Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie mieszkańców z z Ryszardem Grünerem Burmistrzem Byczyny Zadanie IV Co się będzie działo w naszej gminie w roku 2012 ? Spotkanie mieszkańców zorganizowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie mieszkańców z z Ryszardem Grünerem Burmistrzem Byczyny Zadanie IV Co się będzie działo w naszej gminie w roku 2012 ? Spotkanie mieszkańców zorganizowane."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie mieszkańców z z Ryszardem Grünerem Burmistrzem Byczyny Zadanie IV Co się będzie działo w naszej gminie w roku 2012 ? Spotkanie mieszkańców zorganizowane jest w ramach działań związanych z Konkursem Super Samorząd, który jest realizowana w ramach akcji Masz Głos. Masz Wybór.

2 PROGRAM SPOTKANIA : 1. Przedstawienie celu i planu oraz zasad obowiązujących podczas spotkania. 2. Przedstawienie zaproszonych gości. 3. Wybór sekretarzy spotkania. 5. Realizacja za dania IV akcji : Co się będzie działo w naszej gminie? - Wystąpienie Burmistrza Byczyny. 6. Przedstawienie wyników ankiety pt. Czy wiesz, gdzie znaleźć potrzebne Ci informacje ? 7. Przedstawienie rekomendacji młodzieży nt. Strategia i wizja rozwoju Gminy Byczyna 8. Panel dyskusyjny 9. Wskazanie najważniejszych rekomendacji mieszkańców i samorządowców. 10. Zakończenie spotkania.

3 Konkurs Super Samorząd 2011 Honorowy patronat sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Konkurs Super Samorząd 2011 prowadzony jest w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór którą prowadzą: Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Wspólnym celem jest zwracanie uwagi mieszkańców polskich gmin na działanie ich samorządu i uświadamianie, że każdy ma na nie wpływ.

4 Konkurs Super Samorząd 2011 Organizator : Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe TARCZA Lokalni partnerzy akcji : - Burmistrz Byczyny Ryszard Grüner - Urząd Miejski w Byczynie - Samorząd Mieszkańców w Byczynie - Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie

5 Konkurs Super Samorząd 2011 Zadanie I - Jak rozmawiać i współpracować – Spotkanie uczestnika konkursu Super Samorząd i przedstawicieli samorządu/Urzędu Gminy z mieszkańcami oraz opublikowanie i rozpowszechnianie standardu Zasad komunikacji i współpracy Zadanie II - Przestrzeń publiczna – wspólna sprawa - Opracowanie założeń prowadzenia konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących przestrzeni publicznej. Zadanie III - Otwarta gmina – posiedzenie komisji branżowej/rady gminy z udziałem mieszkańców. Zadanie IV - Co się będzie działo w naszej gminie?

6 Co zostało zrobione w ramach akcji ? 1. Warsztaty instruktażowe w Technikum w Polanowicach o działalności samorządu gminy– 17 czerwca 2011 2. Spotkanie mieszkańców z udziałem Ryszarda Grünera Burmistrza Byczyny – 20 czerwca 2011 r. 3. Opublikowanie zarządzenia Burmistrza dotyczące zasad powiadamiania mieszkańców o sprawach realizowanych przez urząd - 29 lipca 2011r. 4. Przeprowadzenie i analiza ankiety wśród mieszkańców nt. Czy wiesz, gdzie znaleźć potrzebne Ci informacje dotyczące spraw gminy? - 27 września 2011 r. 5. Włączenie się w akcję Masz Głos, Masz Wybór – realizacja zadania Mój głos ma znaczenie 3 – 6 października 2011 r. 6. Warsztaty samorządowe w Technikum w Polanowicach – 21 października 2011 r. 7. Spotkanie młodzieży szkolnej z panią Ewą Bartosiewicz Wiceburmistrz Byczyny ; udział młodzieży w konsultacjach społecznych - 26 października 2011 r. 8. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety nt. Czy wiesz jak się włączyć w proces kształtowania przestrzeni publicznej w gminie ? – 17 listopada 2011 r.

7 Zadanie IV – Co się będzie działo w nasze gminie? Prezentacja planu działania władz i budżetu gminy na rok 2012 - Spotkanie mieszkańców z udziałem Ryszarda Grünera Burmistrza Byczyny

8 Wyniki ankiety Czy wiesz, gdzie znaleźć potrzebne Ci informacje? 1. Z których środków masowego przekazu korzystasz najczęściej?: Prasa 20 16 Radio 22 12 Telewizja 40 18 Internet 54 21 2. Wymień znane Ci tytuły lokalnej prasy. NTO 21 19 Kulisy Powiatu 17 20, Tygodnik Kępiński 1, Wyborcza 3 2, Fakt 4, Spiker 2, Biuletyn Byczyński Byczek 9, Kurier Kluczborski 1 3. Z jakich źródeł dowiadujesz się o lokalnych imprezach?: ogłoszeń i plakatów 50 31 ogłoszeń parafialnych 9 3 strony internetowej Urzędu Miejski 7 13 od znajomych 52 8 usługa sms 19 8 inne, jakie? Internet, portale społecznościowe, prasa 1

9 4. Jak sądzisz, gdzie można uzyskać informacje o planach remontowych w gminie na najbliższy rok? Nie można 5, gminie/urzędzie 22, gazecie 1, stronie internetowej urzędu 4, tablicach ogłoszeń 1, od znajomych 2, brak odpowiedzi 26 Na sesji rady 1, Biuletyn 2, Internet 8, Urząd Miejski 15, WPI 1, Referat Budownictwa 1, nie wiem 3 5. Gdzie należy szukać wiadomości o planowanych imprezach kulturalnych w gminie? w szkole 30 3 W Bibliotece Miejskiej5 2 w Domu Kultury33 27 w Urzędzie Miejskim29 22 usługa SMS9 1 inne, jakie?. internet, plakaty, znajomi Internet, miejscach ogłoszeniowych 6. Gdzie według Ciebie powinny być ogłoszenia kulturalne i edukacyjne podawane? W widocznych miejscach 2, szkole 8, stronie internetowej urzędu 5, w urzędzie 3, wszędzie 3, tablicach informacyjnych 8, gdzie dużo osób, miejscach publicznych, plakaty w mieście 3, ulotki do domu 3, koło sklepów, w barach 2, w każdej wiosce 3 Internet 10, Prasa 8, Urząd Miejski 2, tablice ogłoszeń 8, telewizja kablowa 1, biuletyn 1, słupach ogłoszeń specjalnie do tego przeznaczonych 1, plakaty 3, szkoła 3, wywieszki 1, sklepy 1, ośrodek kultury 4, sms 2, biblioteka 1, kościół 1, ogłaszane przez megafon 1, w różnych miejscach- byle dużo 1, wszędzie gdzie to możliwe 1.

10 7. Jak sądzisz, czy mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć w obradach sesji Rady Miejskiej? Tak43 37 Nie19 8. Gdzie umieszczane są informacji o terminach i planowanej tematyce takiego spotkania?: na tablicach ogłoszeń w wioskach i w Byczynie 46 12 w Urzędzie Miejskim 27 30 na stronie Urzędu Miejskiego17 12 inne, jakie?.......nie wiem 3, sms 4 9. Co znaczy skrót BIP?: Biuro Informacji Polskiej24 3 Biuletyn informacji Publicznej20 30 Biuro Infrastruktury Przestrzennej3 2 Inne, jakie?. Burmistrz i przyjaciele 2, nie wiem 1 10. Czy korzystałaś/eś kiedyś z BIP-u? Tak4 22 Nie49 14 11. Na jakie dwa tematy chciałabyś/ chciałbyś porozmawiać podczas spotkania z Burmistrzem lub przedstawicielem Samorządu Gminy?

11 Drogi 13, nowe obiekty sportowe, sensowne prace w gminie, imprezy kulturalne 4, mieszkaniach, rozrywkach dla młodzieży, szkole, świetlicach wiejskich, rekreacji, stawach, koncertach, budowie krytego basenu 2, budowie dyskoteki, przystankach autobusowych, melioracji na wsi 2, dojazd do szkoły, remont szkoły, kafejki internetowe na wioskach, orlik Stan dróg 6, inwestycje 5, remonty 1, kanalizacja 1, gospodarcze 1, polityka 1, rozwój gminy 2, środkach pozabudżetowych dla oświaty 1, renowacja fosy miejskiej 1, renowacja murów obronnych 1, przyciąganie inwestorów 1, strategia rozwoju terytorialnego 1, hala w gimnazjum 3, stanowiskach pracy 1, sprawa czystości 1, budżecie gminy na najbliższy rok 1, budżecie gminy na 2012-15 1, kulturze w mieście 1, budowa kortu tenisowego 1, zmian w ustawie śmieciowej 1, o czym z nim rozmawiać? 1, tematów znalazłoby się wiele 1. 12. Czy chciałabyś/chciałbyś pracować na rzecz Młodzieżowej Rady Miasta ? Tak20 Nie40 Dlaczego ? brak czasu, brak zainteresowania Czy powinna istnieć Młodzieżowa Rada Miejska? Tak 27 Nie 9 13. Czy korzystasz z bezpłatnego systemu informacyjnego Samorządowy Informator SMS – SISMS dotyczącego otrzymywania wiadomości sms o zagrożeniach i wydarzeniach kulturalnych w Gminie Byczyna? Tak 23 Nie 13

12 Konkurs Super Samorząd 2011 GALA PODSUMOWUJĄCA W lutym 2012 roku w Warszawie odbędzie się uroczysta gala wręczenia tytułów Super Samorząd 2011.

13 Konkurs Super Samorząd 2011 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ZARZĄD BSO TARCZA


Pobierz ppt "Spotkanie mieszkańców z z Ryszardem Grünerem Burmistrzem Byczyny Zadanie IV Co się będzie działo w naszej gminie w roku 2012 ? Spotkanie mieszkańców zorganizowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google