Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa autorskie. Co to jest prawo autorskie? Prawo autorskie to, krótko mówiąc, zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa autorskie. Co to jest prawo autorskie? Prawo autorskie to, krótko mówiąc, zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości."— Zapis prezentacji:

1 Prawa autorskie

2 Co to jest prawo autorskie? Prawo autorskie to, krótko mówiąc, zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. Symbol praw autorskich(pochodzący od angielskiego słowa Copyright)

3 Źródło polskiego prawa autorskiego Przyjęta w 1994 roku ustawa o prawie autorskim reguluje między innymi przedmiot i podmiot prawa autorskiego, wyjątki i ograniczenia praw autorskich, okres obowiązywania praw autorskich oraz ochronę przedmiotu prawa autorskiego. Podstawowym założeniem jest rozróżnienie autorskich praw osobistych oraz autorskich praw majątkowych. Ustawa – zgodnie z nazwą reguluje także prawa pokrewne – związane z wykonaniami, produkcją i dystrybucją utworów.

4 Przedmiot prawa autorskiego Zgodnie z ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Prawo autorskie działa automatycznie – ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności przez jego twórcę. Utwór nie musi przy tym być skończony.

5 Co jest chronione prawem autorskim? W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

6 Co nie jest chronione prawem autorskim? idee i pomysły, chyba że są wyrażone oryginalną formą; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; akty normatywne lub ich urzędowe projekty; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe; pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe; Ustawa określa także szereg rodzajów treści, które nie są przedmiotem prawa autorskiego i nie korzystają z ustawowej ochrony:

7 Co nie jest chronione prawem autorskim? znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne; elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np.: typowe tabele, rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji np. alfabetyczne; utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku; utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji; znaki firmowe użyte w celach informacyjnych.

8 Przykłady łamania praw autorskich Nielegalne kopiowanie i posługiwanie się oprogramowaniem, filmami, muzyką itp. bez zgody autora lub producenta utworu i bez uiszczenia odpowiednich opłat;

9 Przykłady łamania praw autorskich Korzystanie z Internetu lub książki do napisania np. artykułu bez podawania źródła(czyli łącza/nazwy książki), chyba, że jest napisane inaczej;

10 Przykłady łamania praw autorskich Nagranie oglądanego przez Ciebie filmu w kinie;

11 Przykłady łamania praw autorskich Podawanie się za twórcę utworu;

12 Przykłady łamania praw autorskich Nielegalna emisja utworów (np. w radiu internetowym, YouTubie…).

13 Jak nie łamać praw autorskich? Aby chronić prawa autorskie, możemy m.in.: Nie pobierać nielegalnego oprogramowania, muzyki oraz filmów; Jeśli korzystamy z zewnętrznych źródeł podczas pisania artykułu lub tworzenia prezentacji, warto je podać na końcu wypracowania/prezentacji; Dla,,Youtuberów: korzystajcie jedynie z utworów na licencji CC; w innym wypadku uzyskajcie zgodę od autora;

14 Jak nie łamać praw autorskich? Nie nagrywać filmów w kinie, a w szczególności nie udostępniać ich publicznie.

15 Słowniczek Creative Commons (CC) jest międzynarodowym projektem oferującym darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów. Youtuber – każda osoba, która udostępnia publicznie materiały w serwisie YouTube.

16 Bibliografia - tekst Wikipedia, wolna encyklopedia - http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie Przykłady łamania praw autorskich - https://sites.google.com/site/zs1portfoliodare k1a/przyklady-lamania-praw-autorskich https://sites.google.com/site/zs1portfoliodare k1a/przyklady-lamania-praw-autorskich CC, o nas - http://creativecommons.pl/o-nas/http://creativecommons.pl/o-nas/

17 Bibliografia – zdjęcia http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28685/ksiazka-prawo- autorskie-sad-think_660x494.jpeg http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28685/ksiazka-prawo- autorskie-sad-think_660x494.jpeg http://jarandos.com/wp- content/uploads/2012/09/RadioAntena.jpg http://jarandos.com/wp- content/uploads/2012/09/RadioAntena.jpg http://thinkjudd.com/wp- content/uploads/2013/01/imagem_internet2008.jp g http://thinkjudd.com/wp- content/uploads/2013/01/imagem_internet2008.jp g http://www.krainajacwingow.pl/zdjecia/201203131 3141756263472.jpg http://www.krainajacwingow.pl/zdjecia/201203131 3141756263472.jpg

18 Bibliografia – zdjęcia http://www.crn.pl/images/2011/06/01/piract wo_zaj.jpg/image_preview/piractwo_Zaj.jpg http://www.crn.pl/images/2011/06/01/piract wo_zaj.jpg/image_preview/piractwo_Zaj.jpg http://vbeta.pl/images//2009/11/droga_do_s ukcesu-496x339.jpg http://vbeta.pl/images//2009/11/droga_do_s ukcesu-496x339.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/b/b0/Copyright.svg/197px- Copyright.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/b/b0/Copyright.svg/197px- Copyright.svg.png

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Prawa autorskie. Co to jest prawo autorskie? Prawo autorskie to, krótko mówiąc, zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google