Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prądy morskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prądy morskie."— Zapis prezentacji:

1 Prądy morskie

2 Prądy morskie są to ruchy poziome wody w morzach i oceanach, związane z przenoszeniem znacznych ilości wód na duże odległości.

3 Prądy morskie powstają pod wpływem:
różnic gęstości wody wywołanych zmianami temperatury i zasolenia, ciśnienia powietrza i tarcia wiatru o powierzchnię oceanu, różnic w wysokości poziomu zwierciadła wody w sąsiadujących częściach oceanu, siły przyciągania Księżyca i Słońca.

4 a także oddziałują siły wtórne: siła Coriolisa,
siła tarcia hamująca ruch, rozkład lądów i mórz, zarys kontynentów, rzeźba dna oceanicznego. siła tarcia hamująca ruch rozkład lądów i mórz, zarys kontynentów rzeźba dna oceanicznego

5 Wyróżnia się: 1. prądy morskie wiatrowe (dryfowe),
prądy morskie grawitacyjno-gradientowe, prądy pływowe.

6 1. Prądy morskie wiatrowe
Powstają one wskutek tarcia powietrza o powierzchnię oceanów i mórz oraz parcia wiatru na dowietrzne zbocza fal, gdzie wraz z głębokością prędkość prądu maleje. Teoretyczny obraz zmian kierunku i prędkości prądu dryfowego wraz z głębokością przedstawia spirala Eckmana.

7 prądy wiatrowe są wywoływane chwilowymi, krótkookresowymi wiatrami.
prądy dryfowe są wywoływane wiatrami stałymi (pasaty), wiatrami sezonowymi (monsuny) lub wiatrami przeważającymi (np. wiatry zachodnie w strefie umiarkowanej). prądy wiatrowe są wywoływane chwilowymi, krótkookresowymi wiatrami.

8 2. Prądy morskie grawitacyjno-gradientowe dzielimy na:
barogradientowe – wywołane zmianami ciśnienia atmosferycznego nad morzami i oceanami, spływowe – powstają wskutek dopływu wód rzecznych, opadów atmosferycznych, parowania, dopływu wód z innego akwenu lub odpływu wód, kompensacyjne – o charakterze wtórnym, prowadzą do wyrównania poziomu morza bez względu na przyczynę, która wywołała zakłócenie równowagi hydrostatycznej,

9 gęstościowe – spowodowane różnicami gęstości wody morskiej, o której decydują temperatura wody i zasolenie (są to głównie prądy podpowierzchniowe i głębinowe.

10 3. Prądy morskie pływowe Powstają one na skutek przesuwania się fal pływowych (przypływu i odpływu). Są to ruchy wód okresowo zmieniające kierunek i prędkość. Silne prądy pływowe obserwuje się w obszarach przybrzeżnych: cieśninach, zatokach i estuariach, gdzie obejmują całą masę wody do dna. Na otwartym oceanie te prądy są bardzo słabe.

11 Ze względu na stałość i czas trwania wydziela się prądy morskie:
stałe – mają zawsze ten sam kierunek i tę samą średnią prędkość, np. Prąd Zatokowy, prąd Kuro Siwo, okresowe – zmieniają kierunek i prędkość w regularnych odstępach czasu, np. prądy monsunowe, pływowe, czasowe – powstają pod wpływem krótkotrwałych silnych wiatrów, gwałtownych zmian ciśnienia atmosferycznego i intensywnych opadów. okresowe – zmieniają kierunek i prędkość w regularnych odstępach czasu, np. prądy monsunowe, pływowe czasowe – powstają pod wpływem krótkotrwałych silnych wiatrów, gwałtownych zmian ciśnienia atmosferycznego i intensywnych opadów

12 Zależnie od głębokości położenia warstwy wody objętej prądem wyróżnia się się prądy morskie:
powierzchniowe – są to głównie prądy wiatrowe, głębinowe – ruchy wymienne między masami wodnymi, np. prądy ciśnieniowe, jak wielkie prądy wyrównawcze, przydenne – prądy rozprowadzające np. ciężkie wody antarktyczne w kierunku północnym.

13 prądy morskie powierzchniowe
prądy morskie przydenne prądy morskie głębinowe

14 Upwelling Jest to prąd morski pionowy wstępujący wywołany działaniem wiatru. Wzbudzane stałymi wiatrami prądy powierzchniowe powodują odpływ wód powierzchniowych, a na ich miejsce napływają zimne wody głębsze. Strefy upwellingu są najbardziej produktywnymi obszarami Oceanu Światowego.

15 Obraz satelitarny temperatury oceanu na wybrzeżu Kalifornii wskazujący na wynoszenie zimnych wód na wybrzeżu

16 Obraz satelitarny temperatury oceanu na wybrzeżu Kalifornii mniejszego obszaru

17 Źródła zdjęć i ilustracji:
Literatura: 1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 2. Hewitt P.G., Fizyka wokół nas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 3. Makowska D., Ziemia, WSiP, Warszawa 1998 Źródła zdjęć i ilustracji: 2. 4. mapa: rysunek własny na podstawie 6. rysunek własny na podstawie 7. rysunek własny na podstawie 9. rysunek własny 10. 13. rysunek własny na podstawie Makowska D., Ziemia, WSiP, Warszawa 1998 14. rysunek własny na podstawie 15. 16.


Pobierz ppt "Prądy morskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google