Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM . WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM . WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM . WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 TEL./FAX

2 Z HISTORII SZKOŁY OTWARCIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ STOPNIA PODSTAWOWEGO I LICEALNEGO TPD POWOŁANIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZMIANA NAZWY SZKOŁY NA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 NADANIE SZKOLE IMIENIA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO POWOŁANIE ZESPOŁU SZKÓŁ ,W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , LICEUM MEDYCZNE POWOŁANIE DWÓCH ODRĘBNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, LICEUM MEDYCZNEGO POWOŁANIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH: GIMNAZJUM NR 11, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1

3 PATRON SZKOŁY Walenty Roździeński ( Brusiek vel Brusek ) 1560 – 1622.
Poeta - kuźnik z Roździenia (dzielnica Szopienic). Autor unikatowego traktatu wierszowanego opisującego historię kuźnictwa i górnictwa śląskiego pt. Officina ferraria abo huta warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego wydanego w Krakowie w 1612 r. Ustawicznie przy ogniu bez wytchu robimy Tak we dnie jak i w nocy , aż i ustajemy Od gorąca wielkiego! A toć nas tak nędzi, Że i drugi ledwie żyw, gdy nań znój przychodzi. W lichych domach mieszkamy. /.../ Mizerny jest żywot nasz.

4 BAZA DYDAKTYCZNA Pragniemy Wam zaprezentować
bogate zaplecze dydaktyczne naszej placówki. Doskonale wyposażone sale lekcyjne, siłownia, biblioteka z czytelnią oraz świetlica, to tylko niektóre jej atuty.

5 Nasza szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem sportowym, składającym się z boiska do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową i ręczną oraz czterotorowej bieżni i skoczni do skoku w dal.

6 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
Tylko Roździeń daje tak szeroki wybór swojej oferty tegorocznym uczniom klas trzecich gimnazjum

7 ODDZIAŁ A  A1 HUMANISTYCZNO — PRAWNY Realizuje od 2 do 4 wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, w tym: wiedza o społeczeństwie Ukończenie tego oddziału umożliwi Ci pracę w: administracji publicznej instytucjach pomocy socjalnej Public Relations sądzie i instytucjach pokrewnych  A2 DZIENNIKARSKO — MEDIALNY  Realizuje od 2 do 4 wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, w tym: język polski Ukończenie tego oddziału otwiera Ci drogę do kariery w: dziennikarstwie marketingu medialnym prasie, radiu, telewizji reklamie zarządzaniu wizerunkiem

8 ODDZIAŁ B B1 TURYSTYCZNO — PRZYRODNICZY
Realizuje od 2 do 4 wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, w tym: geografia Ukończenie tego oddziału umożliwi Ci pracę w sektorach: biotechnologia dietetyka laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne ochrona środowiska turystyka B2 INFORMATYCZNY informatyka Ukończenie tego oddziału otwiera Ci drogę kariery w takich zawodach, jak: programista gier komputerowych i aplikacji mobilnych projektant grafiki rastrowej i wektorowej Webmaster

9 W ODDZIAŁACH REALIZOWANE SĄ NADOBOWIĄZKOWE WARSZTATY :
bibliotekoznawcze dziennikarskie ekologiczne filozoficzne z elementami etyki fotograficzne krajoznawczo — turystyczne medialne z elementami analizy tekstów kultury muzyczno — wokalne teatralne prawne psychologiczne Public Relations i reklama sportowe informatyczne — programowanie aplikacji mobilnych, projektowanie: gier komputerowych w Unity, grafiki oraz animacji 3D, grafiki rastrowej i wektorowej dla potrzeb wzornictwa i reklamy, witryn internetowych, zarządzenie środowiskiem Active Directory, techniki wirtualizacji 

10 W klasach realizowany jest międzyoddziałowo program nauczania języka angielskiego w zakresie podstawowym lub rozszerzonym oraz nauka drugiego języka obcego nowożytnego do wyboru: języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego.

11 WAŻNE TERMINY: Od 12 maja 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. do godz — terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Od 27 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r. do godziny — termin dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1). 4 lipca 2014 r. godzina 10.00—ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum ogólnokształcącego z podziałem na oddziały. Do 8 lipca 2014 r. do godziny 10.00—termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do liceum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Uczeń, dostarczając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od 1 września 2014 roku. 9 lipca 2014 r. godzina 9.00—ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów liceum i podanie informacji o wolnych miejscach w szkole. W przypadku posiadania wolnych miejsc, uczniowie będą przyjmowani od 9 lipca do 31 sierpnia 2014 r., kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do liceum. Informacja o wolnych miejscach jest podawana w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

12 Co NAS wyróżnia... nowoczesne metody nauczania wszystkich przedmiotów: e-lekcje oraz wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle spotkania z ludźmi sukcesu: Kamilem Durczokiem, Kingą Rusin, Jarosławem Kuźniarem, Małgorzatą Ohme, Bartoszem Węglarczykiem, Olgą Bończyk współpraca z krajami: Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Turcja, Walia, Wielka Brytania wolontariat – uzyskanie pisemnych referencji  NOWOŚĆ! Xbox w edukacji: obniży stres rozwinie koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową pobudzi wyobraźnię poprawi refleks zwiększy aktywność uczniów w czasie przerw i podczas wybranych zajęć edukacyjnych

13 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) 9:00 - 15:00
DNI OTWARTE SZKOŁY 22 marca 2014 r. (sobota) 10: :00 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) 9: :00

14 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM . WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 TEL./FAX ZAPRASZAMY KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI


Pobierz ppt "I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM . WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google