Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANKIETY DIAGNOZUJĄCEJ (marzec 2013 r.) 52 / 107 uczestników konferencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANKIETY DIAGNOZUJĄCEJ (marzec 2013 r.) 52 / 107 uczestników konferencji."— Zapis prezentacji:

1 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANKIETY DIAGNOZUJĄCEJ (marzec 2013 r.) 52 / 107 uczestników konferencji

2 Cel diagnozy: Określenie aktualnego stanu realizacji i potrzeb w zakresie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

3 I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. II. Przygotowanie do działania ratowniczego. Uczeń zna zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia. III. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. III etap edukacyjny: gimnazjum Cele kształcenia – wymagania ogólne

4 I. Znajomość struktury obronności państwa. Uczeń rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli. II. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń. Uczeń zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia; zna zasady planowania i organizowania działań. III. Opanowanie zasad pierwszej pomocy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu. IV etap edukacyjny: liceum – tylko zakres podstawowy Cele kształcenia – wymagania ogólne

5 Wybrane obszary:

6 Potrzeby w zakresie doskonalenia: 23/52 w zakresie p/pomocy 16 w zakresie zarządzania kryzysowego 1 inne6 brak potrzeb29

7 Przykłady działań dotyczących promocji zagadnień związanych z edukacją dla bezpieczeństwa oraz działań innowacyjnych: najczęściej wskazywane: udział w przedsięwzięciach zewnętrznych ( konkursy, pokazy, warsztaty, etc) - 11 przedsięwzięcia własne ( organizacja szkolnych etapów mistrzostw, konkursów, promocja klas mundurowych) - 3

8 Przykłady działań dotyczących promocji zagadnień związanych z edukacją dla bezpieczeństwa oraz działań innowacyjnych: nie podjęto żadnych działań - 10/52!

9 Upowszechnianie problematyki obronnej wśród młodzieży szkolnej: najczęściej wskazywane: wyjścia/wyjazdy na strzelnicę/ udział w turniejach strzeleckich - 8

10 Upowszechnianie problematyki obronnej wśród młodzieży szkolnej: nie podjęto żadnych działań : 18 /52

11 Upowszechnianie problematyki ochrony cywilnej wśród młodzieży szkolnej: najczęściej wskazywane: pokazy ewakuacji szkoły - 9

12 Upowszechnianie problematyki ochrony cywilnej wśród młodzieży szkolnej: nie podjęto żadnych działań : 22 /52

13 Upowszechnianie problematyki patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej: najczęściej wskazywane: udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym- 11

14 Upowszechnianie problematyki patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej: nie podjęto żadnych działań : 11 /52

15 Upowszechnianie problematyki promocji zdrowia wśród młodzieży szkolnej: najczęściej wskazywane: udział w przedsięwzięciach zewnętrznych ( olimpiady, konkursy etc.) -25

16 Upowszechnianie problematyki promocji zdrowia wśród młodzieży szkolnej: nie podjęto żadnych działań : 4 /52

17 Propozycje i uwagi: najczęściej zgłaszane: 9 zwiększenie oferty szkoleń/ konferencji dla nauczycieli EdB - 9

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANKIETY DIAGNOZUJĄCEJ (marzec 2013 r.) 52 / 107 uczestników konferencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google