Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

2 INTERNET narzędzie, którym się posługujemy (szkoła, dom)
sposób komunikowania się kopalnia wiedzy (możemy tam znaleźć wszystkie potrzebne nam informacje), ale również miejsce, gdzie można znaleźć materiały szkodliwe dla dzieci i młodzieży m. in. treści pornograficzne, czy materiały o treści wulgarnej Zjawisko CYBERPRZEMOCY

3 CYBERPRZEMOC – przemoc psychiczna z użyciem nowych technologii – Internetu i telefonu komórkowego.
Coraz więcej osób – zwłaszcza dzieci – pada ofiarą przemocy psychicznej w Internecie i za pośrednictwem telefonu komórkowego.

4 Formy jakie może przybierać przemoc w Internecie i za pośrednictwem telefonu komórkowego
nękanie grożenie zastraszanie szantażowanie wysyłanie wulgarnych i i sms-ów publikowanie i wysyłanie ośmieszających informacji, zdjęć i filmów dopisywanie obraźliwych komentarzy podszywanie się pod kogoś w celu ośmieszenia go

5 Czyny te mogą być zakwalifikowane jako przestępstwa
art. 191 k.k. - zmuszanie do określonego zachowania art. 202 k.k. - pornografia art. 212 k.k. - zniesławienie art. 216 k.k. - zniewaga art. 269 k.k. - przestępstwa komputerowe lub jako wykroczenie z art. 107 kodeksu wykroczeń – złośliwe nękanie Sprawca takich przestępstw nie pozostaje anonimowy - policja ma możliwość ustalenia z jakiego komputera lub z jakiego telefonu wysyłane są maile lub sms-y.

6 Szkodliwe treści w Internecie
Pornografia Wulgarność Używki Hazard Broń Sekty Rasizm

7 grupie dzieci w wieku 12 - 17 lat wykazały, że:
W Internecie przeprowadzono badania na grupie dzieci w wieku lat wykazały, że: 87% dzieci podało obcemu w Internecie swój adres e-meil 64% dzieci podało obcemu swój nr telefonu 42% dzieci podało swój adres zamieszkania 44% dzieci przesłało swoje zdjęcie 56% dzieci w ciągu ostatniego roku wciągniętych było wbrew swojej woli w rozmowy o charakterze seksualnym 80% dzieci natrafiło w Internecie wbrew swojej woli na materiały o charakterze pornograficznym

8 Także zjawisko uwodzenia dzieci za pośrednictwem Internetu jest coraz częstrzym zjawiskiem. Okazało się, że dzieci bardzo często otrzymują propozycję spotkania i często z niej korzystają. Jest to sytuacja niosąca duże ryzyko spotkania z pedofilem. Jedna czwarta badanych dzieci przyznaje się do spotkania z osobą poznaną w Internecie.

9 Dzieci korzystające z Internetu
bardzo często zaniedbują podstawowe środki bezpieczeństwa, przez co w dużym stopniu narażone są na niebezpieczeństwo związane z obecnością w sieci środowisk pedofilskich. Szczególnie niepokojąca jest skłonność do podawania adresu domowego i przyjmowania propozycji spotkań poza Internetem.

10 Zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze dzieci, zróbcie listę przyjaznych im stron ( Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

11 Zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Pamiętaj, że nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej stronie.

12 Zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Rodzice powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednak spotykanie się z osobą nieznajomą poznaną w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych.

13 Zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie grożą, kiedy podajemy swoje dane osobowe. Ustal z dzieckiem, aby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

14 Zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

15 Zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, aby dziecko ufało rodzicom i mówiło o tego typu sytuacjach, by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

16 Zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, a. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u ( – w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych treści.

17 Zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. Przypominaj dziecku o zasadach dobrego wychowania. Również w Internecie obowiązują zasady tj. używanie odpowiedniego słownictwa, bycie miłym itp. Zasady Netykiety można znaleźć na stronie (np. nie wolno czytać nie swoich i, kopiować zastrzeżonych materiałów).

18 Zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.

19 Zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
Pamiętajmy, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.

20 WAŻNE ADRESY

21 Są to strony, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o zagrożeniach występujących w Internecie. Strony takie zawierają porady dla dzieci i rodziców, jak tych zagrożeń uniknąć i jak z nimi walczyć. Można znaleźć tam adresy stron przyjazne dzieciom - strony edukacyjne, gdzie przedstawione treści podlegają monitorowaniu i są dostosowane do wieku odbiorców.

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google