Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚWIATA w Powiecie Ząbkowickim w 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚWIATA w Powiecie Ząbkowickim w 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 OŚWIATA w Powiecie Ząbkowickim w 2014 r.

2 (od 2009 r. liczba uczniów zmalała o 725 uczniów!)
Z dniem 1 września 2013 r. naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki rozpoczęło uczniów (prawie o 100 uczniów mniej niż rok wcześniej). (od 2009 r. liczba uczniów zmalała o 725 uczniów!) w typie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kształci się: uczniów; w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych dla dorosłych kształci się: 204 słuchaczy; - w placówkach kształcenia specjalnego kształci się: 157 uczniów. Do 1 klas szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 491 uczniów z powiatu ząbkowickiego, 50 spoza powiatu (Paczków, Przeworno -ZSP Ziębice, Niemcza – ZSZ Ząbkowice Śląskie). 168 uczniów uczęszcza do szkół poza powiatem (w tym 29 uczniów do szkół niepublicznych (KLO-6), (ZSZ CRR – 23). Największy „odpływ” uczniów ze Złotego Stoku (61% uczniów), potem Ziębice i Henryków. Proporcjonalnie najmniej absolwentów gimnazjów wyjeżdża z Gminy Ząbkowice Śląskie.

3 Rok podjęcia nauki w szkole ponagimn.
Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół podstawowych w gminach Powiatu Ząbkowickiego (rok szkolny ) L.p gmina Gimna- zjum Kl. III Kl. II Kl. I SP Kl. VI Kl. V Kl. IV Ogółem 1. Złoty Stok 49 40 50 37 41 29 47 35 375 2. Kamieniec Ząbkowicki 92 87 82 64 63 78 675 3. Bardo 46 44 26 34 53 351 4. Stoszowice 59 48 441 5. Ciepłowody 30 25 39 24 27 23 249 6. Ząbkowice Śl. 247 256 213 196 181 221 187 194 203 1.898 7. Ziębice 165 163 133 169 143 162 120 137 1.355 Razem 688 669 611 580 538 565 590 551 552 5.344 Rok podjęcia nauki w szkole ponagimn. 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021

4 Liczba absolwentów gimnazjów 1001 996 1018 974 921 922 869 774 733 688
669 611 580 538 565 590 551 552 Rok podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 / 2020 2020 / 2021

5 Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych VULCAN Zarządzanie oświatą Jakie korzyści przynosi wdrożenie naboru dla organu prowadzącego? - likwiduje chaos towarzyszący naborowi tradycyjnemu; - redukuje ilość pracy po stronie szkół i przedszkoli; - dzięki aktualnym statystykom i mechanizmowi symulacji przydziału umożliwia prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie struktury miejsc; - dostarcza aktualnej i rzetelnej informacji o przebiegu procesu naboru, w szczególności danych o liczbie chętnych i liczbie wolnych miejsc; - daje możliwość zgromadzenia w jednym miejscu, w ustandaryzowanej formie kompletnej oferty edukacyjnej podległych jednostek; zapewnia przebieg naboru wedle jasnych, przejrzystych reguł.

6 Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych
Jakie korzyści przynosi wdrożenie naboru dla dyrektora jednostki? zmniejsza ilość pracy przy prowadzeniu naboru, zapewnia stały dostęp do danych o kandydatach, ułatwia prowadzenie działań (automatycznie wylicza punkty, układa listy itp.), przygotowuje gotowe do wywieszenia listy oraz inne dokumenty. Jakie korzyści przynosi wdrożenie naboru dla rodziców i kandydatów? ogranicza do niezbędnego minimum wizyty w szkole w trakcie rekrutacji, umożliwia zapoznanie się z wynikami rekrutacji za pomocą internetu, daje możliwość stałego i niezwykle łatwego dostępu do wszystkich potrzebnych informacji, w szczególności o ofercie i wolnych miejscach, - eliminuje zjawisko blokowania miejsc, przez co już w trakcie pierwszego ogłoszenia wyników większość kandydatów znajduje miejsce w nowej szkole.

7 Kampania promocyjna szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki

8

9 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
/od 1 września kształci się 890 uczniów (w tym 134 dorośli)/ Technikum Zawód- technik mechanik dla zawodu: operator obrabiarek skrawających - Użytkowanie obrabiarek skrawających - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Zawód- technik pojazdów samochodowych - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Zawód- technik ekonomista - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - Prowadzenie rachunkowości Zawód- technik informatyk - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

10

11 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
Technikum technik budownictwa dla zawodu murarz-tynkarz - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej technik handlowiec - Prowadzenie sprzedaży - Zarządzanie działalnością handlową Technik żywienia i usług gastronomicznych - Sporządzanie potraw i napojów - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa mechanik pojazdów samochodowych - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa kucharz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy Liceum ogólnokształcące dla dorosłych ogólny Szkoła Policealna Technik administracji - Obsługa klienta w jednostkach administracji Szkoły dla dorosłych

12 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl.
/od 1 września kształci się 444 uczniów/ klasa BIOLOGICZNO - CHEMICZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka lub matematyka. Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo. klasa BIOLOGICZNO-MATEMATYCZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka, chemia lub fizyka. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo. klasa MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka lub geografia. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, elementy grafiki komputerowej, elementy analizy matematycznej. klasa MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język obcy /wiodący/, fizyka lub geografia. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język hiszpański.

13 Liceum Ogólnokształcące im
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w w Ząbkowicach Śląskich

14 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl.
Klasa SPORTOWO-TURYSTYCZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, biologia, język obcy /wiodący/. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, dieta i wspomaganie w sporcie, zdrowie i rekreacja. Klasa SPOŁECZNO-PRAWNA (HUMANISTYCZNA) Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Przedmioty uzupełniające: przyroda, historia doktryn politycznych i prawnych, elementy filozofii. Klasa DZIENNIKARSKO – JĘZYKOWA (HUMANISTYCZNA) Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy (wiodący). Przedmioty uzupełniające: przyroda, podstawy warsztatu dziennikarskiego, język hiszpański. Języki obce: język angielski obowiązkowo, drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski. klasa AKADEMICKA (OGÓLNA) Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo.

15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
/od 1 września w szkole kształci się 574 uczniów (w tym 41 dorośli)/ Liceum ogólnokształcące klasa akademicka przedmioty w zakresie rozszerzonym do wyboru przedmioty w zakresie rozszerzonym do wyboru /innowacja pedagogiczna – edukacja prawno-policyjna pożarnictwo i ratownictwo medyczne Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (przedmioty rozszerzone do wyboru)

16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
Technikum technik usług fryzjerskich technik informatyk technik mechanik technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa Zasadnicza szkoła zawodowa wielozawodowa kucharz

17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim Obecnie kształci się 136 uczniów KIERUNKI KSZTAŁCENIA NOWOŚCI !!! TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ z innowacją pedagogiczną „Współpraca transgraniczna” TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH z innowacją pedagogiczną „Moja firma” TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim

19 Dziennik elektroniczny od 01. 09. 2014r
Dziennik elektroniczny od r. we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych

20 Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy (34 uczniów + zespoły rewalidacyjno – wychowawcze: 21 uczniów)
Szkoły Sala doświadczania świata Szkoła w ramach stowarzyszenia posiada status OPP (organizacji pożytku publicznego) – 1% podatku !

21 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich (100 uczniów) Spotkania z rodzicami i dziećmi - czwartki terapeutyczne – org. Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom SOSW Szansa Szk Szkoła w ramach stowarzyszenia posiada status OPP (organizacji pożytku publicznego) – 1% podatku ! Od 1 września 2014 r. planuje się uruchomić przedszkole specjalne

22 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich sala integracji sensorycznej

23 W ubiegłym roku szkolnym zorganizowano 37 turnusów edukacyjno – wychowawczych, 3 zimowiska, 8 kolonii letnich, łącznie dzieci i młodzieży przebywało w DWDz. Rok szkolny, który rozpoczął się we wrześniu 2013 r. zapowiada jeszcze lepsze wyniki. W ubiegłym roku zorganizowano 1 plener rzeźbiarski we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

24 Projekt „BEZPIECZNY POWIAT ZĄBKOWICKI – zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez realizację cyklu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i organizację pikniku z udziałem służb ratowniczych” SZKOLENIA w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ząbkowickiego: - prelekcje dla wszystkich uczniów – marzec 2014r., - szkolenia dla 16-osobowych grup uczniów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy – kwiecień-maj 2014r. PIKNIK RATOWNICTWA - 31 maja 2014r. (5-osobowe zespoły reprezentujące wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Ząbkowickiego) Pokazy ratownictwa: - KP PSP w Ząbkowicach Śląskich (ratownictwo techniczne), - GOPR (ratownictwo wysokościowe). W trakcie trwania pikniku będą prowadzone AKCJE EDUKACYJNE: - ćwiczenia (dla wszystkich chętnych uczestników pikniku) z zakresu RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) oraz udrażniania dróg oddechowych pod okiem instruktorów ratownictwa medycznego - oddawanie krwi (KREWmaNIACY).

25 Projekty realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ząbkowickiego
Modernizacja kształcenia zawodowego Dolny Śląsk II Kursy, szkolenia, warsztaty, staże i praktyki zawodowego, wyjazdy na imprezy targowe branżowe (krajowe i zagranicze), zakupiony sprzęt… Dolnośląska e-szkoła Comenius Współpraca z uczelniami wyższymi

26 Wartość całkowita projektu: 1.024.858,00 zł.
Zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach” współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej. Wartość całkowita projektu: ,00 zł. Dofinansowanie z FRKF: ,00 zł (33% kosztów kwalifikowanych inwestycji). W dniu r. został złożony wniosek na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich” Wartość kosztorysowa całkowita projektu: ,00 zł. Dofinansowanie z FRKF: ,00 zł. (33% kosztów kwalifikowanych inwestycji).

27

28

29 OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA
Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości i dostępności edukacji Priorytet inwestycyjny: Zapewnienie jakości i równego dostępu do kształcenia ponadgimnazjaln. Kierunki wsparcia Wspierane będzie dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i zwiększenie oferty dodatkowych zajęć specjalistycznych, w tym w obszarach kluczowych tj. języki obce, nauki techniczne, matematyczno-przyrodnicze, cyfrowe (nowe technologie), praca zespołowa i kreatywność, przedsiębiorczość. Planowane wsparcie będzie obejmować również podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli. W ramach wsparcia będą realizowane również działania na rzecz podniesienia jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do regionalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki. Udzielane wsparcie może być uzupełniane inwestycjami w wyposażenie i adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia zakładanych celów projektu w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing).

30 Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "OŚWIATA w Powiecie Ząbkowickim w 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google