Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia 1 Model klasyczny. Gospodarka zamknięta. Mgr Łukasz Matuszczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia 1 Model klasyczny. Gospodarka zamknięta. Mgr Łukasz Matuszczak."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia 1 Model klasyczny. Gospodarka zamknięta. Mgr Łukasz Matuszczak

2 Kartkówka 5

3 Model klasyczny Analiza długookresowa (LR), Elastyczne płace i ceny (automatycznie przywracają równowagę), Produkcja na poziomie potencjalnym (wszystkie rynki w równowadze długookresowej), Wariant gospodarki zamkniętej – bez wymiany handlowej.

4 Strona podażowa modelu Zdolność gospodarki do wytwarzania PKB zależy od: ilości dostępnych nakładów (czynników produkcji), zdolności gospodarki do zamiany nakładów w produkt (funkcji produkcji ). Funkcja produkcji Y = F(K;L) K = kapitał: narzędzia, maszyny, urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji. L = praca (siła robocza): fizyczny i umysłowy wysiłek pracowników.

5 Strona podażowa modelu Założenie o pełnym wykorzystaniu czynników produkcji (nakłady obu czynników są stałe): Nie występuje bezrobocie – produkcja znajduje się na poziomie potencjalnym Stąd:

6 Strona podażowa modelu Zakładamy stałe przychody skali: Np. funkcja Cobba-Duglasa Zakładamy, że firmy działają na rynku doskonale konkurencyjnym co skutkuje brakiem wpływu na ceny oferowanych dóbr i usług (ceny są dane). Najczęściej zakładamy malejące krańcowe przychody z czynników produkcji Podział całkowitego dochodu między czynniki produkcji zależy od ich cen, czyli R (wynagrodzenie kapitału) oraz W (płaca)

7 Strona podażowa modelu Jednostki pracy i kapitału zatrudniane dopóki będą przynosiły zysk: Ze względu na stałe przychody skali i doskonałą konkurencyjność otrzymujemy: przychódkoszt pracy koszt kapitału

8 Strona podażowa modelu W/P MPL Podaż pracy Popyt Na pracę Y L

9 Strona podażowa modelu R/P MPK Podaż Kapitału Popyt Na kapitał Y K

10 Strona podażowa gospodarki Podsumowując: całkowity produkt równy jest całkowitemu dochodowi, dochód determinowany jest przez zasoby czynników produkcji i technologię nakłady obu czynników są pozostają stałe.

11 Strona popytowa gospodarki Zagregowany popyt na C, I, G: gdzie c-krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC- marinal propensityto consume). 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1217396/slides/slide_11.jpg", "name": "Strona popytowa gospodarki Zagregowany popyt na C, I, G: gdzie c-krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC- marinal propensityto consume).", "description": "0

12 Strona popytowa gospodarki Ponieważ: To przekształcając S prywatne S rządowe

13 Strona popytowa w modelu Równowaga na rynku funduszy I(r) S r I,S

14 Strona popytowa w modelu Skutki ekspansywnej polityki fiskalnej I(r) S1S1 r I,S S2S2


Pobierz ppt "Makroekonomia 1 Model klasyczny. Gospodarka zamknięta. Mgr Łukasz Matuszczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google