Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia i dziedzictwo w kulturze uczestnictwa marcin wilkowski Historiaimedia.org, Interdyscyplinarny Program Doktorski Collegium Civitas, Fundacja Ośrodka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia i dziedzictwo w kulturze uczestnictwa marcin wilkowski Historiaimedia.org, Interdyscyplinarny Program Doktorski Collegium Civitas, Fundacja Ośrodka."— Zapis prezentacji:

1 historia i dziedzictwo w kulturze uczestnictwa marcin wilkowski Historiaimedia.org, Interdyscyplinarny Program Doktorski Collegium Civitas, Fundacja Ośrodka KARTA Konferencja naukowa Historie alternatywne, Lublin, 17.05.2010

2 . Flickr Commons (Michelle Springer et al., For the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project, http://www.loc.gov/rr/print/flickr_report_final.pdf [PDF], 2008, s. 37)

3 teorie

4 kultura uczestnictwa (Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007). konwergencja jako zmiana kulturowa i proces technologiczny. informacyjny prosumentyzm. profesjonalni aktywni amatorzy. opowiadanie transmedialne. nadawca - odbiorca. wykluczenie cyfrowe

5 kryzys nauki czy nowe wyzwania?. determinizm technologiczny, urynkowienie systemu wiedzy i koniec wielkich narracji (Jean- François Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997, s. 25 i nast.). uniwersytet w ruinie? zawsze powinien znajdować się w kryzysie (Domminick LaCapra, Uniwersytet w ruinie?, w: Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, Kraków 2009, s. 247 i nast.). historia (wiedza) jako funkcja władzy, alternatywa pamięci (Michael Foucault, Pierre Nora). kryzys uniwersalności opartej na statycznym zapisie (druk) (Pierre Lévy)

6 kryzys uniwersalności opartej na statycznym zapisie (druk) (Pierre Lévy, Drugi potop, w: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2005). staliśmy się nieufni wobec tego, co wygląda na uniwersalne, ponieważ niemal zawsze uniwersalizm był głoszony przez zwycięskie imperia i tych, którzy doszli do dominacji - czy to doczesnej czy duchowej. Cyberprzestrzeń natomiast - przynajmniej dotąd - proponuje raczej akceptację niż dominację (s. 381-383)

7 Fakt, że można dotrzeć do nowych idei i do nowych doświadczeń, omijając komitety redakcyjne specjalistycznych pism, podważa dziś cały system regulujący naukę. (s. 382)

8 wyzwania

9 . Wikipedia (wiki) jako model uprawiania historii? (Roy Rosenzweig, Can History Be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past, The Journal of American History, 1(93), 2006, s. 117-147). Wikipedia jako miejsce pamięci, internet jako nowa kultura pamięci (Christian Pentzold, Fixing the floating gap: The online encyclopaedia Wikipedia as a global memory place, Memory Studies, 2(2), 2009, s. 255-272)

10 . historia jako funkcja władzy i oporu: case study hrono.info (Luke Harding, British academics protest after Russia closes down history website, http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/13/russia-shuts-history-website [WWW], dostęp 6.05.2010.) (Юлия Черникова, Наша борьба с «Моей борьбой», http://www.urokiistorii.ru/current/news/2009/07/nasha-borba-s- moei-borboi [WWW], dostęp 6.05.2010)

11 . internet jako rezerwat dyskursów: case study smolensk-2010.pl. teorie spiskowe i kultura uczestnictwa (Wojciech Czuchnowski, Straszny film spod Smoleńska, http://wyborcza.pl/1,75478,7875369,Straszny_film_spod_Smolenska.html [WWW], dostęp 14.05.2010.)

12 . kommemoracja online: partycypacja, natychmiasto- wość, koprodukcja, prywatne/publiczne, oddolność, konwergencja, społeczność, remiks (Aaron Hess, In digital remembrance: vernacular memory and the rhetorical construction of web memorials, Media Culture Society, 29(5), 2007, s. 813-830)

13 . dziedzictwo w internecie i efekt długiego ogona. digitalizacja, domena publiczna i remiks. dziedzictwo audiowizualne – czarna dziura

14 . Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) (archiwa.org). dziedzictwo lokalne i historia ratownicza (Maciej Rynarzewski, Historia lokalna jako historia ratownicza, seminarium gościnne Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 10.12.2009, http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Maciej_Rynarzewski_Historia_lokalna_jako_historia_ratownicza.htm [Prezentacja multimedialna], dostęp 6.05.2010.)

15 . dziedzictwo cyfrowe (digital heritage) i delete generation ( Penny Carnaby, Citizen-created content, digital equity and the preservation of community memory, http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/146-carnaby-en.pdf ) ( Zestawienie: Kurt D. Bollacker, Avoiding a Digital Dark Age, American Scientist, 98, 2010, s. 107-108)

16 . przezroczystość instytucji. wyszukiwanie pełnotekstowe a instytucja archiwum (Tim Hitchcock, Digital Searching and Re-formulation of Historical Knowledge, w. The Virtual Representation of The Past, red. M. Greengrass, L. Hughes, Farnham, 2008, s. 81-90). mechanika katalogu wpływa na kształt wiedzy (Michael Zimmer, Renvois of the past, present and future: hyperlinks and the structuring of knowledge from the Encyclopédie to Web 2.0, New Media Society, 11(1,2), 2009, s. 96-113)

17 propozycja

18 projekt cyfrowej humanistyki (Todd Presner, Digital Humanities 2.0: A Report on Knowledge, http://cnx.org/content/m34246/latest/ [WWW], dostęp 6.05.2010.). współpraca online między naukowcami. współpraca między naukowcami i społecznościami. modele sieciowe (networking). otwartość i dostępność. interdyscyplinarność. wobec kryzysu druku i instytucji

19 współpraca online. internetowe grupy robocze. dedykowane platformy. naukowa i edukacyjna blogosfera. friendsourcing (Twitter, Facebook). społecznościowe narzędzia organizacji wiedzy (np. Zotero, Mendeley, wiki). wyjście poza instytucję (unocnference, webinar)

20 otwartość i dostępność. Open Access (model publikacji czasopism naukowych online). domena publiczna (np. Bundesarchiv w repozytorium Wikimedia Commons). open-source (np. Zotero, Omeka, MediaWiki). wolne licencje na publikacje naukowe i edukacyjne (np. Creative Commons, GNU FDL). otwarte zasoby edukacyjne (np. Wolne Podręczniki)

21 przykład: Twitter i friendsourcing. friendsourcing – wykorzystanie grupy osób o odpowiednich kompetencjach do pozyskiwania i filtrowania informacji w internecie. działanie ponad instytucją. aktualność

22 Friendsourcing (https://twitter.com/#/list/sterflu/digitalhistoriancommunity)

23 przykład: The National Archives and Records Administration (NARA) (www.archives.gov). Open Government Plan (polityka otwartości). archiwiści obywatelscy (angażowanie wolontariuszy). Rechearchers Wiki (społecznościowe centrum praktycznej wiedzy o archiwach zarządzanych przez NARA – w budowie). internetowy dialog (blogi, YouTube, Facebook, Twitter). udostępnianie zasobów online (w ramach inicjatywy Flickr Commons)

24 granice 2.0?

25 . Hurricane Digital Memory Bank (hurricanearchive.org). case study: dominacja obrazu, brak metadanych, SPAM, pazerność i niewystarczalność internetu, prawa autorskie (Sheila A. Brennan, T. Mills Kelly, Why Collecting History Online is Web 1.5, http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/?essayid=47 [WWW], dostęp 6.05.2010)

26 dziękuję marcin wilkowski marcin@wilkowski.org

27 historyczne projekty i zasoby internetowe strategie wykorzystania Internetu w badaniach i edukacji historycznej historia w kulturze popularnej nowe trendy w muzealnictwie nowe kierunki w humanistyce prezentacje książek informacje o wydarzeniach treść na licencji Creative Commons historiaimedia.org


Pobierz ppt "Historia i dziedzictwo w kulturze uczestnictwa marcin wilkowski Historiaimedia.org, Interdyscyplinarny Program Doktorski Collegium Civitas, Fundacja Ośrodka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google