Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura z informatyki Podstawowe informacje o maturze dla gimnazjalistów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura z informatyki Podstawowe informacje o maturze dla gimnazjalistów."— Zapis prezentacji:

1 Matura z informatyki Podstawowe informacje o maturze dla gimnazjalistów.

2 Matura z informatyki Informatyka na maturze Poziom rozszerzony Czas pracy na egzaminie Wymagania egzaminacyjne Stanowisko egzaminacyjne Reguły oceniania Przykładowe zadania maturalne

3 Informatyka na maturze Egzamin składa się z dwóch części: Część teoretyczna – polega na rozwiązywaniu zadań bez użycia komputera. W tej części można zdobyć 40 pkt. Część praktyczna – polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera. W tej części można zdobyć 60 pkt. Dostęp do sieci oraz Internetu jest zabroniony.

4 Poziom rozszerzony Informatykę zdaje się jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

5 Poziom rozszerzony Technologia informacyjna rozszerzenie Informatyka Obejmuje posługiwanie się gotowymi technologiami, np. korzystanie z edytora do pisania tekstów, z arkusza kalkulacyjnego do planowania i wykonywania obliczeń. Obejmuje tworzenie nowych technologii, którymi mogą być np. program napisany w wybranym języku programowania, algorytm, strona WWW, baza danych czy teoria informatyczna. Matura obejmuje materiał tych dwóch przedmiotów

6 Czas egzaminu Egzamin trwa 240 minut: Część teoretyczna trwa 90 minut, Część praktyczna trwa 150 minut.

7 Wymagania egzaminacyjne Zakres wymaganego materiału obejmuje trzy typy zagadnień: Komputer z zewnątrz i od środka, Programy użytkowe, Podstawy programowania.

8 Wymagania egzaminacyjne Zdający powinien umieć: Opisywać środki, narzędzia i metody informatyki, Przedstawić rolę, funkcję i zasady pracy sprzętu komputerowego, Opisać obszary zastosowań informatyki oraz ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowań technologii informacyjnej, Omówić przydatność i wiarygodność różnych źródeł informacji, Wykorzystywać różnorodne źródła informacji do własnych potrzeb, Formułować i uzasadniać opinie dotyczące konsekwencji dla osób i społeczeństw, jakie wynikają z zastosowania informatyki. Komputer z zewnątrz i od środka

9 Wymagania egzaminacyjne Zdający powinien umieć: Posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym, Ocenić model bazy danych pod względem jego poprawności logicznej, Stosować proste metody przetwarzania i wyszukiwania informacji, Zaprojektować prostą bazę danych, Wyszukiwać i modyfikować zapisane w bazie danych informacje, Posługiwać się w podstawowym zakresie programami graficznymi oraz właściwie dobierać formaty zapisu obiektów graficznych. Programy użytkowe

10 Wymagania egzaminacyjne Zdający powinien umieć: Dobierać środki i narzędzia informatyki adekwatnie do postawionego zadania, Zapisać metodę rozwiązania zadania za pomocą algorytmu, pseudokodu i wybranego języka programowania, Formułować sytuację problemową poprzez określenie celu, warunków początkowych i metody postępowania, Rozwiązywać zadane problemy poprzez dobór odpowiednich struktur danych i algorytmów i ich implementacje w wybranym języku programowania, Wykazać się znajomością klasycznych algorytmów i umiejętnością rozwiązywania opartych na nich zadań, Stosować narzędzia i techniki informatyczne do modelowania i symulacji procesów oraz zjawisk. Podstawy programowania

11 Stanowisko egzaminacyjne Komputer działający pod kontrolą jednego z systemów operacyjnych. WindowsMacOSLinux

12 Stanowisko egzaminacyjne Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem. Środowisko programistyczne Pakiet biurowy

13 Reguły oceniania Żeby dostać jak najlepszą ocenę, trzeba: Jak najwięcej umieć, Znać reguły oceniania egzaminu, Mieć szczęście.

14 Reguły oceniania Wszystko, co jest w pracy pozytywne – każda część rozwiązania – powinno być sprawdzone oraz, jeśli jest poprawne, ocenione zgodnie ze schematem punktowania. Czyli, jeżeli nie potrafisz rozwiązać całego zadania, a znasz rozwiązanie częściowe, zapisz je. Reguła 1

15 Reguły oceniania Jeśli w rozwiązaniu uczeń popełni błąd i będzie konsekwentnie używał błędnego wyniku do dalszych obliczeń, a: nie spowodowało to drastycznego obniżenia stopnia trudności zadania, wykonane przez ucznia czynności są zgodne lub równoważne z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, nie miał możliwości skorygowania błędnego wyniku, to za niepoprawnie wykonaną czynność nie otrzymuje punktów, natomiast pozostałe części rozwiązania powinny być punktowane tak, jakby błąd nie wystąpił. Reguła 2

16 Reguły oceniania Za zastosowanie metody różnej od opisanej w schemacie punktowania i w pełni poprawne rozwiązanie zadania otrzymuje się maksymalną liczbę punktów. Reguła 3

17 Reguły oceniania Za częściowe, nawet poprawne, rozwiązania, uzyskane przez zastosowanie błędnej metody, nie są przyznawane punkty. Czyli, nie wystarczy zapisanie wyników – zawsze opisuj sposób ich otrzymania. Reguła 4

18 Reguły oceniania Punkty przyznawane są tylko za czynności objęte schematem punktowania. Czyli, nawet poprawne komentarze, niemające bezpośredniego związku z zadaniem, nie są w ogóle oceniane. Reguła 5

19 Przykładowe zadania maturalne Matura 2005 Część teoretyczna Matura 2005 Część praktyczna Matura 2006 Część teoretyczna Matura 2006 Część praktyczna Kliknij na ikonę, aby otworzyć plik. Dokumenty zapisano w formacie PDF.

20 Prezentację przygotował Artur Białous na podstawie książki Zagadnienia maturalne z informatyki Tomasza Francuza i Marcina Szeligi Wydawnictwo Helion Autor prezentacji


Pobierz ppt "Matura z informatyki Podstawowe informacje o maturze dla gimnazjalistów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google