Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci komputerowe Anna Wysocka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci komputerowe Anna Wysocka."— Zapis prezentacji:

1 Sieci komputerowe Anna Wysocka

2 Sieci komputerowe Siecią komputerową nazywamy strukturę składającą się ze stacji sieciowych i łączącego je medium transmisyjnego. W praktyce oznacza to, że w tym samym czasie, gdy odbywa się przesyłanie informacji pomiędzy dwiema stacjami, nie może odbywać się transmisja pomiędzy dwiema innymi stacjami. Aby informacje wysłane przez określoną stację nadawczą trafiły do stacji odbiorczej, każda z nich musi mieć swój własny wyróżniający ją spośród innych stacji zainstalowanych w sieci adres.

3 Podział sieci komputerowych
Rodzaje stacji sieciowych: stacje robocze – stacje obsługiwane przez operatorów serwery – stacje bezobsługowe

4 Podstawowy podział sieci
Sieć LAN (Lokal Area Network) - sieć lokalna – umożliwia wymianę zbiorów informacji i komunikatów oraz wspólne użytkowanie zasobów pomiędzy użytkownikami znajdującymi się na niewielkim obszarze, np. na terenie szkoły, zakładu pracy, przedsiębiorstwa. Sieć MAN (Metropolitan Area Network) – sieć miejska – umożliwia wymianę zbiorów informacji oraz wspólne użytkowanie zasobów pomiędzy użytkownikami aglomeracji miejskiej. Sieć WAN (Wide Area Network) – sieć rozległa, globalna – łączy ze sobą oddzielne sieci LAN, używając łączy telefonicznych lub innych mediów, np. łączy satelitarnych. Sieci WAN łączą ze sobą geograficznie oddalonych użytkowników.

5 Podział sieci Podział sieci ze względu na jej organizację:
Klient - serwer Pear to peaer Podział sieci ze względu na topologię: Topologia szynowa Topologia pierścieniowa (typu ring) Topologia gwiaździsta Topologia drzewiasta Elementy przełączające w sieci Koncentrator – hub Hub przełączający – switch Router Bridge Gateway

6 Najprostsze połączenie sieciowe

7 Topologia magistralowa
W sieci tej wszystkie węzły połączone są ze sobą za pomocą pojedynczego (umożliwiającego przyłączenie kolejnych urządzeń) kabla. Kabel ten nazywa się magistralą. Magistrala na obu końcach musi być zamknięta terminatorami (oporniki ograniczające). Terminatory te chronią przed odbiciem sygnału. Sygnał wychodzący z komputera rozchodzi się w przewodzie w obu kierunkach. Wykręcenie bądź uszkodzenie terminatora powoduje awarię całej sieci. Magistrala pozbawiona jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych, w tym wzmacniaków, sprawia, że jest prosta i niedroga, lecz jest przyczyną ograniczeń dotyczących odległości, funkcjonalności i skalowalności sieci.

8 Sieć typu szeregowego Połączenie z wykorzystaniem kabla współosiowego - tzw. kabla koncentrycznego

9

10 Topologia gwiazdy W topologii gwiazdy w sieci LAN wszystkie urządzenia są połączone z jednym wspólnym punktem zwanym koncentratorem lub przełącznikiem. W tym układzie każde urządzenie może uzyskiwać bezpośredni i niezależny od innych urządzeń dostęp do nośnika, pod warunkiem współdzielenia dostępnych szerokości pasma koncentratora. Topologia gwiazdy dominuje we współczesnych sieciach LAN. Jest ona elastyczna, skalowalna i stosunkowo tania w porównaniu z bardziej skomplikowanymi sieciami LAN.

11 Sieć typu gwiaździstego
Połączenie z wykorzystaniem kabla UTP - tzw. kabla typu skrętka

12 Topologia pierścienia
Pierwsza topologia pierścieniowa miała kształt prostej sieci równorzędnej. W ramach takiej topologii każdy przyłączony do sieci komputer ma dwa połączenia, po jednym dla każdego ze swoich najbliższych sąsiadów. Połączenie takie tworzy fizyczną pętlę, inaczej pierścień. Dane przesyłane są wokół pierścienia tylko w jednym kierunku. Działanie każdej stacji roboczej (komputera) jest podobne do działania wzmacniaków. Każda stacja robocza pobiera i odpowiada na pakiety do niej zaadresowane, a także przesyła dalej pozostałe pakiety do następnej stacji roboczej wchodzącej w skład sieci.

13 Topologia pierścieniowa – typu ring

14 Sieć równorzędna typu „Peer to Peer”
Sieć typu gwiaździstego

15 Sieć typu Klient - Serwer
Sieć typu gwiaździstego


Pobierz ppt "Sieci komputerowe Anna Wysocka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google