Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEMOKRACJA SZLACHECKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEMOKRACJA SZLACHECKA"— Zapis prezentacji:

1 DEMOKRACJA SZLACHECKA
W POLSCE W XVI – XVIII WIEKU

2

3

4

5 Rzeczpospolitą Obojga Narodów
UNIA POLSKO – LITEWSKA W LUBLINIE – 1569R. Najważniejsze postanowienia: Korona i Wielkie Księstwo Litewskie stanowią jedno państwo Rzeczpospolitą Obojga Narodów wspólne odrębne 1. Król – wybierany wspólnie i koronowany w Krakowie 2. Moneta 3. Sejmy 4. Polityka zagraniczna 5. Wolność osiedlania się Polaków i Litwinów w obu krajach 1. Urzędy 2. Skarb 3. Wojsko

6 Zapamiętaj Ważne pojęcia:
Społeczeństwo Rzeczypospolitej składało się ze stanów o różnych uprawnieniach: - szlachta (magnateria, szlachta średnia, szlachta zaściankowa, gołota) - duchowieństwo - mieszczaństwo - chłopstwo Ważne pojęcia: - wolna elekcja – wybór króla w którym miał prawo uczestniczyć każdy szlachcic - przywileje – specjalne uprawnienia nadawane grupie ludności np. szlachcie sejm walny – organ władzy stanowiący prawa Dla ciekawych Po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta określono w Polsce nowa formę wyboru władcy – wolną elekcję. O tron Polski zaczęli starania kandydaci z różnych krajów. Wśród nich byli car Rosji i książę austriacki. Wybór padł na młodego królewicza francuskiego Henryka Walezego. Warunkiem objęcia tronu było podpisanie dokumentu tzw. artykułów henrykowskich. Dokument ten gwarantował szlachcie zachowanie wszystkich dotychczasowych przywilejów. Kolejni władcy elekcyjni podpisywali również osobiste zobowiązania na rzecz szlachty. Wybór Henryka Walezego okazał się nietrafny. Już po roku na wieść o śmierci swojego brata, Henryk pod osłoną nocy opuścił Polskę. Na tron Polski wybrano następnie Annę Jagiellonkę, siostrę Zygmunta Augusta, zaś na jej męża księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. Ważne pojęcia

7 M. Korybut Wiśniowiecki Jan III Sobieski August II Mocny
Władcy elekcyjni Lata panowania Henryk Walezy Stefan Batory Zygmunt III Waza Władysław IV Waza Jan II Kazimierz Waza M. Korybut Wiśniowiecki Jan III Sobieski August II Mocny , Stanisław Leszczyński , August III Saski St. August Poniatowski


Pobierz ppt "DEMOKRACJA SZLACHECKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google