Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice
Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy, z uwzględnieniem danych dotyczących popytu i podaży na pracę Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice 30 stycznia 2014 r.

2 W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych wzrosła
Według stanu na r. w Śląskiem zarejestrowanych było osób. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych wzrosła o osób w tys. osób

3 Stopa bezrobocia rejestrowanego. Dane w %
Natężenie bezrobocia w Śląskiem należy do najniższych w kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego, stan r. Polska 13,4% Dolnośląskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio pomorskie Kujawsko-Pomorskie 9,6% 21,7%

4 Polska na tle Unii Europejskiej.
Obecnie, w odniesieniu do pozostałych krajów UE stopa bezrobocia jest stosunkowo niska Dane w % Dane EUROSTAT, stan na r. Estonia, Grecja. Łotwa, Węgry , UK – dane za okres wcześniejszy

5 Prognoza demograficzna ludności – źródło GUS
Młodzież w zasobach ludności województwa śląskiego. Stan 31 grudnia 2012 r. Obecnie osoby poniżej 30 roku życia stanowią 33,8% ogółu mieszkańców regionu Prognoza demograficzna ludności – źródło GUS Województwo śląskie - przewidywane zmiany liczby i struktury ludności Ludność ogółem z tego ludność w wieku Razem osoby ludność w wieku poniżej 30 lat 0-19 lat 20-24 lat 25-29 lat Prognoza na 2015 rok osoby ,0 udział 100,0% 18,9% 5,8% 7,2% 31,9% Prognoza na 2020 rok ,0 4,8% 5,9% 29,6% Prognoza na 2025 rok ,0 4,4% 4,9% 28,3% Prognoza na 2030 rok ,0 18,0% 5,1% 4,6% 27,7% Prognoza na 2035 rok ,0 100,00% 16,7% 5,4% 5,3% 27,4%

6 Bezrobocie rejestrowane według wieku. N= 208 296
W regionie zarejestrowanych jest 64,5 tys. bezrobotnych poniżej 30 roku życia, stanowią oni 31,0% ogółu osób 31,0% ogółu bezrobotnych 18-24 lat 33 616 lat 30 897 lat 90 077 Powyżej 50 lat 53 706 Źródło : Załącznik 1 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, Stan r.

7 Bezrobocie rejestrowane według wieku. N= 208 296
W regionie zarejestrowanych jest 64,5 tys. bezrobotnych poniżej 30 roku życia, stanowią oni 31,0% ogółu Przedziały wiekowe Liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Stan na 31 grudnia Dynamika r.=100 2012 r. 2013 r. 18-24 lat 35 847 33 616 93,8 lat 33 065 30 897 93,4 lat 86 591 90 077 104,0 powyżej 50 lat 49 956 53 706 107,5 Ogółem województwo śląskie 101,4 -6,2% -6,6%

8 Występuje przestrzenne zróżnicowanie stanu i udziału młodzieży na poziomie powiatów
Poniżej 18 powiatów, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych poniżej 30 roku życia jest największa Stan r.

9 Występuje przestrzenne zróżnicowanie stanu i udziału młodzieży na poziomie powiatów
Poniżej 18 powiatów, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych poniżej 30 roku życia jest najniższa Stan r.

10 Bezrobotni z prawem do zasiłku.
Stan na r. Prawo do zasiłku posiada bezrobotny zarejestrowany we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeśli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

11 Bezrobotni poniżej 30 roku życia według poziomu wykształcenia.
Stan r. N=

12 Bezrobotni ogółem oraz bezrobotni poniżej 30 roku życia według poziomu wykształcenia.
Stan r N= osób / osób W województwie śląskim wśród ogółu bezrobotnych z wykształceniem wyższym aż 45% stanowią osoby w wieku poniżej 30 lat

13 Wykształcenie bezrobotnych a czas pozostawania bez pracy
Wykształcenie bezrobotnych a czas pozostawania bez pracy. Osoby z wyższym wykształceniem rzadziej narażone są na długookresowe bezrobocie Źródło : Załącznik 1 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. Stan 31 grudnia 2013 r.

14 BEZROBOTNI PONIŻEJ 30 roku życia N = 64 513 osób
Bezrobotni według poziomu wykształcenia. Stan na 31 grudnia 2013 r. BEZROBOTNI OGÓŁEM N = osób BEZROBOTNI PONIŻEJ 30 roku życia N = osób Wśród bezrobotnych większość to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej (po około 28%); Co ósmy bezrobotny ukończył studia wyższe: osoby Wśród bezrobotnych poniżej 30 roku życia Co szósty ma wykształcenie wyższe osób.

15 Nazwa zawodu i specjalności w tym: oferty subsydiowane
Zawody dla osób z wyższym wykształceniem, w których zgłoszono w 2013 roku najwięcej ofert (do pup) Kod zawodu Nazwa zawodu i specjalności Liczba informacji o wolnych miejsca pracy i miejscach aktywizacji zawodowej w tym: oferty subsydiowane liczba % 243305 Specjalista do spraw sprzedaży 632 162 25,6% 243106 Specjalista ds. marketingu i handlu 409 164 40,1% 222101 Pielęgniarka 387 40 10,3% 241202 Doradca finansowy 359 14 3,9% 228301 Fizjoterapeuta 242 167 69,0% 244101 Pośrednik w obrocie nieruchomościami 177 34 19,2% 234201 Nauczyciel przedszkola 157 92 58,6% 235914 Wychowawca w plac.oświat.wych.i opiekuń. 148 129 87,2% 242307 Specjalista do spraw kadr 135 33 24,4% 214109 Specjalista kontroli jakości 126 18 14,3% 132301 Kierownik budowy 119 2 1,7% 235301 Lektor języka angielskiego 115 6 5,2% 122102 Kierownik działu sprzedaży 111 5 4,5% 251102 Konsultant ds systenów teleinformatycznych 109 1 0,9% 261903 Asystent sędziego 101 0,0% 261901 Asystent prawny 100 88 88,0% 251401 Programista aplikacji 83 24 28,9% 262101 Archiwista 77 67 87,0% 132103 Kierownik działu produkcji 74 2,7% 214202 Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne 73 27 37,0% 242217 Specjalista administracji publicznej 71 97,3% 235107 Pedagog 66 36 54,5% 216601 Grafik komputerowy DTP 65 35 53,8% 263401 Psycholog 23 35,4% 243302 Opiekun klienta 64 35,9% 243107 Specjalista do spraw reklamy 62 38 61,3% 215103 Inżynier elektryk 61 8,2% 216101 Architekt 57 43 75,4% 242190 Pozostali specjaliści ds zarządzania i organizacji 10,5% 214404 Inżynier mech.-maszyny i urządzenia przemysłowych 56 3,6% 233008 Nauczyciel języka angielskiego 55 3 5,5% 242108 Specjalista do spraw logistyki 53 13 24,5% 121101 Główny księgowy 52 5,8% 241306 Specjalista do spraw finansów 9 17,3% 214106 Logistyk 51 25,5% Razem śląskie 104,2 tys. ofert, w tym 28,2 % subsyd. Dla osób z wyższym wyształc. około 8 tys. ofert

16 Oczekiwania pracodawców
- na podstawie wyników badań zleconych przez WUP Kwalifikacje najczęściej wskazywane przez pracodawców N= 1703 podmioty Odsetki nie sumują się, gdyż wskazywano kilka możliwości  zaawansowana znajomość komputera (np. Power Point, Access, Symfonia, Auto Cad itp.) 65,9% język angielski 49,4% podstawowa znajomość komputera (Word, Excel itp.) 47,8% prawo jazdy kat. B 23,5% język niemiecki 21,4% umiejętność obsługi urządzeń biurowych 14,5% obsługa klienta (umiejętności sprzedażowe, marketingowe) 10,2% język rosyjski 4,7%

17 Oczekiwania pracodawców
- na podstawie wyników badań zleconych przez WUP

18 Informacje dotyczące popytu na pracę można znaleźć
Grupy zawodów z wyższym wykształceniem, na które jest prognozowany popyt – zestawienie WUP informatycy - szczególnie programiści, projektanci stron www, specjaliści od rozwiązań internetowych, graficy komputerowi, administratorzy baz danych, specjaliści ds. zabezpieczeń. Można z dużą pewnością stwierdzić że poszukiwani będą informatycy praktycznie każdej specjalności. finansiści – zwłaszcza specjaliści ds. kontroli, analizy kosztów, budżetu, zarządzania finansami, doradcy inwestycyjni, nie spadnie także popyt na księgowych logistycy- poszukiwane będą osoby zajmujące się projektowaniem rozwiązań logistycznych, zarządzaniem przepływu towarów, spedycji, transportu, etc. handlowcy - wciąż trwa popyt na specjalistów ds. sprzedaży i przedstawicieli handlowych; będziemy mieli do czynienia z rosnącą specjalizacją w kierunku sprzedaży sieciowej, bezpośredniej oraz internetowej specjaliści marketingu – będzie potrzebnych wielu fachowców do tworzenia badań marketingowych, pozyskiwania danych gospodarczych; rozwinie się marketing internetowy, wzrośnie rola mediów i zapotrzebowanie na specjalistów od public relations; pracownicy działalności artystycznej, rozrywki; managerowie sportowi; specjaliści nauk społecznych inżynierowie – fachowcy z zakresu telekomunikacji, nowoczesnych technologii, budownictwa, ochrony środowiska, automatyki przemysłowej; mechatronicy pracownicy obszaru edukacji – także edukacji osób dorosłych i nauczania przez Internet specjaliści od zdrowia i wypoczynku Informacje dotyczące popytu na pracę można znaleźć

19 Polska na tle UE – wskaźnik zatrudnienia w grupach wiekowych
Wyszczególnienie II kw. 2008 III kw. 2013 UE 28 państw 70,5 68,8 76,1 70,9 63,6 62,6 OGÓŁEM lat MŁODZIEŻ lat MŁODZIEŻ lat Szwecja 80,8 80,7 Malta 81,4 82,7 Holandia 82,0 79,0 Niemcy 73,7 77,5 Austria 82,1 82,2 Wielka Brytania 75,7 78,6 78,9 76,4 88,6 81,5 73,5 78,4 76,2 Łotwa 81,9 79,4 74,5 75,9 Dania 79,9 81,3 79,3 75,5 75,4 75,1 80,5 77,9 81,1 72,9 Finlandia 76,6 74,1 74,8 77,8 80,0 71,9 Estonia 77,1 Litwa 75,8 76,7 71,2 Czechy 72,5 72,8 79,8 Irlandia 67,9 Luksemburg 69,5 71,5 Cypr 69,3 64,6 72,4 70,6 80,3 63,5 76,8 Francja 79,5 75,0 71,3 62,5 69,9 76,0 74,6 60,4 62,0 Słowenia 68,2 Polska Hiszpania 67,5 60,7 Belgia 67,8 67,6 Portugalia 64,2 58,5 66,9 85,3 73,4 55,3 56,8 73,6 66,0 83,4 72,3 55,0 56,0 73,0 65,9 82,9 70,3 54,4 64,7 65,6 69,6 55,9 53,7 Bułgaria 65,3 Rumumia 70,0 52,1 59,5 65,2 Węgry 71,4 69,0 Słowacja 55,5 51,2 68,3 68,9 Grecja 50,4 50,7 65,1 56,7 49,1 61,7 64,0 74,9 63,4 43,1 48,4 Włochy 59,7 58,8 48,3 58,6 51,7 44,8 53,5 48,8 39,2 Źródło: EUROSTAT

20 Obserwatorium Rynku Pracy
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Obserwatorium Rynku Pracy www. wup-katowice.pl


Pobierz ppt "Uniwersytet Ekonomiczny. Katowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google