Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła z klasą 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła z klasą 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła z klasą 2012/2013

2 WSPÓŁPRACA 2.0. W roku szkolnym 2012/2013 tematem przewodnim programu jest WSPÓŁPRACA2.0. Nauczyciele wraz z koordynatorem programu i dyrektorem szkoły stworzą Zespół2.0. Będziemy współpracować z nauczycielami tego samego przedmiotu z całej Polski w wirtualnych pracowniach przedmiotowych.

3 Dekalog nauczyciela pilnujemy kolejności zabierania głosu;
uważnie słuchamy każdej osoby; pilnujemy kolejności zabierania głosu; wracamy do tematu, kiedy tylko ktoś spostrzeże, że grupa od niego odbiega; jeśli ktoś się z kimś nie zgadza, wyraża to uprzejmie; każdy może poprosić o pomoc; udzielamy sobie wsparcia; dbamy, aby wszyscy byli zaangażowani w pracę; gdy komuś coś się uda, nie kryjemy uznania; w ramach akcji dbamy, by każdy w grupie czuł się ważny; uwagi krytyczne formułujemy w sposób przyjacielski i konstruktywny (co można byłoby zrobić inaczej); ograniczamy pomysły mało twórcze.

4 Zadania Dyrektora szkoły TERMIN WYKONANIA ZADANIA
ZADANIE DYREKTORA I SEMESTR II SEMESTR TERMIN WYKONANIA ZADANIA Uzupełnienie swojego profilu na platformie internetowej programu r. Wybór i wprowadzenie do szkoły jednego z zadań z listy r. Wybór i wprowadzenie do szkoły kolejnego zadania z listy r. Potwierdzenie wykonania przez szkołę wszystkich zadań r.

5 TERMIN WYKONANIA ZADANIA
Zadania Koordynatora ZADANIE KOORDYNATORA I SEMESTR II SEMESTR TERMIN WYKONANIA ZADANIA Uzupełnienie swojego profilu na platformie internetowej programu Zorganizowanie wstępnego spotkania organizacyjnego w szkole Zorganizowanie i opisanie debaty szkolnej na temat Kodeksu 2.0 r. Opublikowanie/zaktualizowanie szkolnego Kodeksu 2.0 r. Zorganizowanie i zamieszczenie relacji ze szkolnego Festiwalu 2.0 r. Zorganizowanie podsumowującego spotkania w szkole. Zakończenie programu

6 TERMIN WYKONANIA ZADANIA
Zadania Nauczyciela ZADANIE NAUCZYCIELA I SEMESTR II SEMESTR TERMIN WYKONANIA ZADANIA Uzupełnienie swojego profilu na platformie internetowej programu. Baza 2.0 r. Przeprowadzenie i opisanie Zadania TIK, r. Sprawdzamy i tworzymy materiały Opublikowanie planowania projektu na platformie programu Opublikowanie opisu realizacji projektu na platformie programu r.  Prezentacja projektu na szkolnym Festiwalu 2.0 i opisanie jej na platformie programu r. Zakończenie programu

7 termin zakończenia powyższych działań na blogu 06.2013 r.
Zadanie dla uczniów ZADANIA UCZNIÓW I SEMESTR II SEMESTR rejestracja w serwisie użytkowników CEO i założenie bloga ♦ (rekomendowane) ♦   REGULARNE PROWADZENIE BLOGA Uczymy się z TIK znamy kodeks i umiemy go stosować na co dzień w szkole i poza nią / uczymy innych sprawność realizowana w I semestrze Działamy z TIK realizujemy projekt, wykorzystując nowe technologie sprawność realizowana w II semestrze termin zakończenia powyższych działań na blogu r.

8 Zasoby Umiejętności: 1.Mamy nauczycieli, którzy potrafią korzystać z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz wykorzystują ją na lekcjach, obsługują sprzęt komputerowy, laptopy, rzutniki, tablice interaktywne, kamery i aparaty cyfrowe, skanery. 2.Zawsze możemy poprosić informatyków, o pomoc bądź udzielenie wskazówek. (w szkole wielu nauczycieli ma wykształcenie informatyczne) 3.Wielu nauczycieli korzysta z różnych form dokształcania i doskonalenia mogą po kursie podzielić się wiadomościami. 4.W wyszukiwaniu informacji często świetni są uczniowie, ponieważ to oni więcej „siedzą w sieci” i nawet przypadkiem mogą natknąć się na ciekawą stronę związaną z tematem naszej lekcji. 5.W szkole korzystamy z platformy EduPack, gdzie wszyscy nauczyciele i uczniowie zostali przeszkoleni jak posługiwać się nią i poruszać na jej płaszczyźnie. 6.Wszystkie adresy z platformy EduPack są dostępne dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

9 Dysponujemy: 1.W szkole są dwie pracownie komputerowe, w których znajdują się 23 komputery. 2.Wszystkie komputery w szkole są „w sieci”. Każdy uczeń i nauczyciel ma swoje konto i odrębne hasło, na którym może umieszczać swoje dokumenty i prace. Dostęp do swojego konta ma z każdego komputera w szkole. 3.W każdej pracowni znajduje się jedna drukarka. 4.Posiadamy ICIM – Internetowe Centrum informacji Multimedialnej, w którym nauczyciele i uczniowie mogą przygotowywać się do lekcji. 6.W ICIM znajdują się 5 komputerów oraz drukarka. 7.Mamy tablicę interaktywną- ruchomą. Wszyscy nauczyciele przeszli szkolenie w zakresie korzystania z tablicy interaktywnej oraz mają na stronie najnowsze oprogramowanie do tej tablicy. 8.Posiadamy dwa projektory. 9.Do dyspozycji nauczycieli są w szkole dwa laptopy. 10.Posiadamy najnowsze oprogramowanie, które jest na bieżąco aktualizowane i w ramach potrzeb dokupywane. 11.W szkole jest Internet, Wi-Fi, okablowanie, gniazdka elektryczne, które umożliwiają w każdej klasie podłączenie laptopa i projektora.

10 Jakie nasuwają się problemy?
1.Wyposażenie kolejnej z klas w laptop i rzutnik, umożliwiając realizację zadań TIK i zwiększenie efektywności nauczania, 2.Przeznaczenie środków finansowych na zakup oprogramowania multimedialnego wspomagającego proces dydaktyczny, 3.Udostępnienie sprzętu komputerowego i multimedialnego poza obowiązkowymi zajęciami, 4.Efektywne wykorzystanie multimedialnych zasobów szkoły przez nauczycieli oraz uczniów, 5.Zapoznanie uczniów z Kodeksem 2.0 i dopilnowanie jego przestrzegania.

11 Działania, które podejmiemy realizując program:
Dyrektor: • wybór Zadania Dyrektora, oraz pomoc i wsparcie w realizacji programu – przez okres trwania programu. Koordynator: • zorganizowanie, przeprowadzenie i opisanie spotkania otwierającego – październik • założenie wspólnie z uczniami blogów uczniowskich – listopad, • przygotowanie i przeprowadzenie debaty szkolnej – grudzień ., • opisanie i zamieszczenie Kodeksu 2.0 – grudzień, styczeń, • zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolnego Festiwalu 2.0 – czerwiec, • wsparcie nauczycieli w pracy i obsługi z komputerem, wykorzystanie technologii komputerowej w zdobywaniu informacji Nauczyciele: • zorganizowanie debaty klasowej i szkolnej o Kodeksie 2.0 – listopad, grudzień, • przygotowanie i przeprowadzenie zadania TIK – grudzień, styczeń, • zaplanowanie i zrealizowanie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK – II semestr, • udział w szkolnym Festiwalu 2.0., czyli prezentacja projektu edukacyjnego – czerwiec, • opieka nad uczniami tworzącymi blogi – przez okres trwania programu.

12 Działania szczegółowe:
Aneta Towarek – bibliotekarz • Przygotowanie debaty klasowej w klasie I gimnazjum • przygotowanie prezentacji multimedialnej bądź filmu promującego naszą szkołę, wydanie książki, Edyta Jabłońska – nauczyciel języka polskiego • Przygotowanie debaty klasowej w klasie II B gimnazjum • przygotowanie prezentacji Renata Nowakowska – Bębenek- nauczyciel języka angielskiego • Przygotowanie debaty klasowej w klasie II A gimnazjum • Przygotowanie folderu na temat szkoły w języku angielskim Justyna Kozłowska- świetlica • Przygotowanie debaty klasowej w klasie III B gimnazjum • Przygotowanie słuchowiska radiowego Katarzyna Adamczyk- nauczyciel języka niemieckiego • Przygotowanie debaty klasowej w klasie III A gimnazjum • Przygotowanie folderu na temat szkoły w języku niemieckim

13 Przygotowała: Jolanta Rozińska
W prezentacji wykorzystałam materiały dostępne na stronie


Pobierz ppt "Szkoła z klasą 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google