Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚWIATA w Powiecie Ząbkowickim w 2014 r. 1. 2 Z dniem 1 września 2013 r. naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki rozpoczęło 2.230 uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚWIATA w Powiecie Ząbkowickim w 2014 r. 1. 2 Z dniem 1 września 2013 r. naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki rozpoczęło 2.230 uczniów."— Zapis prezentacji:

1 OŚWIATA w Powiecie Ząbkowickim w 2014 r. 1

2 2 Z dniem 1 września 2013 r. naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki rozpoczęło 2.230 uczniów (prawie o 100 uczniów mniej niż rok wcześniej). (od 2009 r. liczba uczniów zmalała o 725 uczniów!) - w typie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kształci się: 1.778 uczniów; - w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych dla dorosłych kształci się: 204 słuchaczy; - w placówkach kształcenia specjalnego kształci się: 157 uczniów. Do 1 klas szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 491 uczniów z powiatu ząbkowickiego, 50 spoza powiatu (Paczków, Przeworno -ZSP Ziębice, Niemcza – ZSZ Ząbkowice Śląskie). 168 uczniów uczęszcza do szkół poza powiatem (w tym 29 uczniów do szkół niepublicznych (KLO-6), (ZSZ CRR – 23). Największy odpływ uczniów ze Złotego Stoku (61% uczniów), potem Ziębice i Henryków. Proporcjonalnie najmniej absolwentów gimnazjów wyjeżdża z Gminy Ząbkowice Śląskie.

3 3 L.pgmina Gimna- zjum Kl. III Gimna- zjum Kl. II Gimna- zjum Kl. I SP Kl. VI SP Kl. V SP Kl. IV SP Kl. III SP Kl. II SP Kl. I Ogółem 1. Złoty Stok 49405037412947 35375 2. Kamieniec Ząbkowicki 928782 6463647863675 3.Bardo465044263426533735351 4.Stoszowice594850465037534850441 5.Ciepłowody302539242527232729249 6. Ząbkowice Śl. 2472562131961812211871942031.898 7.Ziębice1651631331691431621631201371.355 Razem 6886696115805385655905515525.344 Rok podjęcia nauki w szkole ponagimn. 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół podstawowych w gminach Powiatu Ząbkowickiego (rok szkolny 2011-2012)

4 4 Liczba absolwentów gimnazjów 10019961018974921922869774733688669611580538565590551552 Rok podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 / 2020 2020 / 2021

5 5 NABÓR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych VULCAN Zarządzanie oświatą Jakie korzyści przynosi wdrożenie naboru dla organu prowadzącego? - likwiduje chaos towarzyszący naborowi tradycyjnemu; - redukuje ilość pracy po stronie szkół i przedszkoli; - dzięki aktualnym statystykom i mechanizmowi symulacji przydziału umożliwia prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie struktury miejsc; - dostarcza aktualnej i rzetelnej informacji o przebiegu procesu naboru, w szczególności danych o liczbie chętnych i liczbie wolnych miejsc; - daje możliwość zgromadzenia w jednym miejscu, w ustandaryzowanej formie kompletnej oferty edukacyjnej podległych jednostek; -zapewnia przebieg naboru wedle jasnych, przejrzystych reguł.

6 6 Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych Jakie korzyści przynosi wdrożenie naboru dla dyrektora jednostki? - zmniejsza ilość pracy przy prowadzeniu naboru, - zapewnia stały dostęp do danych o kandydatach, - ułatwia prowadzenie działań (automatycznie wylicza punkty, układa listy itp.), - przygotowuje gotowe do wywieszenia listy oraz inne dokumenty. Jakie korzyści przynosi wdrożenie naboru dla rodziców i kandydatów? - ogranicza do niezbędnego minimum wizyty w szkole w trakcie rekrutacji, - umożliwia zapoznanie się z wynikami rekrutacji za pomocą internetu, - daje możliwość stałego i niezwykle łatwego dostępu do wszystkich potrzebnych informacji, w szczególności o ofercie i wolnych miejscach, - eliminuje zjawisko blokowania miejsc, przez co już w trakcie pierwszego ogłoszenia wyników większość kandydatów znajduje miejsce w nowej szkole.

7 7 Kampania promocyjna szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki

8 8

9 9 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich /od 1 września kształci się 890 uczniów (w tym 134 dorośli)/ Technikum Zawód- technik mechanik dla zawodu: operator obrabiarek skrawających - Użytkowanie obrabiarek skrawających - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Technikum Zawód- technik pojazdów samochodowych - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Technikum Zawód- technik ekonomista - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - Prowadzenie rachunkowości Technikum Zawód- technik informatyk - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

10 10

11 11 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich Technikum technik budownictwa dla zawodu murarz-tynkarz - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej Technikum technik handlowiec - Prowadzenie sprzedaży - Zarządzanie działalnością handlową Technikum Technik żywienia i usług gastronomicznych - Sporządzanie potraw i napojów - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa mechanik pojazdów samochodowych - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa kucharz - Sporządzanie potraw i napojów Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy Liceum ogólnokształcące dla dorosłych ogólny Szkoła Policealna Technik administracji - Obsługa klienta w jednostkach administracji Szkoły dla dorosłych

12 12 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl. /od 1 września kształci się 444 uczniów/ klasa BIOLOGICZNO - CHEMICZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka lub matematyka. Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo. klasa BIOLOGICZNO-MATEMATYCZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka, chemia lub fizyka. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo. klasa MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka lub geografia. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, elementy grafiki komputerowej, elementy analizy matematycznej. klasa MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język obcy /wiodący/, fizyka lub geografia. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język hiszpański.

13 13 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w w Ząbkowicach Śląskich

14 14 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl. Klasa SPORTOWO-TURYSTYCZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, biologia, język obcy /wiodący/. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, dieta i wspomaganie w sporcie, zdrowie i rekreacja. Klasa SPOŁECZNO-PRAWNA (HUMANISTYCZNA) Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Przedmioty uzupełniające: przyroda, historia doktryn politycznych i prawnych, elementy filozofii. Klasa DZIENNIKARSKO – JĘZYKOWA (HUMANISTYCZNA) Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy (wiodący). Przedmioty uzupełniające: przyroda, podstawy warsztatu dziennikarskiego, język hiszpański. Języki obce: język angielski obowiązkowo, drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski. klasa AKADEMICKA (OGÓLNA) Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo.

15 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach /od 1 września w szkole kształci się 574 uczniów (w tym 41 dorośli)/ Liceum ogólnokształcące klasa akademicka przedmioty w zakresie rozszerzonym do wyboru Liceum ogólnokształcące przedmioty w zakresie rozszerzonym do wyboru /innowacja pedagogiczna – edukacja prawno-policyjna pożarnictwo i ratownictwo medyczne Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (przedmioty rozszerzone do wyboru)

16 16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach Technikumtechnik usług fryzjerskich Technikumtechnik informatyk technik mechanik Technikumtechnik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa Zasadnicza szkoła zawodowawielozawodowa kucharz

17 17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim Obecnie kształci się 136 uczniów KIERUNKI KSZTAŁCENIA NOWOŚCI !!! TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ z innowacją pedagogiczną Współpraca transgraniczna TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH z innowacją pedagogiczną Moja firma TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

18 18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim

19 19 Dziennik elektroniczny od 01.09.2014r. we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych

20 20 Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy (34 uczniów + zespoły rewalidacyjno – wychowawcze: 21 uczniów) Szkoły Sala doświadczania świata Szkoła w ramach stowarzyszenia posiada status OPP (organizacji pożytku publicznego) – 1% podatku !

21 21 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich (100 uczniów) Spotkania z rodzicami i dziećmi - czwartki terapeutyczne – org. Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom SOSW Szansa Szk Szkoła w ramach stowarzyszenia posiada status OPP (organizacji pożytku publicznego) – 1% podatku ! Od 1 września 2014 r. planuje się uruchomić przedszkole specjalne

22 22 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich sala integracji sensorycznej

23 23 W ubiegłym roku szkolnym zorganizowano 37 turnusów edukacyjno – wychowawczych, 3 zimowiska, 8 kolonii letnich, łącznie 2.800 dzieci i młodzieży przebywało w DWDz. Rok szkolny, który rozpoczął się we wrześniu 2013 r. zapowiada jeszcze lepsze wyniki. W ubiegłym roku zorganizowano 1 plener rzeźbiarski we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

24 24 Projekt BEZPIECZNY POWIAT ZĄBKOWICKI – zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez realizację cyklu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i organizację pikniku z udziałem służb ratowniczych SZKOLENIA w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ząbkowickiego: - prelekcje dla wszystkich uczniów – marzec 2014r., - szkolenia dla 16-osobowych grup uczniów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy – kwiecień-maj 2014r. PIKNIK RATOWNICTWA - 31 maja 2014r. (5-osobowe zespoły reprezentujące wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Ząbkowickiego) Pokazy ratownictwa: - KP PSP w Ząbkowicach Śląskich (ratownictwo techniczne), - GOPR (ratownictwo wysokościowe). W trakcie trwania pikniku będą prowadzone AKCJE EDUKACYJNE: - ćwiczenia (dla wszystkich chętnych uczestników pikniku) z zakresu RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) oraz udrażniania dróg oddechowych pod okiem instruktorów ratownictwa medycznego - oddawanie krwi (KREWmaNIACY).

25 25 Projekty realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ząbkowickiego Modernizacja kształcenia zawodowego Dolny Śląsk II Kursy, szkolenia, warsztaty, staże i praktyki zawodowego, wyjazdy na imprezy targowe branżowe (krajowe i zagranicze), zakupiony sprzęt… Dolnośląska e-szkoła Comenius Współpraca z uczelniami wyższymi

26 26 Zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej. Wartość całkowita projektu: 1.024.858,00 zł. Dofinansowanie z FRKF: 326.500,00 zł (33% kosztów kwalifikowanych inwestycji). W dniu 31. 01.2014 r. został złożony wniosek na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich Wartość kosztorysowa całkowita projektu: 673.700,00 zł. Dofinansowanie z FRKF: 222.300,00 zł. (33% kosztów kwalifikowanych inwestycji).

27 27

28 28

29 29 OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości i dostępności edukacji Priorytet inwestycyjny: Zapewnienie jakości i równego dostępu do kształcenia ponadgimnazjaln. Kierunki wsparcia Wspierane będzie dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i zwiększenie oferty dodatkowych zajęć specjalistycznych, w tym w obszarach kluczowych tj. języki obce, nauki techniczne, matematyczno-przyrodnicze, cyfrowe (nowe technologie), praca zespołowa i kreatywność, przedsiębiorczość. Planowane wsparcie będzie obejmować również podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli. W ramach wsparcia będą realizowane również działania na rzecz podniesienia jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do regionalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki. Udzielane wsparcie może być uzupełniane inwestycjami w wyposażenie i adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia zakładanych celów projektu w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing).

30 30 Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich www.ziemiazabkowicka.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OŚWIATA w Powiecie Ząbkowickim w 2014 r. 1. 2 Z dniem 1 września 2013 r. naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki rozpoczęło 2.230 uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google