Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 2013 r.

2 4 kwietnia 2014 2 ZADANIE 1 społecznych inicjatyw młodzieży 1.wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym pracującym na rzecz dziecka w kryzysie.

3 4 kwietnia 2014 3 ZADANIE 2 Prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej, utrudniają funkcjonowanie w zakresie: edukacji i aktywności zawodowej pełnienia ról życiowych zawierania i utrzymywania relacji uczestnictwa we wszystkich sferach ról życiowych

4 4 kwietnia 2014 4 WARUNKI FINANSOWE zadanie 1 – 45 000 zł - WKŁAD MIASTA zadanie 2 – 60 000 zł - WKŁAD MIASTA WKŁAD WŁASNY OFERENTA – 10 % MAX. WARTOŚĆ JEDNEJ OFERTY – DO 25 000ZŁ

5 4 kwietnia 2014 5 Ocena ofert : możliwość realizacji zadania - 0 – 1 p. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0 – 5 p. proponowana jakość wykonywania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie – 0 – 6 p.

6 4 kwietnia 2014 6 planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy – 0 – 4 p. analiza i ocena dotychczas zlecanych oferentowi zadań – 0 – 2 p. z innych źródeł finansowych planowany przez oferenta udział pochodzących z innych źródeł finansowych własnych lub środków – 0 – 5 p. *

7 4 kwietnia 2014 7 * w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach konkursu oferta otrzymuje dodatkowe FIS – oferta otrzymuje dodatkowe 5 p. za innowacyjność Maxymalna liczba punktów – 23 lub 28

8 4 kwietnia 2014 8 ZAŁĄCZNIKI : KRS PROMESSA ( DLA OFERENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE FIS)

9 4 kwietnia 2014 9 Ogłoszenie o konkursie ukarze się ok. 10 marca na stronie UMŁ / BIP po podpisaniu przez Prezydenta Miasta – panią Hannę Zdanowską stosownego zarządzenia i po zakończeniu I etapu konkursu FIS

10 4 kwietnia 2014 10 Wszelkie pytania w tej sprawie proszę kierować na adres: h.markiewicz@uml.lodz.pl Dziękuję Państwu za uwagę. Hanna Belke – Markiewicz Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ


Pobierz ppt "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google