Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

historia i dziedzictwo w kulturze uczestnictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "historia i dziedzictwo w kulturze uczestnictwa"— Zapis prezentacji:

1 historia i dziedzictwo w kulturze uczestnictwa
marcin wilkowski Historiaimedia.org, Interdyscyplinarny Program Doktorski Collegium Civitas, Fundacja Ośrodka KARTA Konferencja naukowa „Historie alternatywne”, Lublin,

2 Flickr Commons (Michelle Springer et al
. Flickr Commons (Michelle Springer et al., For the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project, [PDF], 2008, s. 37)

3 teorie

4 kultura uczestnictwa (Henry Jenkins, Kultura konwergencji
kultura uczestnictwa (Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007) . konwergencja jako zmiana kulturowa i proces technologiczny . informacyjny prosumentyzm . profesjonalni aktywni amatorzy . opowiadanie transmedialne . nadawca - odbiorca . wykluczenie cyfrowe

5 kryzys nauki czy nowe wyzwania
kryzys nauki czy nowe wyzwania? . determinizm technologiczny, urynkowienie systemu wiedzy i koniec wielkich narracji (Jean-François Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997, s. 25 i nast.) . uniwersytet w ruinie? zawsze powinien znajdować się w kryzysie (Domminick LaCapra, Uniwersytet w ruinie?, w: Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, Kraków 2009, s. 247 i nast.) . historia (wiedza) jako funkcja władzy, alternatywa pamięci (Michael Foucault, Pierre Nora) . kryzys uniwersalności opartej na statycznym zapisie (druk) (Pierre Lévy)

6 kryzys uniwersalności opartej na statycznym zapisie (druk) (Pierre Lévy, Drugi potop, w: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2005) . staliśmy się nieufni wobec tego, co wygląda na uniwersalne, ponieważ niemal zawsze uniwersalizm był głoszony przez zwycięskie imperia i tych, którzy doszli do dominacji - czy to doczesnej czy duchowej. Cyberprzestrzeń natomiast - przynajmniej dotąd - proponuje raczej akceptację niż dominację (s )

7 Fakt, że można dotrzeć do nowych idei i do nowych doświadczeń, omijając komitety redakcyjne specjalistycznych pism, podważa dziś cały system regulujący naukę. (s. 382)

8 wyzwania

9 Wikipedia (wiki) jako model uprawiania historii
. Wikipedia (wiki) jako model uprawiania historii? (Roy Rosenzweig, Can History Be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past, The Journal of American History, 1(93), 2006, s ) . Wikipedia jako miejsce pamięci, internet jako nowa kultura pamięci (Christian Pentzold, Fixing the floating gap: The online encyclopaedia Wikipedia as a global memory place, Memory Studies, 2(2), 2009, s )

10 historia jako funkcja władzy i oporu: case study hrono
. historia jako funkcja władzy i oporu: case study hrono.info (Luke Harding, British academics protest after Russia closes down history website, [WWW], dostęp ) (Юлия Черникова, Наша борьба с «Моей борьбой», [WWW], dostęp )

11 . internet jako rezerwat dyskursów: case study smolensk-2010.pl
. teorie spiskowe i kultura uczestnictwa (Wojciech Czuchnowski, Straszny film spod Smoleńska, [WWW], dostęp )

12 . kommemoracja online: partycypacja, natychmiasto- wość, koprodukcja, prywatne/publiczne, oddolność, konwergencja, społeczność, remiks (Aaron Hess, In digital remembrance: vernacular memory and the rhetorical construction of web memorials, Media Culture Society, 29(5), 2007, s )

13 . dziedzictwo w internecie i efekt długiego ogona
. digitalizacja, domena publiczna i remiks . dziedzictwo audiowizualne – czarna dziura

14 . Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) (archiwa.org)
. dziedzictwo lokalne i historia ratownicza (Maciej Rynarzewski, Historia lokalna jako historia ratownicza, seminarium gościnne Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, , [Prezentacja multimedialna], dostęp )

15 . dziedzictwo cyfrowe (digital heritage) i delete generation (Penny Carnaby, Citizen-created content, digital equity and the preservation of community memory, (Zestawienie: Kurt D. Bollacker, Avoiding a Digital Dark Age, American Scientist, 98, 2010, s )

16 . przezroczystość instytucji
. wyszukiwanie pełnotekstowe a instytucja archiwum (Tim Hitchcock, Digital Searching and Re-formulation of Historical Knowledge, w. The Virtual Representation of The Past, red. M. Greengrass, L. Hughes, Farnham, 2008, s ) . mechanika katalogu wpływa na kształt wiedzy (Michael Zimmer, Renvois of the past, present and future: hyperlinks and the structuring of knowledge from the Encyclopédie to Web 2.0, New Media Society, 11(1,2), 2009, s )

17 propozycja

18 projekt cyfrowej humanistyki (Todd Presner, Digital Humanities 2
projekt cyfrowej humanistyki (Todd Presner, Digital Humanities 2.0: A Report on Knowledge, [WWW], dostęp ) . współpraca online między naukowcami . współpraca między naukowcami i społecznościami . modele sieciowe (networking) . otwartość i dostępność . interdyscyplinarność . wobec kryzysu druku i instytucji

19 współpraca online. internetowe grupy robocze. dedykowane platformy
współpraca online . internetowe grupy robocze . dedykowane platformy . naukowa i edukacyjna blogosfera . friendsourcing (Twitter, Facebook) . społecznościowe narzędzia organizacji wiedzy (np. Zotero, Mendeley, wiki) . wyjście poza instytucję (unocnference, webinar)

20 otwartość i dostępność
otwartość i dostępność . Open Access (model publikacji czasopism naukowych online) . domena publiczna (np. Bundesarchiv w repozytorium Wikimedia Commons) . open-source (np. Zotero, Omeka, MediaWiki) . wolne licencje na publikacje naukowe i edukacyjne (np. Creative Commons, GNU FDL) . otwarte zasoby edukacyjne (np. Wolne Podręczniki)

21 przykład: Twitter i friendsourcing
przykład: Twitter i friendsourcing . friendsourcing – wykorzystanie grupy osób o odpowiednich kompetencjach do pozyskiwania i filtrowania informacji w internecie . działanie ponad instytucją . aktualność

22 Friendsourcing (https://twitter

23 przykład: The National Archives and Records Administration (NARA) (www
przykład: The National Archives and Records Administration (NARA) ( . Open Government Plan (polityka otwartości) . archiwiści obywatelscy (angażowanie wolontariuszy) . Rechearcher’s Wiki (społecznościowe centrum praktycznej wiedzy o archiwach zarządzanych przez NARA – w budowie) . internetowy dialog (blogi, YouTube, Facebook, Twitter) . udostępnianie zasobów online (w ramach inicjatywy Flickr Commons)

24 granice 2.0?

25 . Hurricane Digital Memory Bank (hurricanearchive.org)
. case study: dominacja obrazu, brak metadanych, SPAM, pazerność i niewystarczalność internetu, prawa autorskie (Sheila A. Brennan, T. Mills Kelly, Why Collecting History Online is Web 1.5, [WWW], dostęp )

26 marcin wilkowski marcin@wilkowski.org
dziękuję marcin wilkowski

27 historiaimedia.org historyczne projekty i zasoby internetowe
strategie wykorzystania Internetu w badaniach i edukacji historycznej historia w kulturze popularnej nowe trendy w muzealnictwie nowe kierunki w humanistyce prezentacje książek informacje o wydarzeniach treść na licencji Creative Commons historiaimedia.org


Pobierz ppt "historia i dziedzictwo w kulturze uczestnictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google