Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Socjologia grup dyspozycyjnych jako unikatowy kierunek studiów dla bezpieczeństwa 2014/2015 Instytut Socjologii Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Prof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Socjologia grup dyspozycyjnych jako unikatowy kierunek studiów dla bezpieczeństwa 2014/2015 Instytut Socjologii Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Prof."— Zapis prezentacji:

1 Socjologia grup dyspozycyjnych jako unikatowy kierunek studiów dla bezpieczeństwa 2014/2015 Instytut Socjologii Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Prof. dr hab. Jan Maciejewski www.janmaciejewski.pl www.grupydyspozycyjne.pl

2 Wrocław – ulubione miasto studentów » Najbardziej optymistycznie o Wrocławiu wypowiadali się studenci miejscowi i obcy. Mówili o nim, że jest: najbardziej studencki wśród czterech badanych miast (Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Poznań), prozachodni, rozwijający się i ma piękną architekturę. - Okazało się, że Wrocław uchodzi wśród młodych ludzi za najbardziej przyjazne miasto - mówi badaczka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. » Podobne opinie uzyskali dyplomanci Instytutu Socjologii UWr. 2 / 28

3 Uniwersytet Wrocławski 3 / 28 Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 4. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 431. pośród wszystkich typów uczelni

4 Nobliści Uniwersytetu Wrocławskiego Theodor MOMMSEN literatura Philipp LENARD fizyka Eduard BUCHNER chemia Paul EHRLICH medycyna 4 / 28

5 Fritz HABER chemia Friedrich BERGIUS chemia Erwin SCHRÖDINGER fizyka Otto STERN fizyka 5 / 28

6 Max BORN fizyka Karl von FRISH fizjologia i medycyna Hans Georg DEHMELT fizyka 6 / 28

7 Ranking uczelni akademickich 2013 7 / 28

8 Nowy kierunek studiów: socjologia grup dyspozycyjnych Unikatowy kierunek w skali kraju! Projektowany przy współpracy z praktykami ze sfery bezpieczeństwa! 8 / 28

9 Socjologia Grup Dyspozycyjnych Program studiów powstał w wyniku realizacji grantu unijnego z programu POKL 4.1.1. pt. Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim 9 / 28

10 Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych » Projekty badawcze » Dorobek naukowy 10 / 28

11 System bezpieczeństwa państwa zorganizowane struktury Grupy dyspozycyjne powołuje się do istnienia jako zorganizowane struktury, które odpowiadają na potrzeby ogółu społeczeństwa. * wartość ** Biorą one aktywny udział w budowaniu oraz umacnianiu kultury bezpieczeństwa (safetyculture) *, która wyrasta na niemalże najważniejszą wartość konstruującą podłoże współczesnej cywilizacji **. * * S. Silbey, Taming Prometheus: Talk About Safety and Culture, Annual Review of Sociology, Volume 35, p. 3. ** ** J. Maciejewski, Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez propagowanie koncepcji safetyculture w społeczeństwie obywatelskim (w druku). 1 System militarny 2 System paramilitarny 3 System cywilny 11 / 28

12 Studenci mają do wyboru trzy specjalności: Bezpieczeństwo w systemach cywilnych Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych 12 / 28

13 Bezpieczeństwo w systemach cywilnych Specjalność obejmuje problematykę infrastruktury krytycznej-obiekty, urządzenia, instalacje oraz systemy cybernetyczne. Są to m.in. systemy dostaw energii, surowców energetycznych i paliwa, łączności. W takich systemach działają ratownictwa medyczne, pogotowia techniczne, drogowe, ratownictwo chemiczne. 13 / 28

14 Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych Specjalność obejmuje problematykę działania służ i formacji posiadających status paramilitarny. Zalicza się do nich: Policję, Służbę Więzienną, Państwową Straż Pożarną, ABW, CBA. W programie studiów zajęcia: z taktyki akcji poszukiwawczych, współpracy służb w miejscu zagrożenia, interwencji kryzysowych, rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych. 14 / 28

15 Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu oceny ryzyka o zagrożeń zewnętrznych państwa takich jak: terroryzm, prowokacje militarne. W programie studiów zajęcia: z analiz działań sfery bezpieczeństwa militarnego, diagnozowanie problemów etnicznych, ochrona ludności w czasie klęsk i katastrof. 15 / 28

16 16 / 28 Socjologia grup dyspozycyjnych Jest nauką o zorganizowanych strukturach przygotowanych do szybkiego reagowania kryzysowego, które są tworzone w systemach militarnych, paramilitarnych lub cywilnych w celu wykonywania szczególnych funkcji związanych z zapobieganiem lub przezwyciężaniem rozmaitych niebezpieczeństw zagrażających społeczeństwu. Wrocław

17 » grupy dyspozycyjne występują nie tylko w militarnych systemach, lecz są ogólniejszym zjawiskiem; » grupy dyspozycyjne są tworzone w celu podejmowania szybkich działań w przypadku zaistnienia rozmaitych zagrożeń dla danego państwa lub poszczególnych jego części oraz ludności, która żyje w jego granicach. Grupy dyspozycyjne 17 / 28

18 Uniwersytet Wrocławski Instytut Socjologii Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych StudiaKarieraPrestiż 18 / 28

19 Program studiów powstał w wyniku realizacji grantu unijnego z programu POKL 4.1.1 pt. Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim; Unikatowe w skali kraju studia z zakresu systemów bezpieczeństwa; Studia realizowane na prestiżowej uczelni o 300-letniej tradycji; Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy oraz eksperci resortowi; Stypendia naukowe, socjalne oraz program ERASMUS. 19 / 28

20 Kariera Praktyki w sektorze bezpieczeństwa militarnego, paramilitarnego i cywilnego; Ścieżka dalszego rozwoju edukacyjnego przewiduje studia podyplomowe, magisterskie oraz doktoranckie; Uzyskana wiedza umożliwi zdobycie pracy w grupach dyspozycyjnych w systemach bezpieczeństwa państwa oraz w biznesie. W trakcie studiów kształtowane są zasady równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji w przeobrażeniach strukturalnych społeczeństwa. 20 / 28

21 Sylwetka absolwenta Sylwetka absolwenta Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu wysoko zorganizowanych militarnych, paramilitarnych i cywilnych struktur państwa; Rynek pracy – także europejski zgłasza zapotrzebowanie na cywilnych ekspertów do spraw bezpieczeństwa potrafiących minimalizować negatywne skutki nadzwyczajnych zdarzeń. 21 / 28

22 Potencjalni pracodawcy Zdobyte kwalifikacje absolwenci wykorzystają jako pracownicy służb i formacji militarnego systemu bezpieczeństwa( Wojsko Polskie, Wojska Specjalne, Straż Graniczna), paramilitarnego systemu bezpieczeństwa państwa (Policja, PSP, SW),a także cywilnego systemu bezpieczeństwa (OSP, RWR, GOPR, WOPR). 22 / 28

23 Potencjalni pracodawcy Administracja publiczna, międzynarodowe europejskie i krajowe agendy bezpieczeństwa (ONZ, UE, NATO, OBWE, Rada Europy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa). 23 / 28

24 Cykl międzynarodowych seminariów 24 / 28

25 Metodologia systemów społecznych 25 / 28

26 XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa 7–8 maja 2014 r. Wrocław Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa 7–8 maja 2014 r. Wrocław 26 / 28

27 Zasady rekrutacji Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl 27 / 28

28 Dziękuję Państwu za uwagę! Zapraszam na studia socjologiczne Uniwersytet Wrocławski 28 / 28


Pobierz ppt "Socjologia grup dyspozycyjnych jako unikatowy kierunek studiów dla bezpieczeństwa 2014/2015 Instytut Socjologii Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Prof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google