Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA WSTĘP ELSA Opole wita wszystkich na pierwszym roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA WSTĘP ELSA Opole wita wszystkich na pierwszym roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji."— Zapis prezentacji:

1 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA WSTĘP ELSA Opole wita wszystkich na pierwszym roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ! Nie ważne czy będziecie studiować Prawo, Administracje czy Bezpieczeństwo, dziennie czy zaocznie, mamy nadzieje, że dobrze poczujecie się w gronie naszych studentów, a jeszcze lepiej w gronie członków ELSA Opole ! Zawsze służymy radą i pomocą, a ten Niezbędnik, który właśnie odpaliliście ma by waszą pierwszą mapą w studenckim opolskim świecie ! POWODZENIA ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA

2 UNIWERSYTET OPOLSKI www.uni.opole.pl Uniwersytet Opolski powstał w 1994 w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1950-1994) i opolskiej Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Opolu istniejącego od 1981 roku. Dziś w skład dynamicznie rozwijającej się uczelni wchodzi siedem wydziałów, gdzie studenci i naukowcy mogą poszerzać wiedzę, umiejętności oraz rozwijać swoje pasje badawcze wybierając spośród kilkudziesięciu kierunków i specjalności.

3 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA WŁADZE UCZELNI Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja RE KT OR PR OR EK TO RZ Y Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Marek Masnyk Prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. Wiesława Piątkowska - Stepaniak Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Janusz Słodczyk

4 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA WYDZIAŁY Na ośmiu wydziałach ponad siedmiuset pracowników naukowych kształci około 16000 studentów w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział Ekonomiczny www.ekon.uni.opole.pl Wydział filologiczny Collegium Maius www.wil.uni.opole.pl Wydział Przyrodniczo- Techniczny www.wpt.uni.opole.pl Wydział Chemii www.chemia.uni.opole.pl Wydział Historyczno-Pedagogiczny www.whp.uni.opole.pl Wydział Teologiczny www.wt.uni.opole.pl Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki www. Wmfi.uni.opole.pl

5 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA AKADEMIKI www.campus.uni.opole.pl NIECHCIC SPÓJNIK KMICIC MROWISKO

6 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA BIBLIOTEKA GŁÓWNA www.bg.uni.opole.pl Biblioteka Uniwersytecka znajduje się nie opodal Zielonego mostku, tuż za Instytutem Śląskim. Jak w każdej bibliotece i tu panują swoiste zasady korzystania z księgozbioru. Wszystkie niezbędne informacje uzyskasz na obowiązkowym szkoleniu bibliotecznym w pierwszym semestrze studiów !

7 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI www.prawo.uni.opole.pl Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego od początku tworzenia swoich struktur leżał w polu zainteresowania Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwsze ślady tworzenia się Wydziału sięgają lat pięćdziesiątych. Historia wydziału zaczyna się w 1955 roku uruchomieniem Punktu Konsultacyjnego Studium Zaocznego Prawa w Opolu. Aż w końcu 29.06.2006 uchwałą nr 21/2005-2006 Senatu UO utworzono Wydział Prawa i Administracji. Do 2011 roku siedziba WPiA mieściła się przy ulicy Plebiscytowej, aktualnie znajduje się na ul. Katowickiej w zaadoptowanej części akademika Mrowisko przy uniwersyteckim kampusie.

8 Wydział Prawa i Administracji UO to przede wszystkim tworzący go ludzie – zaangażowani w swoją pracę wykładowcy, pracownicy administracji oraz studenci. Wśród naszych pracowników są sędziowie, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i pracownicy administracji publicznej - specjaliści znający swój fach nie tylko z sali wykładowej. Dziekan WPiA UO Dr hab. Piotr Stec, prof. UO

9 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA WŁADZE WYDZIAŁU PR OD ZIE KA NI DZIEKAN dr hab. Piotr Stec prof. UO ds. Nauki i Badań dr Ewa Kozerska ds. Kształcenia i Studentów dr Przemysław Malinowski

10 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA DZIEKANAT UWAGA !!! Nie wierzcie w mity o niemiłych Paniach z dziekanatu. Wydział Prawa i Administracji ma najbardziej cierpliwe i wyrozumiałe Panie, które zawsze z uśmiechem na twarzy pomagają zagubionym studentom. Wydział pokój 2.10 poniedziałek- piątek od 12.00-15.00 w soboty od 9.00-13.00 Kierownik dziekanatu mgr Ewa Tomalik Dziekanat studiów stacjonarnych mgr inż. Edyta Rzadkowska Dziekanat studiów niestacjonarnych mgr Agnieszka Malczewska

11 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA Dziekanat to święte miejsce dla każdego studenta. Będziesz załatwiał tam wszelkie sprawy, uzyskiwał informacje, składał wnioski i prośby wiec musisz pamiętać, że to miejsce ma kilka zasad który powinieneś bezwzględnie przestrzegać dla ogólnego dobra Dziekanat jest otwarty w ściśle określonych godzinach i próby załatwienia czegoś w innych godzinach zakończą się zapewne fiaskiem. Ważna informacja to taka że największe oblężenie dziekanatu następuje w dwóch strategicznych dla uczelni okresach. Jest to sesja i początek roku akademickiego. Pamiętaj wówczas ciężko załatwić cokolwiek w przysłowiowe pięć minut, co więcej można trafić na długie kolejki. Pamiętaj również, że wiele informacji, które oczywiście można uzyskać w dziekanacie, można również znaleźć na stronie internetowej naszego wydziału ! www.prawo.uni.opole.pl

12 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA WYKŁADY Co do zasady są one nieobowiązkowe, aczkolwiek obecność na nich jest w wielu wypadkach mile widziana. Poza tym zdarza się, jeżeli frekwencja nie jest zbyt pokaźna, że wykładowca poprosi o listę obecności, na której zawsze lepiej być, niż nie być Pamiętaj jednak, że choć wielu twierdzi, że wykład to taki spęd ludzi, gdzie 5 słucha, 10 udaje, a reszta śpi i gdzie 15% osób notuje, a tylko 5% wie co, to na każdym wykładzie wykładowca przekazuje sporo wiedzy, której nie znajdziesz w książkach, a którą warto przyswoić przed egzaminem. Szczególnie wtedy, gdy pojawia się spor w doktrynie, a Twój wykładowca ma inny pogląd na dany temat niż autor książki.

13 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA ĆWICZENIA Ten rodzaj zajęć jest już w stu procentach obowiązkowy Oczywiście prowadzący ćwiczenia dopuszczają kilka (czyt. dwie lub jedną)nieusprawiedliwionych nieobecności. Nie warto jednak ich kolekcjonować, ponieważ każdą kolejną (powyżej dozwolonych), będzie trzeba odrobić późniejszym terminie na spotkaniu w 4 oczy z ćwiczeniowcem. Na ćwiczeniach Twoja wiedza będzie sprawdzana podczas kolokwiów - to nic innego jak znane Ci już ze szkoły średniej kartkówki i sprawdziany, tylko ładniej nazwane. Poza tym pod koniec semestru trzeba będzie zaliczyć całość materiału. Formy tego zaliczenia są naprawdę rożne: począwszy od referatów semestralnych, przez kolokwia pisemne, po zaliczenia ustne. Dlatego zawsze lepiej na początkowych zajęciach zapytać prowadzącego ćwiczenia o formę zaliczenia.

14 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA STYPENDIUM SOCJALNE Przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta wyliczony w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych = przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Student składający podanie po wymaganym terminie, może otrzymać stypendium socjalne, od następnego miesiąca po złożeniu podania, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Wypłata następuje najpóźniej do końca następnego miesiąca po złożeniu wniosku. TERMIN składania wniosku do 15 października (studenci przyjęci na I rok) Dokładne informacje na stronie Działu studenta UO

15 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA STYPENDIUM NAUKOWE Przysługuje studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zgodnie z Kryteriami Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego", Przyznawane jest na wniosek studenta. Podania o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów składa się we właściwym dziekanacie w terminie do 15 października. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

16 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA SPORT www.sport.uni.opole.pl Uniwersytet Opolski daje możliwość skorzystania z rozmaitych form wysiłku fizycznego dostosowanego do potrzeb i oczekiwań studenta. Każdy z was musi zaliczyć 60 godzin WF do zakończenia II roku studiów. Pamiętajcie, że nie musi to być obowiązek, a jedynie przyjemność z korzystania z wielu ciekawych zajęć sportowych z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Na stronie dokonuje się rejestracji, ale pamiętajcie, że najlepsze miejsca są ograniczone, a obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Co więcej studenci pierwszego roku mogą stanąć w szranki o najlepsze dyscypliny dopiero w drugim semestrze.

17 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA JĘZYKI OBCE www.sjo.uni.opole.pl Angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski a nawet chiński. Co wybierzesz na studiach, jaki język poszerzy Twoje horyzonty? Masz czas na podjecie decyzji, którego języka chcesz się uczyć i na jakim poziomie. Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego daje Ci możliwość przygotowania się do zdania certyfikatów językowych takich jak TELC, BEC, FCE. Masz również możliwość uczęszczać na zajęcia specjalistyczne jak język biznesu. Wybór tych wszystkich opcji jest możliwy przez rejestracje, o której szczegółach możecie dowiedzieć się na stronie Studium Językowego.

18 WIZJA ELSA – Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową. ELSA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (The European Law Students Association) jest największą na świecie niezależną, niepolityczną i działającą w celach niezarobkowych organizacją, zrzeszającą studentów prawa i młodych prawników. ELSA została założona w 1981 roku w Wiedniu przez studentów prawa z Austrii, Niemiec, Węgier i Polski. Obecnie działa na ponad 220 wydziałach prawa w 42 krajach Europy. ELSA stawia sobie za cel rozwój edukacji prawniczej, wspieranie wzajemnego zrozumienia poprzez zapewnienie swoim członkom możliwości poznania innych kultur i systemów prawnych, pobudzanie społecznej odpowiedzialności wśród studentów prawa i młodych prawników.

19 "Studentów i absolwentów Wydziałów prawa zrzeszonych w ELSA uważam za niezwykle wartościowych ludzi. Ich zaangażowanie na rzecz edukacji prawniczej, kultury prawnej w państwie, szczególnie w naszym społeczeństwie zasługuje na duże uznanie. " Profesor Marek Safjan Sędzia ETS, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Profesor UW Patron ELSA Poland

20 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA ELSA OPOLE ELSA Opole to ośmiolatka, która dzięki swoim członkom już wiele osiągnęła. Nie pracujemy w ryzach i nudzie. Bawimy się i angażujemy całe serce w organizowane projekty. Wiele osiągnięć na naszym koncie m.in. Konferencje Ogólnopolskie, Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland w 2009 roku oraz Ogólnopolskie Szkolenia Jesienne 2013. Organizujemy imprezy cykliczne, na których warto się pojawić ze względu na niezapomnianą zabawę, ale również w pełni profesjonalne przygotowanie merytoryczne... Jeśli choć trochę Cię zainteresowało to co robimy zawsze możesz do nas dołączyć. Każdy z nowych członków stowarzyszenia musi przejść trzy miesięczny okres próbny, w którym poszukuje swojego miejsca w jednej z czterech działek. Powinien się wówczas wykazać zaangażowaniem i chęcią aktywnego działania w ELSA Opole. Po okresie próbnym świeżynka zostaje formalnie przyjęta w poczet naszych członków.

21 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA ELSA OPOLE Stowarzyszenie dla sprawnego funkcjonowania ma swój zarząd PREZES SEKRETARZ SKARBNIK VP STEP VP S&C VP AA VP MARKETING Zarządza, decyduje i wspomaga Formalna strona naszej działalności to jego specjalność Ogarnia sprawy płynności finansowej ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich ds. Seminariów i konferencji ds. Działalności naukowej ds. Marketingu

22 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA ELSA OPOLE Organizowane przez nas projekty, wymagają wiele pracy i zaangażowania. Z drugiej strony są okazją do poznania ludzi z całej polski oraz świetnej zabawy !

23 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE Słyszałeś pewnie, że małe, że nie rozwojowe, że nudne ! Nie wiem kto Ci to powiedział, ale to nie prawda. Kilka faktów: Opole stolica województwa i Polskiej piosenki ma 127 tyś mieszkańców, ale co ważniejsze ponad 32 000 studentów. Reszty pewnie dowiecie się z czasem, chodząc po parkach, gdzie można odpocząć, bywając w klubach lub odwiedzając znajomych. Nie ma innej możliwości poznania tego miasta jak wczuć się w jego rytm. Przecież wkrótce i wy do niego będziecie należeć. Opole będzie waszym małym drugim domem. Mimo, że czasami trzeba kreatywności i pomysłowości, aby kolejnego wieczoru iść do innego klubu lub odwiedzić nowe miejsce- próbujcie, a każdy z was znajdzie własną magie tego miasta.

24 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA MIASTO OFERUJE Opole po za zieloną ostoją, jest również ośrodkiem kultury z ciekawą ofertą artystyczną. Odbywa się tu wiele imprez cyklicznych, do których zaliczyć należy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny, Konfrontacje Teatralne, Festiwal Filmowy Opolskie Lamy, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek oraz Dni Opola. Niewolno zapominać również, o najważniejszym dla studentów czasie PIASTONALIACH, które dostarczają niezapomnianych wrażej przez cztery dni ich trwania. Mamy nadzieję, że umieszczając w Niezbędniku kilka istotnych informacji co, jak i gdzie, ELSA pomoże wam zaaklimatyzować się w Opolu :)

25 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA PIASTONALIA Piastonalia to coroczne święto studentów organizowane przez UO, Politechnikę Opolską i WSB. Odbywają się one co roku w maju. Czas Piastonaliów to czas zabawy, relaksu i odprężenia przed nadchodzącą wielkimi krokami sesją. Zazwyczaj program jest podzielony tak, aby każdy kto lubi muzykę hip hop, reaggae oraz klubową był zadowolony.

26 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA CO, GDZIE I KIEDY Aby pomóc wam odnaleźć się w mieście członkowie ELSA Opole chcą poleci c miejsca gdzie się stołujemy, bywamy na kawie i imprezujemy ! BARY Tanio szybko i smacznie KEBABY To co student lubi najbardziej KAWIARNIE Chwila przyjemności między wykładami RESTAURACJE I PIZZERIE Coś dla bardziej wymagających KLUBY Studencki żywioł

27 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA BARY QCHNIA blisko wydziału, oblegany lokal więc w godzinach szczytu ciężko o miejsce DEKA SMAK jedzenie na wagę na ostatnim piętrze C.H Solaris, 10% upustu dla studentów SMAKI ŚWIATA jedzenie na wagę przy rynku, uwaga po 19 można zjeść za połowę ceny Drake jedzenie na wagę na ul. Grunwaldzkiej, zniżka dla studentów, po 18 50% taniej KUBUŚ nieco PRL-owskie wnętrze przy ulicy Reymonta, dania nie wyszukane, ale ceny typowo na studencką kieszeń FESTIWALOWA nowy bar gdzie zjecie śniadanie, dobry obiad na wagę oraz napijecie się świetnej kawy 7 RANO od wczesnych godzin porannych można się posilić przy ulicy Kościuszki, polecam rewelacyjne koktajle

28 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA KEBAB NAZAR na początku ul. Krakowskiej podają solidne porcje do późnych godzin nocnych ORIENT EKSPRES najlepszy kebab na bliskim Zaodrzu (Spychalskiego ) HARISSA ul. Wrocławska koło stacji Orlen; powiadają, że najlepszy kebab w mieście KAWIARNIE CAFE BISTRO w budynku głównym UO, więc rzut beretem od wydziału gdzie dają przyzwoitą kawę i coś na ząb BOOK A COFFE popularne miejsce blisko wydziału COFFE CAT stosunkowo nowy lokal, serwuje kawę, przeróżne ciasta i desery COFFE HEAVEN sieciowa kawiarnia w C.H Solaris DWOREK kawiarnia artystyczna, miły klimat i dobra muzyka KOFEINA gustownie urządzona kawiarnia na ul. Kościuszki

29 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA RESTAURACJE I PIZZERIE OSTRÓWEK ukryta za urzędem marszałkowskim rewelacyjna pizzeria i bar jednocześnie, PIZZA HUT nikomu tego miejsca przedstawiać nie muszę WARKA bardziej pijalnia piwa, ale dają dobrą pizzę, można trafić na ciekaw studenckie promocje FRANCISZKAŃSKA miejsce słynące z pierogów w pobliżu żółtego mostku i katedry MASKA dość popularna restauracja z tych z wyższej półki PIRAMIDA nad stawem przy amfiteatrze w stylu znanej restauracji sieciowej Sfhinx NALEŚNIKARNIA GRABÓWKA ogromny wybór najlepszych naleśników w Opolu koło zielonego mostku U MNICHA konkretne porcje za niewielkie pieniądze w klimatycznym miejscu SOPRANO najlepsza pizza na Zaodrzu

30 ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA KLUBY CINA CLUB Katowicka 55 www.cinaclub.pl BIG BEN Luboszycka 11 www.bigben.opole.pl DRAKE Grunwaldzka www.drakeclub.pl U PAPY MUSIOŁA Zamkowa 4 www.upapymusiola.pl HIGHLANDER Szpitalna 3 AQUARIUM Franciszkańska www.aqarium.opole.pl

31 KAMPUS Co roku wprowadzamy na kampusie zmiany, dostrzeżesz je na każdym kroku! www.opole.elsa.org.pl ELSA Opole

32 LexisNexis to kompleksowe rozwiązania dla studenta, aplikanta i praktyka. Uzyskaj swój dostęp do bazy Lexis.pl już teraz!

33 W organizacji projektów wspierają nas także : W związku z dynamicznym rozwojem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa – Grupy Lokalnej ELSA Opole poszukujemy podmioty i instytucje, dla których liczą się wartości wyższe jak np. wspieranie szkolnictwa wyższego, Zapraszamy do współpracy!


Pobierz ppt "ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA OPOLE ELSA WSTĘP ELSA Opole wita wszystkich na pierwszym roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google