Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Wydział Edukacji Łódź, 6 lutego 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Wydział Edukacji Łódź, 6 lutego 2013."— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
Wydział Edukacji Łódź, 6 lutego 2013

2 ZADANIE 1 wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym pracującym na rzecz dziecka w kryzysie. 30 marca 2017

3 ZADANIE 2 Prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej, utrudniają funkcjonowanie w zakresie: edukacji i aktywności zawodowej pełnienia ról życiowych zawierania i utrzymywania relacji uczestnictwa we wszystkich sferach ról życiowych 30 marca 2017

4 WARUNKI FINANSOWE zadanie 1 – 45 000 zł - WKŁAD MIASTA
WKŁAD WŁASNY OFERENTA – 10 % MAX. WARTOŚĆ JEDNEJ OFERTY – DO ZŁ 30 marca 2017

5 Ocena ofert : możliwość realizacji zadania - 0 – 1 p.
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0 – 5 p. proponowana jakość wykonywania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie – 0 – 6 p. 30 marca 2017

6 analiza i ocena dotychczas zlecanych oferentowi zadań – 0 – 2 p.
planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy – 0 – 4 p. analiza i ocena dotychczas zlecanych oferentowi zadań – 0 – 2 p. planowany przez oferenta udział pochodzących z innych źródeł finansowych własnych lub środków – 0 – 5 p. * 30 marca 2017

7 Maxymalna liczba punktów – 23 lub 28
* w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach konkursu FIS – oferta otrzymuje dodatkowe 5 p. za innowacyjność Maxymalna liczba punktów – 23 lub 28 30 marca 2017

8 PROMESSA ( DLA OFERENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE FIS)
ZAŁĄCZNIKI : KRS PROMESSA ( DLA OFERENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE FIS) 30 marca 2017

9 Ogłoszenie o konkursie ukarze się
ok. 10 marca na stronie UMŁ / BIP po podpisaniu przez Prezydenta Miasta – panią Hannę Zdanowską stosownego zarządzenia i po zakończeniu I etapu konkursu FIS 30 marca 2017

10 Wszelkie pytania w tej sprawie proszę kierować na adres:
Dziękuję Państwu za uwagę. Hanna Belke – Markiewicz Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ 30 marca 2017


Pobierz ppt "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Wydział Edukacji Łódź, 6 lutego 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google