i edycja stron WWW) − Microsoft Project (zarządzanie harmonogramem projektów) i inne nawet Microsoft Office Communicator (Komunikator internetowy)

8 MS Powerpoint Krótko możliwości (przećwiczymy na laboratorium) Widoki: slajd, sortowanie slajdów, notatki, wyświetlenie prezentacji Podstawowe elementy slajdu: tekst grafika (obrazy, wykresy, schematy organizacyjne, równania matemat.) dźwięk Możliwości: sterowanie tempem efekty wizualne (animacje, przejścia slajdów)

9 EDYTORY TEKSTU - wprowadzenie
Podział edytorów tekstu ASCII dokumentu redagowanego MS WordPad (Write) MS Word WordPerfect NC-edit Notatnik vi - unix Tech Works AmiPro Open Office inne Write WordStar ChiWriter TAG

10 WYSIWYG (what you see is what you get)
Microsoft Word składowe okna: menu operacji paski narzędzi pasek stanu menu podręczne możliwości: praca z wieloma dokumentami równocześnie (menu Okno) podział okna (dokumentu) na dwie części WYSIWYG (what you see is what you get) „masz to co widzisz”

11 Z n k i sekcja 1 sekcja 2 sekcja 3 podział logiczny – sami decydujemy:
znaki sekcje wygląd stron akapity (paragrafy) wygląd fragmentów stron (nowy wiersz) obiekty rysunki, wzory, wykresy, tabele, pola tekstowe operacje: Wstaw  Znak podziału  Sekcji Wstaw  Obiekt | Rysunek | Pole tekstowe sekcja 1 sekcja 2 Z sekcja 3 n k i a

12 strony wiersze podział redakcyjny:
Istota: automatyczny podział tekstu na strony i wiersze

13 Układ strony Najważniejsze opcje: Rozmiar Orientacja
Marginesy – proponowane/niestandardowe Podgląd wydruku w ikonie Office w lewym górnym rogu ekranu

14 AKAPIT - 1 lub więcej wierszy stanowiących całość logiczną, zakończony znakiem końca akapitu.
ŁAMANIE WIERSZY odbywa się AUTOMATYCZNE !!! Naciśnięcie ENTER wymusza zmianę wiersza a więc jest początkiem nowego akapitu. AKAPIT posiada zawsze całkowitą liczbę wierszy (jeden lub więcej). Niewskazane wiele spacji puste akapity jako odstępy (wykonywać przez parametry akapitu – odstęp przed i po)

15 Położenie akapitów marginesy strony wcięcie 1-go wiersza wcięcie prawostronne wcięcie lewostronne odstęp po odstęp przed sumuje się Tylko tak robimy – przez parametry akapitu – Format Akapit

16 Odstępy wewnątrz akapitu
spacja NORMALNA NIEROZDZIELAJĄCA (CRTL+SHIFT + SPACJA) tabulatory (większe odstępy) kolumny tabela ENTER – koniec akapitu (można usuwać) ¶ SHIFT+ENTER – wymuszone złamanie akapitu

17 italic      - Wstaw symbol Formatowanie czcionki – łatwe ale....
x2 - indeksy górne i dolne      - Wstaw symbol italic

18 Nawigacja w dokumencie
typowa: myszka + paski przewijania klawiatura - o znak, wiersz, akapit, ekran, pocz./koniec Klawisze Skok kursora   o znak   o wiersz CTRL+  CTRL+  o słowo w prawo, lewo Home/End na początek/koniec wiersza CTRL+ /CTRL+ o akapit PgDn/PgUp o ekran CRTL+Home CTRL+End początek/koniec dokumentu inne możliwości: skok do specyficznego miejsca (wiersz, strona, sekcja, obiekt) menu Edycja  Przejdź do, makroklawisz Ctrl-G (ang. go to), klawisz funkcyjny F5

19 Kasowanie znaków (Delete, Backspace)
Ważniejsze operacje Zaznaczanie i operacje edycyjne typowe: wprowadzanie + usuwanie + przemieszczanie + kopiowanie bezpośrednio + schowek znaki, wycinki tryb wstawiania/zastępowania: przycisk w pasku stanu klawisz Insert (zmiana trybu wstawianie-zastępowanie) Techniki - schowek - przeciąganie Kasowanie znaków (Delete, Backspace)

20 Widoczność znaków niedrukowanych - narzędzie ¶
Widoki dokumentu widok wersja robocza (normalny) – wpisywanie, edycja i wstępne formatowanie widok wydruku – podgląd w ikonie Office wszystkie szczegóły wyglądu stron dokumentu wstawianie i rozmieszczanie obiektów edycja nagłówków i stopek ustawiania marginesów ustawianie układu kolumnowego podgląd wydruku widok konspektu - wielopoziomowe listy wyliczane Widoczność znaków niedrukowanych - narzędzie ¶ widzimy znaki reprezentujące zmiany wiersza, spacje, tabulatory, wymuszone zakończenia strony, sekcji itp.

21 Sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki
na bieżąco: Narzędzia  Opcje  Pisownia i gramatyka Menu Recenzja w Office 2007 jednorazowo: Narzędzia  Pisownia i gramatyka przycisk paska narzędzi F7 kolejno: propozycje zmiany wyrazu ręczna edycja wyrazu rezygnacja ze zmiany Dzielenie wyrazów na sylaby na prawym marginesie: Menu Narzędzia – Język – Dzielenie wyrazów (lub Układ strony! w Office2007) F4 - powtarzanie ostatniej operacji (przydatne) malarz formatów

22 Edycja Znajdź lub Ctrl-F (ang. Find)
Szukanie i zastępowanie operacje: Edycja Znajdź lub Ctrl-F (ang. Find) Edycja Zamień lub Ctrl-H (ang. cHange) Wstawianie obiektów grafika (kształty, WordArt, Clipart) inne (wykresy, hiperłącza, nagłówki i stopki)

23 Tworzenie i wykorzystanie stylów do formatowania
Styl – nazwany zestaw parametrów (akapitu, czcionki, obramowania, języka itp.) Ułatwia jednolite formatowanie akapitów w dużym dokumencie (np. praca dyplomowa) Zmiany definicji stylu wpływają na wszystkie elementy tworzone w tym stylu Style dostępne w okienku szybkich stylów tworzenie nowych modyfikacja istniejących stosowanie z narzędzia listy UWAGA: tylko style nagłówkowe uwzględniane przy generowaniu spisu treści

24 Równania matematyczne
Wstaw ObiektMicrosoft Equation 3.0 – starsze wersje Bezpośrednio dostępne w Office 2007 w menu Wstawianie Dodatkowe narzędzie, pasek elementów najczęściej występujących w równaniach, rozwijane narzędzia paska. Uwaga: Najpierw wybierać strukturę (np. ułamek, indeksy), a potem w odpowiednie pola wstawiać obiekty z klawiatury lub z paska

25 Obramowania i cieniowania
Elementy które można obramować: Znaki Słowa Dłuższy akapit Tabele Rysunki Strona  

26 Tabele Sposoby wstawiania tabeli:
·       lub menu Wstawianie/Tabela  Wstaw tabelę Narzędzie Rysuj tabelę (tabele o strukturze nierównomiernej) komórki scalone Poruszanie się po tabeli – klawisze nawigacyjne, TAB, SHIFT+TAB, klikanie myszką

27 Pozycje tabulatorów widoczne na linijce górnej
Inne możliwości Tabulatory – standardowe i własne (odstępy poziome i wyrównanie) TABULATOR – pozycja, do której wykonać można skok poziomy poprzez użycie klawisza tabulacji TAB, zastępuje użycie wielu spacji (co nie jest zalecane) Pozycje tabulatorów widoczne na linijce górnej Typy tabulatorów: ·       Wyrównanie do lewej ·      Wyrównanie do prawej ·      Wyrównanie do środka ·    Dziesiętny (dla liczb) – wyrównanie do kropki lub przecinka dziesiętnego Nazwisko Data Cecha Premia Kowalski wysoki 1500,00 Nowak niski 1456,50 Malinowski średni ,90 Powielenie tabulatorów dla nowego - wstawianego akapitu

28 Podział na sekcje Podział dokumentu na sekcje umożliwia:
·       Zróżnicowanie liczby kolumn gazetowych ·       Zróżnicowanie formatowania strony (czasem potrzebna 1 strona poziomo, obrócona o 90o) ·       Zróżnicowanie nagłówków i stopek (np. dla rozdziałów) Podział na sekcje: · 1 sposób – wstawianie znaków końca sekcji (menu Układ strony – znaki podziału) ·  2 sposób – zaznaczenie fragmentu tekstu i ustalenie liczby kolumn – podział automatyczny Znak podziału kolumny – Układ strony/kolumny

29 Listy – Narzędzia główne/ Akapit – ikony dla list
wyliczanie numerowanie (w tym konspekty numerowane – lista wielopoziomowa) Nagłówki i stopki – menu Wstawianie (tytuł rozdziału, numer strony) – zróżnicowane dla sekcji Numery stron – menu Wstawianie - Numer strony Spisy treści – KONIECZNY STYL NAGŁÓWKOWY! DLA AKAPITÓW TYTUŁOWYCH (Nagłówek1, Nagłówek2..) Menu Odwołanie - Indeks i spisy

30 Inne możliwości: Tezaurus – synonimy, Tłumaczenie Przypisy
Recenzja (śledź zmiany) – poprawki widoczne lub nie


Pobierz ppt "W5 HTML + CSS Edytor tekstu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google