Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model klasyczny. Gospodarka zamknięta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model klasyczny. Gospodarka zamknięta."— Zapis prezentacji:

1 Model klasyczny. Gospodarka zamknięta.
Makroekonomia 1 Model klasyczny. Gospodarka zamknięta. Mgr Łukasz Matuszczak

2 Kartkówka 5

3 Model klasyczny Analiza długookresowa (LR),
Elastyczne płace i ceny (automatycznie przywracają równowagę), Produkcja na poziomie potencjalnym (wszystkie rynki w równowadze długookresowej), Wariant gospodarki zamkniętej – bez wymiany handlowej.

4 Strona podażowa modelu
Zdolność gospodarki do wytwarzania PKB zależy od: ilości dostępnych nakładów (czynników produkcji), zdolności gospodarki do zamiany nakładów w produkt (funkcji produkcji). Funkcja produkcji Y = F(K;L) K = kapitał: narzędzia, maszyny, urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji. L = praca (siła robocza): fizyczny i umysłowy wysiłek pracowników.

5 Strona podażowa modelu
Założenie o pełnym wykorzystaniu czynników produkcji (nakłady obu czynników są stałe): Nie występuje bezrobocie – produkcja znajduje się na poziomie potencjalnym Stąd:

6 Strona podażowa modelu
Zakładamy stałe przychody skali: Np. funkcja Cobba-Duglasa Zakładamy, że firmy działają na rynku doskonale konkurencyjnym co skutkuje brakiem wpływu na ceny oferowanych dóbr i usług (ceny są dane). Najczęściej zakładamy malejące krańcowe przychody z czynników produkcji Podział całkowitego dochodu między czynniki produkcji zależy od ich cen, czyli R (wynagrodzenie kapitału) oraz W (płaca)

7 Strona podażowa modelu
Jednostki pracy i kapitału zatrudniane dopóki będą przynosiły zysk: Ze względu na stałe przychody skali i doskonałą konkurencyjność otrzymujemy: przychód koszt pracy koszt kapitału

8 Strona podażowa modelu
Y Podaż pracy W/P MPL Popyt Na pracę L

9 Strona podażowa modelu
Y Podaż Kapitału R/P MPK Popyt Na kapitał K

10 Strona podażowa gospodarki
Podsumowując: całkowity produkt równy jest całkowitemu dochodowi, dochód determinowany jest przez zasoby czynników produkcji i technologię nakłady obu czynników są pozostają stałe.

11 Strona popytowa gospodarki
Zagregowany popyt na C, I, G: gdzie c-krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC- marinal propensityto consume). 0<c<1 I(r) – inwestycje, r-realna stopa procentowa

12 Strona popytowa gospodarki
Ponieważ: To przekształcając Sprywatne Srządowe

13 Strona popytowa w modelu Równowaga na rynku funduszy
I(r) I,S

14 Strona popytowa w modelu Skutki ekspansywnej polityki fiskalnej
I(r) I,S


Pobierz ppt "Model klasyczny. Gospodarka zamknięta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google