Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Audytor SCW Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Audytor SCW Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych"— Zapis prezentacji:

1 Audytor SCW Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych
i Obliczenia Hydrauliczne Sieci Ciepłowniczych Audytor SCW Wersja 1 Producent: B.P.W. ThermoCAD Warszawa Ul. Michałowicza 61 Tel Autorzy: Olgierd Niemyjski Stefan Turlejski Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

2 Autorzy Dr inż. Olgierd Niemyjski Dr inż. Stefan Turlejski Autorzy programu Audytor SCW od wielu lat zajmują się zagadnieniami związanymi z pracą i eksploatacją systemów ciepłowniczych. Będąc pracownikami Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej są autorami wielu prac naukowo-badawczych i publikacji z zakresu ciepłownictwa. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

3 Przeznaczenie programu
Tworzenie bazy danych dla systemów ciepłowniczych w zakresie: - sieci ciepłowniczej, - węzłów cieplnych, - źródeł ciepła, przepompowni itp. Obliczenia numeryczne przepływów wody w sieci oraz spadków ciśnienia dyspozycyjnego na odcinkach sieci ciepłowniczej. Obliczenia strat ciepła i spadku temperatury wody w sieci ciepłowniczej. Wykonanie obliczeń do projektów regulacji hydraulicznej. Analiza przepustowości sieci ciepłowniczej o strukturze rozgałęźnej oraz pierścieniowej zasilanej z jednego lub wielu źródeł ciepła. Określanie warunków przyłączania nowych odbiorców ciepła. Tworzenie tabel temperatur. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

4 Bazy danych systemów ciepłowniczych
Baza danych może być opracowana na podstawie danych o terenie zawartych na mapie numerycznej ... ... lub na podstawie mapy terenu powstałej w wyniku skanowania podkładów geodezyjnych. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

5 Baza danych – odcinki sieci ciepłowniczej
Każdy odcinek sieci ciepłowniczej jest szczegółowo opisywany w zakresie: - technologii wykonania, - producenta rur, - średnicy nominalnej rurociągu, - sposobu izolowania itd. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

6 Baza danych – punkty węzłowe sieci ciepłowniczej
Baza danych punktów węzłowych sieci ciepłowniczej zawiera: - identyfikatory użytkownika (PEC), - współrzędne X i Y w terenie, - rzędną terenu, - zagłębienie rurociągu itd. W zależności od wyboru rodzaju punktu węzłowego (punkt węzłowy sieci, odbiorca ciepła, źródło ciepła) możliwe jest uzupełnianie bazy danych dla wybranych składowych systemu ciepłowniczego. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

7 Baza danych – komory ciepłownicze
Baza danych komór ciepłowniczych zawiera: - identyfikator użytkownika (PEC), - rzędną dna komory, - wymiary komory, - dowolne informacje dodatkowe itd. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

8 Baza danych – armatura i inne elementy rurociągów
Baza danych zawiera informacje o elementach sieci ciepłowniczej takich jak: - zawory, zasuwy, - klapy regulacyjne, - pompy, - oraz inne elementy montowane na rurociągach. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

9 Odbiorca ciepła – węzeł cieplny
Baza danych – węzły cieplne Odbiorca ciepła – węzeł cieplny Dwa sposoby opisu węzłów cieplnych: - podstawowy - dokładny Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

10 Baza danych – węzły cieplne (opis podstawowy)
Uproszczony sposób opisu węzła cieplnego. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Dane podstawowe zawierają: - dane administracyjne, - wartości zapotrzebowania na moc cieplną, - typ węzła, - sposób transformacji temperatury w gałęzi c.o. - sposób transformacji temperatury w gałęzi c.t. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

11 Baza danych – węzły cieplne (opis dokładny)
Definiowanie dowolnego układu technologicznego węzła cieplnego. Dokładny sposób opisu węzła cieplnego. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

12 Baza danych – węzły cieplne (opis dokładny)
Na każdej gałęzi układu technologicznego można umieszczać urządzenia armatury stosowanej w danym węźle cieplnym. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Urządzenia armatury wybierane są z katalogu urządzeń. Zawartość katalogu może być modyfikowana przez użytkownika. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

13 Baza danych – węzły cieplne (opis dokładny)
Typ i rodzaj wymiennika ciepła wybierany jest z katalogu. Zawartość katalogu wymienników może być modyfikowana przez użytkownika. Na gałęziach technologicznych: c.o., c.w.u., c.t. można wprowadzać dane o wymiennikach ciepła Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

14 Obliczenia numeryczne
Audytor SCW oferuje dwa rodzaje obliczeń wielkości zapotrzebowania wody sieciowej dla węzłów cieplnych: 1. Obliczenia uproszczone - uwzględniające jedynie zamówioną moc cieplną oraz założone wartości spadku ciśnienia w węźle cieplnym. 2. Obliczenia dokładne - uwzględniające rodzaj i wielkość zamontowanych w węźle cieplnym wymienników ciepła oraz opór hydrauliczny armatury i innych urządzeń. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

15 Wyniki obliczeń Wyniki obliczeń prezentowane są w formie wykresów piezometrycznych wykonywanych dla zadanej trasy sieci ciepłowniczej ... Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

16 Wyniki obliczeń ... lub w formie tabelarycznego raportu zapotrzebowania na wodę sieciową węzłów cieplnych ... Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

17 Wyniki obliczeń – eksport danych
Wyniki obliczeń mogą być eksportowane do innych programów np. Ms Excel z możliwością wyboru grupy eksportowanych danych Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

18 Wyniki obliczeń ... lub prezentowane są bezpośrednio na mapie sieci ciepłowniczej. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

19 Wyniki obliczeń Program wykonuje analizę przepustowości sieci ciepłowniczej z wyszczególneniem odcinków przeciąźonych i niediciążonych. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

20 Zestawienia Program wykonuje wiele rodzajów zestawień, np.. zestawienie długości rurociągów o danej średnicy nominalnej Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

21 Czas dopływu wody do węzłów cieplnych
Program wykonuje obliczenia czasu dopływu wody sieciowej od źródła ciepła do każdego węzła cieplnego. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

22 Jednostkowe straty ciśnienia
Na wykresie przedstawione są wartości jednostkowych strat ciśnienia wody sieciowej z możliwością szybkiej lokalizacji odcinków sieci na mapie. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

23 Straty ciepła sieci ciepłowniczej
Audytor SCW analizuje procesy cieplne zachodzące w sieci cieplnej. Obliczana jest temperatura wody w każdym punkcie węzłowym sieci oraz wartość spadku temperatury wody w każdym odcinku sieci ciepłowniczej. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

24 Całkowite straty ciepła
Straty ciepła sieci ciepłowniczej Wyniki obliczeń strat ciepła przedstawiane są w formie wykresów z możliwością szybkiej lokalizacji odcinków sieci na mapie. Całkowite straty ciepła Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

25 Tabela temperatur Audytor SCW zawiera moduł służący do tworzenia tabel temperatur dla źródeł ciepła. Obliczenia wykonywane są na podstawie charakterystyk cieplnych budynków, instalacji co i wymienników ciepła Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

26 Drukowanie Mapa sieci ciepłowniczej może być wydrukowana w całości lub jej fragment na na dowolnym urządzeniu drukującym (drukarka, ploter itp.) lub do pliku w celu późniejszego wydrukowania. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

27 Referencje Program Audytor SCW został zainstalowany i wdrożony w następujących firmach ciepłowniczych: - EC Skierniewice, - MPEC Konin, - ZEC Starachowice, - LPEC Lublin, - ZEC Wołomin, - PEC Żyrardów, - Vattenfall Heat Poland, - MEC Ostrowiec Świętokrzyski, PEC Wyszków, - MPEC Łomża, ZEC Sanok, - PEC Gliwice, MPEC Olsztyn, - PKN Orlen w Płocku, PEC Legionowo, - PEC Chrzanów, MPEC Augustów, - PEC Suwałki, ZEC Krosno, - SM „Świt” w Ełku, - SEC Szczecin, - PEC w Ełku, - PEC Gorzów Wlkp., - i innych. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

28 Kontakt Autorzy: Olgierd Niemyjski tel.: Stefan Turlejski tel.: Informacje dodatkowe:


Pobierz ppt "Audytor SCW Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google