Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 TEL./FAX 32 266 18 34.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 TEL./FAX 32 266 18 34."— Zapis prezentacji:

1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 TEL./FAX 32 266 18 34 www.rozdzienski.pl lo1@sosnowiec.edu.pl

2 1. 09. 1948 OTWARCIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ STOPNIA PODSTAWOWEGO I LICEALNEGO TPD 1. 09. 1955 POWOŁANIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 21. 02. 1957 ZMIANA NAZWY SZKOŁY NA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 20.06. 1964 NADANIE SZKOLE IMIENIA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO 01. 09. 1978 POWOŁANIE ZESPOŁU SZKÓŁ,W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, LICEUM MEDYCZNE 01. 09. 1988 POWOŁANIE DWÓCH ODRĘBNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, LICEUM MEDYCZNEGO 01. 09. 2000 POWOŁANIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH: GIMNAZJUM NR 11, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1

3 Walenty Roździeński ( Brusiek vel Brusek ) 1560 – 1622. Poeta - kuźnik z Roździenia (dzielnica Szopienic). Autor unikatowego traktatu wierszowanego opisującego historię kuźnictwa i górnictwa śląskiego pt. Officina ferraria abo huta warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego wydanego w Krakowie w 1612 r. Ustawicznie przy ogniu bez wytchu robimy Tak we dnie jak i w nocy, aż i ustajemy Od gorąca wielkiego! A toć nas tak nędzi, Że i drugi ledwie żyw, gdy nań znój przychodzi. W lichych domach mieszkamy. /.../ Mizerny jest ż ywot nasz.

4 Pragniemy Wam zaprezentować bogate zaplecze dydaktyczne naszej placówki. Doskonale wyposażone sale lekcyjne, siłownia, biblioteka z czytelnią oraz świetlica, to tylko niektóre jej atuty.

5

6

7

8

9 bibliotekoznawcze dziennikarskie ekologiczne filozoficzne z elementami etyki fotograficzne krajoznawczo turystyczne medialne z elementami analizy tekstów kultury muzyczno wokalne teatralne prawne psychologiczne Public Relations i reklama sportowe informatyczne programowanie aplikacji mobilnych, projektowanie: gier komputerowych w Unity, grafiki oraz animacji 3D, grafiki rastrowej i wektorowej dla potrzeb wzornictwa i reklamy, witryn internetowych, zarządzenie środowiskiem Active Directory, techniki wirtualizacji

10 W klasach realizowany jest międzyoddziałowo program nauczania języka angielskiego w zakresie podstawowym lub rozszerzonym oraz nauka drugiego języka obcego nowożytnego do wyboru: języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego.

11 Od 12 maja 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. do godz. 12.00 terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Od 27 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r. do godziny 15.00 termin dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego ( kopie oznaczone nr 1 ). 4 lipca 2014 r. godzina 10.00 ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum ogólnokształcącego z podziałem na oddziały. Do 8 lipca 2014 r. do godziny 10.00 termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do liceum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Uczeń, dostarczając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od 1 września 2014 roku. 9 lipca 2014 r. godzina 9.00 ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów liceum i podanie informacji o wolnych miejscach w szkole. W przypadku posiadania wolnych miejsc, uczniowie będą przyjmowani od 9 lipca do 31 sierpnia 2014 r., kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do liceum. Informacja o wolnych miejscach jest podawana w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

12

13

14 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 TEL./FAX 032 266 18 34 www.rozdzienski.pl lo1@sosnowiec.edu.pl KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI


Pobierz ppt "I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 TEL./FAX 32 266 18 34."

Podobne prezentacje


Reklamy Google