Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa autorskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa autorskie."— Zapis prezentacji:

1 Prawa autorskie

2 Co to jest prawo autorskie?
Prawo autorskie to, krótko mówiąc, zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. Symbol praw autorskich(pochodzący od angielskiego słowa Copyright)

3 Źródło polskiego prawa autorskiego
Przyjęta w 1994 roku ustawa o prawie autorskim reguluje między innymi przedmiot i podmiot prawa autorskiego, wyjątki i ograniczenia praw autorskich, okres obowiązywania praw autorskich oraz ochronę przedmiotu prawa autorskiego. Podstawowym założeniem jest rozróżnienie autorskich praw osobistych oraz autorskich praw majątkowych. Ustawa – zgodnie z nazwą reguluje także prawa pokrewne – związane z wykonaniami, produkcją i dystrybucją utworów.

4 Przedmiot prawa autorskiego
Zgodnie z ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Prawo autorskie działa automatycznie – ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności przez jego twórcę. Utwór nie musi przy tym być skończony.

5 Co jest chronione prawem autorskim?
W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

6 Co nie jest chronione prawem autorskim?
Ustawa określa także szereg rodzajów treści, które nie są przedmiotem prawa autorskiego i nie korzystają z ustawowej ochrony: idee i pomysły, chyba że są wyrażone oryginalną formą; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; akty normatywne lub ich urzędowe projekty; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe; pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe;

7 Co nie jest chronione prawem autorskim?
znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne; elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np.: typowe tabele, rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji np. alfabetyczne; utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku; utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji; znaki firmowe użyte w celach informacyjnych.

8 Przykłady łamania praw autorskich
Nielegalne kopiowanie i posługiwanie się oprogramowaniem, filmami, muzyką itp. bez zgody autora lub producenta utworu i bez uiszczenia odpowiednich opłat;

9 Przykłady łamania praw autorskich
Korzystanie z Internetu lub książki do napisania np. artykułu bez podawania źródła(czyli łącza/nazwy książki), chyba, że jest napisane inaczej;

10 Przykłady łamania praw autorskich
Nagranie oglądanego przez Ciebie filmu w kinie;

11 Przykłady łamania praw autorskich
Podawanie się za twórcę utworu;

12 Przykłady łamania praw autorskich
Nielegalna emisja utworów (np. w radiu internetowym, YouTubie…).

13 Jak nie łamać praw autorskich?
Aby chronić prawa autorskie, możemy m.in.: Nie pobierać nielegalnego oprogramowania, muzyki oraz filmów; Jeśli korzystamy z zewnętrznych źródeł podczas pisania artykułu lub tworzenia prezentacji, warto je podać na końcu wypracowania/prezentacji; Dla ,,Youtuberów’’: korzystajcie jedynie z utworów na licencji CC; w innym wypadku uzyskajcie zgodę od autora;

14 Jak nie łamać praw autorskich?
Nie nagrywać filmów w kinie, a w szczególności nie udostępniać ich publicznie.

15 Słowniczek Creative Commons (CC) jest międzynarodowym projektem oferującym darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów. Youtuber – każda osoba, która udostępnia publicznie materiały w serwisie YouTube.

16 Bibliografia - tekst Wikipedia, wolna encyklopedia - Przykłady łamania praw autorskich - https://sites.google.com/site/zs1portfoliodarek1a/przyklady-lamania-praw-autorskich CC, o nas -

17 Bibliografia – zdjęcia

18 Bibliografia – zdjęcia

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Prawa autorskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google