Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs wiedzy o gminie Radzyń Podlaski X Zima w Mieście 2014 Zabiele - Radzyń Podlaski, 22 stycznia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs wiedzy o gminie Radzyń Podlaski X Zima w Mieście 2014 Zabiele - Radzyń Podlaski, 22 stycznia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs wiedzy o gminie Radzyń Podlaski X Zima w Mieście 2014 Zabiele - Radzyń Podlaski, 22 stycznia 2014 r.

2 Uzupełnij wymagane pola na karcie odpowiedzi! IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KATEGORIA TD – szkoły podstawowe TM – gimnazja TO – szkoły ponadgimnazjalne

3 Czas trwania konkursu: 25 minut 50 pytań - 30 sekund na pytanie

4 Pytanie 1 Jaką powierzchnię zajmuje gmina Radzyń Podlaski? A. 155,2 km 2 B. 180,7 km 2 C. 202,4 km 2

5 Pytanie 2 Gmina Radzyń Podlaski, w obecnych granicach, powstała… A. 1 stycznia 1973 r. B. 1 stycznia 1963 r. C. 1 stycznia 1953 r.

6 Pytanie 3 W latach 1975-1999 gmina Radzyń Podlaski należała do województwa… A. lubelskiego B. mazowieckiego C. bialskopodlaskiego

7 Pytanie 4 W herbie gminy Radzyń Podlaski znajduje się… A. niedźwiedź B. czapla C. gmina nie ma herbu

8 Pytanie 5 Gmina Radzyń Podlaski położona jest… A. we wschodniej części powiatu radzyńskiego B. w środkowej części powiatu radzyńskiego C. w zachodniej części powiatu radzyńskiego

9 Pytanie 6 Z którą z poniższych gmin powiatu radzyńskiego nie graniczy gmina Radzyń Podlaski? A. Kąkolewnica B. Komarówka Podlaska C. Ulan-Majorat

10 Pytanie 7 Które miejsce pod względem powierzchni zajmuje w powiecie radzyńskim gmina Radzyń Podlaski? A. pierwsze B. drugie C. trzecie

11 Pytanie 8 Ile sołectw/miejscowości znajduje się w gminie Radzyń Podlaski? A. 15 B. 20 C. 25

12 Pytanie 9 Z iloma gminami graniczy gmina Radzyń Podlaski? A. sześcioma B. pięcioma C. czterema

13 Pytanie 10 Jakie drogi krajowe przebiegają przez teren gminy Radzyń Podlaski? A. nr 19 i nr 63 B. nr 12 i nr 63 C. nr 19 i nr 55

14 Pytanie 11 Która z poniższych miejscowości gminy Radzyń Podlaski jest położona najdalej na zachód? A. Główne B. Paszki Małe C. Bedlno

15 Pytanie 12 Jaką część gminy Radzyń Podlaski zajmują lasy? A. 10% B. 20% C. 30%

16 Pytanie 13 Ile placówek oświatowych znajduje się na terenie gminy Radzyń Podlaski? A. pięć B. sześć C. siedem

17 Pytanie 14 Siedziba Urzędu Gminy Radzyń Podlaski znajduje się w… A. Białej B. Radzyniu Podlaskim C. Zabielu

18 Pytanie 15 Wójtem gminy Radzyń Podlaski jest… A. Robert Mazurek B. Wiesław Mazurek C. Jakub Mazurek

19 Pytanie 16 Jedynym w gminie Radzyń Podlaski rezerwatem przyrody jest… A. Czapliniec B. Omelno C. Las Branicki

20 Pytanie 17 Użytek ekologiczny Białka zajmuje obszar 8 ha dawnego koryta i starorzeczy rzeki we wsi… A. Paszki Duże B. Białka C. Zbulitów Duży

21 Pytanie 18 Ile leśnych ścieżek dydaktyczno-turystycznych znajduje się na terenie gminy Radzyń Podlaski? A. jedna B. dwie C. trzy

22 Pytanie 19 W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej? A. Żabików B. Białka C. Branica Radzyńska

23 Pytanie 20 Pierwsza wzmianka o królewskiej wsi Biała pochodzi z… A. 1415 r. B. 1515 r. C. 1615 r.

24 Pytanie 21 Którą z poniższych placówek kulturalnych spotkamy w Białej? A. Izbę Regionalną B. Wiejski Uniwersytet C. Gminny Ośrodek Kultury

25 Pytanie 22 W 1843 r. miejscowość Białka znajdowała się w posiadaniu… A. Eustachego Potockiego B. Stanisława Korwin-Szlubowskiego C. Jana Klemensa Branickiego

26 Pytanie 23 A. Jaski B. Główne C. Bedlno W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

27 Pytanie 24 Z którego wieku pochodzi zespół pałacowo-parkowy w Białce? A. XVII w. B. XVIII w. C. XIX w.

28 Pytanie 25 W czasie II wojny światowej w pałacu w Białce kwaterowali… A. kawalerzyści B. lotnicy C. czołgiści

29 Pytanie 26 Nazwa miejscowości Bedlno wywodzi się najprawdopodobniej od… A. grzyba zwanego bedłą lub bedłką B. rośliny zwanej bedłą lub bedłką C. ptaka zwanego bedłą lub bedłką

30 Pytanie 27 W połowie XV w. Bedlno stało się własnością rodu… A. Cebulków B. Fijałków C. Wawrzeckich

31 Pytanie 28 W którym roku, z ofiar mieszkańców, powstał w Bedlnie krzyż papieski? A. 2000 r. B. 2005 r. C. 2010 r.

32 Pytanie 29 A. Żabików B. Białka C. Branica Radzyńska W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

33 Pytanie 30 Która z poniższych budowli, znajdujących się w Bedlnie Radzyńskim, wpisana jest do rejestru zabytków? A. karczma Rzym B. budynek stacji kolejowej Radzyń Podl. C. dworek – letnia rezydencja Firlejów

34 Pytanie 31 Pierwsza wzmianka o Branicy Radzyńskiej pochodzi z 1470 r. Wymieniana była ona wtedy pod nazwą Branicza jako własność szlachecka w posiadaniu… A. Branickich B. Potockich C. Firlejów

35 Pytanie 32 W którym roku Stanisław Korwin-Szlubowski wybudował w Branicy Radzyńskiej obecny pałac? A. 1884 r. B. 1894 r. C. 1904 r.

36 Pytanie 33 Według ksiąg hipotecznych miejscowość Główne nazywana była też… A. Kostuninem B. Brachciami C. Kagankiem

37 Pytanie 34 Nazwa miejscowości Jaski pochodzi od nazwiska Marcina… A. Janowskiego B. Jasowskiego C. Jankowskiego

38 Pytanie 35 Na budynku szkoły w Paszkach Dużych znajduje się pamiątko- wa tablica uroczyście odsłonięta w 56. rocznicę pacyfikacji wsi Paszki Małe i Paszki Duże dokonanej przez gestapo… A. 2 czerwca 1942 r. B. 2 lipca 1942 r. C. 2 sierpnia 1942 r.

39 Pytanie 36 Obelisk w Płudach upamiętnia zamordowanych z rodzin… A. Niewęgłowskich i Pawlinów B. Pawlinów i Gomółków C. Gomółków i Musiatowiczów

40 Pytanie 37 A. Brzostówiec B. Radowiec C. Zabiele W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

41 Pytanie 38 W Siedlanowie od 2001 r., w budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej, znajduje się… A. Ochotnicza Straż Pożarna B. Izba Regionalna C. Dom Rekolekcyjny

42 Pytanie 39 Autorem drewnianej figury Chrystusa Ukrzyżowanego (bez krzyża) znajdującej się w Zabielu jest… A. Tadeusz Toczyński B. Józef Toczyński C. Krzysztof Toczyński

43 Pytanie 40 Miejscowość Zbulitów dzieli się na Zbulitów Duży i Zbulitów Mały, których naturalną granicę stanowi rzeka… A. Tyśmienica B. Białka C. Piwonia

44 Pytanie 41 A. Branica Radzyńska B. Białka C. Żabików W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

45 Pytanie 42 Pałac w Żabikowie pochodzi z przełomu… A. XV i XVI w. B. XVI i XVII w. C. XVII i XVIII w.

46 Pytanie 43 Ostatnim właścicielem pałacu w Żabikowie była rodzina… A. Suchodolskich B. Ośniałowskich C. Kamińskich

47 Pytanie 44 W lesie koło wsi Sitno znajduje się mogiła poległych harcerzy działających pod komendą harcmistrza… A. Michała Stefana Lisowskiego B. Michała Stefana Lasockiego C. Michała Stefana Laskowskiego

48 Pytanie 45 W którym roku odbyła się ekshumacja harcerzy zamordowanych w lesie koło wsi Sitno w 1940 r.? A. 1946 r. B. 1956 r. C. 1966 r.

49 Pytanie 46 A. Turów B. Jaski C. Główne W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

50 Pytanie 47 Kto patronuje kaplicy znajdującej się w lesie koło Turowa? A. św. Tomasz B. św. Antoni C. św. Krzysztof

51 Pytanie 48 Czyja mogiła znajduje się w najbliższym sąsiedztwie leśnej kaplicy koło Turowa? A. powstańców listopadowych B. powstańców styczniowych C. poległych w czasie I wojny światowej

52 Pytanie 49 Kiedy mieszkańcy Turowa i okolicznych wsi wędrują do kaplicy leśnej koło Turowa, by wspólnie modlić się na uroczystości odpustowej? A. co roku w pierwszą niedzielę sierpnia B. co roku w pierwszą niedzielę lipca C. co roku w pierwszą niedzielę czerwca

53 Pytanie 50 A. Paszki Duże B. Biała C. Sitno W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

54 KONIEC Opracowanie konkursu: Robert Mazurek


Pobierz ppt "Konkurs wiedzy o gminie Radzyń Podlaski X Zima w Mieście 2014 Zabiele - Radzyń Podlaski, 22 stycznia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google