Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców"— Zapis prezentacji:

1 Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców

2 SZKOŁA DLA SZEŚCIO I PIĘCIOLATKÓW
Dorota Cichocka-Zawada

3 NAJWAŻNIEJSZE JEST : BEZPIECZEŃSTWO !

4 PROBLEMY:

5 dwuzmianowość: świetlica jest za dużo dzieci w stosunku do bazy lokalowej. łączenie klas starszych Przedstawianie sytuacji dzieci pięcio i sześcioletnich w samych superlatywach

6 wandalizm przemoc „przepełnienie uczniami” - powoduje problemy lokalowe

7 BAZA LOKALOWA (jaka powinna być)

8 Zerówka w oddzielnym skrzydle, korytarzu z własnym wejściem i własną, oddzielną szatnią.
Klasy nauczania zintegrowanego – oddzielne szatnie i pawilony Sala oraz meble dostosowane do potrzeb dzieci: stoliki, krzesełka, szafki na przybory. Ilość uczniów w klasie adekwatna do wielkości sal lekcyjnych. Oddzielna, odpowiednio wyposażona łazienka: toalety, umywalki, prysznic Stołówka wyposażona w odpowiedniej wielkości stoliki i krzesełka

9 Przygotowanie placówek do przyjęcia dzieci na wózkach inwalidzkich.
Oddzielny, odpowiednio wyposażony plac zabaw: z wyznaczeniem oddzielnego miejsca dla pięciolatków, oddzielne dla nauczania zintegrowanego Dodatkowa sala do zajęć ruchowych dla maluchów Odpowiedniej baza do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Przygotowanie placówek do przyjęcia dzieci na wózkach inwalidzkich.

10 PRACA, ZABAWA, ODPOCZYNEK, POSIŁEK

11 Liczba uczniów w zerówce nie powinna przekraczać 20 a wręcz powinna być mniejsza
Dobór nauczycieli: kwalifikacje i zaangażowanie. Specjaliści bloku rewalidacyjnego: reedukacja, korektywa, logopedia, pomoc psychologiczno - pedagogiczna – bon edukacyjny WSKAŹNIK! Zapewnienie zaspokojenia potrzeb dzieci z orzeczeniami – klasy integracyjne. Odpowiednia ilość i jakość gier edukacyjnych, zabawek manipulacyjnych

12 Tablice multimedialne, rzutniki, komputery, multibooki, wizualizatory
Oddzielne pory spożywanie posiłków - w ciszy i spokoju Obiad spożywany w czasie adekwatnym do długości przebywania dzieci w szkole Zapewnienie warunków do odpoczynku, odizolowanie od hałasu

13 ŚWIETLICA

14 Oddzielna dla pięciolatków, oddzielna dla zerówki sześciolatków i pierwszej klasy, oraz oddzielna dla klas II i III Inne pomieszczenie, a nie własna klasa. Dostosowana do potrzeb dzieci Świetlica do 25 uczniów Czy jest płatna, w jakich godzinach czynna, jakie są tam prowadzone zajęcia i czy realnie można je prowadzić?

15 PRZEDSZKOLE A SZKOŁA

16 CZY DZIECKO PIĘCIOLETNIE UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA RÓŻNI SIĘ OD DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY?

17 Wspomaganie nauczyciela przez Panią Pomoc
Toalety w salach, bez konieczności wychodzenia na korytarz, prysznice Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych Szeroka oferta imprez kulturalnych Posiłki w salach, spożywane nie w pośpiechu, nie w tłoku, nie w hałasie. Rodzinna atmosfera.

18 NALEŻY PODKREŚLIĆ

19 Bardzo dobrze wyposażone klas w pomoce dydaktyczne dzięki staraniom dyrekcji i ogromnemu nakładowi pracy nauczycieli. Monitoring Prośba o ROZUMNE DYSPONOWANIE PIENIĘDZMI - ZAOPATRYWANIE W SPRZĘT STOSOWNIE DO POTRZEB KONKRETNEJ PLACÓWKI. JAKOŚĆ POMOCY NIE JEST DOSTOSOWANA DO ILOŚCI UCZNIÓW Z NICH KORZYSTAJĄCYCH

20 Zaangażowanie rodziców w pozyskiwanie funduszy na doposażenie placówki

21 CIEKAWE POMYSŁY

22 Odciążenie nauczyciela w trudnych sytuacjach z uczniem z ADHD przez nauczyciela świetlicy - Warszawa
Zerówka i pierwszoklasiści chodzą na plac zabaw do pobliskiego przedszkola - przykład z Warszawy

23 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

24 Czy są oddzielnie pięciolatki, zerówka dla dzieci sześcioletnich, I -III, IV - VI: korytarze, świetlica, posiłki na stołówce, plac zabaw wydzielony dla młodszych dzieci? Czy w Zespołach Szkół maluchy mają styczność z gimnazjalistami? Czy sale są przystosowane do: nauki, zabawy, odpoczynku oraz czynności toaletowych ? Czy jest wystarczająca ilość pomieszczeń aby w sposób optymalny uczniowie mogli zdobywać wiedzę jak również i odpoczywać?

25 Czy jest zachowana równowaga między nauką a zabawą?
Czy maluchy korzystają z przerw ogólnych? Jak duże są korytarze, jak dużo dzieci przebywa na przerwach na korytarzach? (poziom hałasu) Czy są zajęcia dodatkowe – np.: rytmika? Czy jest system dwuzmianowy?

26 W jakich godzinach odbywają się lekcje?
Świetlica- jaka, gdzie, na ile dzieci a ile rzeczywiście z niej korzysta i jak długo? Czy świetlica jest płatna, w jakich godzinach jest czynna, jakie są tam prowadzone zajęcia i czy realnie można je prowadzić?

27 JEST W STANIE ZAPEWNIĆ REALNE BEZPIECZENSTWO MALUCHOM ?
CZY DYREKTOR JEST W STANIE ZAPEWNIĆ REALNE BEZPIECZENSTWO MALUCHOM ?

28 Zestawienie danych Rocznik Rozpoczęcie nauki w klasie I - ej Zameldowanie Liczba uczniów w szkołach 2003 2010 862 835 2004 2011 907 974 2005 2012 1004 857 2006 2013 2007 i do VI 2008 2014 1701 Piaseczno 956

29 Głosków 74 Józefosław 313 Gołków 68 Chylice 35 Złotokłos 65 SP 1 30 +
Ilość dzieci urodzonych w 2007 r. I połowie 2008 r. zameldowanych na pobyt stały i czasowy w gminie Piaseczno. Stan na dzień 29.V.2013 Głosków 74 Józefosław 313 Gołków 68 Chylice 35 Złotokłos 65 SP 1 30 + Jazgarzew 77 SP 5 Razem 956 Zalesie Dolne Zalesie Górne

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

41 Co nas wyróżnia? Pięknie wyremontowane i umeblowane sale lekcyjne dla uczniów klas IV-VI. Doskonale wyposażone kolorowe sale lekcyjne, w których uczniowie klas 0-III mają swoje szuflady na przybory szkolne. Nowoczesna szatnia z osobistą zamykaną szafką dla każdego ucznia.

42 Co nas wyróżnia? Pracownie komputerowe bogato wyposażone w liczne programy komputerowe oraz: Multimedialne Centrum Informacji, z którego korzystają dzieci, nauczyciele i rodzice.

43 Pracownia komputerowa i Centrum powstały w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

44 Co nas wyróżnia? Nowoczesna pracownia języka angielskiego  z tablicą interaktywną. Zajęcia komputerowe oraz lekcje języka angielskiego prowadzone już od klasy 1. Szeroka oferta zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i zdolności naszych uczniów:

45 zajęcia wokalno-taneczne
zajęcia plastyczne, zajęcia czytelnicze zajęcia origami, zajęcia dla sprawnej główki, zajęcia ekologiczne, zajęcia informatyczne

46 Dodatkowo współpracujemy z różnymi szkołami w Tychach prowadząc: warsztaty, konkursy i zajęcia otwarte dla dzieci, rodziców i nauczycieli

47 Szkoła widziana oczyma Rodziców:

48 słabe oddziaływanie wychowawcze szkoły w zakresie:
wychowania do życia w społeczeństwie i stosowania powszechnie przyjętych norm dobrego zachowania wychowania patriotycznego i obywatelskiego wychowania do odpowiedzialności i korzystania z zasad demokracji wychowania do gospodarności, przedsiębiorczości, szacunku dla dobra wspólnego wychowania do dzielenia się talentami

49 słaby poziom edukacyjny ze względu na:
oparty na testach system sprawdzianów końcowych na poszczególnych poziomach edukacji mały udział zabawy i praktycznego poznawania świata w procesie nauczania brak programowego ujęcia wycieczek turystyczno-krajoznawczych po Polsce ubogą ofertę ciekawych zajęć dodatkowych okrojoną podstawę programową brak nacisku na rozwój własnych uzdolnień, możliwości, budowania własnej wartości

50 słaba współpraca z organizacjami wspomagającymi szkołę w jej zadaniach np. z:
harcerstwo wolontariat organizacje pozarządowe inne szkoły, w tym wymiana krajowa i międzynarodowa

51 niejednolite, nieuporządkowane, niepełne dokumenty szkoły:
program wychowawczy program profilaktyczny szkolny system bezpieczeństwa

52 niskie zaangażowanie rodziców w życie szkoły
niska frekwencja na zebraniach rady rodziców niejednolite regulaminy rad rodziców i sposób prowadzenia dokumentacji finansowej brak świadomości rodziców o ich prawach i obowiązkach związanych z systemem oświaty brak pomysłów, inicjatyw, czasu poświęcanego przez rodziców społeczności szkolnej

53 Słabe przygotowanie wychowawców/nauczycieli pod kątem rozpoznawania i reagowania na procesy grupowe
Słaba współpraca wychowawców/nauczycieli z psychologiem szkolnym Budowanie przez nauczyciela autorytetu wewnętrznego oraz bycie liderem w grupie (formalnym i nieformalnym)


Pobierz ppt "Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google