Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na wojewódzkim Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy, z uwzględnieniem danych dotyczących popytu i podaży na pracę Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na wojewódzkim Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy, z uwzględnieniem danych dotyczących popytu i podaży na pracę Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na wojewódzkim Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy, z uwzględnieniem danych dotyczących popytu i podaży na pracę Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice 30 stycznia 2014 r.

2 w tys. osób Według stanu na 31.12. 2013 r. w Śląskiem zarejestrowanych było 208 296 osób. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych wzrosła o 2 837 osób

3 Stopa bezrobocia rejestrowanego. Dane w %Natężenie bezrobocia w Śląskiem należy do najniższych w kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego, stan 31.12.2013 r. Polska 13,4% 9,6%21,7% Dolnośląskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio pomorskie Kujawsko- Pomorskie

4 Polska na tle Unii Europejskiej. Obecnie, w odniesieniu do pozostałych krajów UE stopa bezrobocia jest stosunkowo niska Dane EUROSTAT, stan na 11. 2013 r. Estonia, Grecja. Łotwa, Węgry, UK – dane za okres wcześniejszy Dane w %

5 Województwo śląskie - przewidywane zmiany liczby i struktury ludności Ludność ogółem z tego ludność w wieku Razem osoby ludność w wieku poniżej 30 lat 0-19 lat20-24 lat25-29 lat Prognoza na 2015 rok osoby4 534 547 854 795 263 998 327 9601 446 753,0 udział100,0% 18,9% 5,8% 7,2%31,9% Prognoza na 2020 rok osoby4 447 088 840 348 212 932 264 2471 317 527,0 udział100,0% 18,9% 4,8% 5,9%29,6% Prognoza na 2025 rok osoby4 338 218 820 634 192 199 214 6631 227 496,0 udział100,0% 18,9% 4,4% 4,9%28,3% Prognoza na 2030 rok osoby4 202 147 755 917 213 773 193 7081 163 398,0 udział100,0% 18,0% 5,1% 4,6%27,7% Prognoza na 2035 rok osoby4 052 187 678 638 217 421 214 6811 110 740,0 udział100,00% 16,7% 5,4% 5,3%27,4% Prognoza demograficzna ludności – źródło GUS Młodzież w zasobach ludności województwa śląskiego. Stan 31 grudnia 2012 r. Obecnie osoby poniżej 30 roku życia stanowią 33,8% ogółu mieszkańców regionu

6 18-24 lat 33 616 25- 29 lat 30 897 30- 49 lat 90 077 Powyżej 50 lat 53 706 64 513 osób 31,0% ogółu bezrobotnych Źródło : Załącznik 1 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, Stan 30.09.2013 r. Bezrobocie rejestrowane według wieku. N= 208 296 W regionie zarejestrowanych jest 64,5 tys. bezrobotnych poniżej 30 roku życia, stanowią oni 31,0% ogółu

7 Bezrobocie rejestrowane według wieku. N= 208 296 W regionie zarejestrowanych jest 64,5 tys. bezrobotnych poniżej 30 roku życia, stanowią oni 31,0% ogółu Przedziały wiekowe Liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Stan na 31 grudnia Dynamika 31.12.2012 r.=100 2012 r.2013 r. 18-24 lat35 84733 61693,8 25- 29 lat33 06530 89793,4 30- 49 lat86 59190 077104,0 powyżej 50 lat49 95653 706107,5 Ogółem województwo śląskie 205 459208 296101,4 -6,2% -6,6%

8 Występuje przestrzenne zróżnicowanie stanu i udziału młodzieży na poziomie powiatów Poniżej 18 powiatów, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych poniżej 30 roku życia jest największa Stan 31.12.2013 r.

9 Występuje przestrzenne zróżnicowanie stanu i udziału młodzieży na poziomie powiatów Poniżej 18 powiatów, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych poniżej 30 roku życia jest najniższa Stan 31.12.2013 r.

10 Prawo do zasiłku posiada bezrobotny zarejestrowany we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeśli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Bezrobotni z prawem do zasiłku. Stan na 31.12.2013 r.

11 Bezrobotni poniżej 30 roku życia według poziomu wykształcenia. Stan 31.12.2013 r. N= 64 513

12 Bezrobotni ogółem oraz bezrobotni poniżej 30 roku życia według poziomu wykształcenia. Stan 31.12.2013 r. N= 208 296 osób / 64 513 osób W województwie śląskim wśród ogółu bezrobotnych z wykształceniem wyższym aż 45% stanowią osoby w wieku poniżej 30 lat

13 Wykształcenie bezrobotnych a czas pozostawania bez pracy. Osoby z wyższym wykształceniem rzadziej narażone są na długookresowe bezrobocie Źródło : Załącznik 1 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. Stan 31 grudnia 2013 r.

14 Bezrobotni według poziomu wykształcenia. Stan na 31 grudnia 2013 r. Wśród bezrobotnych większość to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej (po około 28%); Co ósmy bezrobotny ukończył studia wyższe: 25 542 osoby BEZROBOTNI OGÓŁEM N = 208 296 osób BEZROBOTNI PONIŻEJ 30 roku życia N = 64 513 osób Wśród bezrobotnych poniżej 30 roku życia Co szósty ma wykształcenie wyższe 11 481 osób.

15 Kod zawodu Nazwa zawodu i specjalności Liczba informacji o wolnych miejsca pracy i miejscach aktywizacji zawodowej w tym: oferty subsydiow ane liczba% 243305Specjalista do spraw sprzedaży63216225,6% 243106Specjalista ds. marketingu i handlu40916440,1% 222101Pielęgniarka3874010,3% 241202Doradca finansowy359143,9% 228301Fizjoterapeuta24216769,0% 244101Pośrednik w obrocie nieruchomościami1773419,2% 234201Nauczyciel przedszkola1579258,6% 235914Wychowawca w plac.oświat.wych.i opiekuń.14812987,2% 242307Specjalista do spraw kadr1353324,4% 214109Specjalista kontroli jakości1261814,3% 132301Kierownik budowy11921,7% 235301Lektor języka angielskiego11565,2% 122102Kierownik działu sprzedaży11154,5% 251102Konsultant ds systenów teleinformatycznych10910,9% 261903Asystent sędziego10100,0% 261901Asystent prawny1008888,0% 251401Programista aplikacji832428,9% 262101Archiwista776787,0% 132103Kierownik działu produkcji7422,7% 214202Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne732737,0% 242217Specjalista administracji publicznej737197,3% 235107Pedagog663654,5% 216601Grafik komputerowy DTP653553,8% 263401Psycholog652335,4% 243302Opiekun klienta642335,9% 243107Specjalista do spraw reklamy623861,3% 215103Inżynier elektryk6158,2% 216101Architekt574375,4% 242190Pozostali specjaliści ds zarządzania i organizacji57610,5% 214404Inżynier mech.-maszyny i urządzenia przemysłowych5623,6% 233008Nauczyciel języka angielskiego5535,5% 242108Specjalista do spraw logistyki531324,5% 121101Główny księgowy5235,8% 241306Specjalista do spraw finansów52917,3% 214106Logistyk511325,5% Zawody dla osób z wyższym wykształceniem, w których zgłoszono w 2013 roku najwięcej ofert (do pup) Razem śląskie 104,2 tys. ofert, w tym 28,2 % subsyd. Dla osób z wyższym wyształc. około 8 tys. ofert

16 Oczekiwania pracodawców - na podstawie wyników badań zleconych przez WUP Kwalifikacje najczęściej wskazywane przez pracodawców N= 1703 podmioty Odsetki nie sumują się, gdyż wskazywano kilka możliwości zaawansowana znajomość komputera (np. Power Point, Access, Symfonia, Auto Cad itp.) 65,9% język angielski49,4% podstawowa znajomość komputera (Word, Excel itp.)47,8% prawo jazdy kat. B23,5% język niemiecki21,4% umiejętność obsługi urządzeń biurowych14,5% obsługa klienta (umiejętności sprzedażowe, marketingowe)10,2% język rosyjski4,7% http://mrp.wup-katowice.pl/ http://mrp.wup-katowice.pl

17 Oczekiwania pracodawców - na podstawie wyników badań zleconych przez WUP http://mrp.wup-katowice.pl/ http://mrp.wup-katowice.pl

18 informatycy - szczególnie programiści, projektanci stron www, specjaliści od rozwiązań internetowych, graficy komputerowi, administratorzy baz danych, specjaliści ds. zabezpieczeń. Można z dużą pewnością stwierdzić że poszukiwani będą informatycy praktycznie każdej specjalności. finansiści – zwłaszcza specjaliści ds. kontroli, analizy kosztów, budżetu, zarządzania finansami, doradcy inwestycyjni, nie spadnie także popyt na księgowych logistycy- poszukiwane będą osoby zajmujące się projektowaniem rozwiązań logistycznych, zarządzaniem przepływu towarów, spedycji, transportu, etc. handlowcy - wciąż trwa popyt na specjalistów ds. sprzedaży i przedstawicieli handlowych; będziemy mieli do czynienia z rosnącą specjalizacją w kierunku sprzedaży sieciowej, bezpośredniej oraz internetowej specjaliści marketingu – będzie potrzebnych wielu fachowców do tworzenia badań marketingowych, pozyskiwania danych gospodarczych; rozwinie się marketing internetowy, wzrośnie rola mediów i zapotrzebowanie na specjalistów od public relations; pracownicy działalności artystycznej, rozrywki; managerowie sportowi; specjaliści nauk społecznych inżynierowie – fachowcy z zakresu telekomunikacji, nowoczesnych technologii, budownictwa, ochrony środowiska, automatyki przemysłowej; mechatronicy pracownicy obszaru edukacji – także edukacji osób dorosłych i nauczania przez Internet specjaliści od zdrowia i wypoczynku Grupy zawodów z wyższym wykształceniem, na które jest prognozowany popyt – zestawienie WUP Informacje dotyczące popytu na pracę można znaleźć http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/

19 Wyszczególnienie II kw. 2008 III kw. 2013 Wyszczególnienie II kw. 2008 III kw. 2013 Wyszczególnienie II kw. 2008 III kw. 2013 UE 28 państw 70,568,8 UE 28 państw 76,170,9 UE 28 państw 63,662,6 OGÓŁEM 20-64 latMŁODZIEŻ 25 - 29 lat MŁODZIEŻ 20 - 24 lat Szwecja80,880,7Malta81,482,7 Holandia82,079,0 Niemcy73,777,5Austria82,182,2 Wielka Brytania75,778,6 Holandia78,976,4Holandia88,681,5 Malta73,578,4 Austria75,776,2Łotwa81,979,4 Austria74,575,9 Dania79,976,1Szwecja81,379,3 Szwecja76,275,5 Wielka Brytania75,475,1Wielka Brytania80,577,9 Dania81,172,9 Finlandia76,674,1Niemcy74,877,8 Finlandia80,071,9 Estonia77,173,7Litwa75,876,7 Niemcy71,270,5 Czechy72,572,8Finlandia79,876,7 Irlandia74,867,9 Luksemburg69,571,5Luksemburg72,876,2 Cypr69,364,6 Litwa72,470,6Estonia80,376,1 Estonia63,5 Łotwa76,870,5Francja79,575,0 Łotwa71,362,5 Francja70,669,9Czechy76,074,6 Francja60,462,0 Słowenia72,968,2Polska76,074,1 Hiszpania67,560,7 Belgia67,867,6Belgia81,573,7 Portugalia64,258,5 Cypr77,166,9Dania85,373,4 Litwa55,356,8 Portugalia73,666,0Słowenia83,472,3 Polska55,056,0 Irlandia73,065,9Cypr82,970,3 Słowenia60,754,4 Polska64,765,6Irlandia81,169,6 Belgia55,953,7 Bułgaria70,565,3Rumumia70,069,3 Czechy52,1 Malta59,565,2Węgry71,469,0 Słowacja55,551,2 Słowacja68,365,2Portugalia79,568,9 Grecja50,450,7 Rumumia65,365,1Słowacja73,667,5 Bułgaria56,749,1 Węgry61,764,0Bułgaria74,963,4 Węgry43,148,4 Włochy63,459,7Hiszpania76,058,8 Rumumia48,348,4 Hiszpania69,058,6Włochy65,151,7 Włochy51,744,8 Grecja66,953,5Grecja73,548,3 Luksemburg48,839,2 Polska na tle UE – wskaźnik zatrudnienia w grupach wiekowych Źródło: EUROSTAT

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Obserwatorium Rynku Pracy www. wup-katowice.pl


Pobierz ppt "Sytuacja na wojewódzkim Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy, z uwzględnieniem danych dotyczących popytu i podaży na pracę Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google