Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w roku 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w roku 2013"— Zapis prezentacji:

1 Działalność Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w roku 2013
KRS: NIP: REGON: Działalność Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w roku 2013

2 Działalność szkoleniowa
Kurs Piechoty Kurs Walki w Mieście Kurs Rozpoznawczy/Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego Warsztaty taktyczne lekkiej piechoty (Rajd w działaniach piechoty, STAZA 13, wspinaczka, Warsztaty Rozpoznawcze) Kompania w działaniach opóźniających w terenie zurbanizowanym Weekend Zwiadowców SONDA – Szkoła Niższych Dowódców ŁĄCZNIE 833 UCZESTNIKÓW

3 Projekt „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej”
5 stycznia 2013 r. – powołanie 1 Mazowieckiego Plutonu OT 10 stycznia 2013 r. - powołanie 1 Małopolskiej Drużyny OT 24 marca 2013 r. - powołanie Wiceprezesa Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Stanisława Drosio na Dowódcę LPOT 20 czerwca 2013 r. – powołanie 1 Lubuskiego Plutonu Obrony Terytorialnej oraz 1 Kujawsko – Pomorskiej Drużyny Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej 24 listopada 2013 – powołanie 1 Podkarpackiej Drużyny Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej

4 Obok działalności szkoleniowej stowarzyszenie ObronaNarodowa
Obok działalności szkoleniowej stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl prowadzi również działalność publicystyczną w obszarze obronności państwa, starając się stworzyć think-tank złożony z grona ekspertów związanych z koncepcjami Obrony Terytorialnej, promuje idee Obrony Terytorialnej oraz propaguje idee wychowania młodzieży w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.

5 Działalność publicystyczna
W 2013 roku zamieściliśmy szereg nowych artykułów związanych działaniem i funkcjonowaniem Obrony Terytorialnej m.in.: - Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku. Wnioski dla Polski w XXI wieku autorstwa J. Marczaka, R. Jakubczaka, A. Skrabacz, K. Gąsiorka i K. Przeworskiego. - „Potęga obronna Polski - fundamentem bezpieczeństwa narodowego Polski i Europy w XXI w.” oraz „Prognoza rozwoju kultury strategicznej w Polsce” autorstwa prof. AON płk J. Marczaka

6 Działalność wydawnicza
Stowarzyszenie "ObronaNarodowa.pl", jest partnerem wydania książki instruktorów ObronaNarodowa.pl dr. Pawła Makowca i Marka Mroszczyka  "Działania patrolowe lekkiej piechoty", w której omówiono podstawowe, niezbędne elementy szkolenia taktycznego pododdziału oraz wykonywania zadań patrolowych. Podręcznik został wydany przez wydawnictwo "DIFIN" w listopadzie 2013 roku. 

7 Promocja idei obrony terytorialnej
W numerze 25 (I -2013) kwartalnika Bezpieczeństwo Narodowe, wydanym przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ukazał się artykuł Panów Czesława Juźwika i Kamila Sobczyka pt. Ocena funkcjonowania przyjętej koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych, w którym omówieniu projektu stowarzyszenia ON.pl pt. NSR na rozdrożu autorzy poświęcili podrozdział pt. Społeczne inicjatywy reformy NSR (str ).

8 Promocja idei obrony terytorialnej
Koncepcje opracowane przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl wzbudziły zainteresowanie naszych wschodnich sąsiadów. W Wojskowym Przeglądzie Zagranicznym nr 4/2013, oficjalnym periodyku Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (Зарубежное военное обозрение) ukazał się artykuł płk. S. Korciagina pt. Koncepcja utworzenia wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeczpospolitej Polskiej bazujący na naszych opracowaniach.

9 Promocja idei obrony terytorialnej
Kraków, 12 lutego 2013 Spotkanie z Senatorem RP Maciejem Klimą - członkiem senackiej Komisji Obrony Narodowej. Wspólnie z Legią Akademicką KUL zaprezentowaliśmy Panu Senatorowi koncepcje szkolenia rezerw zawarte min. w opracowanym przez nas projekcie pt. „NSR na rozdrożu”. Promocja idei obrony terytorialnej

10 Udział w spotkaniach w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
Dwukrotnie (w marcu i czerwcu 2013) na zaproszenie szefa BBN braliśmy udział w konsultacjach społecznych realizowanych w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa.

11 Współpraca z organizacjami społecznymi
8 grudnia 2013 r. - Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej podpisuje porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Związku Strzeleckiego Oddział Radom.

12 Kultywowanie tradycji oręża polskiego, szczególnie pododdziałów Armii Krajowej (ZWZ).
Warszawa, 19 maja 2013 r. – udział GS GSR wraz ze Stowarzyszeniem Jednostek Strzeleckich w Ursynowskim Dniu Cichociemnych; prezentacja reakcji na zasadzkę min. przy użyciu IED; Warszawa, 5 sierpnia 2013 r. – udział GS GSR wraz ze Stowarzyszeniem Jednostek Strzeleckich w uroczystościach upamiętniających obronę Pałacyku Michla w czasie Powstania Warszawskiego.

13 Udział w uroczystościach patriotycznych
Na zdj.: Mazowiecki Pluton OT podczas apelów z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Święta Niepodległości w Mrozach.  Na zd.: 1 Lubuski Pluton OT LPOT podczas obchodów Święta Niepodległości w Międzyrzeczu.

14 Dziękujemy za uwagę stowarzyszenie@obronanarodowa.pl


Pobierz ppt "Działalność Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w roku 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google