Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Micek. Teoria Dowa – cykl artykułów opublikowanych przez Charlesa Dowa na łamach The Wall Street Journal.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Micek. Teoria Dowa – cykl artykułów opublikowanych przez Charlesa Dowa na łamach The Wall Street Journal."— Zapis prezentacji:

1 Michał Micek

2 Teoria Dowa – cykl artykułów opublikowanych przez Charlesa Dowa na łamach The Wall Street Journal.

3 Rynek dyskontuje wszystko Historia się powtarza Ceny podlegają trendom

4 Wyróżniamy 3 rodzaje trendów: wzrostowy, spadkowy oraz horyzontalny(boczny). Wedle zasady trend jest tak długo kontynuowany póki nie pojawią się wyraźne sygnały o jego odwróceniu.

5

6

7 Liniowy Świecowy Słupkowy

8

9

10

11

12 ODWRÓCENIA TRENDU Głowy i Ramion Potrójnego szczytu(dna) Podwójnego szczytu(dna) Formacja V KONTYNUACJI TRENDU Trójkąty Flagi Chorągiewki Porstokąta

13

14

15 Formacja potrójnego szczytu

16

17 Formacja trójkąta

18 Formacja Flagi

19 Prosta średnia krocząca – średnia arytmetyczna cen zamknięcia z ostatnich n- sesji Ważona średnia krocząca Wykładnicza średnia krocząca

20

21 KUPNASPRZEDAŻY

22 Pojedyncza średnia Metoda przecięcia się dwóch średnich Wstęgi Bollingera Oscylator MACD

23

24

25 Wskaźnik impetu - momentum Wskaźnik zmian - RoC Wskaźnik siły względnej – RSI Oscylator Stochastyczny – SI Oscylator MACD

26

27

28

29 Linia ta obrazuje odległość ceny zamknięcia od najmniejszej wartości ceny z zakresu obserwacji. Wysoka wartość wskaźnika oznacza, że cena zamknięcia znajduje się blisko swych najwyższych wartości, a gdy wskaźnik osiągnie wartość 100 to cena zamknięcia była najwyższą spośród wszystkich cen z zakresu obserwacji. Niska wartość K prezentuje sytuację odwrotną, tzn. że cena zamknięcia jest blisko najmniejszej wartości w badanym okresie, a wartość 0 wskaźnika wskaże, że ostatnia cena zamknięcia była najniższą zaobserwowaną wartością w ciągu n-sesji. Jako badany zakres zazwyczaj przyjmuję się okres 5 ostatnich sesji. Drugą linią wskaźnika stochastycznego jest %D, która jest średnią wcześniej obliczonego %K z ostatnich 2 lub 3 sesji. Jest to tzw. wygładzone %K. Linia %D jest to oscylator stochastyczny szybki, natomiast kolejna 3-dniowa średnia z %D to oscylator wolny. Częściej stosuje się tą drugą metodę, ponieważ wariant bardziej wygładzony generuje mniej błędnych sygnałów. Dlatego oscylator ten można wykorzystywać na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich to nałożenie dwóch linii %K oraz %D na siebie, natomiast drugi z nich to wykorzystanie tej wolniejszej wersji oscylatora stochastycznego. Obie metody zaprezentowane zostały na poniższym rysunku. Murphy J. J., Analiza techniczna rynków finansowych, wydawnictwo finansowe WIG-PRESS, Warszawa 1999, s. 215.

30

31 Jest narzędzie łączące cechy dwóch omawianych przeze mnie metod analizy wykresów, średnich kroczących oraz oscylatorów. Oscylator ten jest zbudowany z dwóch linii, z których jedna to właśnie MACD a druga to jej 9-dniowa średnia. Do wyznaczenia linii MACD wykorzystuje się dwie wykładnicze średnie kroczące o okresach 12 i 26 dni. Oczywiście parametry te można zmieniać, jednak te wartości zostały zasugerowane przez autora tego narzędzia Geralda Appela. Linia MACD to różnica pomiędzy tymi dwiema średnimi. Wykres oscylatora uzupełnia jeszcze histogram, którego wartości są różnicą pomiędzy MACD a wolniejszą linią sygnału(9-dniową średnią MACD).

32

33 Świece japońskie Liczby Fibonacciego Teoria Fal Elliotta Analiza cykli

34 E. Gately, Cena i Czas – zarys metod analizy technicznej, Warszawa: WIG-PRESS, 1999 J. D. Schwager, Analiza techniczna rynków terminowych, Warszawa: WIG-PRESS, 2008. J. J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, Warszawa: WIG-PRESS, 1999 M. Krzywda, GPW IV – Analiza techniczna w praktyce, Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli, 2010.

35


Pobierz ppt "Michał Micek. Teoria Dowa – cykl artykułów opublikowanych przez Charlesa Dowa na łamach The Wall Street Journal."

Podobne prezentacje


Reklamy Google