Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAM SERDECZNIE SZANOWNYCH GOŚCI I LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM 1- SZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAM SERDECZNIE SZANOWNYCH GOŚCI I LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM 1- SZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 WITAM SERDECZNIE SZANOWNYCH GOŚCI I LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM 1- SZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014.

2 REALIZACJA ZAMIERZEŃ Uchwała Nr 244/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia r.w sprawie wprowadzenia STATUTU UTW. Zarządzenie Nr 183/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia r.w sprawie wprowadzenia REGULAMINU UTW. Rada Programowa – Zebrania: r, r. - Wykłady, seminaria, warsztaty. Nawiązanie pierwszych kontaktów z uniwersytetami trzeciego wieku działającymi za wschodnią granicą (Kiejdany,Kłajpeda,Wilno,Grodno,Lwów).

3 Ważne zmiany w Statucie i Regulaminie UTW
Zmiana nazwy władz UTW: Prezes Zarządu UTW, Wice-presesi Zarządu Prezes reprezentuje UTW wobec Rektora i na zewnątrz UR – może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do załatwiania poszczególnych spraw w urzędach Słuchacz UTW traci uprawnienia (np. prawa wyborcze, możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, biletów ulgowych do placówek kulturalnych) w razie nieopłacenia składki członkowskiej za aktualny semestr ,

4 cd. zmiany Słuchacz może w uzasadnionej sytuacji zwrócić się pisemnie do Zarządu o udzielenie zgody na zwolnienie z opłacania składek, w okresie gdy nie korzysta z uprawnień (Regulamin) Na koniec roku akademickiego zostanie przeprowadzona aktualizacja członków UTW na podstawie opłaconych składek Zebrania Liderów na koniec semestru z uczestnictwem Opiekuna UTW, członków Zarządu UTW, Komisji Rewizyjnej, osób współpracujących z Zarządem oraz Kierowników sekcji, klubów i grup zajęciowych

5 Rada Programowa Posiedzenie Rady Programowej odbyło się r. pod przewodnictwem Opiekuna UTW prof. Andrzeja Bonusiaka i w obecności Prorektora UR prof. Wojciecha Walata – uczestniczyło 7 przedstawicieli różnych wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego Ustalenia: - zestawienie propozycji wykładów z uwzględnieniem poszerzenia oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy, - zajęcia ruchowe usprawniające dla grupy seniorów (60 – 70 lat) na Wydziale Medycznym - plan wprowadzenia seminariów i warsztatów tematycznych od 2-giego semestru – faza uzgodnień (zapisy słuchaczy i deklaracja uczestnictwa)

6 Zebrania Zarządu W I-szym semestrze odbyło się 5 zebrań Zarządu UTW, w tym jedno r. z udziałem członków Komisji Rewizyjnej, Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół UTW oraz osób współpracujących z Zarządem. Wiceprezes ds. organizacyjnych Małgorzata Chlebowska sukcesywnie odbywała spotkania organizacyjne z koordynatorami oraz kierownikami sekcji, klubów i grup zajęciowych. Nadzorowała ich całą działalność, opracowywała Plan Zajęć dodatkowych, koordynowała ogłoszenia oraz rozsyłała do innych UTW Biuletyn Nr 13. Prowadzi Klub Ciekawej Książki i Dyskusyjny Klub Książki. Wiceprezes ds. wykładów Bogumiła Walicka – Kurek zorganizowała 14 wykładów otwartych, współpracowała z Radą Programową, opracowała po uzgodnieniu z wykładowcami Harmonogram wykładów na II- gi semestr oraz zajęć medycznych, zaczyna obecnie organizowanie seminariów.

7 Praca członków Zarządu
Sekretarz Bernadetta Nowicka – Lassota – opracowała i udzielała pomocy prawnej przy wprowadzeniu Statutu i Regulaminu UTW, współpracowała z Komisją Statutową UR, opracowała Kodeks Etyczny UTW, udzielała porad prawnych Ewa Wójcik – koordynowała i zakończyła sprawozdaniem realizację projektu Stowarzyszenia Przyjaciół UTW „Pasja i zainteresowania sposobem trwałej aktywności” (dotacja dla chóru, Sekcji Malarskiej, Fotograficznej i Rajdu), opracowała propozycje do wniosków o granty finansowe (Biuletyn Nr 14 i Konferencja Jubileuszowa), prowadzi stronę internetową (zamieściła ok.300 komunikatów).

8 FINANSE Stan środków pieniężnych na naszym koncie na dzień r wyniósł : ,86 zł Preliminarz wydatków jaki Zarząd zatwierdził na Zebraniu r zakłada wydatki do końca czerwca 2014r na kwotę: ,00 zł. Środki te zostaną rozliczone na Zebraniu Ogólnym Słuchaczy na koniec roku akademickiego. Środki uzyskane z wpłat składek w 2-gim semestrze i oszczędności pozostają jako rezerwa na planowany w maju Jubileusz XXX- lecia UTW oraz Biuletyn Nr 14.

9 PROJEKTY GRANTOWE dla UTW wnioskowane poprzez Stowarzyszenie Przyjaciół UTW
Miasto Rzeszów – Wydział Kultury – wniosek „30 lat UTW w Rzeszowie inspiracją aktywności Seniorów w sferze kultury” - koordynator – Ludmiła Korga (konferencja jubileuszowa maj 2014r) – złożony do rozpatrzenia Miasto Rzeszów – Wydział Kultury – wniosek „Jubileuszowy Biuletyn Nr 14 UTW w Rzeszowie”- koordynator Małgorzata Chlebowska (maj 2014r) Wnioski złożone r. do rozpatrzenia

10 cd. Projekty grantowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata – Edycja wniosek „30 lat UTW w Rzeszowie inspiracją aktywności Seniorów”. (Biuletyn + Konferencja) - termin do w przygotowaniu i korektach. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2014r – wniosek o dofinansowanie działalności sekcji, klubów i grup zajęciowych – koordynator Rafał Kata, termin złożenia wniosku p/p w marcu - przygotowujemy,

11 Polityka Senioralna Państwa
Uchwała Sejmu z dnia r (weszła w życie r) pozwala na tworzenie Gminno/Miejskich Rad Seniorów – organu o charakterze konsultacyjno, doradczo, inicjatywnym. (UTW wystąpi do Prezydenta Rzeszowa z inicjatywą utworzenie Miejskiej Rady Seniorów) r Rada Ministrów przyjęła założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata – 2020 – są w nim celowe działania organów administracji publicznej, organizacji i instytucji do kształtowania warunków dla godnego i zdrowego starzenia się – konkurs „Aktywność Społeczna Osób Starszych” r odbył się I-szy Kongres Zdrowego Starzenia zorganizowany przez "Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się", z udziałem Ewy Kopacz oraz m.in. Lecha Wałęsy i Premiera Donalda Tuska.

12 Współpraca z innymi UTW
Spotkanie Małgorzaty Chlebowskiej ze słuchaczami UTW z Olsztyna, dla których przewodnikiem po Podkarpaciu był Andrzej Augustyn – wrzesień 2013 r Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW: udział naszej delegacji na V Forum UTW w Nowy Sączu 4 – r.-powiadamianie nas o ważnych dla UTW wydarzeniach i polityce senioralnej, udostępnienie „Głosu Seniora”, wykłady prowadzone z projektów r.- udział delegacji Zarządu i Prezesa SP UTW w Podkarpackim Forum UTW w Tarnobrzegu, na którym zaprezentowano prezentację działalności naszego UTW W planie: wyjazd chóru „Cantilena” do UTW Jasło oraz przyjazd do nas Kabaretu „Entuzjaści” z UTW Krosno.

13 Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół UTW
Wspólne biuro i bezpośredni kontakt Prezesa Zarządu UTW z Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół UTW Udział Prezesa SP UTW w zebraniach Zarządu UTW, wspólne podejmowanie ważnych decyzji Wspólne przygotowywanie prezentacji i wszel- ka pomoc informatyczna ze strony Jana Ziąbka Bardzo odpowiedzialna praca Jana Ziąbka przy obsłudze medialnej wykładów otwartych.

14 UTW to ... Uprzejmość, Tolerancja, Wytrwałość
Składam wszystkim liderom UTW serdeczne podziękowanie za zaangażowanie w pracę społeczną, życzę zdrowie i sił do owocnj pracy w drugim semestrze Bardzo dziękuję za uwagę DANUTA KAMIENIECKA - PRZYWARA


Pobierz ppt "WITAM SERDECZNIE SZANOWNYCH GOŚCI I LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM 1- SZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google