Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych i Obliczenia Hydrauliczne Sieci Ciepłowniczych Audytor SCW Autorzy: Olgierd Niemyjski Stefan Turlejski Producent:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych i Obliczenia Hydrauliczne Sieci Ciepłowniczych Audytor SCW Autorzy: Olgierd Niemyjski Stefan Turlejski Producent:"— Zapis prezentacji:

1 Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych i Obliczenia Hydrauliczne Sieci Ciepłowniczych Audytor SCW Autorzy: Olgierd Niemyjski Stefan Turlejski Producent: B.P.W. ThermoCAD 02-495 Warszawa Ul. Michałowicza 61 Tel. 22 398-1234 505 115 642 Wersja 1 Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze www.thermocad.pl

2 Autorzy Dr inż. Olgierd Niemyjski email: niemyjski@thermocad.pl niemyjski@thermocad.pl olgierd.niemyjski@is.pw.edu.pl Dr inż. Stefan Turlejski email:turlejski@thermocad.plturlejski@thermocad.pl stefan.turlejski@is.pw.edu.pl Autorzy programu Audytor SCW od wielu lat zajmują się zagadnieniami związanymi z pracą i eksploatacją systemów ciepłowniczych. Będąc pracownikami Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej są autorami wielu prac naukowo-badawczych i publikacji z zakresu ciepłownictwa. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

3 Przeznaczenie programu 1.Tworzenie bazy danych dla systemów ciepłowniczych w zakresie: - sieci ciepłowniczej, - węzłów cieplnych, - źródeł ciepła, przepompowni itp. 2.Obliczenia numeryczne przepływów wody w sieci oraz spadków ciśnienia dyspozycyjnego na odcinkach sieci ciepłowniczej. 3.Obliczenia strat ciepła i spadku temperatury wody w sieci ciepłowniczej. 4.Wykonanie obliczeń do projektów regulacji hydraulicznej. 5.Analiza przepustowości sieci ciepłowniczej o strukturze rozgałęźnej oraz pierścieniowej zasilanej z jednego lub wielu źródeł ciepła. 6.Określanie warunków przyłączania nowych odbiorców ciepła. 7.Tworzenie tabel temperatur. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

4 Bazy danych systemów ciepłowniczych Baza danych może być opracowana na podstawie danych o terenie zawartych na mapie numerycznej...... lub na podstawie mapy terenu powstałej w wyniku skanowania podkładów geodezyjnych. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

5 Baza danych – odcinki sieci ciepłowniczej Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Każdy odcinek sieci ciepłowniczej jest szczegółowo opisywany w zakresie: - technologii wykonania, - producenta rur, - średnicy nominalnej rurociągu, - sposobu izolowania itd.

6 Baza danych – punkty węzłowe sieci ciepłowniczej Baza danych punktów węzłowych sieci ciepłowniczej zawiera: - identyfikatory użytkownika (PEC), - współrzędne X i Y w terenie, - rzędną terenu, - zagłębienie rurociągu itd. W zależności od wyboru rodzaju punktu węzłowego (punkt węzłowy sieci, odbiorca ciepła, źródło ciepła) możliwe jest uzupełnianie bazy danych dla wybranych składowych systemu ciepłowniczego. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

7 Baza danych – komory ciepłownicze Baza danych komór ciepłowniczych zawiera: - identyfikator użytkownika (PEC), - rzędną dna komory, - wymiary komory, - dowolne informacje dodatkowe itd. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

8 Baza danych – armatura i inne elementy rurociągów Baza danych zawiera informacje o elementach sieci ciepłowniczej takich jak: - zawory, zasuwy, - klapy regulacyjne, - pompy, - oraz inne elementy montowane na rurociągach. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

9 Baza danych – węzły cieplne Odbiorca ciepła – węzeł cieplny Dwa sposoby opisu węzłów cieplnych: - podstawowy - dokładny Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

10 Baza danych – węzły cieplne (opis podstawowy) Dane podstawowe zawierają: - dane administracyjne, - wartości zapotrzebowania na moc cieplną, - typ węzła, - sposób transformacji temperatury w gałęzi c.o. - sposób transformacji temperatury w gałęzi c.t. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Uproszczony sposób opisu węzła cieplnego. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

11 Baza danych – węzły cieplne (opis dokładny) Definiowanie dowolnego układu technologicznego węzła cieplnego. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Dokładny sposób opisu węzła cieplnego. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

12 Baza danych – węzły cieplne (opis dokładny) Urządzenia armatury wybierane są z katalogu urządzeń. Zawartość katalogu może być modyfikowana przez użytkownika. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Na każdej gałęzi układu technologicznego można umieszczać urządzenia armatury stosowanej w danym węźle cieplnym. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

13 Baza danych – węzły cieplne (opis dokładny) Typ i rodzaj wymiennika ciepła wybierany jest z katalogu. Zawartość katalogu wymienników może być modyfikowana przez użytkownika. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Na gałęziach technologicznych: c.o., c.w.u., c.t. można wprowadzać dane o wymiennikach ciepła Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

14 Obliczenia numeryczne Audytor SCW oferuje dwa rodzaje obliczeń wielkości zapotrzebowania wody sieciowej dla węzłów cieplnych: 1. Obliczenia uproszczone - uwzględniające jedynie zamówioną moc cieplną oraz założone wartości spadku ciśnienia w węźle cieplnym. 2. Obliczenia dokładne - uwzględniające rodzaj i wielkość zamontowanych w węźle cieplnym wymienników ciepła oraz opór hydrauliczny armatury i innych urządzeń. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

15 Wyniki obliczeń Wyniki obliczeń prezentowane są w formie wykresów piezometrycznych wykonywanych dla zadanej trasy sieci ciepłowniczej... Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

16 Wyniki obliczeń... lub w formie tabelarycznego raportu zapotrzebowania na wodę sieciową węzłów cieplnych... Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

17 Wyniki obliczeń – eksport danych Wyniki obliczeń mogą być eksportowane do innych programów np. Ms Excel z możliwością wyboru grupy eksportowanych danych Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

18 Wyniki obliczeń... lub prezentowane są bezpośrednio na mapie sieci ciepłowniczej. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

19 Wyniki obliczeń Program wykonuje analizę przepustowości sieci ciepłowniczej z wyszczególneniem odcinków przeciąźonych i niediciążonych. Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

20 Zestawienia Program wykonuje wiele rodzajów zestawień, np.. zestawienie długości rurociągów o danej średnicy nominalnej Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

21 Czas dopływu wody do węzłów cieplnych Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Program wykonuje obliczenia czasu dopływu wody sieciowej od źródła ciepła do każdego węzła cieplnego.

22 Jednostkowe straty ciśnienia Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Na wykresie przedstawione są wartości jednostkowych strat ciśnienia wody sieciowej z możliwością szybkiej lokalizacji odcinków sieci na mapie.

23 Straty ciepła sieci ciepłowniczej Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Audytor SCW analizuje procesy cieplne zachodzące w sieci cieplnej. Obliczana jest temperatura wody w każdym punkcie węzłowym sieci oraz wartość spadku temperatury wody w każdym odcinku sieci ciepłowniczej.

24 Straty ciepła sieci ciepłowniczej Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Wyniki obliczeń strat ciepła przedstawiane są w formie wykresów z możliwością szybkiej lokalizacji odcinków sieci na mapie. Całkowite straty ciepła

25 Tabela temperatur Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Audytor SCW zawiera moduł służący do tworzenia tabel temperatur dla źródeł ciepła. Obliczenia wykonywane są na podstawie charakterystyk cieplnych budynków, instalacji co i wymienników ciepła

26 Drukowanie Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze Mapa sieci ciepłowniczej może być wydrukowana w całości lub jej fragment na na dowolnym urządzeniu drukującym (drukarka, ploter itp.) lub do pliku w celu późniejszego wydrukowania.

27 Program Audytor SCW został zainstalowany i wdrożony w następujących firmach ciepłowniczych: - EC Skierniewice,- MPEC Konin, - ZEC Starachowice,- LPEC Lublin, - ZEC Wołomin,- PEC Żyrardów, - Vattenfall Heat Poland,- MEC Ostrowiec Świętokrzyski, - PEC Wyszków,- MPEC Łomża, - ZEC Sanok,- PEC Gliwice, - MPEC Olsztyn,- PKN Orlen w Płocku, - PEC Legionowo,- PEC Chrzanów, - MPEC Augustów,- PEC Suwałki, - ZEC Krosno,- SM Świt w Ełku, - SEC Szczecin,- PEC w Ełku, - PEC Gorzów Wlkp.,- i innych. Referencje Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

28 Autorzy: Olgierd Niemyjski email: niemyjski@thermocad.pl niemyjski@thermocad.pl tel.: 505 115 642 olgierd.niemyjski@is.pw.edu.pl olgierd.niemyjski@is.pw.edu.pl Stefan Turlejski email:turlejski@thermocad.plturlejski@thermocad.pl tel.: 601 238 897 stefan.turlejski@is.pw.edu.pl stefan.turlejski@is.pw.edu.pl Informacje dodatkowe: www.thermocad.pl Kontakt


Pobierz ppt "Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych i Obliczenia Hydrauliczne Sieci Ciepłowniczych Audytor SCW Autorzy: Olgierd Niemyjski Stefan Turlejski Producent:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google