Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M A R Z E Ń S Z K O Ł A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M A R Z E Ń S Z K O Ł A."— Zapis prezentacji:

1 M A R Z E Ń S Z K O Ł A

2 M A R Z E Ń S Z K O Ł A

3 S Z K O Ł A LICEUM W BOBOWEJ MA-3-0376 M A R Z E Ń
Bobowa jest niewielką miejscowością położoną w dolinie rzeki Białej, na pograniczu Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego i Beskidu Niskiego. Lasy, łąki, pola, pagórkowaty teren, sąsiedztwo „Skamieniałego miasta” w Ciężkowicach, kompleksu lasów na Bukowcu i w Jamnej, jeziora Rożnowskiego i zalewu Klimkówka sprawiają, że Bobowa i okolice są doskonałą bazą wypadową do wszelkiego rodzaju pieszych i rowerowych wycieczek. Mówiąc w takiej skrótowej formie o Bobowej warto jeszcze wspomnieć o bobowskiej koronce, której tradycja wyrobu w Bobowej sięga XVI wieku i o sporcie, a szczególnie o piłce siatkowej, którą w Bobowej uprawiają prawie wszyscy.

4 S Z K O Ł A LICEUM W BOBOWEJ MA-3-0376 M A R Z E Ń
W dziedzinie oświaty Bobowa jest fenomenem na skalę ogólnopolską, mimo bowiem faktu, że nadal jest wsią, posiada kilka szkół ponadpodstawowych, zgrupowanych w dwóch zespołach. Nasze Liceum istnieje już od 60 lat, a od 2000 roku wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Dobrze wyposażona baza dydaktyczna szkoły, a w szczególności 2 pracownie komputerowe, pracownie przedmiotowe i obiekty sportowe sprzyjają skuteczności nauczania, czego dowodem jest ukończenie przez wielu naszych absolwentów renomowanych uczelni i coroczny duży procent przyjętych na studia wyższe.

5 S Z K O Ł A LICEUM W BOBOWEJ MA-3-0376 M A R Z E Ń
„Gdybym musiał iść do szkoły jeszcze raz, na pewno wróciłbym tutaj…” Z.Preisner „Gdybym musiał iść do szkoły jeszcze raz, na pewno wróciłbym tutaj”, to słowa naszego sławnego absolwenta Zbigniewa Preisnera.

6

7 SZANSE NASZYCH UCZNIÓW
NASZYM WSPÓLNYM CELEM M A R Z E Ń S Z K O Ł A Koalicję lokalną tworzymy na różnych płaszczyznach. „Szanse naszych uczniów naszym wspólnym celem” , to temat spotkania zespołu realizującego program z przedstawicielami władz lokalnych, dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży.

8 SZANSE NASZYCH UCZNIÓW
M A R Z E Ń S Z K O Ł A NASZYM WSPÓLNYM CELEM Stanisław Siedlarz – przewodniczący Rady Gminy Bobowa Paweł Popardowski – przewodniczący Komisji Edukacji Gminy Bobowa Andrzej Sagan – dyrektor ZEAS w Bobowej Adam Urbanek – radny powiatu gorlickiego i dyrektor Gimnazjum w Bobowej Andrzej Skórski – Dyrektor Gimnazjum w Brzanie Wiesław Job - Dyrektor Gimnazjum w Siedliskach Tadeusz Rak – Dyrektor ZSO w Bobowej Szkolny zespół programu „Szkoła Marzeń” Urszula Jabłońska – koordynator programu Wśród zaproszonych gości byli m.in.: przewodniczący rady gminy, przewodniczący gminnej komisji edukacji, dyrektor zeas, radny powiatu gorlickiego i dyrektorzy gimnazjów. Małgorzata Grygiel Wacław Libront Młodzieżowi liderzy Kamil Wiatr Paulina Chronowska Karolina Wszołek Natalia Mika

9 SZANSE NASZYCH UCZNIÓW
NASZYM WSPÓLNYM CELEM M A R Z E Ń S Z K O Ł A WNIOSKI Zwiększenie aktywności poszczególnych instytucji w środowisku lokalnym (szkoły, UG, CKiPGB…) w celu zmniejszenia bariery miasto-wieś, a tym samym zwiększenia szans edukacyjnych Zaktywizowanie młodzieży do udziału w otwartych sesjach Rady Gminy Inicjatywa powołania Młodzieżowej Rady Gminy „Licealiści dla Gimnazjalistów” - organizacja spotkań liderów młodzieży licealnej z uczniami gimnazjów W trakcie spotkania zostały wypracowane wnioski, których realizacja zakłada uwspólnienie celów i metod działania w lokalnym środowisku, jak również zwiększenie aktywności i roli liderów młodzieżowych. Szersze włączenie młodzieży gimnazjów w działania Szkoły Marzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Organizacja warsztatów (zespoły programowe) dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

10

11 LICEALIŚCI DLA GIMNAZJALISTÓW
M A R Z E Ń S Z K O Ł A Grupa młodzieżowych liderów z naszej szkoły przy współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki, realizując jeden z wniosków wypracowanych na spotkaniu zorganizowała dzień otwarty szkoły pod hasłem „Licealiści dla gimnazjalistów”.

12 LICEALIŚCI DLA GIMNAZJALISTÓW
M A R Z E Ń S Z K O Ł A DZIEDZINY KONKURSOWE: Matematyka Biologia Geografia Języki obce Literatura i ortografia Historia Osiem klas gimnazjalnych rywalizowało w konkursie „Moja klasa - super klasa”. Religia Promocja zdrowia – „Wiem co jem” Uzależnienia: alkohol, narkotyki, papierosy Zwinnościowy tor przeszkód Prezentacja klasy: scenka, skecz, piosenka

13 LICEALIŚCI DLA GIMNAZJALISTÓW
M A R Z E Ń S Z K O Ł A Kilkanaście różnorodnych konkurencji, pytania testowe pół żartem-pół serio, atmosfera wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji – to sprawiło, że zmniejszył się dystans licealista-gimnazjalista. Była to również okazja do spotkania się nauczycieli uczących na różnych etapach edukacyjnych

14 LICEALIŚCI DLA GIMNAZJALISTÓW
M A R Z E Ń S Z K O Ł A Dzięki temu, że impreza była bardzo dobrze zorganizowana i uzyskała wysoką ocenę uczestników, młodzież zyskała poczucie satysfakcji i dowartościowania. Nagrodą dla liderów i najbardziej aktywnej młodzieży gimnazjalnej była wspólna wycieczka do Krakowa na spektakl „Błysk rekina”

15

16 KOALICJA PRZEZ EKOLOGIĘ
M A R Z E Ń S Z K O Ł A W ramach programu „Szkoła marzeń” prężnie działa ekozespół Sozolaki, który zorganizował Powiatową Sesję Ekologiczną pod hasłem „Woda źródłem życia”.

17 KOALICJA PRZEZ EKOLOGIĘ
M A R Z E Ń S Z K O Ł A KOALICJA PRZEZ EKOLOGIĘ Uczestniczyli w niej reprezentanci 9 szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami oraz zaproszeni goście:

18 KOALICJA PRZEZ EKOLOGIĘ
M A R Z E Ń S Z K O Ł A Tadeusz Mikrut – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Gorlicach Maria Puścizna-Syc – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Gorlicach Kazimierz Chamioło – Przedstawiciel Kuratorium Oświaty Barbara Falisz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Gminy Bobowa Zdzisława Iwaniec – sekretarz Urzędu Gminy w Bobowej starosta powiatu gorlickiego, naczelnik wydziału Edukacji kultury i Sportu, naczelnik wydziału ochrony środowiska, przedstawiciel kuratorium oświaty. Podczas sesji został przeprowadzony konkurs Młodzi ekolodzy działają.

19

20 S Z K O Ł A KOALICJA PRZEZ SZTUKĘ M A R Z E Ń
Jedną z form tworzenia i umacniania koalicji jest działalność artystyczna. Prężnie działa szkolny teatr profilaktyczny, który wystawia swoje spektakle na znaczących da środowiska lokalnego imprezach.

21 S Z K O Ł A KOALICJA PRZEZ SZTUKĘ M A R Z E Ń
Na powiatowym i gminnym dniu Edukacji grupa teatralna wystawiła spektakl „Jestem nudziarą”. Na obchodach 100-lecia ZNP związkowcy obejrzeli sztukę „Sytuacja bez wyjścia”. Rodzice spotkali się z nauczycielami na wieczorku poezji i piosenki pod ogólnym hasłem „Uparcie i skrycie kocham cię życie”

22 S Z K O Ł A KOALICJA PRZEZ SZTUKĘ M A R Z E Ń
Dzięki współpracy i życzliwości władz gminy próby i występy naszego teatru odbywają się na scenie gminnego centrum kultury i promocji. Scena skupia młodzież i nauczycieli z różnych szkół - ostatnio 8 czerwca spotkały się 2 grupy teatralne i zaprezentowały swoje najnowsze spektakle: Bici biją w wykonaniu młodzieży licealnej i „W oczekiwaniu na miłość” w wykonaniu grupy gimnazjalistów.

23

24 S Z K O Ł A KOALICJA PRZEZ SPORT M A R Z E Ń
Sport i rekreacja zajmują ważne miejsce w życiu bobowskiej społeczności lokalnej. Rekreacyjne turnieje siatkówki, zawody sportowe to formy integracji środowiskowej, to również miejsce spotkań nauczycieli, rodziców, uczniów i władz - sympatyków sportu. Sposobem na przełamywanie barier międzypokoleniowych jest m.in. organizowanie takich spotkań jak mecze nauczyciele-uczniowie czy udział uczniów w lidze amatorskiej, gdzie różnica wieku zawodników sięga nawet 40 lat.

25 S Z K O Ł A KOALICJA PRZEZ SPORT M A R Z E Ń
Na obiektach sportowych młodzież spotyka się m.in. z wójtem, radnymi powiatowymi i gminnymi, działaczami środowiska lokalnego. Osoby te występują nie tylko jako honorowi goście, ale również sami aktywnie uprawiają różne dyscypliny sportu.

26

27 LOKALNE ŚWIĘTO SZKOŁY MARZEŃ
S Z K O Ł A 7 czerwca szkolny zespół realizujący program „SM” zorganizował lokalne święto szkoły marzeń.

28 LOKALNE ŚWIĘTO SZKOŁY MARZEŃ
S Z K O Ł A Uczestniczyli w nim przedstawiciele kuratorium oświaty w Nowym Sączu, przedstawiciele władz lokalnych, konsultant regionalnego ośrodka konsultacyjnego, dyrektorzy gimnazjów, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

29 LOKALNE ŚWIĘTO SZKOŁY MARZEŃ
S Z K O Ł A Nagrodą za trud przy realizacji działań w ramach programu SM były słowa uznania i pochwały usłyszane podczas wystąpień zaproszonych gości.

30 LOKALNE ŚWIĘTO SZKOŁY MARZEŃ
S Z K O Ł A Uroczystość była podsumowaniem dotychczasowych działań związanych ze szkolnym programem i jednocześnie promocją programu wśród społeczności lokalnej. Młodzież przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą dorobek ich całorocznej pracy w programie.

31 LOKALNE ŚWIĘTO SZKOŁY MARZEŃ
S Z K O Ł A Przedstawiciele władz gminy ufundowali i nagrodzili młodzieżowych liderów w dziedzinie sportu i teatru symbolicznymi statuetkami. Szkolny teatr profilaktyczny wystawił sztukę pt. „Bici biją”.

32 LOKALNE ŚWIĘTO SZKOŁY MARZEŃ
S Z K O Ł A Na zakończenie imprezy młodzież z naszej partnerskiej szkoły – technikum żywienia, przygotowała dla zaproszonych gości spotkanie towarzyskie, które stało się miejscem wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących tworzenia lokalnej koalicji.

33 S Z K O Ł A M A R Z E Ń DZIĘKUJEMY Teksty i zdjęcia Urszula Jabłońska
W tej krótkiej prezentacji pokazaliśmy jedynie wybrane płaszczyzny naszych działań. Aktywny udział młodzieży, poparcie rodziców i nauczycieli, władz samorządowych, przedstawicieli różnych instytucji, zasłyszane opinie pozwalają nam z całym przekonaniem stwierdzić, że dzięki programowi szkoła jest zarówno aktywnym organizatorem, jak i uczestnikiem życia lokalnego. Teksty i zdjęcia Urszula Jabłońska Małgorzata Grygiel Wacław Libront Grafika i animacja: Wacław Libront

34 M A R Z E Ń S Z K O Ł A


Pobierz ppt "M A R Z E Ń S Z K O Ł A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google