Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka patentowa a innowacyjność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka patentowa a innowacyjność"— Zapis prezentacji:

1 Polityka patentowa a innowacyjność
dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Spotkanie Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej Warszawa, 6 marca 2014 r.

2 Krajowe zgłoszenia patentowe na świecie
Innowacja wg. OECD Zmiana produktu lub procesu produkcyjnego, nowa z punktu widzenia wprowadzającego ją przedsiębiorstwa lub nieznana w danym kraju czy regionie. Źrodło: WIPO

3 Nakłady na B+R a zgłoszenia patentowe i udzielone patenty

4 Komercjalizacja/obrót prawami wyłącznymi
w państwach wysoko rozwiniętych Główne motywacje ubiegania się o ochronę: zysk z opłat /earning revenues/ wejście w licencje krzyżowe z innymi podmiotami /entering into cross licensing deals/ powstrzymanie innych podmiotów przed naruszeniami /stop others from infringing your patents/ Źródło: OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2009/5, Who Licenses out Patents and Why? 4

5 A jak wygląda sytuacja w Polsce?
Motywacje polskich przedsiębiorców do ubiegania się o ochronę: chęć blokowania konkurencji uwiarygodnienie własnej pozycji chęć stworzenia przewagi rynkowej Źródło: badania Urzędu Patentowego RP, 2013 5

6 Inne dane z badań sondażowych polskich przedsiębiorców
Źródło: badania Urzędu Patentowego RP, 2013 6

7 Różnice w wykorzystywaniu praw wyłącznych
W państwach wysoko rozwiniętych przedsiębiorcy podkreślają, że traktują patenty jako instrumenty finansowe, służące m.in. pozyskiwaniu inwestorów (venture capitals, inwestorzy prywatni, giełda). Patenty służą potwierdzeniu jakości technologii/produktów (przykładowo w dziedzinie biotechnologii trudno jest znaleźć inwestorów, o ile firma nie posiada opatentowanych technologii). W Polsce prawa wyłączne (patenty) ustanawiane są głównie „na własny użytek”, a nie w celu obrotu nimi. Można stwierdzić, że na dzień dzisiejszy rynek obrotu prawami wyłącznymi (patentami) w Polsce jest dopiero we wczesnej fazie kształtowania. 7

8 w tym również sektora MSP, w działalność B+R.
Wnioski Należy intensywnie wspierać nawiązywanie oraz rozwijanie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie opracowywania oraz wdrażania nowych technologii; Konieczne jest wykształcenie w Polsce warunków do obrotu prawami wyłącznymi; Prawa wyłączne (w szczególności patenty) powinny być traktowane jako instrumenty finansowe, które ułatwiają pozyskiwanie inwestorów. Realizacja tych oraz podobnych założeń pozwoli na znaczące zwiększenie zaangażowania przemysłu, w tym również sektora MSP, w działalność B+R. 8

9 Wybrane aktywności UP RP w województwie świętokrzyskim
NOVATOR Nagrody dla innowatorów województwa świętokrzyskiego organizowane przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach Honorowy patronat UP RP Udział w pracach Kapituły konkursu ŚWIĘTORZYSKI RACJONALIZATOR Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wyłania najcenniejsze inicjatywy w obszarze aktywności gospodarczej. STUDENT-WYNALAZCA Ogólnopolski konkurs organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską, adresowany do studentów oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony UP RP jest współorganizatorem konkursu Organizowana w ramach Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO - TECH EXPO Prezentacja nagrodzonych projektów w konkursie „Student-Wynalazca” KRAJOWA GIEŁDA WYNALAZCZOŚCI STUDENCKIEJ Honorowy patronat UP RP nad przedsięwzięciem Instytucja, której celem jest promocja designu i nowatorskich przedsięwzięć z nim związanych. Platforma współpracy różnych środowisk, w których kręgu zainteresowań jest wzornictwo INSTITUE OF DESIGN KIELCE Współpraca z UP RP przy różnych projektach

10 Dziękuję za uwagę 10


Pobierz ppt "Polityka patentowa a innowacyjność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google