Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie energią życiową w stresie CitiBank Handlowy Jaworze 15 – 16 wrzesień 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie energią życiową w stresie CitiBank Handlowy Jaworze 15 – 16 wrzesień 2005."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie energią życiową w stresie CitiBank Handlowy Jaworze 15 – 16 wrzesień 2005

2 © Instytut Psychoimmunologii 2005 2 Zaangażowanie Wyzwanie Miłość Działanie Wgląd Wpływ Stres Uważność Zdrowie Pojęcie stresu liczy sobie około 50 lat Nasz wiedza o stresie szybko się wzbogaca Nowe odkrycia na pograniczu immunologii i psychologii Psychoneuroimmunologia badanie związków pomiędzy umysłem, mózgiem i odpornością organizmu Większa skuteczność w zapobieganiu i leczeniu skutków stresu

3 © Instytut Psychoimmunologii 2005 3 Model Integralny Działanie Zachowanie Ciało Umysł Refleksja Zdrowie fizyczne Zdrowy duch Przekonanie Siła charakteru Odporność

4 © Instytut Psychoimmunologii 2005 4 Integralne podejście do stresu Ca ł y cz ł owiek PSYCHESOMA KULTURASYSTEMY

5 © Instytut Psychoimmunologii 2005 5 1.Dawniejsze poglądy na stres Hans Selye i jego definicja stresu Alternatywna definicja Holmes i Rahe – pojęcie stresorów Stres i system hormonalny Stres i serce

6 © Instytut Psychoimmunologii 2005 6 Hans Selye Hans Selye (1907-1982) austrowęgierski lekarz i endokrynolog Ukończył Niemiecki Uniwersytet w Pradze w 1929; doktorat w 1931 Hipoteza, że choroby są skutkiem niezdolności do radzenia sobie z ciągłym stresem (niewydolny Syndrom Ogólnej Adaptacji) Ponad 50 lat badań Książka The Stress of Life (1956) Opublikował ponad 1,400 artykułów 10 razy nominowany do Nagrody Nobla

7 © Instytut Psychoimmunologii 2005 7 Definicje stresu Definiticja (1) Hans Selye: Stress is the bodys nonspecific response to a demand placed on it. Stres to nieswoista reakcja organizmu na wymagającą sytuację. "Without stress, there would be no life" Bez stresu nie byłoby życia

8 © Instytut Psychoimmunologii 2005 8 Stres: Reakcja organizmu w postaci mobilizacji energii do pokonywania różnorodnych przeszkód, barier, wymagań, bez względu na to, czy towarzyszą jej przyjemne czy przykre odczucia. Jest to reakcja niespecyficzna, tzn. jej rodzaj nie zależy od rodzaju czynnika, jaki ją wywołuje Czy stres jest szkodliwy? Niekoniecznie. Wiadomo, że pewien poziom stresu sprzyja uczeniu się

9 © Instytut Psychoimmunologii 2005 9 Alternatywna definicja stresu Czy stres jest szkodliwy? Zgodnie z tą definicją może być, zwłaszcza jeśli jest intensywny i wydarza się w dłuższym okresie czasu. Wiadomo, że efekty stresu kumulują się powodując choroby. Stan ogólnej mobilizacji w odpowiedzi na stresor - silny bodziec fizyczny lub psychiczny.

10 © Instytut Psychoimmunologii 2005 10 Badania Holmesa i Rahe Thomas Holmes i Richard Rahe, psychiatrzy z Washington University w Seattle – badania z roku 1967 Holmes i Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych, którą wolontariusze uszeregowali według tego, jak wielkiego przystosowania wymaga każde wydarzenie. Zgodnie z tą kolejnością każdemu wydarzeniu przypisano pewną ilość punktów Tak powstały słynny kwestionariusz Social Readjustment Rating Scale (SRRS) Kwesionariusz aplikowano ludziom przywiezionym na ostry dyżur, a także osobom towarzyszącym Rezultat: Okazało się, że osoby chore doświadczyły znacznie więcej takich wydarzeń w przeciągu roku poprzedzającego chorobę niż osoby towarzyszące

11 © Instytut Psychoimmunologii 2005 11 Skala stresu Holmesa i Rahe SRSS Social Readjustment Rating Scale Różnym wydarzeniom wymagający przystosowania przypisano wartości punktowe. Śmierci współmałżonka, jednemu z najsilniejszych stresów, przypisano wartość 100 punktów. Oto niektóre stresory wyrażone w punktach: Rozwód (75) Zawarcie małżeństwa (50) Ciąża (40) Nowy członek rodziny (39) Duża pożyczka na dom (31)

12 © Instytut Psychoimmunologii 2005 12 Niektóre stresory związane z pracą Zwolnienie z pracy (47) Przejście na emeryturę (45) Zmiana zasad funkcjonowanie biznesu (39) Zmiana stanowiska pracy (36) Zmiana zakresu odpowiedzialności (29) Współmałżonek zaczyna albo kończy pracę (26) Kłopoty z szefem (23) Zmiana godzin lub warunków pracy (20)

13 © Instytut Psychoimmunologii 2005 13 Statystyczny efekt stresorów 150 - 199 jednostek stresu =37% szansa choroby 200 - 299 jednostek stresu =51% szansa choroby Ponad 300 jednostek stresu = 79% szansa choroby w ciągu kolejnych 2 lat

14 © Instytut Psychoimmunologii 2005 14 2.Zagrożenie stresem Życie w nowoczesnym społeczeństwie oznacza dla przeciętnego człowieka coraz więcej stresu Statystyki dotyczące chorób są alarmujące

15 © Instytut Psychoimmunologii 2005 15 Badania opinii pracowników 40% pracowników uważa, że ich praca jest bardzo stresująca 25% uważa pracę za najbardziej stresujący czynnik w ich życiu 75% pracowników uważa, że doświadczają więcej stresu związanego z pracą niż poprzednia generacja [Z wyników masowych badań wykonanych w latach 1990-tych przez Northwestern National Life Insurance Co, Princeton Survey Research Associates, St. Paul Fire and Marine Insurance Co., Yale University and The Families and Work Institute]

16 © Instytut Psychoimmunologii 2005 16 Epidemia stresu Pomiędzy 25% a 40% pracowników w USA doświadcza symptomów wypalenia związanego z pracą, którego przyczyną jest stres Przewiduje się, że depresja stanie się główną chorobą zawodową 21- go stulecia, odpowiedzialną za więcej straconych dni pracy niż inne czynniki W USA wydaje się rocznie 300 miliardów dolarów (7500 dolarów na pracownika) w związku ze stresem na: –odszkodowania –spadek produktywności –absencje –koszt ubezpieczeń –bezpośrednie wydatki na leczenie (prawie 50% wyższe u pracowników, którzy uskarżają się na stres) –rotację pracowników [U.S. National Institute for Occupational Safety and Health]

17 © Instytut Psychoimmunologii 2005 17 Współczesne miejsce pracy a stres Następujące zmiany w środowisku pracy spowodowały przeciążenie naszego tradycyjnego mechanizmu radzenia sobie z sytuacją: Nacisk na coraz większą produktywność i dłuższe godziny pracy Potrzeba przyswajania i stosowania coraz większej ilości informacji Utrata bezpieczeństwa pracy (groźba zwolnienia) Zmiany demograficzne Potrzeba zarówno mężczyzn jak i kobiet, aby pogodzić pracę z z życiem rodzinnym (kobiety na całym świecie coraz częściej podejmują pracę) [National Institutes for Occupational Safety and Health, American Psychological Association, Stress Directions, Inc.]

18 © Instytut Psychoimmunologii 2005 18 Stres i serce

19 © Instytut Psychoimmunologii 2005 19 Wpływ chronicznego stresu na serce Nadciśnienie Miażdżyca naczyń Dusznica bolesna Zawał serca Chroniczny stres Choroba wieńcowa serca

20 © Instytut Psychoimmunologii 2005 20 Statystyki choroby wieńcowej serca Choroba wieńcowa serca jest najczęstszym powodem śmierci w USA. Choroba wieńcowa powoduje atak serca i dusznicę bolesną Śmiertelność - 515,204 śmierci w USA w roku 2000 (co piąty przypadek śmierci) Częstość - 1,100,000 nowych i wtórnych przypadków zawału serca roczne. Ponad 44% chorych umiera 6,600,000 osób w USA ma dusznicę bolesną [American Heart Association]

21 © Instytut Psychoimmunologii 2005 21 3.Współczesne podejście do stresu Pułapki starej koncepcji stresu Nowa koncepcja stresu Osobowość odporna

22 © Instytut Psychoimmunologii 2005 22 Problemy z dawnym podejściem do stresu Obecny, przestarzały model mówi, że stres jest szkodliwy Często spotykane zalecenie: Unikaj stresu, utrzymuj pozytywne nastawienie, a będziesz zdrowy" Dlaczego ten model nie zdaje egzaminu? –Nie można uniknąć stresu –Ludzie nie są stworzeni do unikania stresu –Stres dostarcza nam sposobności do rozwoju.

23 © Instytut Psychoimmunologii 2005 23 Współczesne zrozumienie stresu Współcześni badacze stresu zorientowani na jedność ciała/umysłu porzucili prosty model stresu Suzanne Ouellette, która bada efekty stresu od wielu lat stwierdziła na podstawie obszernych opublikowanych danych: Jeśli mielibyśmy przewidywać chorobę na podstawie wiedzy o stresujących wydarzeniach, to mielibyśmy rację tylko w 15% przypadków

24 © Instytut Psychoimmunologii 2005 24 Dużo zależy od nas Z nowszych badań wynika, że to, czy zachorujemy z powodu stresu zależy od tego, jak będziemy reagować: –co będziemy czuć –myśleć –jak się zachowamy

25 © Instytut Psychoimmunologii 2005 25 Osobowość odporna Henry Dreher zebrał wyniki badań naukowych z pogranicza immunologii i psychologii, wykonanych przez uznanych psychologów. Badania te dotyczą siedmiu aspektów osobowości, które sprzyjają odporności na stres. Aspekty te wyrażają się w konkretnych postawach i zachowaniach. Dreher proponuje całościową nazwę osobowość odporna (Immune Power Personality) Henry Dreher, autor książki Immune Power Personality, pisze na temat raka, leczenia holistycznego, integralnej medycyny, motywacji i rozwoju duchowego.

26 © Instytut Psychoimmunologii 2005 26 Osiem cech decydujących o zdrowiu 1. Wrażliwość na sygnały wewnętrzne 2. Zdolność do zwierzeń 3. Siła charakteru 4. Asertywność 5. Tworzenie związków opartych na miłości 6. Zdrowe pomaganie 7. Wszechstronna osobowość 8. Uważność

27 © Instytut Psychoimmunologii 2005 27 Cecha 3 Siła charakteru (hardiness) Koncepcja 3C: Commitment, Control, Challenge - zaangażowanie, poczucie kontroli, podejmowanie wyzwań Wielkie zaangażowani w pracę, twórcze działanie oraz związki z ludźmi a) Poczucie, że możemy wpływać na jakość własnego życia, zdrowia i sytuację społeczną b) Postrzeganie stresu jako wyzwania, a nie jako zagrożenia Tacy ludzie rzadziej chorują i mają silniejszy układ immunologiczny. [Dr Suzanne Ouellette, psycholog z City University, New York]

28 © Instytut Psychoimmunologii 2005 28 Cecha 1 Wrażliwość na sygnały wewnętrzne Czynnik ACE: Attend, Connect, Express uświadomić sobie, połączyć, wyrazić Ludzie, którzy rozpoznają sygnały ciała/umysłu, takie jak dyskomfort, ból, zmęczenie, złe samopoczucie, smutek, gniew i przyjemność lepiej sobie radzą psychiczne, mają lepszy profil immunologiczny i zdrowszy układ krążenia. [Dr Gary E. Schwartz, psycholog z Arizona University]

29 © Instytut Psychoimmunologii 2005 29 Czy endorfina jest dobrodziejstwem? Tłumienie uczuć to sposób, aby móc funkcjonować pomimo stresu i traumy. Kiedy przechodzimy trudne sytuacje i czujemy się dobrze, z pewnością zawdzięczamy to endorfinie. Nadmier endorfiny, podobnie jak jej niedobór obniża odporność

30 © Instytut Psychoimmunologii 2005 30 Odporność a styl radzenia sobie ze stresem

31 © Instytut Psychoimmunologii 2005 31 Styl radzenia sobie ze stresem a alergie

32 © Instytut Psychoimmunologii 2005 32 Styl radzenia sobie ze stresem a poziom cukru

33 © Instytut Psychoimmunologii 2005 33 Cecha 4 Asertywność Ludzie, którzy wyrażają swoje potrzeby i uczucia mają silniejszy i bardziej zrównoważony układ immunologiczny, oraz łatwiej opierają się chorobom immunologicznym, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy też AIDS. [Lekarz Dr G. F. Solomon, pionier psychoneuroimmunologii]

34 © Instytut Psychoimmunologii 2005 34 Cecha 7 Wszechstronność i integracja Zdrowa Hydra: Ludzie, których osobowość posiada różnorodne aspekty lepiej znoszą trudne sytuacje życiowe. Są odporniejsi na stres, depresję, fizyczne symptomy, grypę i inne choroby w obliczu stresujących wydarzeń życiowych. Mają także większe poczucie własnej wartości. Ważna jest integracja różnych aspektów osobowości. [Patricia Linville, psycholog z Duke University]

35 © Instytut Psychoimmunologii 2005 35 Cecha 8 Uważność – trening umysłu Stress Reduction and Relaxation Program (SR&RP – stress clinic): Trening koncentracji umysłu wydatnie pomaga w radzeniu sobie ze stresem, bólem i chorobą. Zwiększa szanse na uleczenie i sprzyja rozwojowi człowieka. [Dr. Jon Kabat-Zin, lekarz, University of Massachusetts Medical Centre]

36 © Instytut Psychoimmunologii 2005 36 Czego nas uczy psychoimmunologia? O naszym zdrowiu i tolerancji na stres decydują nasze postawy psychiczne Świadomie je kształtując poprawiamy jakość naszego życia IPSI opracowuje metody treningu, które pomagają w kształtowaniu konstruktywnych postaw

37 © Instytut Psychoimmunologii 2005 37 Podsumujmy… Model zdrowego życia: Silny system immunologiczny Odporność na stres Odporność na choroby Szansa na dobre życie Uważność AsertywnośćWszechstronność i integracja Zdrowe związki

38 © Instytut Psychoimmunologii 2005 38 Jak trening IPSI kształtuje konstruktywne postawy? Nauka prostych kompetencji Wzmacnianie kompetencji przez regularną praktykę Z czasem zmiany postaw na bardziej konstruktywne Kompetencje Konstruktywne postawy Praktyka

39 © Instytut Psychoimmunologii 2005 39 Na czym polega praktyka? Zarezerwuj czas dla siebie 5 minut dla siebie Nadaj praktyce wysokie miejsce na liście priorytetów Wybierz działanie nie nastawione na wynik Przykłady: techniki antystresowe, ćwiczenia fizyczne, relaksacja, szybki marsz Rób to regularnie Nie oceniaj się, nie sprawdzaj postępów

40 © Instytut Psychoimmunologii 2005 40 Zarządzanie energią życiową w stresie Wskaźnik odporności na stres ENERGIA DOST Ę PNA WYDATEK ENERGII NA STRES > 1W OD P

41 © Instytut Psychoimmunologii 2005 41 Podstawowe kompetencje Metoda 8 O – dobry punkt startowy –Oddech –Oparcie w sobie (w ciele) –Obecność –Odreagowanie –Odpoczynek –Odmawianie / odpuszczanie –Odżywianie –Opiekowanie się sobą

42 © Instytut Psychoimmunologii 2005 42 Integracja trzech najważniejszych kompetencji osobistych OBECNO Ś Ć ODDECH OPARCIE W SOBIE

43 © Instytut Psychoimmunologii 2005 43 Oddech Oddech przeponowy (praktykuj!) Im więcej stresu tym głebiej należy oddychać!

44 © Instytut Psychoimmunologii 2005 44 Oparcie w sobie (kontakt z ciałem Znaj swoje ciało i jego potrzeby Czuj sie w nim jak we własnym domu

45 © Instytut Psychoimmunologii 2005 45 Obecność Zdolność do koncentracji Ćwicz kierowanie uwagi na tu i teraz Wyobra ż en ia o przysz ł o ś ci Szszuum... Przesz ł o ś ć (wspomnien ia) TU I TERA Z

46 © Instytut Psychoimmunologii 2005 46 Metoda 8 O jako punkt startowy Oddech Uważność Asertywność Oparcie w sobie Obecność Odreagowanie Odpoczynek Odpuszczanie Odżywianie Opiekowanie się sobą Kompetencje Postawy Zdrowe związki Wszechstronność i integracja

47 © Instytut Psychoimmunologii 2005 47 Dziękujemy! Dziękujemy! IPSI Instytut Psychoimmunologii Laporatorium Odporności


Pobierz ppt "Zarządzanie energią życiową w stresie CitiBank Handlowy Jaworze 15 – 16 wrzesień 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google