Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe technologie produkcji płynnych nośników energii w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe technologie produkcji płynnych nośników energii w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Nowe technologie produkcji płynnych nośników energii w Polsce
FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW _ Sesja ZIELONE TECHNOLOGIE i ich POTENCJAŁ INNOWACYJNY 6 września 2012 r. Kraków dr inż. Arkadiusz Majoch Instytut Nafty i Gazu Krajowa Izba Paliw Alternatywnych Nowe technologie produkcji płynnych nośników energii w Polsce Szanowni Panstwo, jestem pracownikiem biura ds. biopaliw w INiG, aktualnie działania nasze koncentrują się na utrzymywaniu wspólpracy z podmiotami, których innowacyjność działań w obszarze odnawilanych xródeł energii już została pozytytwnie oceniona w ramach udzielonego dofinanowania . Dofinansowanie to wspiera proces rozowjowy i inwestycyjny w obszarze nowych paliw ciekłych dla transportu. Chcę Panstwu przekazac informację ,że o ile nie działania w obszarze innowacji procesowej lub produktowej, których elementem jest także zapewnienia ochrony własnosci intelektualnej nie są ograniczane w żaden sposób. To problemem jest wdrozenie innowacyjnej technologii, w założonym kształcie. W swojej wypowiedzi, chciałebym zwrócic uwagę na ograniczenia we wdrażaniu nowych technologii. Oczywiście najistotniejszym jest brak świadomosci wymagań zmieniających się wymagań prawnych. Podmioty koncentrują się na wykonaniu innowacyjnego zadania, zapominając o koniecznosci pozyskania całego szeregu pozwolen, zezwoleń i rejestracji aby produkt możnabyło skutecznie wdrożyć. Specyficznym czynnikiem powymuszającym działania innowacyjne w naszym kraju, w mojej opinii są wymagania Komisji Europejksiej, z jednej strony ujednolicające rynek a z drugiej wymuszające zastepowanie istniejących rozwiązan innymi, o coraz to wyzszych wskaźnikach technologicznych. W przyoadku paliw jest to oczywiście koniecznośc ograniczania emisji gazów cieplarnanych, poszukiwanie nowych źródeł surowcowych oraz poszanowanie pozyskanego nośnika energii z uwzględnieniem zasad efektywnego wykorzystania. Z dostepnych zestawień danych literaturowych wynika, że to wałśnie paliwa stanowią obszar niezagospodarowany w zakresie stopnia zaawansowania techologii w szczegolności potrzeby zmniejszenia uciązliwości dlaśrodowiska naturlanego. Dlatego tyle się mówi o biokomponenahc, biopaliwach, biopłynach. Jednym z narzedzi oddziwływania na wzrost innowacyjnego charakteru procesów i produktów jest w mojej opinii nacisk połozony na zadania zachowania zasad zrównowazonego rozowju. W tym zakresie nacis został połozonych na innowacje w obszarze pozyskania surowców oraz proces wytwarznia zieloncyh nosników energii. d;laczego te obszary stay się tak istotne, więc w po pierwsze, są w największym stopniu energochłonne, oraz z nimi związana jest największa emisjia gazów cieplarnianych. Dodatkowo, narzucają charakter produktu, który można wykorzysać w istniejącej infrastrukturze silników pojazdów i maszyn. To wałśnie dzieki regulacjom Komisj Europejskic=j, króre jeszcze w Polsce nie zostały wprowadzone, możliwe jest opracowywanie nowych technologii wykorzystujących surowce energrtyczne, także odpady, które dotychczas nie były przemiotem zainterswoania. W mojej opinii wprowadzny system certyfikajci w zakresie pochodzenia surowcó, przepływu strumieni produkktów oraz emisji gazów cieplarnianaych stanie się przyczyną nowych inwestycji, w tym innowacyjnych rozwiązań. W polsce możemy mieć do wyboru oczekiwac na rozwiązania z innych krajów lub opracowywac własne dostosowane do istniejącej bazy surowcowej, tworząc powiązania multitechnologiczne i wracając do sprawdzonego sposobu działania poprzez rozwiżaania racjonalizatowskie i innowacyjne.

2 Biomasa Cele transportowe/ cele energetyczne
i kryteria zrównoważonego rozwoju, ILUC Specyfika regionalna – szansą? Nowe technologie konwersji

3 Innowacje a cele

4 Innowacje a cele Emisja CO2 (Mt/rok) (concawe) Poziom 2005 Jakość
Popyt Zakładana poprawa wydajności Wpływ wymagań jakościowych (concawe)

5 Innowacje a technologia
3x20 Preferowane ścieżki (względem GHG) i konkurencja surowcowa Komercyjne projekty pilotażowe i rozwojowe Doświadczenia w biopaliwach I generacji i współspalaniu (dalsze ograniczenia prawne) Ograniczony dostęp do dobrych przykładów na etapie start-up

6 Rozwój technologii Nazwa paliwa Ścieżki i KZR Cechy procesu Regulacje
Biometan BioCNG (SS ) BioDME Odpady biodegradowalne, Produkt: wymagana technologia oczyszczania biogazu 24 sierpnia 2011 r. Dz. U Nr 187 poz. 1711 Biodiesel B10 (CEN) Proces modyfikowany przez wykorzystanie czystych nośników energii, analiza LCA i zmiana surowca na niespożywczy prEN 14214:2011 Bioetanol E10-E25 (CEN) PN-EN 5376:2011 (E5) CEN CWA 15293 E85 (CEN) Biometanol M3, M15, M60, M85 Wykorzystanie odpadów (gliceryna) - GTL/BTL, HVO Mieszanki z olejem napędowym, szczególnie paliwo lotnicze Surowce uboczne i uprawy nie konsumpcyjne w tym energetyczne CEN CWA 15940 Fischer Tropsch ASTM 7566 Emulsje paliwowe Woda demineralizowana CEN CWA 15145 Syntetyczne węglowodory z biomasy Biokomponenty w paliwach i samoistne paliwa Katalityczne

7 Przygotowywane do wdrożenia
1. Technologia katalitycznej konwersji biomasy do lekkich węglowodorów syntetycznych 2. Technologia produkcji biokomponentu średnich destylatów paliwowych i samoistnego paliwa z biomasy

8 Innowacje a polskie technologie
EtG (20 tys. ton/rok) Węglowodory syntetyczne z biomasy Budowa/ uruchomienie instalacji Opracowanie technologii paliwa samoistnego Projekt wymagań BKU (5 tys. ton/rok) Pozwolenia budowlane i operaty, dokumentacja projektu Urząd skarbowy Rejestracja ARR, koncesja URE UOKiK – monitorowanie rynku Certyfikaty: jakościowy i KZR Rejestracja ECHA Dopuszczenia do wprowadzenia na rynek – Ministerstwo Gospodarki Ochrona własności intelektualnej Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

9 Korzyści technologiczne
Nowe technologie w Polsce Wykorzystanie surowców odpadowych Wartość energetyczna powyżej 43 MJ/kg Potencjał do redukcji GHG 100% mieszalność i podobieństwo składu Jeden system logistyki i magazynowania, bhp i ppoż. Aplikacja do instniejących nowoczesnych pojazdów z silnikami o ZI oraz ZS

10 Dziękuję za uwagę dr inż. Arkadiusz Majoch
Biuro ds. Biopaliw o/Warszawa; Instytut Nafty i Gazu Krajowa Izba Paliw Alternatywnych Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowe technologie produkcji płynnych nośników energii w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google