Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na wojewódzkim Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy, z uwzględnieniem danych dotyczących popytu i podaży na pracę Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na wojewódzkim Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy, z uwzględnieniem danych dotyczących popytu i podaży na pracę Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na wojewódzkim Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy, z uwzględnieniem danych dotyczących popytu i podaży na pracę Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice 30 stycznia 2014 r.

2 w tys. osób Według stanu na r. w Śląskiem zarejestrowanych było osób. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych wzrosła o osób

3 Stopa bezrobocia rejestrowanego. Dane w %Natężenie bezrobocia w Śląskiem należy do najniższych w kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego, stan r. Polska 13,4% 9,6%21,7% Dolnośląskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio pomorskie Kujawsko- Pomorskie

4 Polska na tle Unii Europejskiej. Obecnie, w odniesieniu do pozostałych krajów UE stopa bezrobocia jest stosunkowo niska Dane EUROSTAT, stan na r. Estonia, Grecja. Łotwa, Węgry, UK – dane za okres wcześniejszy Dane w %

5 Województwo śląskie - przewidywane zmiany liczby i struktury ludności Ludność ogółem z tego ludność w wieku Razem osoby ludność w wieku poniżej 30 lat 0-19 lat20-24 lat25-29 lat Prognoza na 2015 rok osoby ,0 udział100,0% 18,9% 5,8% 7,2%31,9% Prognoza na 2020 rok osoby ,0 udział100,0% 18,9% 4,8% 5,9%29,6% Prognoza na 2025 rok osoby ,0 udział100,0% 18,9% 4,4% 4,9%28,3% Prognoza na 2030 rok osoby ,0 udział100,0% 18,0% 5,1% 4,6%27,7% Prognoza na 2035 rok osoby ,0 udział100,00% 16,7% 5,4% 5,3%27,4% Prognoza demograficzna ludności – źródło GUS Młodzież w zasobach ludności województwa śląskiego. Stan 31 grudnia 2012 r. Obecnie osoby poniżej 30 roku życia stanowią 33,8% ogółu mieszkańców regionu

6 18-24 lat lat lat Powyżej 50 lat osób 31,0% ogółu bezrobotnych Źródło : Załącznik 1 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, Stan r. Bezrobocie rejestrowane według wieku. N= W regionie zarejestrowanych jest 64,5 tys. bezrobotnych poniżej 30 roku życia, stanowią oni 31,0% ogółu

7 Bezrobocie rejestrowane według wieku. N= W regionie zarejestrowanych jest 64,5 tys. bezrobotnych poniżej 30 roku życia, stanowią oni 31,0% ogółu Przedziały wiekowe Liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Stan na 31 grudnia Dynamika r.= r.2013 r lat , lat , lat ,0 powyżej 50 lat ,5 Ogółem województwo śląskie ,4 -6,2% -6,6%

8 Występuje przestrzenne zróżnicowanie stanu i udziału młodzieży na poziomie powiatów Poniżej 18 powiatów, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych poniżej 30 roku życia jest największa Stan r.

9 Występuje przestrzenne zróżnicowanie stanu i udziału młodzieży na poziomie powiatów Poniżej 18 powiatów, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych poniżej 30 roku życia jest najniższa Stan r.

10 Prawo do zasiłku posiada bezrobotny zarejestrowany we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeśli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Bezrobotni z prawem do zasiłku. Stan na r.

11 Bezrobotni poniżej 30 roku życia według poziomu wykształcenia. Stan r. N=

12 Bezrobotni ogółem oraz bezrobotni poniżej 30 roku życia według poziomu wykształcenia. Stan r. N= osób / osób W województwie śląskim wśród ogółu bezrobotnych z wykształceniem wyższym aż 45% stanowią osoby w wieku poniżej 30 lat

13 Wykształcenie bezrobotnych a czas pozostawania bez pracy. Osoby z wyższym wykształceniem rzadziej narażone są na długookresowe bezrobocie Źródło : Załącznik 1 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. Stan 31 grudnia 2013 r.

14 Bezrobotni według poziomu wykształcenia. Stan na 31 grudnia 2013 r. Wśród bezrobotnych większość to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej (po około 28%); Co ósmy bezrobotny ukończył studia wyższe: osoby BEZROBOTNI OGÓŁEM N = osób BEZROBOTNI PONIŻEJ 30 roku życia N = osób Wśród bezrobotnych poniżej 30 roku życia Co szósty ma wykształcenie wyższe osób.

15 Kod zawodu Nazwa zawodu i specjalności Liczba informacji o wolnych miejsca pracy i miejscach aktywizacji zawodowej w tym: oferty subsydiow ane liczba% Specjalista do spraw sprzedaży ,6% Specjalista ds. marketingu i handlu ,1% Pielęgniarka ,3% Doradca finansowy359143,9% Fizjoterapeuta ,0% Pośrednik w obrocie nieruchomościami ,2% Nauczyciel przedszkola ,6% Wychowawca w plac.oświat.wych.i opiekuń ,2% Specjalista do spraw kadr ,4% Specjalista kontroli jakości ,3% Kierownik budowy11921,7% Lektor języka angielskiego11565,2% Kierownik działu sprzedaży11154,5% Konsultant ds systenów teleinformatycznych10910,9% Asystent sędziego10100,0% Asystent prawny ,0% Programista aplikacji832428,9% Archiwista776787,0% Kierownik działu produkcji7422,7% Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne732737,0% Specjalista administracji publicznej737197,3% Pedagog663654,5% Grafik komputerowy DTP653553,8% Psycholog652335,4% Opiekun klienta642335,9% Specjalista do spraw reklamy623861,3% Inżynier elektryk6158,2% Architekt574375,4% Pozostali specjaliści ds zarządzania i organizacji57610,5% Inżynier mech.-maszyny i urządzenia przemysłowych5623,6% Nauczyciel języka angielskiego5535,5% Specjalista do spraw logistyki531324,5% Główny księgowy5235,8% Specjalista do spraw finansów52917,3% Logistyk511325,5% Zawody dla osób z wyższym wykształceniem, w których zgłoszono w 2013 roku najwięcej ofert (do pup) Razem śląskie 104,2 tys. ofert, w tym 28,2 % subsyd. Dla osób z wyższym wyształc. około 8 tys. ofert

16 Oczekiwania pracodawców - na podstawie wyników badań zleconych przez WUP Kwalifikacje najczęściej wskazywane przez pracodawców N= 1703 podmioty Odsetki nie sumują się, gdyż wskazywano kilka możliwości zaawansowana znajomość komputera (np. Power Point, Access, Symfonia, Auto Cad itp.) 65,9% język angielski49,4% podstawowa znajomość komputera (Word, Excel itp.)47,8% prawo jazdy kat. B23,5% język niemiecki21,4% umiejętność obsługi urządzeń biurowych14,5% obsługa klienta (umiejętności sprzedażowe, marketingowe)10,2% język rosyjski4,7%

17 Oczekiwania pracodawców - na podstawie wyników badań zleconych przez WUP

18 informatycy - szczególnie programiści, projektanci stron www, specjaliści od rozwiązań internetowych, graficy komputerowi, administratorzy baz danych, specjaliści ds. zabezpieczeń. Można z dużą pewnością stwierdzić że poszukiwani będą informatycy praktycznie każdej specjalności. finansiści – zwłaszcza specjaliści ds. kontroli, analizy kosztów, budżetu, zarządzania finansami, doradcy inwestycyjni, nie spadnie także popyt na księgowych logistycy- poszukiwane będą osoby zajmujące się projektowaniem rozwiązań logistycznych, zarządzaniem przepływu towarów, spedycji, transportu, etc. handlowcy - wciąż trwa popyt na specjalistów ds. sprzedaży i przedstawicieli handlowych; będziemy mieli do czynienia z rosnącą specjalizacją w kierunku sprzedaży sieciowej, bezpośredniej oraz internetowej specjaliści marketingu – będzie potrzebnych wielu fachowców do tworzenia badań marketingowych, pozyskiwania danych gospodarczych; rozwinie się marketing internetowy, wzrośnie rola mediów i zapotrzebowanie na specjalistów od public relations; pracownicy działalności artystycznej, rozrywki; managerowie sportowi; specjaliści nauk społecznych inżynierowie – fachowcy z zakresu telekomunikacji, nowoczesnych technologii, budownictwa, ochrony środowiska, automatyki przemysłowej; mechatronicy pracownicy obszaru edukacji – także edukacji osób dorosłych i nauczania przez Internet specjaliści od zdrowia i wypoczynku Grupy zawodów z wyższym wykształceniem, na które jest prognozowany popyt – zestawienie WUP Informacje dotyczące popytu na pracę można znaleźć

19 Wyszczególnienie II kw III kw Wyszczególnienie II kw III kw Wyszczególnienie II kw III kw UE 28 państw 70,568,8 UE 28 państw 76,170,9 UE 28 państw 63,662,6 OGÓŁEM latMŁODZIEŻ lat MŁODZIEŻ lat Szwecja80,880,7Malta81,482,7 Holandia82,079,0 Niemcy73,777,5Austria82,182,2 Wielka Brytania75,778,6 Holandia78,976,4Holandia88,681,5 Malta73,578,4 Austria75,776,2Łotwa81,979,4 Austria74,575,9 Dania79,976,1Szwecja81,379,3 Szwecja76,275,5 Wielka Brytania75,475,1Wielka Brytania80,577,9 Dania81,172,9 Finlandia76,674,1Niemcy74,877,8 Finlandia80,071,9 Estonia77,173,7Litwa75,876,7 Niemcy71,270,5 Czechy72,572,8Finlandia79,876,7 Irlandia74,867,9 Luksemburg69,571,5Luksemburg72,876,2 Cypr69,364,6 Litwa72,470,6Estonia80,376,1 Estonia63,5 Łotwa76,870,5Francja79,575,0 Łotwa71,362,5 Francja70,669,9Czechy76,074,6 Francja60,462,0 Słowenia72,968,2Polska76,074,1 Hiszpania67,560,7 Belgia67,867,6Belgia81,573,7 Portugalia64,258,5 Cypr77,166,9Dania85,373,4 Litwa55,356,8 Portugalia73,666,0Słowenia83,472,3 Polska55,056,0 Irlandia73,065,9Cypr82,970,3 Słowenia60,754,4 Polska64,765,6Irlandia81,169,6 Belgia55,953,7 Bułgaria70,565,3Rumumia70,069,3 Czechy52,1 Malta59,565,2Węgry71,469,0 Słowacja55,551,2 Słowacja68,365,2Portugalia79,568,9 Grecja50,450,7 Rumumia65,365,1Słowacja73,667,5 Bułgaria56,749,1 Węgry61,764,0Bułgaria74,963,4 Węgry43,148,4 Włochy63,459,7Hiszpania76,058,8 Rumumia48,348,4 Hiszpania69,058,6Włochy65,151,7 Włochy51,744,8 Grecja66,953,5Grecja73,548,3 Luksemburg48,839,2 Polska na tle UE – wskaźnik zatrudnienia w grupach wiekowych Źródło: EUROSTAT

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Obserwatorium Rynku Pracy www. wup-katowice.pl


Pobierz ppt "Sytuacja na wojewódzkim Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy, z uwzględnieniem danych dotyczących popytu i podaży na pracę Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google