Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S <-> P Ilość Czas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S <-> P Ilość Czas."— Zapis prezentacji:

1 S <-> P Ilość Czas

2 Równowaga chemiczna v+= v-

3 Ilość Keq= [P] [S] = 2 Każda reakcja zachodzi do miejsca równowagi

4 Kiedy przemiany zachodzą samoistnie ?

5 Spontanicznie Wymaga Śniadania

6 II Zasada termodynamiki
We wszystkich procesach zachodzących spontanicznie maleje stopień uporządkowania układu izolowanego oraz maleje zdolność układu do wykonania pracy zewnętrznej Dla dowolnej przemiany: DSO Dowolny układ wzięty wraz z otoczeniem możemy traktować jako izolowany: We wszystkich procesach zachodzących spontanicznie maleje sumaryczny stopień uporządkowania układu i jego otoczenia oraz maleje zdolność układu do wykonania pracy zewnętrznej dS + dSo  0

7 aA + bB  gC + dD dla proc.samo. DG<0 G = mini
Enatlpia swobodna pozwala nam rozstrzygnąć czy przemiana może zajść spontanicznie w warunkach stałego ciśnienia i temperatury, a więc w takich jakie panują w żywym organizmie, w oparciu o dane dotyczące samego tylko układu. dla proc.samo. DG<0 Entalpię swobodną można przedstawić jako sumę wkładów pochodzących ze wszystkich składowych układu G = mini k i=1 aA + bB  gC + dD

8 aA + bB  gC + dD DRG = Gprod- Gsub DRG0’ = - RT ln K

9 B B A D

10 Ilość G G

11 Gdzie równowaga i nieporządek

12 Gdzie równowaga i nieporządek

13 Gdzie równowaga i nieporządek

14 To, że reakcję określiliśmy, jako spontaniczną
wcale nie znaczy, że reakcja ta zajdzie... Kinetyka

15

16 [A]0 D[A] mol/l Dt

17 [A]0 D[A] mol/l Dt a

18 [A]0 mol/l D[A] Dt a

19 [A]0 mol/l Dt

20 [A]0 Dt mol/l

21 t

22 t

23 t

24

25 Teoria kinetyczno - cząsteczkowa
Liczba zderzeń skutecznych proporcjonalna do iloczynu stężeń substratów Prawo działania mas

26 Stała szybkości reakcji

27

28 Klasyfikacja jedno dwu trójcząsteczkowe

29 Znalezienie wyrażeń na podstawie których można obliczyć stężenia reagentów
w dowolnym czasie t oraz stałą szybkości dla procesu n-tego rzędu Całkowanie odpowiednie równanie różniczkowe na szybkość reakcji Całka od 0 do c

30 Wpływ temperatury na szybkość reakcji
Równanie Arrheniusa B, współczynnik częstotliwości Im większa Ea tym gwałtowniej zmienia się k ze wzrostem temp

31 Teoria zderzeń aktywnych

32 S P

33 Do czego potrzebna jest energia aktywacji?
stan przejściowy substraty produkty

34 Działanie enzymu po raz pierwszy…
substraty produkt kompleks enzym-substrat enzym

35 O aktywności enzymu wnioskujemy z szybkości reakcji enzymatycznej
Krzywe progresji obrazują przebieg reakcji enzymatycznej w obecności e=const. i wybranym początkowym stężeniu substratu n [mmol] P2 P1 min t1 t2

36 n[mmol] Czas [min] Od czasu 0 do ti Czas [min] ti

37 mmol P 1 uM 2 uM 3 uM 4 uM 5 uM 6 uM [S]0 1 3 9 10 mM [min]

38 Krzywa wysycenia enzymu substratem
Vmax KM

39 [S]0 Vmax KM KM2

40 Krzywa wysycenia enzymu substratem
Vmax1 Vmax2 KM

41 KM- orientacyjną miarą powinowactwa enzymu do substratu
Vmax KM KM

42 Vmax zależy od aktywności enzymu i od jego ilości
[S]0 Vmax1 Vmax2 KM

43 określa maxymalną aktywność enzymu niezależnie od jego ilości
Liczba mikromoli substratu przetworzona przez 1 mikromol enzymu w jednostce czasu w warunkach wysycenia i maxymalnej aktywności

44 Jednostka standardowa enzymu - jednostka aktywności enzymatycznej
Ta ilość enzymu, która katalizuje przemianę 1 mikromola Subst. w ciągu jednej minuty w optymalnych i wysycona

45 Pochodne Aktywność właściwa Stężenie enzymu

46 Aktywność molekularna –
liczba cząsteczek substratu przekształconych w czasie 1 min przez 1 cząsteczkę enzymu w warunkach optymalnych, wysyceniu Tylko czyste preparaty

47 Kinetyka Michaelisa-Menten

48

49 [S]0 Vmax KM

50 szybkość wzrasta liniowo
przy wysokich st. subs. szybkość nie wzrasta Szybkość reakcji przy niskich st. subs. szybkość wzrasta liniowo

51 Metoda Lineweavera-Burke’a

52

53

54

55 [S]0 Vmax KM

56 współzawodnicze

57 P

58

59 [S]0 Vmax Vp KM

60 Niewspółzawodnicze

61 współzawodnicze niewspółzawodnicze Etanol a metanol

62 Enzymy mogą być zbudowane z kilku podjednostek
substrat sygnał Enzymy allosteryczne

63 [fruktozo-6-fosforan]
Enzymy allosteryczne szybkość [fruktozo-6-fosforan]

64 Enzymy allosteryczne jako przełączniki
V [S]

65 Enzymy allosteryczne jako przełączniki
V [S]

66 Model MWC stan T dominuje pod nieobecność substratu stan R produkt

67 allosteryczne inhibitory utrwalają formę nieaktywną
substrat allosteryczne inhibitory utrwalają formę nieaktywną allosteryczne aktywatory…

68 Kompleks wieloenzymowy i ruchome ramię

69 Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej
dehydrogenaza pirogronianowa acylotransferaza dehydrogenaza dihydroliponianowa


Pobierz ppt "S <-> P Ilość Czas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google