Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marka własna Szczególne miejsce w ofercie WKT zajmuje linia profesjonalnych produktów, sygnowana marką własną SUPEROX. Zdobywa ona coraz większe uznanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marka własna Szczególne miejsce w ofercie WKT zajmuje linia profesjonalnych produktów, sygnowana marką własną SUPEROX. Zdobywa ona coraz większe uznanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Marka własna Szczególne miejsce w ofercie WKT zajmuje linia profesjonalnych produktów, sygnowana marką własną SUPEROX. Zdobywa ona coraz większe uznanie wśród ekspertów poszukujących akcesoriów do suchej zabudowy oraz wysokiej klasy chemii budowlanej. Produkty ze znakiem to

3 Produkty SUPEROX Chemia budowlana Akcesoria do suchej zabudowy
• zaprawa murarska • zaprawa tynkarsko-murarska • wylewka betonowa • klej elastyczny • klej do styropianu • klej do zatapiania siatki • klej mrozoodporny do płytek • jastrych cementowy • tynk gipsowy maszynowy lekki IP • grunt 1 • uszczelniacz akrylowy • silikon uniwersalno-budowlany • pianka montażowa (poliuretanowa) • pianka pistoletowa (poliuretanowa) farba eko grunt uniwersalny betogrunt tynk grunt Akcesoria do suchej zabudowy • kołki • kotwy • łączniki • wkręty Pokrycia dachowe • trójwarstwowa membrana wysokoparoprzepuszczalna

4 ZM02 Zaprawa murarska Do murowania i tynkowania w szczególnie ciężkich warunkach. Do stosowania na zewnątrz i do wnętrz. Właściwości • mineralna • po związaniu odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych • uregulowana zdolność retencji wody • bardzo dobra przyczepność do podłoża • łatwa w stosowaniu • o wysokiej wytrzymałości udarowej • po związaniu mrozoodporna Zastosowanie • na zewnątrz i do wnętrz • do murowania oraz jako obrzutka • jako tynk na podłoża z wykonaną obrzutką • szczególnie jako tynk na cokoły

5 Podłoże Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Przy ocenie podłoża należy uwzględnić wskazania obowiązujących norm i warunków technicznych. Przed naniesieniem zaprawy zwilżyć podłoże, ewentualnie wykonać obrzutkę. W przypadku gładkich powierzchni, elementów wykonanych z betonu szalunkowego, prefabrykowanych elementów stropowych i ściennych, wymagane jest wstępne naniesienie warstwy szczepnej ZHB firmy quick-mix. Silnie nasiąkliwe powierzchnie (np. beton komórkowy) zagruntować podkładem ABS firmy quick-mix. Wydajność Z zawartości opakowania 25 kg suchej mieszanki, prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok. 17 litrów gotowej do użycia zaprawy tynkarsko-murarskiej. Jakość i niezawodność • wysokiej jakości spoiwo zgodne z normą PN-EN 197 • zawiera dodatki modyfikujące • pod stałą kontrolą jakości (wg procedur quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001) • niska zawartość chromianu wg TRGS 613

6 Dane techniczne grupa zaprawy: M10 wg PN-EN 998-2, GP CS IV wg PN-EN 998-1 deklaracja zgodności: wytrzymałość na ściskanie: > 10 N/mm² uziarnienie: ,2 mm temperatura obróbki: > +5°C czas obróbki: ok. 2 godz. zużycie wody: ok. 3,5 l na 25 kg wydajność: ok. 17 l na 25 kg zużycie jako zaprawa murarska: ok. 21 l/32 kg/m2 przy cegłach 2 DF (24x11,5x11,3 cm) ok. 29 l/45 kg/m2 przy cegłach 3 DF (24x17,5x11,3 cm) zużycie jako zaprawa tynkarska: ok. 16 kg/m2 przy 10 mm powłoce magazynowanie: suche pomieszczenia, 12 miesięcy opakowanie: kg Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza.

7 quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 7 3, 57-100 Strzelin
06 PN-EN 998-2 1488 1488-CPD-00014 Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia do stosowania na zewnątrz i do wnętrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. Reakcja na ogień: A1 Wytrzymałość na ściskanie: M 10 Początkowa wytrzymałość na ścinanie: ,15 N/mm² (wartość tab.) Absorpcja wody: ≤ 0,40 kg/(m²*min 0,5) (wartość tab.) Zawartość chlorków: ≤ 0,1 % Cl Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ: /35 (wartość tab.) Współczynnik przewodzenia ciepła λ10, dry: ≤ 0,83 W /(mK) dla P=50% ≤ 0,93 W /(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745) Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): Przyjęto na podstawie własnych doświadczeń; do stosowania w środowisku surowym wg PN-EN Załącznik B PN-EN 998-1 Zwykła zaprawa tynkarska GP CS IV Absorpcja wody: W1 Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ: ≤ 25 Przyczepność do podłoża: ≥ 0,08 N/mm² i pęknięcie A, B lub C (PN-EN )

8 ZTM01 Zaprawa tynkarsko-murarska
Cementowo-wapienna, uniwersalna zaprawa do murowania i tynkowania. Do stosowania na zewnątrz i do wnętrz. Właściwości • mineralna • po związaniu odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych • otwarta na dyfuzję • uregulowana zdolność retencji wody • bardzo dobra przyczepność do podłoża • łatwa w stosowaniu • po związaniu mrozoodporna Zastosowanie • do murowania oraz tynkowania • na zewnątrz i do wnętrz • jako tynk na podłoża z wykonaną obrzutką

9 Podłoże Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Przy ocenie i wstępnym przygotowaniu podłoża należy uwzględnić wskazania obowiązujących norm i warunków technicznych. Przed naniesieniem zaprawy zwilżyć podłoże, ewentualnie wykonać obrzutkę podkładem quick-mix MZ 1. W przypadku gładkich powierzchni elementów wykonanych z betonu szalunkowego, prefabrykowanych elementów stropowych i ściennych, wymagane jest wstępne naniesienie warstwy szczepnej ZHB firmy quick-mix. Silnie nasiąkliwe powierzchnie (np. beton komórkowy) zagruntować podkładem ABS firmy quick-mix. W przypadku murowania cegieł, w zależności od nasiąkliwości, zwilżyć. Wydajność Z zawartości opakowania 25 kg suchej mieszanki, ZTM01 prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok. 17 litrów gotowej do użycia zaprawy tynkarsko-murarskiej. Jakość i niezawodność • wysokiej jakości spoiwo zgodne z normą PN-EN 197 • zawiera dodatki modyfikujące • pod stałą kontrolą jakości (wg procedur quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001) • niska zawartość chromianu wg TRGS 613

10 Dane techniczne grupa zaprawy: M 2,5 wg PN-EN 998-2, GP CS III wg PN-EN 998-1 deklaracja zgodności: wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 N/mm2 uziarnienie: ,2 mm temperatura stosowania: > +5°C czas zużycia: ok. 2 godz. od zarobienia zużycie wody: ok. 3,5 l na 25 kg wydajność: ok. 17 l zaprawy z 25 kg zużycie jako zaprawa murarska ok. 21 l/32 kg/m2 przy cegłach 2 DF (24x11,5x11,3 cm) ok. 29 l/45 kg/m2 przy cegłach 3 DF (24x17,5x11,3 cm) zużycie jako zaprawa tynkarska: ok. 14 kg/m² dla tynku grubości 10 mm magazynowanie: w suchym miejscu na paletach, 12 miesięcy opakowanie: kg Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza.

11 quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
06 PN-EN 998-2 1488 1488-CPD-0014 Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia do stosowania na zewnątrz i do wnętrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. Reakcja na ogień: A1 Wytrzymałość na ściskanie: M 2,5 Początkowa wytrzymałość na ścinanie: ,15 N/mm² (wartość tab.) Absorpcja wody: ≤ 0,40 kg/(m²•min 0,5) (wartość tab.) Zawartość chlorków: ≤ 0,1 % Cl Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ: /35 (wartość tab.) Współczynnik przewodzenia ciepła λ10, dry: ≤ 0,83 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,93 W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745) Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): Przyjęto na podstawie własnych doświadczeń; do stosowania w środowisku surowym wg PN-EN Załącznik B PN-EN Zwykła zaprawa tynkarska GP CS III Absorpcja wody: W 1 Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ: ≤ 25 Przyczepność do podłoża: ≥ 0,08 N/mm² i pęknięcie A, B lub C (PN-EN )

12 WB01 Wylewka betonowa Do wykonywania drobnych robót betonowych, jak również podkładów podłogowych np. jastrychów pływających. Do stosowania na zewnątrz i do wnętrz. Właściwości • mineralny • po związaniu odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych • łatwy w stosowaniu • po związaniu mrozoodporny Zastosowanie • na zewnątrz i do wnętrz • do wykonywania drobnych robót betonowych • do betonowania fundamentów, nadproży drzwiowych i okiennych • jako podkłady podłogowe zespolone z podłożem, podkłady na warstwie oddzielającej albo tzw. podkłady pływające • jako posadzki i podkłady betonowe (jastrychy) piwnic, garaży, warsztatów • do wykonywania czap (pokryw) betonowych na kominach oraz do betonowania murów ogrodowych i innych elementów małej architektury

13 Podłoże Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Przed układaniem betonu podłoże należy wstępnie zwilżyć wodą, unikając jednakże tworzenia się kałuż. W celu poprawienia przyczepności przy wykonywaniu nowych podkładów zespolonych lub przy prowadzeniu prac naprawczych zaleca się wcześniejsze naniesienie na podłoże warstwy szczepnej H 4 firmy Quick-mix. Wydajność Z zawartości opakowania 25 kg suchej mieszanki W B01, prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok. 13 litrów gotowej do użycia zaprawy betonowej. Jakość i niezawodność • klasa betonu CT-C25-F4 wg PN-EN 13813 • spoiwo zgodne z normą PN-EN 197 • pod stałą kontrolą jakości (wg procedur quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001) • niska zawartość chromianu wg TRGS 613

14 Dane techniczne klasa wytrzymałości: CT-C25-F4 wg PN-EN 13813 deklaracja zgodności: wytrzymałość na ściskanie: > 30 N/mm2 uziarnienie: mm czas zużycia: natychmiast po wymieszaniu temperatura stosowania: > +5°C czas mieszania: ok. 3-5 min. zużycie wody: ok. 2,5 l na 25 kg wydajność: ok. 13 l zaprawy z 25 kg zużycie: ok. 20 kg/m²/cm grubości warstwy magazynowanie: w suchym miejscu na paletach, 12 miesięcy opakowanie: kg Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza. quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, Strzelin 06 PN-EN 13813 Jastrych betonowy Reakcja na ogień: A1 Wytrzymałość na ściskanie: C25 Wytrzymałość na zginanie: F4 Wydzielanie substancji wywołującej korozję: CT

15 KE01 Klej elastyczny Cienkowarstwowa elastyczna zaprawa klejąca o dużej sile klejącej. Do przyklejania płytek ceramicznych podłogowych i ściennych, na różnego rodzaju nośne podłoża. Do stosowania na zewnątrz i do wnętrz. Właściwości • mineralna • wysoko elastyczna • duża siła klejenia • cementowa • łatwa w stosowaniu Zastosowanie • na zewnątrz i do wnętrz • do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (terakota, gres), jak również kamionkowych • na podłoża z instalacją grzewczą • na podłoża typu płyta gipsowo-kartonowa, płyta gipsowo-włóknowa, płyta wiórowa • na balkony i tarasy oraz schody zewnętrzne

16 Podłoże Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Mocno chłonne podłoża zwilżyć lub zagruntować podkładem quick-mix ABS. Płyty gipsowo-kartonowe oraz wiórowe zagruntować podkładem quick-mix HB. Podłoże musi być sztywne i nie może klawiszować. Wydajność Z zawartości opakowania 25 kg suchej mieszanki KE01, prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok. 19 litrów gotowej do użycia zaprawy klejowej. Jakość i niezawodność • klasa kleju C2TE wg PN-EN • spoiwo zgodne z normą PN-EN 197 • pod stałą kontrolą jakości (wg procedur quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001) • niska zawartość chromianu wg TRGS 613

17 Dane techniczne klasa zaprawy: C2TE wg PN-EN 12004 deklaracja zgodności: czas zużycia: ok. 2-3 godz. temperatura obróbki: > +5°C zużycie wody: ok. 6-7 l na 25 kg czas dojrzewania: ok minut zużycie: (w zależności od grubości warstwy) magazynowanie: w suchym miejscu, 12 miesięcy opakowanie: kg Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza. Ząbkowanie pacy Zużycie 3x3x3 mm ok. 1,4 kg/m 4x4x4 mm ok. 1,8 kg/m 6x6x6 mm ok. 2,5 kg/m 8x8x8 mm ok. 3,4 kg/m quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, Strzelin 06 PN-EN 12004 Klej cementowy o podwyższonych parametrach z wymaganiami dodatkowymi, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym. Reakcja na ogień: klasa F Przyczepność po przechowywaniu w warunkach powietrzno-suchych: C2TE Przyczepność po starzeniu termicznym: C2TE Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: C2TE Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: C2TE

18 KS02 Klej do styropianu Cienkowarstwowa uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych, elementów i akcesoriów wykończeniowych ze styropianu. Do stosowania na zewnątrz i do wnętrz. Właściwości • mineralna • mrozo- i wodoodporna • wydajna i łatwa w użyciu • cementowa • bardzo dobra przyczepność do podłoża Zastosowanie • na zewnątrz i do wnętrz • do klejenia styropianowych płyt izolacyjnych • na cementowo-wapienne, cementowe oraz betonowe podłoża

19 Podłoże Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Silnie chłonne podłoża zwilżyć lub zagruntować podkładem quick-mix ABS. Wydajność Z zawartości opakowania 25 kg suchej mieszanki KS02, prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok. 16 litrów gotowej do użycia zaprawy klejowej. Jakość i niezawodność • produkt zgodny z AT /2005 • certyfikat zgodności nr: ITB-0052/Z • krajowa deklaracja zgodności nr: • spoiwo zgodne z normą PN-EN 197 • pod stałą kontrolą jakości (wg procedur quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001) • niska zawartość chromianu wg TRGS 613

20 Dane techniczne czas obróbki: ok. 2 godz. temperatura obróbki: > +5°C zużycie wody: ok. 7- 7,5 l na 25 kg czas dojrzewania: ok. 5 minut zużycie: ok. 4,5 kg/m² magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, 12 miesięcy opakowanie: kg Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza.

21 KZ03 Klej do zatapiania siatki
Do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego w systemach ociepleń na styropianie. Szara, hydrofobowa. Wymaga gruntowania. Właściwości • mineralna • hydrofobowa • duża siła klejenia • nie kurcząca się • otwarta na dyfuzję Zastosowanie • do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego w systemach ociepleń na styropianie • do szpachlowania nierówności na styropianie

22 Podłoże Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek środków antyadhezyjnych. Luźne części usunąć. Przy ocenie podłoża należy uwzględnić wskazania obowiązujących norm. Wydajność Z zawartości 25 kg opakowania suchej mieszanki zaprawy KZ03, prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok. 17,5 litrów zaprawy. Jakość i niezawodność • produkt zgodny z AT /2005 • certyfikat zgodności nr: ITB-0052/Z • krajowa deklaracja zgodności • spoiwo zgodne z normą PN-EN 197 • pod stałą kontrolą jakości (wg procedur quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001) • niska zawartość chromianu wg TRGS 613

23 Dane techniczne czas zużycia: ok. 1-2 godz. po zarobieniu zużycie wody: ok. 5,5 l na 25 kg wydajność: ok. 17,5 l zaprawy z 25 kg zużycie: ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy uziarnienie: ,6 mm grubość warstwy: mm temperatura stosowania: od +5°C do +30°C opakowanie: kg kolor: szary Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza.

24 KP01 Klej mrozoodporny do płytek
Cienkowarstwowa uniwersalna zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych na powierzchniach ścian i podłóg. Do stosowania na zewnątrz i do wnętrz. Właściwości • mineralna • po związaniu mrozoodporna • cementowa • duża siła klejenia • łatwa w stosowaniu Zastosowanie • na zewnątrz i do wnętrz • do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, jak również płytek kamionkowych • na podłożach nośnych, cementowo-wapiennych, cementowych i betonowych wolnych od zanieczyszczeń

25 Podłoże Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Mocno chłonne podłoża zwilżyć lub zagruntować podkładem quick-mix ABS. Na podłoża niestabilne typu: płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe oraz podłoża z instalacją grzewczą należy stosować zaprawy klejące elastyczne typu quick-mix F- DBK lub FBK. Przed stosowaniem kleju KP01 na balkonach i tarasach oraz schodach zewnętrznych, KP01 zarobić z wodą oraz emulsją elastyczną HE firmy quick-mix w stosunku 1:1. Wydajność Z zawartości opakowania 25 kg suchej mieszanki KP01, prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok. 19 litrów gotowej do użycia zaprawy klejowej. Jakość i niezawodność • klasa kleju C1T wg PN-EN 12004 • spoiwo zgodne z normą PN-EN 197 • pod stałą kontrolą jakości (wg procedur quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001) • niska zawartość chromianu wg TRGS 613

26 Dane techniczne klasa zaprawy: C1T wg PN-EN 12004 deklaracja zgodności: czas przydatności do użytku: ok. 2 godz. od zarobienia temperatura stosowania: > +5°C zużycie wody: ok. 7,5 l na 25 kg czas dojrzewania: ok. 5 minut czas obróbki: ok. 15 minut zużycie: Ząbkowanie pacy Zużycie 3x3x3 mm ok. 1,4 kg/m 4x4x4 mm ok. 1,8 kg/m 6x6x6 mm ok. 2,5 kg/m 8x8x8 mm ok. 3,4 kg/m magazynowanie: w suchym miejscu, 12 miesięcy opakowanie: kg Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza. quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, Strzelin 06 PN-EN 12004 Klej cementowy wiążący o zmniejszonym spływie Reakcja na ogień: Klasa F Przyczepność po przechowaniu w warunkach powietrzno-suchych: C1T Przyczepność po starzeniu termicznym: C1T Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: C1T Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: C1T

27 WB02 Jastrych cementowy Do wykonywania nowych jastrychów oraz do odnawiania i renowacji podłoży cementowych. Do stosowania na zewnątrz i do wnętrz. Właściwości • mineralny • po związaniu odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych • łatwy w stosowaniu • po związaniu mrozoodporny • po uszlachetnieniu dodatkiem quick-mix HE, nadaje się jako podłoże z instalacją grzewczą • ruch pieszy po ok. 24 h • pełne obciążanie po ok. 3 dniach Zastosowanie • na zewnątrz i do wnętrz • jako podkłady podłogowe zespolone z podłożem, podkłady na warstwie oddzielającej albo tzw. podkłady pływające • jako posadzki i podkłady cementowe (jastrychy) piwnic, garaży, warsztatów • do wykonywania drobnych robót betonowych • grubość powłoki mm • do napraw oraz renowacji podłoży cementowych

28 Podłoże Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Przed układaniem jastrychu, podłoże należy wstępnie zwilżyć wodą, unikając jednakże tworzenia się kałuż. W celu poprawienia przyczepności przy wykonywaniu nowych podkładów zespolonych lub przy prowadzeniu prac naprawczych zaleca się wcześniejsze naniesienie na podłoże warstwy szczepnej H 4 firmy quick-mix. Zaprawę szczepną H 4 nanieść na całą powierzchnię podłoża, następnie na jeszcze wilgotną i matową warstwę H 4 nałożyć zaprawę jastrychową W B02. Pracować metodą “świeże na świeże”. Wydajność Z zawartości opakowania 25 kg suchej mieszanki W B02, prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok. 12 litrów gotowego do użycia jastrychu cementowego. Jakość i niezawodność • klasa betonu CT-C25-F4 wg PN-EN 13813 • spoiwo zgodne z normą PN-EN 197 • pod stałą kontrolą jakości (wg procedur quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001) • niska zawartość chromianu wg TRGS 613

29 quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
Dane techniczne klasa wytrzymałości: CT-C25-F4 wg PN-EN 13813 deklaracja zgodności: wytrzymałość na ściskanie: > 25 N/mm2 uziarnienie: mm czas zużycia: natychmiast po wymieszaniu temperatura stosowania: > +5°C czas mieszania: ok. 3-5 min. zużycie wody: ok. 2,7-3,0 l na 25 kg wydajność: ok. 12 l zaprawy z 25 kg zużycie: ok. 20 kg/m²/cm grubości warstwy magazynowanie: w suchym miejscu na paletach, 12 miesięcy opakowanie: kg Dane techniczne odnoszą się do temperatury 200°C i wilgotności względnej powietrza 65%. quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, Strzelin 06 PN-EN 13813 Jastrych betonowy Reakcja na ogień: A1 Wytrzymałość na ściskanie: C25 Wytrzymałość na zginanie: F4 Wydzielanie substancji wywołującej korozje: CT

30 Tynk gipsowy maszynowy lekki IP
Tynk gipsowy maszynowy, lekki, jednowarstwowy. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Właściwości • na bazie gipsu naturalnego • jednowarstwowy, lekki • elastyczny • wysoka wydajność • łatwy w obróbce • reguluje mikroklimat w pomieszczeniu • niepalny Zastosowanie • do wykonywania gładkich tynków w budownictwie mieszkaniowym czy budynkach użyteczności publicznej, biurach, hotelach, szpitalach itp. • w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności • na różnego rodzaju podłożach od powierzchni betonowych, pustaków ceramicznych po beton komórkowy czy z materiałów wapienno-piaskowych

31 Podłoże Podłoże powinno być czyste, wolne od kurzu i zanieczyszczeń, warstw słabo związanych przygotowane zgodnie z „wytycznymi obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich”. W zależności od rodzaju chłonności i przyczepności podłoża należy stosować odpowiedni środek gruntujący. Elementy stalowe należy zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. Nakładanie tynku przy pomocy agregatów tynkarskich. Tynk powinien być nakładany w warstwie o grubości 10 do 15 mm. Minimalna grubość 8 mm. Przewody instalacyjne przykryć warstwą tynku o grubości min. 5 mm. Wydajność Około 0,8 kg/mm/m2. Z jednego worka można uzyskać ok. 3,5 m2 tynku o grubości 10 mm. Jakość i niezawodność • produkt zgodny z Europejską Normą EN :2005 • atest higieniczny HK/B/1174/01/2005 • niska zawartość chromianu wg TRGS 613

32 Dane techniczne wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 N/mm2 przyczepność: > 0,1 N/mm2 reakcja na ogień: klasa A1 zużycie wody: ok. 16 do 17 l na 30 kg worek zaprawy stosować przy temperaturze podłoża: min. +5°C, maksymalnej +30°C 06 PN-EN 13813 Jastrych betonowy Reakcja na ogień: A1 Wytrzymałość na ściskanie: C25 Wytrzymałość na zginanie: F4 Wydzielanie substancji wywołującej korozje: CT

33 Grunt 1 Bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Właściwości • wiąże kurz, wzmacnia podłoże i zmniejsza jego nasiąkliwość • polepsza przyczepność nakładanych materiałów • produkt gotowy do użycia, łatwy w nakładaniu Zastosowanie • na zewnątrz i do wnętrz • do gruntowania podłoży chłonnych i lekko sypkich tj. materiały gipsowe (tynki, płyty gipsowo- kartonowe, jastrychy), tynk cementowo wapienny, beton, beton komórkowy i mur ceglany • może być stosowany w celu umożliwienia przywierania uszczelnień powierzchni, tynków syntetycznych, mas samopoziomujących, szpachli, farb oraz klejów do płytek

34 Podłoże GRUNT 1 należy nanosić na podłoże suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczy. Zwietrzałe fragmenty podłoża, jak również stare powłoki malarskie należy usunąć. Dane techniczne baza: modyfikowana dyspersja żywic syntetycznych kolor: biały (po wyschnięciu bezbarwny) temperatura stosowania: °C do +30°C gęstość: l ,0 g/cm3 zużycie: ,15-0,40/m2 (w zależności od chłonności podłoża) mycie narzędzi: w stanie świeżym, wodą magazynowanie: zabezpieczony przed mrozem, do 24 miesięcy

35 UAW 01 Uszczelniacz akrylowy
Właściwości • po utwardzeniu trwale plastyczno-elastyczny • malowany farbami emulsyjnymi, bezwonny, neutralny chemicznie • odporny na pękanie i powstawanie rys skurczowych • odporny na wilgoć i temperaturę od -20°C do +75°C Zastosowanie • wypełnianie wewnętrznych rys, pęknięć, szczelin i ubytków w ścianach, stropach, stropodachach a zwłaszcza przeznaczonych do malowania • spoinowanie naroży i dylatacji w połączeniach płyt gipsowo-kartonowych, parapetów, listew i tym podobnych materiałów w systemach suchej zabudowy wnętrz • maskowanie wkrętów (np. przy montażu płyt g-k, boazerii ściennej, sufitów podwieszanych) • łączenie płyt z ościeżnicami, listwami maskującymi i stolarką • zabudowa wnętrz, poddaszy, montaż szaf z drzwiami przesuwnymi

36 Jakość i niezawodność • ATEST: PZH Okres trwałości 24 miesiące
Jakość i niezawodność • ATEST: PZH Okres trwałości 24 miesiące. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C.

37 SU-B 01 Silikon uniwersalno-budowlany
Właściwości • po utwardzeniu trwale elastyczny • odporny na promieniowanie UV, wodę i temperaturę od -50°C do +120°C Zastosowanie • na zewnątrz i do wnętrz • elastyczne uszczelnianie połączeń i klejenie pomiędzy materiałami budowlanymi a elementami wykończeniowymi w kombinacji ze szkłem, ceramiką sanitarną i budowlaną, glazurą, aluminium, stalą emaliowaną, impregnowanym drewnem • szklenie okien (głównie w ramach drewnianych) • uszczelnianie szyb wystawowych, witryn, przeszkleń, kasetonów reklamowych i tym podobnych konstrukcji • domowe prace naprawcze, remontowe, wykończeniowe i hobbystyczne, szkutnictwo, motoryzacja

38 Jakość i niezawodność • ATEST: PZH Okres trwałości 24 miesiące. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do -15°C.

39 PPW 01 Pianka montażowa (poliuretanowa)
Właściwości • wysoki przyrost • bardzo dobra stabilność wymiarowa, sprężystość, wysoka objętość końcowa, regularna struktura komórkowa • klasa palności B3 • odporność termiczna po utwardzeniu od -40°C do +90°C • czas schnięcia (pyłosuchość): ok minut • czas obróbki: 60 minut (temp. +20°C i wilgotność > 60%), 4 godziny (temp. +5°C i wilgotność 30%) • czas pełnego utwardzenia: 24 godziny (pełna obciążalność mechaniczna) • wydajność: 30 do 40 litrów (w warunkach swobodnego spieniania) Powyższe parametry są zależne od warunków atmosferycznych, warunków pracy i sposobu aplikacji piany.

40 Zastosowanie • trwały montaż i uszczelnianie elementów z drewna, aluminium, stali, betonu, gipsu, ceramiki budowlanej • w szczególności: montaż ościeżnic okiennych, drzwiowych, parapetów, wypełnianie bruzd i prześwitów w przegrodach budowlanych (ścianach, stropach, stropodachach), izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej • uszczelnianie złączy dachowych Jakość i niezawodność • ATEST: PZH, AT ITB Okres trwałości 12 miesięcy. Przechowywać i transportować w pozycji pionowej, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C.

41 PPP 01 Pianka pistoletowa (poliuretanowa)
Właściwości • niska rozprężalność • nie wypacza profili • kontrolowany przyrost • bardzo dobra stabilność wymiarowa, sprężystość, wysoka objętość końcowa, regularna struktura komórkowa • klasa palności B3 • odporność termiczna po utwardzeniu od -40°C do +90°C • czas schnięcia (pyłosuchość): ok minut • czas obróbki: 60 minut (temp. +20°C i wilgotność > 60%), 4 godziny (temp. +5°C i wilgotność 30%) • czas pełnego utwardzenia: 24 godziny (pełna obciążalność mechaniczna) • wydajność: ok. 40 litrów (w warunkach swobodnego spieniania) Powyższe parametry są zależne od warunków atmosferycznych, warunków pracy i sposobu aplikacji piany.

42 Zastosowanie • trwały montaż i precyzyjne uszczelnianie elementów konstrukcyjnych z drewna, aluminium i tym podobnych elementów cienkościennych, stali, gipsu, betonu, ceramiki budowlanej • montaż ościeżnic okiennych, drzwiowych, parapetów, bram, rolet • izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej • uszczelnianie złączy dachowych Jakość i niezawodność • ATEST: PZH, AT ITB Okres trwałości 12 miesięcy. Przechowywać i transportować w pozycji pionowej, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C.

43 Trójwarstwowa membrana wysokoparoprzepuszczalna
Właściwości • wodoszczelność – klasa W1 • paroprzepuszczalność – Sd 0,02 m • masa powierzchniowa – 100 g/m2 • rozmiar rolki – 75 m2 • film funkcyjny, zabezpieczający przed przesiąkaniem wody Zastosowanie Wysokoparoprzepuszczalna membrana przeznaczona do stosowania na poddaszach użytkowych bezpośrednio na izolację termiczną. Materiał nie może być stosowany na pełne deskowanie.

44 Kompozyt z polipropylenu
Dane techniczne Numer katalogowy: Nazwa handlowa: Superox Wymiary: Masa g/m2 1,5 m x 50 m 100 (+2/-5) g/m2 Skład Kompozyt z polipropylenu Klasa odporności ogniowej: Odporność na przenikanie wody: Maksymalna siła rozciągająca w MD: Maksymalna siła rozciągająca w CD: Wydłużenie w MD: Wydłużenie w CD: Wytrzymałość na rozdzieranie w MD: Wytrzymałość na rozdzieranie w CD: Przepuszczalność pary wodnej (wartość Sd) Dokładność wymiarowa: E* W1 180 (± 50) N/50 mm 125 (± 35) N/50 mm % % 125 (± 40) N 170 (± 50) N 0,02 m (+0,03/-0,01) < 2% Zmiana w % w wyniku sztucznego starzenia się Maksymalna siła rozciągająca w MD: Maksymalna siła rozciągająca w CD: Wydłużenie w MD: Wydłużenie w CD: Odporność na przenikanie wody: 25% 35% W 1 Klasa odporności ogniowej E*, z ograniczeniem, badanie wykonano przy wykorzystaniu podkładu z drewna lub wełny skalnej

45 Farba Eko Farba akrylowa do malowania oraz gruntowania ścian i sufitów
NOWOŚĆ Farba akrylowa do malowania oraz gruntowania ścian i sufitów Do zastosowań wewnątrz Właściwości • wodorozcieńczalna • do malowania oraz gruntowania ścian i sufitów • w formie dyspersji na bazie mieszanki najwyższej jakości żywic, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających i zabezpieczających zapewnia dobre krycie podłoża przy jednokrotnym malowaniu Zastosowanie do stosowania wewnątrz budynków do malowania ścian, sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak: płyty cementowe, cementowo-włóknowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe oraz wszelkie inne cienko- i grubowarstwowych zaprawy, szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych oraz cementowych w pomieszczeniach nie wymagających wysokiej odporności na zmywanie doskonale nadaje się do gruntowania bardzo zabrudzonych ale nie zatłuszczonych ścian przed ostatecznym malowaniem

46 Farba Eko Podłoże Podłoże przed zastosowaniem Farby Superox Eko powinno być suche, oczyszczone z kurzu, wszelkich tłuszczów, olejów oraz wosku. Luźne i odspojone części podłoża należy usunąć. Ewentualne ubytki w zależności od struktury, należy uzupełnić odpowiednimi materiałami o właściwościach zbliżonych do właściwości podłoża bazowego. Nowe tynki malować po wyschnięciu, conajmniej 28 dni od daty nałożenia. Podłoża o bardzo dużej chłonności należy uprzednio przygotować poprzez zastosowanie Gruntu Uniwersalnego z oferty Superox. Natomiast podłoża silnie zabrudzone należy uprzednio zagruntować poprzez pomalowanie farbą Superox Eko. Odpowiednie przygotowanie podłoża poprzez ujednolicenie jego chłonności ma znaczący wpływ na: zużycia farby, równomierny połysk oraz parametry ręcznej aplikacji. Wydajność Ściśle uzależniona od chłonności oraz kondycji podłoża i wynosi odpowiednio 8-10m2/l a dla podłoży bardzo gładkich i nie chłonnych nawet 12m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Zalecana ilość warstw: minimum 2 dla wymalowań warstwy ostatecznej.

47 Farba Eko Jakość i niezawodność
krajowa Deklaracja Zgodności nr LA/02/03/2009 z dnia posiada Atest PZH norma PN-C-81914:2004 Dane techniczne Nazwa handlowa: Superox Temperatura stosowania i przechowywania: Okres przydatności: +5 C do +25 C 12 miesięcy od daty produkcji, Gęstość objętościowa: ok. 1,5g/cm3, zawartość części stałych: w bazie A ok. 50% w stosunku wagowym. Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temp. 23,0 ± 2°C i wilgotności wzgl. powietrza 50,0 ± 5%, h, max Wygląd i barwa powłoki 3 Barwa zgodna ze wzorcem, bez wytrąceń i spękań powierzchni. Dopuszcza się nieznaczne odstępstwo barwy od wzorca koloru – kolorystyka tylko na bazie A (białej).

48 Farba Eko Dane techniczne Połysk, kąt pomiaru:
- 85°, dla powierzchni matowej, max - 60°, dla powierzchni półmatowej, max - 60°, dla powierzchni połysk, min 15 50 Odporność na odrywanie od podłoża, stopień, max. 2 Odporność powłok kolorowych na działanie światła przez 168 h Jednolite zniszczenie powłoki, klasa 3

49 Grunt Uniwersalny Grunt Uniwersalny do chłonnych podłoży budowlanych
NOWOŚĆ Grunt Uniwersalny Grunt Uniwersalny do chłonnych podłoży budowlanych Właściwości bezwonny jednorodny roztwór bez grudek i wtrąceń w kolorze jasno mlecznym przepuszcza parę wodną reguluje proces chłonności przeźroczysty po wyschnięciu Zastosowanie przeznaczony jest do gruntowania większości porowatych i/lub chłonnych powierzchni do wewnątrz i na zewnątrz budynków do podłoża z betonów wylewanych do zapraw cementowych suchych i półsuchych do płyt cementowych, cementowo-wiórowych, gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych do tynków cementowych, cementowo-wapiennych do cegły, gazobetonu, bloczków cementowych, ceramicznych, silikatowych itp.

50 Grunt Uniwersalny Podłoże
Podłoże przed zastosowaniem Superox Grunt Uniwersalny powinno być czyste i suche, luźne i odspojone części należy przed zastosowaniem produktu usunąć. Wydajność Wydajność produktu jest ściśle uzależniona od chłonności oraz kondycji podłoża i wynosi odpowiednio: 7-10m2/l a dla podłoży bardzo gładkich, dla podłoży o niskiej nasiąkliwości nawet 12m2/l. Jakość i niezawodność Krajowa Deklaracja Zgodności nr LA/02/04/2009 z dnia Posiada Atest PZH PN-C-81906:2003

51 Grunt Uniwersalny Dane techniczne
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temp. 23,0 ± 2°C i wilgotności wzgl. powietrza 50,0 ± 5%, h, max 12 Wygląd i barwa powłoki. Barwa zgodna ze wzorcem, bez wytrąceń i spękań powierzchni. Gęstość (g/cm³) ok. 1,1g/cm3 Zdolność rozcieńczania z wodą zupełna Temperatura stosowania i przechowywania +5 C do +25 C Okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji Czas wysychania Powyżej 3 godzin, jednakże jest ściśle uzależniony jest od chłonności podłoża oraz warunków klimatycznych i może ulec wydłużeniu. Opakowanie Pojemniki plastikowe: 1, 5 i 10 litrów

52 Betogrunt Grunt do podłoży betonowych Właściwości
NOWOŚĆ Grunt do podłoży betonowych Właściwości gęsta dyspersja o charakterystycznym zabarwieniu z zawartością części stałych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych postać biała lub kolorowa emulsja o charakterystycznym zapachu pH alkaliczne nierozpuszczalna w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych Zastosowanie do stosowania na podłożach betonowych oraz na innych, takich jak: jastrychy cementowe, płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne w celu zwiększenia przyczepności międzywarstwowej kolejno nakładanych warstw materiałów budowlanych w postaci: tynków gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych oraz wszelkich innych cienko- i grubowarstwowych zapraw budowlanych, mas tynkarskich, mas oraz gładzi na bazie mieszanek gipsowych i cementowych szczególnie na podłoża, stare, zabrudzone zaschniętymi materiałami pochodzenia nieorganicznego

53 Betogrunt Zastosowanie
nadaje się na posadzki betonowe, gwarantując bardzo dobrą przyczepność kolejnych warstw powłok ochronnych nie może być stosowany jako warstwa ostateczna Podłoże Podłoże przed zastosowaniem Superox Betogrunt powinno być suche, oczyszczone z kurzu, wszelkich tłuszczów, olejów oraz wosku. Luźne i odspojone części podłoża należy przed zastosowaniem gruntu usunąć. Wydajność Wydajność produktu jest ściśle uzależniona od chłonności oraz kondycji podłoża i wynosi odpowiednio 6-8m2/kg a dla podłoży bardzo gładkich i nie chłonnych nawet 10m2/kg. Jakość i niezawodność Krajowa Deklaracja Zgodności nr LA/04/04/2009 z dnia Atest PZH PN-C-81906:2003

54 Betogrunt Dane techniczne
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temp. 23,0 ± 2°C i wilgotności wzgl. powietrza 50,0 ± 5%, h, max 12 Wygląd i barwa powłoki. Barwa zgodna ze wzorcem, bez wytrąceń i spękań powierzchni. Gęstość (g/cm³) ok. 1,3g/cm3, zawartość części stałych: ok. 50% Zdolność rozcieńczania z wodą. zupełna Temperatura stosowania i przechowywania: +5 C do +25 C Okres przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji, Czas wysychania: Powyżej 3 godzin, jednakże jest ściśle uzależniony jest od chłonności podłoża oraz warunków klimatycznych i może ulec wydłużeniu. Opakowanie: Pojemniki plastikowe: 10 i 20 kilogramów

55 Tynk Grunt Grunt do podłoży chłonnych Właściwości
NOWOŚĆ Tynk Grunt Grunt do podłoży chłonnych Właściwości preparat gruntujący w formie dyspersji – koncentratu o charakterystycznym zabarwieniu na bazie mieszanki wyselekcjonowanych żywic syntetycznych, do profesjonalnego zastosowania w celu zwiększenia przyczepności międzywarstwowej do zmniejszenia i ujednolicenia chłonności w celu wydłużenia otwartego czasu pracy charakteryzuje się wysoką odpornością na ługi zmniejsza wchłanianie wody do podłoża Zastosowanie do zastosowania wewnętrznego na wszelkiego rodzaju podłożach budowlanych o silnych właściwościach chłonnych jako warstwa gruntująca pod materiały budowlane w postaci: tynków gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych oraz wszelkich innych cienko- i grubowarstwowych zapraw budowlanych, mas tynkarskich, mas oraz gładzi na bazie mieszanek gipsowych i cementowych gwarantuje bardzo dobrą przyczepność kolejnych warstw poprawia właściwości aplikacyjne nie może być stosowany jako warstwa ostateczna

56 Tynk Grunt Podłoże Podłoże przed zastosowaniem Superox Tynk Gruntu powinno być suche, oczyszczone z kurzu, wszelkich tłuszczów, olejów oraz wosku. Luźne i odspojone części podłoża należy przed zastosowaniem gruntu usunąć. Wydajność Ściśle uzależniona od chłonności oraz kondycji podłoża i wynosi odpowiednio g/m2 produktu nierozcieńczonego. Jakość i niezawodność Krajowa Deklaracja Zgodności LA/03/04/2009 z dnia Atest PZH PN-C-81906:2003

57 Tynk Grunt Dane techniczne
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temp. 23,0 ± 2°C i wilgotności wzgl. powietrza 50,0 ± 5%, h, max 12 Wygląd i barwa powłoki. Barwa zgodna ze wzorcem, bez wytrąceń i spękań powierzchni. Gęstość (g/cm3) ok. 1,0g/cm3 Zdolność rozcieńczania z wodą. Zupełna. Czas wysychania Powyżej 6 godzin, jednakże jest ściśle uzależniony jest od chłonności podłoża oraz warunków klimatycznych i może ulec wydłużeniu. Opakowanie Pojemniki plastikowe: 15 kilogramów Przechowywanie i transport Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach nie nasłonecznionych, w temperaturze od +5C do +25C, chroniąc przed zamarznięciem, przez okres 12-stu miesięcy, licząc od daty wyprodukowania.

58 Akcesoria do suchej zabudowy
Kołki Zastosowanie Wymiar [mm ] kołek do wbijania z kołnierzem x40 kołek do wbijania x40 kołek do wbijania z kołnierzem x60 kołek do wbijania x60 kołek do wbijania x80 kołek do wbijania, metalowy x40 Kotwy Zastosowanie Wymiar [mm ] kotwa do sufitów podwieszanych x40

59 Akcesoria do suchej zabudowy
Łączniki Wkręty Zastosowanie Wymiar [mm] łącznik do izolacji, metalowy x160 łącznik do izolacji, metalowy x180 łącznik do izolacji, plastikowy x90 łącznik do izolacji, plastikowy x120 łącznik do izolacji, plastikowy x140 łącznik do izolacji, plastikowy x160 łącznik do izolacji, plastikowy x180 Zastosowanie Wymiar [mm] wkręt fosfatowany do konstrukcji metalowej ,5x25 wkręt fosfatowany do konstrukcji metalowej ,5x35 wkręt fosfatowany do konstrukcji drewnianej ,5x25 wkręt fosfatowany do konstrukcji drewnianej ,5x35 wkręt fosfatowany do konstrukcji drewnianej ,5x45 wkręt samowiercący ,5x9,5

60 Aktualna oferta produktów SUPEROX jest dostępna w oddziałach WKT
Adresy oddziałów są na stronie

61 Zapraszamy do współpracy
Pracownicy WKT udzielą wyczerpujących informacji dotyczących produktów SUPEROX.


Pobierz ppt "Marka własna Szczególne miejsce w ofercie WKT zajmuje linia profesjonalnych produktów, sygnowana marką własną SUPEROX. Zdobywa ona coraz większe uznanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google