Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie ze spotkania rozpoczynającego COMBALL Życie i nauka oparte na wspólnocie 12 i 13 listopad, Florencja Ten projekt został zrealizowany przy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie ze spotkania rozpoczynającego COMBALL Życie i nauka oparte na wspólnocie 12 i 13 listopad, Florencja Ten projekt został zrealizowany przy."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie ze spotkania rozpoczynającego COMBALL Życie i nauka oparte na wspólnocie 12 i 13 listopad, Florencja Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

2 Harmonogram 11 listopad 9:30 – 10:30 Wprowadzenie Przerwa na kawę 11:00 – 13:00 Wizyta studyjna w fabryce wyrobów skórzanych Lunch w Castello dellAcciaiolo. http://www.acciaioloslow.it/http://www.acciaioloslow.it/ 14:30 – 15:30 wizyta studyjna w Casa Verde (mieszkanie chronione) 15:30 – 17:00 Sesja robocza 2 20:00 : Kolacja w Pizzeria Firenze Nova http://www.pizzeriafirenzenova.it/http://www.pizzeriafirenzenova.it/ 12 listopad 9:30 – 11:00 Sesja robocza 3 Przerwa na kawę 11:30 – 13:00 Sesja robocza 4 Lunch 14:00 – 17:00 Sesja robocza 5

3 Przekrój Projektu Mieszkanie włączane nadal nie jest powszechne w wielu krajach europejskich Różne kraje, różne podejścia Duże wyzwania (społeczeństwo, usługodawcy, personel) Analiza warunków i doświadczeń potrzebnych dla udanej inkluzji Grupa docelowa: Ludzie dorośli z upośledzeniem intelektualnym i niepełnosprawnością wieloraką

4 Główne pytania i cele projektu Jak można efektywnie osiągnąć życie oparte na wspólnocie, w kontekście niezależnego mieszkania? Jakie są uwarunkowania prawne? Co warunkuje usługodawców? Jaki jest wymagany rozwój zasobów ludzkich? Jakie warunki wspierania dla osób z niepełnosprawnością? Jakie zaplecze techniczne? Jak można otworzyć środowisko bezpośrednie? Jak aktywizować środowisko/ ludzi wokół osoby niepełnosprawnej?

5 Rezultaty i wyniki 2013/2014 1)Spotkanie rozpoczynające Florencja, 11 i 12 listopad 2013 2)Kryteria Jakości dla identyfikacji dobrych praktyk 3)Stworzenie macierzy opisowej 4)12/2013 – 3/2014: Zebranie 8 dobrych praktyk (opcjonalnie 2 mogą być najlepszymi praktykami) ze swojego regionu/ kraju Opisanie ogólnie wyzwań krajowych (politycznych, finansowych, …) 1 st meeting COMBALL, Florence

6 Rezultaty i wyniki 2014 Drugie spotkanie międzynarodowe w Helsinkach (10 i 11 kwietnia 2014) Od maja 2014 do października 2014 Wizyty bilateralne Każdy parter musi odwiedzić dwie organizacje partnerskie 1 st meeting COMBALL, Florence

7 Rezultaty i wyniki 2014/2015 Trzecie spotkanie międzynarodowe, Jarosław, Polska (18 i 19 listopada 2014) Przeniesienie zdobytej wiedzy do własnej Organizacji Opracowanie wytycznych dla czynników składających się na sukces Opracowanie COMBALL READER Czwarte międzynarodowe spotkanie w Gratz, Austria Konferencja Końcowa (łącznie z udziałowcami) w maju 2015 1 st meeting COMBALL, Florence

8 Poznajmy się… Ćwiczenie WORLD CAFÉ – Stworzyliśmy 2 grupy – Usiedliśmy w kółku – Przedyskutowaliśmy pytanie: Które pytania są dla nas znaczące dla stworzenia nowych sposobów inkluzji w naszych rodzimych realiach? – Każda grupa stworzyła plakat aby oddać sedno dyskusji

9 Ćwiczenie: Wywiady Dialogowe Wybranie partnera, wzięcie jego\jej 1 Page Profile i profilu organizacji, znalezienie i zajęcie miejsca naprzeciwko siebie. Chwilka refleksji Zanotowanie dwóch, trzech pytań startowych Uformowanie swojej intencji na wywiad, skoncentrowanie się na tym jak postrzega partner, bycie pomocnym. Pozwolenie na swobodny tok wywiadu.

10 Rezultaty tego spotkania (1) O czym mieliśmy zdecydować i co zrobić podczas spotkania? Upewnić się, że wszyscy uczestnicy wiedzą czego dotyczy projekt. Upewnić się, że uczestnicy znają kolejne kroki. Ustalić kryteria identyfikacji dobrych praktyk Stworzyć macierz opisową

11 Rezultaty (2) Stworzenie planu komunikacji (e-mail, skype, blog) Prezentacja bloga Decyzja w sprawie odrębnej strony internetowej Zamiast: strony własnych Organizacji i blog

12 Rezultaty (3) Plan rozpowszechniania – Otrzymacie Państwo wzór rozpowszechniania razem ze sprawozdaniem spotkania – Proszę wypełniać plan rozpowszechniania w sposób ciągły. Uprzejmie prosimy o utrzymanie planu rozpowszechniania w formie formalnej dokumentacji podjętych czynności. Dziękujemy! – Proszę przesłać do koordynatora wypełniony plan rozpowszechniania w terminach:01/14, 06/14, 01/15 i 06/15

13 Rezultaty (4) Plan ewaluacyjny Po każdym spotkaniu (międzynarodowym i bilateralnym) każda organizacja wypełnia Raport Ewaluacyjny (uprzystępniony przez Koordynatora) Otrzymacie go Państwo także wraz ze sprawozdaniem Odeślecie go Państwo z powrotem do koordynatora Ona zreasumuje je wszystkie do jednego wspólnego Raportu Ewaluacyjnego

14 Plan Komunikacji Główna komunikacja będzie prowadzona poprze e-mail Nie tworzymy jednej wspólnej strony internetowej Każdy umieszcza informacje dotyczące projektu na stronie internetowej swojej Organizacji – Proszę pamiętać o aktualizowaniu – Proszę pamiętać o logo projektu i:

15 Blog Koordynator sugeruje następujący Blog: http://comball.wordpress.com Jest on łatwy w obsłudze Jest darmowy Gabi będzie odpowiedzialna za ciągłe prowadzenie bloga Każdy musi wpisywać swoje wiadomości i rezultaty

16 Jak zapisać się do bloga 1.www.wordpress.comwww.wordpress.com 2.Istnieje możliwość wyznaczenia tylko jednego administratora 3.Koordynatorzy krajowi osobiście otrzymają hasło do bloga (dodatkowo do Gabi) 4.Wszyscy pozostali uczestnicy projektu powinni komentować wpisy na blogu jeśli będą one interesujące

17 LOGO To jest propozycja logo projektu: FAIDD może skonfigurować je do formatu.jpg do grudnia 2013


Pobierz ppt "Sprawozdanie ze spotkania rozpoczynającego COMBALL Życie i nauka oparte na wspólnocie 12 i 13 listopad, Florencja Ten projekt został zrealizowany przy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google