Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analizator wzrokowy to:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analizator wzrokowy to:"— Zapis prezentacji:

1 Analizator wzrokowy to:
Czopki i pręciki w siatkówce oka, czyli receptory Włókna nerwowe, czyli droga dośrodkowa, przenosząca informacje do Części korowej odpowiedzialnej za percepcję informacji wizualnej

2 Percepcja wzrokowa to:
Zdolność do spostrzegania (w siatkówce oka) Interpretacja bodźców wzrokowych (zachodzi w mózgu)

3 Symptomy zaburzonej percepcji wzrokowej - rysowanie:
Trudności w odwzorowaniu figur geometrycznych z pamięci, ze wzoru. Rysunki ubogie i prymitywne, rozproszone i pozbawione szczegółów. Zakłócone stosunki przestrzenne i proporcje elementów. Trudności w rozlokowaniu rysunku, w zachowaniu stosunków przestrzennych na obrazach.

4 Symptomy zaburzonej percepcji wzrokowej – pisanie:
Trudności w przepisywaniu z tablicy, w pisaniu ze słuchu, w pisaniu z pamięci. Trudności w zapamiętywaniu kształtu liter. Mylenie liter o podobnych kształtach graficznych: a - o, a - ą, e - ę a - d, p - b, d - g, w - m, n - u, k - h, i - k, l - ł, m - n, u - w. Pomijanie drobnych elementów graficznych: . ; , - ( ) .

5 Symptomy zaburzonej percepcji wzrokowej – pisanie:
Odwracanie kolejności liter w wyrazach np.: PAN - NAP, WÓR - RÓW. Litery nierówne, rozchwiane. Wolne tempo pisania. Dużo błędów ortograficznych wynikających ze słabej pamięci wzrokowej. Pisanie w niewłaściwych liniach.

6 Symptomy zaburzonej percepcji wzrokowej – czytanie:
Trudności z kojarzeniem dźwięku z odpowiednim znakiem graficznym. Mylenie liter i wyrazów o podobieństwie graficznym np. piłka-pałka. Rozpoznawanie napisów po cechach przypadkowych, czytanie na pamięć, zgadywanie. Przestawianie i opuszczanie liter, a nawet sylab. Przekręcanie końcówek wyrazów.

7 Symptomy zaburzonej percepcji wzrokowej – czytanie:
Bardzo wolne tempo czytania. Niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego. Czytanie nierytmiczne. Długo utrzymujące się literowanie. Gubienie się w tekście. Utrudnione rozumienie czytanej treści ze względu na koncentrowanie się na technicznej stronie czytania.

8 Symptomy zaburzonej percepcji wzrokowej – czytanie:
Szybkie zmęczenie. Jakość czytania zależna od wielkości i wyrazistości druku. Dzieci trudno zapamiętają rzadko używane litery: Ł, F.

9 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig).
1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa: sterowanie i kontrolowanie wzrokiem precyzyjnych ruchów rąk

10 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa Rzucanie i chwytanie piłki, rzucanie piłki do celu.

11 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa Czynności samoobsługowe: wiązanie butów, zapinanie guzików i innych rodzajów zapięć

12 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa Dopasowywanie elementów do tych samych kształtów,nakładanie ich na wzór.

13 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa Nawlekanie korali

14 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa Łączenie punktów.

15 Rysowanie linii po wyznaczonym torze.
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa Rysowanie linii po wyznaczonym torze.

16 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Konstruowanie

17 Wycinanie nożyczkami po linii prostej, łamanej, koła, łuki, bez wzoru.
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa Wycinanie nożyczkami po linii prostej, łamanej, koła, łuki, bez wzoru.

18 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa Chodzenie po linie

19 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig).
2. Spostrzeganie figur i tła – poprawne spostrzeganie przedmiotu, wyodrębnienie go z tła, trening koncentracji na bodźcu, rozwój zdolności do czytania wyrazów we właściwej kolejności i do spostrzegania liter i wyrazów jako samoistnych jednostek, bez mylenia ich z sąsiadującymi literami i wyrazami.

20 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 2
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 2. Spostrzeganie figur i tła.

21 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 2
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 2. Spostrzeganie figur i tła. Podobieństwa i różnice w szczegółach

22 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 2
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 2. Spostrzeganie figur i tła. Wyszukiwanie wśród innych konkretnego przedmiotu, np. guzika bez dziurek.

23 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 2
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 2. Spostrzeganie figur i tła. Spostrzeganie określonych figur ukrytych na rysunku.

24 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 2
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 2. Spostrzeganie figur i tła. Wyodrębnianie nakładających się na siebie przedmiotów.

25 Wyszukiwanie w tekście takich samych liter, odmiennej litery.
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 2. Spostrzeganie figur i tła. Wyszukiwanie w tekście takich samych liter, odmiennej litery.

26 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 3
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 3. Stałość spostrzegania. Stałość spostrzegania - zdolność do spostrzegania przedmiotu jako posiadającego stałe właściwości - kształt, położenie, wielkość rozpoznawanie przedmiotów jako należących do pewnej kategorii kształtów niezależnie od wielkości, barwy, struktury powierzchni, sposobu prezentacji, czy kąta spostrzegania; rozpoznawanie figur i liter niezależnie od kontekstu, czy kroju czcionki.

27 Sortowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość, kształt, rozmiar.
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 3. Stałość spostrzegania. Sortowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość, kształt, rozmiar.

28 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 3
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 3. Stałość spostrzegania. Znajdowanie takiej samej figury na obrazku.

29 Znajdowanie przedmiotu o takim samym kształcie.
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 3. Stałość spostrzegania. Znajdowanie przedmiotu o takim samym kształcie.

30 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 3
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 3. Stałość spostrzegania. Odnajdowanie takich samych liter, napisanych różną czcionką i o różnej wielkości. A c b a b c a A c b a b a A c c a A c b a c b a c b c a b c b c A c a a c b c a c

31 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig).
4.Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni – zdolność do spostrzegania relacji przestrzennych zachodzących między przedmiotem a obserwatorem; doskonalenie umiejętności posługiwania się ze zrozumieniem słowami odnoszącymi się do położenia w przestrzeni: prawa, lewa, góra, dół... itd., ćwiczenia ułatwiające orientację na kartce papieru.

32 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 4
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni. Ćwiczenia rozwijające obraz i schemat ciała. Pokaż Jasiu gdzie masz oko, Gdzie masz ucho, a gdzie nos. Gdzie masz rękę, gdzie masz nogę, Gdzie na głowie rośnie włos? Daj mi rękę, tupnij nogą, Kiwnij głową – „tak” i „nie” Klaśnij w ręce. Hop do góry! Razem pobawimy się.

33 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 4
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni. Odtwarzanie, naśladowanie ułożenia ciała dziecka na podstawie demonstrowanego rysunku.

34 Odbicia lustrzane-dorysowywanie lub układanie według osi symetrii
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni. Odbicia lustrzane-dorysowywanie lub układanie według osi symetrii

35 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig).
5.Spostrzeganie stosunków przestrzennych zdolność do spostrzegania położenia dwóch lub więcej przedmiotów w stosunku do samego siebie, a także relacji przestrzennych zachodzących między tymi przedmiotami; kształtowanie zdolności koncentrowania uwagi w jednakowym stopniu na dowolnej liczbie przedmiotów.

36 Układanie klocków według wzoru.
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 5. Spostrzeganie stosunków przestrzennych Układanie klocków według wzoru.

37 Zapamiętywanie i odtwarzanie ciągu figur.
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 5. Spostrzeganie stosunków przestrzennych Zapamiętywanie i odtwarzanie ciągu figur.

38 Zapamiętywanie i odtwarzanie ciągu figur-co zmieniło położenie?
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 5. Spostrzeganie stosunków przestrzennych Zapamiętywanie i odtwarzanie ciągu figur-co zmieniło położenie?

39 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 5
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 5. Spostrzeganie stosunków przestrzennych Labirynty

40 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 5
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 5. Spostrzeganie stosunków przestrzennych Układanie puzzli

41 Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 5
Pięć aspektów percepcji wzrokowej (za M. Frostig). 5. Spostrzeganie stosunków przestrzennych Określanie wzajemnych relacji między przedmiotami w przestrzeni i na kartce papieru używając określeń typu: nad, pod między,..


Pobierz ppt "Analizator wzrokowy to:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google