Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cykl Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego WCKMed. WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cykl Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego WCKMed. WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego."— Zapis prezentacji:

1 Cykl Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego WCKMed. WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego

2 Zabezpieczenie medyczne W Wojsku Polskim, podobnie jak w innych krajach NATO, pomoc medyczna udzielana jest w systemie leczenia etapowego będącego systemem leczenia przedszpitalnego i ewakuacji medycznej. Pomoc medyczna jest: ciągła, progresywna, udzielana w ściśle określonych ramach czasowych.

3 Zabezpieczenie medyczne O przydzieleniu jednostki medycznej do określonego poziomu decydują jej możliwości, nie jakość pomocy medycznej. W konsekwencji wyższe etapy cechuje: ograniczona mobilność ( duża infrastruktura ), większa baza diagnostyczna (rtg, laboratoryjna), większą liczba wykonywanych procedur, większa liczba łóżek szpitalnych,

4 Zabezpieczenie medyczne W czasie realizacji zabezpieczenia medycznego specyficznych działań bojowych (PKW) dla zwiększenia ich efektywności jeden lub więcej poziomów może być pomijany. Służba zdrowia szczebla taktycznego wykonuje powierzone jej zadania w oparciu o ruchome pododdziały i oddziały medyczne (GM, ZEM, GZM). W razie potrzeby wspierana będzie pododdziałami i oddziałami medycznymi ze szczebla centralnego.

5 Zabezpieczenie medyczne Możliwości punktów medycznych dzielą się na dwie kategorie: minimalne, które są obowiązkowe, rozszerzone, dostosowane do swoistych potrzeb misji medycznej, Zwiększenie możliwości, mające zbliżyć standard opieki do standardu czasu pokoju realizuje się w okresie minimalnej dynamiki działań bojowych i mobilności wojsk i oznacza się znakiem (+) np. 2+.

6 SIŁY I ŚRODKI SŁUŻBY ZDROWIA Są to pododdziały i jednostki służby zdrowia występujące na poszczególnych szczeblach organizacyjnych wojsk, przeznaczone do realizacji zadań zabezpieczenia medycznego wojsk. - kompania - ratownik, ratownik medyczny, GM; - batalion- ZEM, ZZM ; - Brygada, pułk - GZM; - Dywizja -Wydzielone Szpitale Stacjonarne, Jednostki Wzmocnienia Med.; - Korpus - bwmed, kssan, WSzR, SzW cz.W; - RSZ - basan, bpepid.

7 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO WEDŁUG AD 85-8 Numeryczne określenie wskazujące na funkcje i szczebel możliwości jednostki medycznej. Poziom danej jednostki medycznej zazwyczaj odpowiada szczeblowi sił, w skład których wchodzi dana jednostka.

8

9 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

10

11 Poszczególne elementy systemu w SZ RP przedstawiają się następująco: kompanijny punkt opatrunkowy ( kpo ) – organizowany przez ratownika z GEM/ZEM batalionowy punkt opatrunkowy (bpo) – rozwijany przez ZZM I poziomu wydzielony z GZM (poziom 1), Brygadowy Punkt Opatrunkowy (BPO) – rozwijany przez ZZM II poziomu wydzielony z GZM (poziom 2 )

12 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO Poszczególne elementy systemu w SZ RP przedstawiają się następująco: Punkty pomocy medycznej poziomu 3 wydzielone szpitale stacjonarne (cywilne i wojskowe ). Baza szpitalna w kraju ( cywilna i wojskowa ) występuje podczas ewakuacji z misji zagranicznych (poziom 4).

13 WSzP ------------------- Jednostki wzmocnienia medycznego ewakuacji kołowej i lotniczej (np. klucz śmigłowców ewakuacji medycznej) WSzP ------------------- Jednostki wzmocnienia medycznego ewakuacji kołowej i lotniczej (np. klucz śmigłowców ewakuacji medycznej) DOCELOWY MODEL ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO ZT Jednostki wsparcia medycznego Baza Szpitalna Kraju ( szpitale wojskowe i cywilne) Baza Szpitalna Kraju ( szpitale wojskowe i cywilne) Grupa Medyczna Zespół Zabezpieczenia Medycznego Poziomu 1 /wydzielany z GZM Brygady/ Zespół Zabezpieczenia Medycznego Poziomu 1 /wydzielany z GZM Brygady/ Grupa Zabezpieczenia Medycznego /etatowo/ Grupa Zabezpieczenia Medycznego /etatowo/ Zespół Ewakuacji Medycznej /etatowo/ Zespół Ewakuacji Medycznej /etatowo/ Kompania Batalion / Dywizjon Jednostki podporządkowania Centralnego Brygada DZ

14 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO kompanijny punkt opatrunkowy (kpo) kompanijne gniazdo rannych pierwsza pomoc medyczna

15 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO I POMOC MEDYCZNA Udzielana w drodze samopomocy i pomocy wzajemnej przez żołnierzy i ratowników, polega na wykonaniu prostych zabiegów medycznych, mających niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla życia rannego. Pierwszą pomoc i zbieranie poszkodowanych z kompanijnych gniazd rannych oraz miejsc, w których zostali zranieni wraz z ewakuacją. Ten rodzaj pomocy prowadzi się w oparciu o indywidualne wyposażenie żołnierza i plecak ratownika.

16 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO kompanijny punkt opatrunkowy (kpo) kompanijne gniazdo rannych pierwsza pomoc medyczna

17 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

18 I POMOC MEDYCZNA tamowanie krwotoku ; unieruchomienie złamań; podstawowe czynności reanimacyjne; zabiegi profilaktyczne i lecznicze związane z użyciem BMR; inne czynności ratownicze w zależności od potrzeb;

19 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO batalionowy punkt opatrunkowy (bpo) pierwsza pomoc lekarska

20 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO POZIOM 1 AJP 4.10 przedstawia następującą charakterystykę poziomu 1: -udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej, -segregacja, -resuscytacja, -stabilizacja pacjentów na czas ewakuacji do wyższego poziomu, -ambulatoryjna pomoc lekarska, leczenie lekkich zachorowań i drobnych urazów z bezzwłocznym przywracaniem żołnierzy do służby,

21 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO Wzmocniony Poziom 1 (Poziom 1 +) Stosownie do charakteru misji medycznej możliwości Poziomu 1 mogą być zwiększone o następujące elementy: - bardzo ograniczoną bazę łóżkową, - podstawowe leczenie stomatologiczne, - podstawowe testy laboratoryjne, - medycynę zapobiegawczą, - postępowanie ze stresem operacyjnym,

22

23 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

24

25 Poziom 2 kwalifikowana pomoc medyczna

26 Poziom 2 Jednostki zabezpieczenia medycznego poziomu 2 są pododdziałami przydzielonymi do formacji Brygady. Odpowiedzialność za Poziom 2 należy do narodu wystawiającego oddział.

27 Poziom 2 Rutynowo obejmuje on chirurgię ratującą życie i kończyny jak również ograniczoną bazę łóżkową do krótkoterminowego leczenia pacjentów (do czasu szybkiego powrotu do służby lub ewakuacji). Możliwości te mogą być poszerzone o dodatkowe zdolności w ramach opieki specjalistycznej obejmujące podstawowe operacje chirurgiczne oraz intensywną opiekę medyczną.

28 Poziom 2 Na poziomie 2 i poziomie 3 możliwe jest w ramach operacji sojuszniczych lub koalicyjnych tworzenie międzynarodowych struktur służby zdrowia.

29 Poziom 2 Rozwijanie placówki medycznej Poziomu 2 jest uzależnione od rodzaju misji, szczególnie kiedy: zaangażowane są duże siły lub istnieje ryzyko wystąpienia dużej liczby poszkodowanych; czynniki geograficzne, topograficzne, klimatyczne i operacyjne mogą ograniczać możliwości ewakuacji medycznej na Poziom 3 zgodnie z normami czasowymi; wielkość i / lub rozmieszczenie sił nie uzasadniają rozwinięcia pełnego Poziomu3 zabezpieczenia medycznego;

30 Poziom 2 Poziom 2 Lekki Manewrowy (2 LM) Medyczne placówki lecznicze Poziomu 2 LM są lekkie, wysoce mobilne, przeznaczone do zabezpieczenia manewrowych formacji lądowych (formalnie odpowiednik poziomu brygady). Zwykle są one używane w początkowej fazie kryzysu lub działań bojowych. Placówki medyczne Poziomu 2 LM działają jako punkt centralny dla placówek medycznych Poziomu 1, mogą być również łączone jeśli pozwolą na to sytuacja i środki. Zazwyczaj ewakuują pacjentów do Poziomu 3 lub Poziomu 2E.

31 Poziom 2 Poziom 2 Lekki Manewrowy (2 LM) Oprócz możliwości Poziomu 1, Poziom 2LM posiada: możliwość przyjęcia, monitorowania i ewakuację pacjentów; szerszy zakres reanimacji; rutynowo laparotomię diagnostyczną z opieką pooperacyjną; możliwość badań laboratoryjnych -laboratorium polowe; możliwość obrazowania –RTG; ograniczoną bazę łóżkową;

32 Poziom 2 Wzmocniony (2E) Placówki medyczne Poziomu 2E w istocie są małymi szpitalami polowymi i zapewniają specjalistyczną opiekę zdrowotną. Poziom 2E zapewnia stabilizację stanu chorego i ewakuację, funkcjonując jako: mobilny szpital manewrowy; regionalne centrum rozszerzonej opieki medycznej w operacjach o charakterze ustabilizowanym, gdzie nie jest uzasadniona obecność placówek Poziomu 3; Poziom 2E będzie zwykle zastępować jednostki medyczne Poziomu 2LM i Poziomu 3 w momencie stabilizacji operacji;

33 Poziom 2 Wzmocniony (2E) Możliwości placówek Poziomu 2E obejmować będą możliwości Poziomu 2 LM oraz dodatkowo: podstawowe operacje / zabiegi chirurgiczne; możliwości chirurgicznej i intensywnej opieki medycznej; laboratorium polowe z bankiem krwi; sprzęt do odkażania poszkodowanych w przypadku użycia BMR;

34 Poziom 2 Zabezpieczenie medyczne poziomu 2 organizowane jest w SZ RP w oparciu o GZM. Zabezpieczenie medyczne poziomu 2 – integralne z brygadą winno umożliwiać właściwe postępowanie w ciągu 8 godzin, z przypadkami poszkodowanych poza polem walki, których odsetek wynosi 1.4% oraz wszystkimi poszkodowanymi na polu walki (TBC), których odsetek wynosi 8.3%.

35 PL DOWODZENIA ZESP. PRZYJĘĆ I SEGREGACJI ZESP. CHIRURGICZNY ZESP. SZPITALNY ZESP. DIAGNOSTYCZNY APTEKA STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO DOWÓDCA GZM - SZEF SŁUŻBY ZDROWIA Zespół Ewak.Med. SEKCJA ZAB. MED. SEKCJA ZAB. MED. 16 66 1 12 10 23 13 6 3 ZAŁOGA WD DR. RADIO/TLF 3 8 PL LOGISTYCZNY 1 231 DR. ZAOP DR. ZAB. DR. REM 6 9 4 1 19 4/1 6 8 1 3 4 9 1 0 6 3 36/5 6 11/3 7/1 6 3 GAB. STOMATOLOG 3 2/1 109/7 1 Zespół Medyczny Poziomu 1 22 DR ZAB. SANIT. 7 0/0 AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH - PZOZ 0/0 1/1

36 GZM

37

38

39 BZ/ BPanc bz/b cz kz/kcz Grupa Ewakuacji Medycznej: Ratownik Medyczny, Kierowca-Ratownik, Ratownik, Wóz Ewakuacji Medycznej. Dostępność lekarza specjalisty Dostępność lekarza ogólnego ZZM Poziomu I bcz ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ ZZM Poziomu II Ambulatorium Zespół Ewakuacji Medycznej

40

41 Poziom 3 Realizowany jest na szczeblu Dywizji lub Korpusu. Realizację zadań na poziomie 3 zapewniają wydzielone stacjonarne szpitale wojskowe i cywilne oraz jednostki wzmocnienia medycznego. Poziom 3 umożliwia leczenie NBI (1,4% stanu osobowego) oraz TBC (3,6% stanu osobowego).

42 Poziom 3 Zadania: Ewakuacja do poziomu 3; Zabiegi chirurgiczne ratujące życie i kończyny. Hospitalizacja; Zaopatrywanie uzupełniające jednostek poziomu 2; Wymiana personelu medycznego;

43 Poziom 4 Występuje podczas ewakuacji z misji zagranicznych, zwykle jest realizowany na szczeblu narodowego dowodzenia zabezpieczeniem medycznym w oparciu o potencjał krajowy (szpitale/ kliniki stacjonarne). Zadania: Ewakuacja do poziomu 4. Czasochłonne leczenie ostateczne i rehabilitacja. Zaopatrywanie uzupełniające jednostek poziomu 3.

44 Normy czasowe ewakuacji na poszczególne punkty opatrunkowe. Z pola walki do poziomu 1 - 6 h Z poziomu 1 do poziomu 2 - 8 h Z poziomu 2 do poziomu 3 : Drogą lądową - 10 h Drogą powietrzną - 8 h

45 SZCZEBEL ORGANIZACYJNY I POZIOMII POZIOMIII POZIOMIV POZIOM KOMPANIABATALIONBRYGADAZTOBSZAR KRAJU SIŁY I ŚRODKIWEM Ratownik medyczny ratownik Zespół Zabezpieczenia medycznego poziomu 1 GZMBWMed. KSS WSZP Szpitale ETAP EWAKUACJIGniazdo rannych bpoBPOjednostki działają jako wzmocnienie szczebla taktycznego lub na jego korzyść Do 6 godzin - ROZMIESZCZENIE NATARCIE (N) OBRONA (O) Rejon kompani2-4 (N) 4–5 (O) 6–8 (N) 12–15 (O) - OPTYMALNY CZAS UZYSKANIA POMOCY (h) Natychmiast0,5 - 12 - 38 - 10 KOLEJNE ROZWINIĘCIE ETAPU (km) Co 10Co 20- RODZAJ POMOCY MEDYCZNEJI Pomoc Medyczna I Pomoc Lekarska Kwalifiko- wana Specjali-styczna i rehabilitacja ZAKRES POMOCY MEDYCZNEJPełnyZe wskazań życiowych lub pełny Pełny SEGREGACJA MEDYCZNATransport. - ewakuacyjna Transportowo – ewakuacyjna, diagnostyczna, wewnątrzpunktowa, prognostyczna Wew- punktowa i diagnost.

46 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE BAZY LOTNICZEJ Dostępność lekarza specjalisty Dostępność lekarza ogólnego Grupa Ewakuacji Medycznej Ambulatorium - bazy lotniczej GZM ZZM Poziomu I Baza/Eskadra Skrzydło ZZM Poziomu II GZM BAZY LOTNICZEJ MOBILNY MODUŁ ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO POZIOMU 1 Lotnisko zapasowe Lotnisko główne BAZA LOTNICZA

47 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE BAZY MORSKIEJ SZPITAL STACJONARNY Dostępność lekarza specjalisty Dostępność lekarza ogólnego ZZM Poziomu II Grupa Ewakuacji Medycznej Ambulatorium - POZ Dostępność lekarza ogólnego lub RM Moduły zabezpieczenia medycznego Poziomu 1 jednostek desantowych BAZA MORSKA/ GZM BAZY MORSKIEJ GZM ZZM Poziomu I

48 Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Cykl OiOZW WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego


Pobierz ppt "Cykl Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego WCKMed. WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google