Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Micek Analiza Techniczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Micek Analiza Techniczna."— Zapis prezentacji:

1 Michał Micek Analiza Techniczna

2 Skąd się wzięła AT? Teoria Dowa – cykl artykułów opublikowanych przez Charles’a Dowa na łamach The Wall Street Journal.

3 Trzy fundamnety AT Rynek dyskontuje wszystko Historia się powtarza
Ceny podlegają trendom

4 Znaczenie trendu Wyróżniamy 3 rodzaje trendów: wzrostowy, spadkowy oraz horyzontalny(boczny). Wedle zasady trend jest tak długo kontynuowany póki nie pojawią się wyraźne sygnały o jego odwróceniu.

5 Trend wzrostowy

6 Trend spadkowy

7 Rodzaje wykresów Liniowy Świecowy Słupkowy

8 Znaczenie wolumenu

9 Poziomy wsparcia i oporu

10

11 Luki cenowe

12 Podstawowe formacje Głowy i Ramion Potrójnego szczytu(dna)
Odwrócenia trendu Kontynuacji trendu Głowy i Ramion Potrójnego szczytu(dna) Podwójnego szczytu(dna) Formacja V Trójkąty Flagi Chorągiewki Porstokąta

13

14

15 Formacja potrójnego szczytu

16

17 Formacje kontynuacji trendu
Formacja trójkąta

18 Formacja Flagi

19 Średnie kroczące Prosta średnia krocząca – średnia arytmetyczna cen zamknięcia z ostatnich n-sesji Ważona średnia krocząca Wykładnicza średnia krocząca

20 Prosta średnia krocząca

21 Sygnały MA KUPNA SPRZEDAŻY

22 Wykorzystanie średnich kroczących
Pojedyncza średnia Metoda przecięcia się dwóch średnich Wstęgi Bollingera Oscylator MACD

23

24

25 Oscylatory Wskaźnik impetu - momentum Wskaźnik zmian - RoC
Wskaźnik siły względnej – RSI Oscylator Stochastyczny – SI Oscylator MACD

26 RSI Wskaźnik siły względnej (ang. Relative Strenght Index) jest popularnym narzędziem analizy technicznej. Oscylator ten ma mylącą nazwę, ponieważ nie liczy on siły względnej dwóch walorów celem porównania, a jedynie wewnętrzną siłę jednego instrumentu finansowego. 𝑅𝑆𝐼=100− 𝑅𝑆 𝑅𝑆= Ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤𝑧𝑟𝑜𝑠𝑡𝑢 𝑐𝑒𝑛 𝑧𝑎𝑚𝑘𝑛𝑖ę𝑐𝑖𝑎 𝑧 𝑥 𝑑𝑛𝑖 Ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠ć 𝑠𝑝𝑎𝑑𝑘𝑢 𝑐𝑒𝑛 𝑧𝑎𝑚𝑘𝑛𝑖ę𝑐𝑖𝑎 𝑧 𝑥 𝑑𝑛𝑖 Przyjmuje się standardowo okres 14 dni(sesji). Przyjmuje wartości pomiędzy 0 a 100 Poziom wykupienia to 70, a wyprzedania to 30

27

28 Oscylator stochastyczny
Oscylator służący do określenia relacji ostatniej ceny zamknięcia do zakresu wahań cen. Stworzony został przez George’a Lane’a i opiera się na spostrzeżeniu, że podczas trendu wzrostowego zamknięcia kolejnych sesji znajdują się blisko swoich maksimów, natomiast w trendzie spadkowym ceny zamknięcia kształtują się blisko dolnej granicy zakresu swych wahań. Oscylator ten składa się z dwóch lini %K oraz %D. Pierwszą z nich oblicza się z następującego wzoru: 𝐾= 𝐶− 𝐿 𝑛 𝐻 𝑛 ­− 𝐿 𝑛 ×100 C – ostatnia cena zamknięcia Ln – minimum z n-sesji Hn – maksimum z n-sesji

29 c.d. Linia ta obrazuje odległość ceny zamknięcia od najmniejszej wartości ceny z zakresu obserwacji. Wysoka wartość wskaźnika oznacza, że cena zamknięcia znajduje się blisko swych najwyższych wartości, a gdy wskaźnik osiągnie wartość 100 to cena zamknięcia była najwyższą spośród wszystkich cen z zakresu obserwacji. Niska wartość K prezentuje sytuację odwrotną, tzn. że cena zamknięcia jest blisko najmniejszej wartości w badanym okresie, a wartość 0 wskaźnika wskaże, że ostatnia cena zamknięcia była najniższą zaobserwowaną wartością w ciągu n-sesji. Jako badany zakres zazwyczaj przyjmuję się okres 5 ostatnich sesji. Drugą linią wskaźnika stochastycznego jest %D, która jest średnią wcześniej obliczonego %K z ostatnich 2 lub 3 sesji. Jest to tzw. wygładzone %K. Linia %D jest to oscylator stochastyczny szybki, natomiast kolejna 3-dniowa średnia z %D to oscylator wolny. Częściej stosuje się tą drugą metodę, ponieważ wariant bardziej wygładzony generuje mniej błędnych sygnałów. Dlatego oscylator ten można wykorzystywać na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich to nałożenie dwóch linii %K oraz %D na siebie, natomiast drugi z nich to wykorzystanie tej wolniejszej wersji oscylatora stochastycznego. Obie metody zaprezentowane zostały na poniższym rysunku. Murphy J. J., Analiza techniczna rynków finansowych, wydawnictwo finansowe WIG-PRESS, Warszawa 1999, s. 215.

30

31 MACD Jest narzędzie łączące cechy dwóch omawianych przeze mnie metod analizy wykresów, średnich kroczących oraz oscylatorów. Oscylator ten jest zbudowany z dwóch linii, z których jedna to właśnie MACD a druga to jej 9-dniowa średnia. Do wyznaczenia linii MACD wykorzystuje się dwie wykładnicze średnie kroczące o okresach 12 i 26 dni. Oczywiście parametry te można zmieniać, jednak te wartości zostały zasugerowane przez autora tego narzędzia Gerald’a Appel’a. Linia MACD to różnica pomiędzy tymi dwiema średnimi. Wykres oscylatora uzupełnia jeszcze histogram, którego wartości są różnicą pomiędzy MACD a wolniejszą linią sygnału(9-dniową średnią MACD).

32

33 Inne metody Analizy Technicznej
Świece japońskie Liczby Fibonacciego Teoria Fal Elliotta Analiza cykli

34 Bibligrafia E. Gately, Cena i Czas – zarys metod analizy technicznej, Warszawa: WIG-PRESS, 1999 J. D. Schwager, Analiza techniczna rynków terminowych, Warszawa: WIG-PRESS, 2008. J. J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, Warszawa: WIG-PRESS, 1999 M. Krzywda, GPW IV – Analiza techniczna w praktyce, Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli, 2010.

35 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Michał Micek Analiza Techniczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google