Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S P Czas Ilość. Równowaga chemiczna v + = v - K eq = [P] [S] = 2 Ilość Każda reakcja zachodzi do miejsca równowagi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S P Czas Ilość. Równowaga chemiczna v + = v - K eq = [P] [S] = 2 Ilość Każda reakcja zachodzi do miejsca równowagi."— Zapis prezentacji:

1 S P Czas Ilość

2 Równowaga chemiczna v + = v -

3 K eq = [P] [S] = 2 Ilość Każda reakcja zachodzi do miejsca równowagi

4 Kiedy przemiany zachodzą samoistnie ?

5 Spontanicznie Wymaga Śniadania

6 II Zasada termodynamiki We wszystkich procesach zachodzących spontanicznie maleje stopień uporządkowania układu izolowanego oraz maleje zdolność układu do wykonania pracy zewnętrznej S O Dla dowolnej przemiany: Dowolny układ wzięty wraz z otoczeniem możemy traktować jako izolowany: We wszystkich procesach zachodzących spontanicznie maleje sumaryczny stopień uporządkowania układu i jego otoczenia oraz maleje zdolność układu do wykonania pracy zewnętrznej dS + dS o 0

7 Enatlpia swobodna pozwala nam rozstrzygnąć czy przemiana może zajść spontanicznie w warunkach stałego ciśnienia i temperatury, a więc w takich jakie panują w żywym organizmie, w oparciu o dane dotyczące samego tylko układu. dla proc.samo. G<0 G = i n i k i=1 Entalpię swobodną można przedstawić jako sumę wkładów pochodzących ze wszystkich składowych układu A + B C + D

8 R G = G prod - G sub R G 0 = - RT ln K

9 B A B D

10 G G Ilość

11 Gdzie równowaga i nieporządek

12

13

14 To, że reakcję określiliśmy, jako spontaniczną wcale nie znaczy, że reakcja ta zajdzie... Kinetyka

15

16 [A] 0 mol/l t [A]

17 [A] 0 mol/l t [A]

18 [A] 0 mol/l t [A]

19 [A] 0 mol/l t

20 [A] 0 mol/l t 0

21 t

22 t

23 t

24

25 Teoria kinetyczno - cząsteczkowa Liczba zderzeń skutecznych proporcjonalna do iloczynu stężeń substratów Prawo działania mas

26 Stała szybkości reakcji

27

28 Klasyfikacja jedno dwu trójcząsteczkowe

29 Znalezienie wyrażeń na podstawie których można obliczyć stężenia reagentów w dowolnym czasie t oraz stałą szybkości dla procesu n-tego rzędu Całkowanie odpowiednie równanie różniczkowe na szybkość reakcji Całka od 0 do c

30 Wpływ temperatury na szybkość reakcji Równanie Arrheniusa B, współczynnik częstotliwości Im większa Ea tym gwałtowniej zmienia się k ze wzrostem temp

31 Teoria zderzeń aktywnych

32 S P

33 stan przejściowy substraty produkty Do czego potrzebna jest energia aktywacji?

34 Działanie enzymu po raz pierwszy… enzym substraty kompleks enzym-substrat produkt

35 O aktywności enzymu wnioskujemy z szybkości reakcji enzymatycznej Krzywe progresji obrazują przebieg reakcji enzymatycznej w obecności e=const. i wybranym początkowym stężeniu substratu t1t2 P1 P2 n [ mol] min

36 titi Czas [min] n mol] Czas [min] Od czasu 0 do t i

37 1 uM 2 uM 3 uM 4 uM 5 uM 6 uM [S] 0 mol P [min] 1 3 9 10 M

38 [S] 0 V max KMKM Krzywa wysycenia enzymu substratem

39 [S] 0 V max KMKM K M2

40 [S] 0 V max1 KMKM Krzywa wysycenia enzymu substratem V max2

41 [S] 0 V max KMKM K M - orientacyjną miarą powinowactwa enzymu do substratu KMKM

42 [S] 0 V max1 KMKM V max2 V max zależy od aktywności enzymu i od jego ilości

43 określa maxymalną aktywność enzymu niezależnie od jego ilości Liczba mikromoli substratu przetworzona przez 1 mikromol enzymu w jednostce czasu w warunkach wysycenia i maxymalnej aktywności

44 Jednostka standardowa enzymu - jednostka aktywności enzymatycznej Ta ilość enzymu, która katalizuje przemianę 1 mikromola Subst. w ciągu jednej minuty w optymalnych i wysycona

45 Pochodne Aktywność właściwa Stężenie enzymu

46 Aktywność molekularna – liczba cząsteczek substratu przekształconych w czasie 1 min przez 1 cząsteczkę enzymu w warunkach optymalnych, wysyceniu Tylko czyste preparaty

47 Kinetyka Michaelisa-Menten

48

49 [S] 0 V max KMKM

50 Szybkość reakcji przy niskich st. subs. szybkość wzrasta liniowo przy wysokich st. subs. szybkość nie wzrasta

51 Metoda Lineweavera-Burkea

52

53

54

55 [S] 0 V max KMKM

56 współzawodnicze

57 P

58

59 [S] 0 V max KMKM VpVp

60 Niewspółzawodnicze

61 współzawodnicze niewspółzawodnicze Etanol a metanol

62 Enzymy mogą być zbudowane z kilku podjednostek substrat sygnał Enzymy allosteryczne

63 szybkość [fruktozo-6-fosforan]

64 Enzymy allosteryczne jako przełączniki [S] V

65 V Enzymy allosteryczne jako przełączniki

66 stan T dominuje pod nieobecność substratu stan R Model MWC produkt

67 allosteryczne inhibitory utrwalają formę nieaktywną allosteryczne aktywatory… substrat

68 Kompleks wieloenzymowy i ruchome ramię

69 Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej dehydrogenaza pirogronianowa acylotransferaza dehydrogenaza dihydroliponianowa


Pobierz ppt "S P Czas Ilość. Równowaga chemiczna v + = v - K eq = [P] [S] = 2 Ilość Każda reakcja zachodzi do miejsca równowagi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google