Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLonowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLonowanie."— Zapis prezentacji:

1 KLonowanie

2 Klonowanie to proces tworzenia organizmów mających taką samą informację genetyczną jak dawca. Szczególnym przypadkiem jest twinning, czyli powstawanie lub otrzymywanie bliźniąt monozygotycznych*, gdzie nie można wyróżnić dawcy.

3 Klonowanie organizmów
oznacza procedurę otrzymywania organizmów o takiej samej informacji genetycznej, z reguły poprzez procedurę transferu jądra* z komórki somatycznej *do komórki jajowej* pozbawionej uprzednio jądra. W przypadku klonowania roślin stosuje się procedurę odróżnicowania komórek dawcy do komórek merystematycznych.

4 Klonowanie genów w genetyce i biologii molekularnej *proces wyosobniania genu. Polega na łączeniu fragmentów materiału genetycznego z wektorem molekularnym i ich namnażaniu w innym organizmie. Otrzymuje się w ten sposób wiele kopii tego samego genu. Termin klonowanie genów odnosi się też do identyfikacji genów poprzez wykorzystanie procedury klonowania genów. Jeśli pojedynczy fragment genomu* jest przenoszony z jednego wektora do drugiego, taki proces określa się mianem subklonowania*.

5 Klonowanie Ludzi Naturalną konsekwencją sukcesów w klonowaniu ssaków jest idea sklonowania człowieka. Budzi ono jednak głębokie kontrowersje natury etycznej. Wiadomości o sklonowaniu ssaków wywołały panikę wśród prawodawców wielu krajów, którzy zabronili klonowania ludzi, szczególnie w celach reprodukcyjnych. Pierwsze pozornie wiarygodne doniesienie o sukcesie transferu jądrowego u człowieka pojawiło się w 2004 roku z południowokoreańskiej grupy badawczej pod kierunkiem Woo Suk Hwanga, której udało się otrzymać pluripotentne* komórki macierzyste, wyprowadzone ze sklonowanych ludzkich blastocyst*. Rok później okazało się jednak, że badania te były sfałszowane.

6 Klonowanie Ludzi Klonowanie ludzi w celach reprodukcyjnych ma niewielki sens praktyczny, dodatkowo niedoskonałości natury technicznej i mutacje somatyczne w komórkach będącymi donorami materiału genetycznego, powodują, że przy obecnym stanie technologii, ludzki klon najprawdopodobniej cierpiałby na zaburzenia natury genetycznej. Tak więc klonowanie ludzi, przynajmniej na razie, z medycznego punktu widzenia jest nieetyczne, ze względu na zasadę primum non nocere*.

7 Klonowanie Ludzi Odmiennie przedstawia się sprawa klonowania w celu pozyskania komórek macierzystych. Ponieważ komórki macierzyste mogą się różnicować do wszystkich typów komórek ciała, komórki macierzyste otrzymane w wyniku klonowania mogą mieć potencjalne zastosowanie terapeutyczne, a procedura taka nie wiąże się z otrzymywaniem organizmu.

8 Klonowanie Ludzi Dodatkowo, komórki macierzyste sklonowane z dawców obarczonych ciężką chorobą dziedziczną mogą służyć jako model badań nad takimi chorobami. Ogólny konsensus środowiska naukowego jest taki, że klonowanie w celu pozyskania komórek macierzystych jest zgodne z etyką badawczą.

9 Klonowanie Ludzi Mimo to, nawet klonowanie komórek macierzystych posiada silnych wrogów w środowiskach wyznawców wielu religii, w tym katolicyzmu, ze względu na to, że wiąże się z procesem tworzenia sztucznych embrionów.

10 Wyjaśnienia* bliźniąt monozygotycznych – bliźnięta jednojajowe
Komórki somatyczne - to wszystkie komórki organizmu z wyjątkiem komórek płciowych. Komórka jajowa - gameta żeńska u zwierząt i roślin. Komórkę jajową określa się także mianem jaja. Biologia molekularna - nauka podstawowa zajmująca się biologią na poziomie molekularnym. Bada w jaki sposób funkcjonowanie organizmów żywych uwarunkowane jest właściwościami budujących je cząsteczek, a zwłaszcza biopolimerów jakimi są kwasy nukleinowe i białka. Zazębia się ona z takimi dziedzinami wiedzy jak genetyka, biochemia, biofizyka czy cytologia.

11 Wyjaśnienia* Genom - niezbyt jednoznaczny termin zbliżony do pojęcia 'materiał genetyczny'. Zaproponowany pierwotnie przez Hansa Winklera, botanika z Uniwersytetu w Hamburgu, jako zbitka słów 'gen' i 'chromosom'. Subklonowanie - przeniesienie fragmentu DNA z jednego wektora do drugiego; subklonowanie wykorzystuje się do szczegółowego zbadania uprzednio sklonowanego krótkiego rejonu, większego fragmentu DNA lub do przeniesienia genu do wektora, który umożliwi jego ekspresję w komórkach danego gatunku. Pluripotencja (pluripotencjalność) - jest zdolnością pojedynczej komórki do zróżnicowania się w dowolny typ komórek, poza rozrodczymi i totipotencjalnymi.

12 Wyjaśnienia* Blastocysta - stadium w rozwoju zarodka ssaka, następujące zaraz po moruli. Primum non nocere (z łac. - po pierwsze nie szkodzić), jedna z naczelnych zasad etycznych w medycynie. Embrion – faza rozwojowa kręgowców, obejmująca w przypadku człowieka okres od implantacji, czyli zagnieżdżenia w błonie śluzowej macicy (siódmy dzień) do ósmego tygodnia od zapłodnienia. Cechą charakterystyczną dla tego okresu jest to, że zarodek nie wykazuje jeszcze żadnego podobieństwa do osobnika rodzicielskiego.

13 Prace wykonała Ania Bińkowska Klasa 2d


Pobierz ppt "KLonowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google