Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

X Zima w Mieście 2014 o gminie Radzyń Podlaski Konkurs wiedzy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "X Zima w Mieście 2014 o gminie Radzyń Podlaski Konkurs wiedzy"— Zapis prezentacji:

1 X Zima w Mieście 2014 o gminie Radzyń Podlaski Konkurs wiedzy
Zabiele - Radzyń Podlaski, 22 stycznia 2014 r.

2 IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KATEGORIA Uzupełnij wymagane pola
na karcie odpowiedzi! IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KATEGORIA TD – szkoły podstawowe TM – gimnazja TO – szkoły ponadgimnazjalne

3 Czas trwania konkursu:
25 minut 50 pytań - 30 sekund na pytanie

4 Jaką powierzchnię zajmuje gmina Radzyń Podlaski?
Pytanie 1 A. 155,2 km2 B. 180,7 km2 C. 202,4 km2 Jaką powierzchnię zajmuje gmina Radzyń Podlaski?

5 Gmina Radzyń Podlaski, w obecnych granicach, powstała…
Pytanie 2 A. 1 stycznia 1973 r. B. 1 stycznia 1963 r. C. 1 stycznia 1953 r. Gmina Radzyń Podlaski, w obecnych granicach, powstała…

6 A. lubelskiego B. mazowieckiego C. bialskopodlaskiego Pytanie 3
W latach gmina Radzyń Podlaski należała do województwa…

7 W herbie gminy Radzyń Podlaski znajduje się…
Pytanie 4 A. niedźwiedź B. czapla C. gmina nie ma herbu W herbie gminy Radzyń Podlaski znajduje się…

8 Gmina Radzyń Podlaski położona jest…
Pytanie 5 A. we wschodniej części powiatu radzyńskiego B. w środkowej części C. w zachodniej części Gmina Radzyń Podlaski położona jest…

9 A. Kąkolewnica B. Komarówka Podlaska C. Ulan-Majorat Pytanie 6
Z którą z poniższych gmin powiatu radzyńskiego nie graniczy gmina Radzyń Podlaski?

10 A. pierwsze B. drugie C. trzecie Pytanie 7
Które miejsce pod względem powierzchni zajmuje w powiecie radzyńskim gmina Radzyń Podlaski?

11 A. 15 B. 20 C. 25 Pytanie 8 Ile sołectw/miejscowości znajduje się
w gminie Radzyń Podlaski?

12 Z iloma gminami graniczy gmina Radzyń Podlaski?
Pytanie 9 A. sześcioma B. pięcioma C. czterema Z iloma gminami graniczy gmina Radzyń Podlaski?

13 A. nr 19 i nr 63 B. nr 12 i nr 63 C. nr 19 i nr 55 Pytanie 10
Jakie drogi krajowe przebiegają przez teren gminy Radzyń Podlaski?

14 A. Główne B. Paszki Małe C. Bedlno Pytanie 11
Która z poniższych miejscowości gminy Radzyń Podlaski jest położona najdalej na zachód?

15 Jaką część gminy Radzyń Podlaski zajmują lasy?
Pytanie 12 A. 10% B. 20% C. 30% Jaką część gminy Radzyń Podlaski zajmują lasy?

16 A. pięć B. sześć C. siedem Pytanie 13
Ile placówek oświatowych znajduje się na terenie gminy Radzyń Podlaski?

17 Siedziba Urzędu Gminy Radzyń Podlaski znajduje się w…
Pytanie 14 A. Białej B. Radzyniu Podlaskim C. Zabielu Siedziba Urzędu Gminy Radzyń Podlaski znajduje się w…

18 Wójtem gminy Radzyń Podlaski jest…
Pytanie 15 A. Robert Mazurek B. Wiesław Mazurek C. Jakub Mazurek Wójtem gminy Radzyń Podlaski jest…

19 A. „Czapliniec” B. „Omelno” C. „Las Branicki” Pytanie 16
Jedynym w gminie Radzyń Podlaski rezerwatem przyrody jest…

20 A. Paszki Duże B. Białka C. Zbulitów Duży Pytanie 17
Użytek ekologiczny „Białka” zajmuje obszar 8 ha dawnego koryta i starorzeczy rzeki we wsi…

21 A. jedna B. dwie C. trzy Pytanie 18
Ile leśnych ścieżek dydaktyczno-turystycznych znajduje się na terenie gminy Radzyń Podlaski?

22 A. Żabików B. Białka C. Branica Radzyńska Pytanie 19
W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

23 Pierwsza wzmianka o królewskiej wsi Biała pochodzi z…
Pytanie 20 A r. B r. C r. Pierwsza wzmianka o królewskiej wsi Biała pochodzi z…

24 Którą z poniższych placówek kulturalnych
Pytanie 21 A. Izbę Regionalną B. Wiejski Uniwersytet C. Gminny Ośrodek Kultury Którą z poniższych placówek kulturalnych spotkamy w Białej?

25 W 1843 r. miejscowość Białka znajdowała się w posiadaniu…
Pytanie 22 A. Eustachego Potockiego B. Stanisława Korwin-Szlubowskiego C. Jana Klemensa Branickiego W 1843 r. miejscowość Białka znajdowała się w posiadaniu…

26 A. Jaski B. Główne C. Bedlno Pytanie 23
W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

27 A. XVII w. B. XVIII w. C. XIX w. Pytanie 24 Z którego wieku pochodzi
zespół pałacowo-parkowy w Białce?

28 W czasie II wojny światowej w pałacu w Białce kwaterowali…
Pytanie 25 A. kawalerzyści B. lotnicy C. czołgiści W czasie II wojny światowej w pałacu w Białce kwaterowali…

29 A. grzyba zwanego „bedłą” lub „bedłką” B. rośliny zwanej
Pytanie 26 A. grzyba zwanego „bedłą” lub „bedłką” B. rośliny zwanej C. ptaka zwanego Nazwa miejscowości Bedlno wywodzi się najprawdopodobniej od…

30 W połowie XV w. Bedlno stało się własnością rodu…
Pytanie 27 A. Cebulków B. Fijałków C. Wawrzeckich W połowie XV w. Bedlno stało się własnością rodu…

31 Pytanie 28 A r. B r. C r. W którym roku, z ofiar mieszkańców, powstał w Bedlnie krzyż papieski?

32 A. Żabików B. Białka C. Branica Radzyńska Pytanie 29
W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

33 A. karczma „Rzym” B. budynek stacji kolejowej Radzyń Podl.
Pytanie 30 A. karczma „Rzym” B. budynek stacji kolejowej Radzyń Podl. C. dworek – letnia rezydencja Firlejów Która z poniższych budowli, znajdujących się w Bedlnie Radzyńskim, wpisana jest do rejestru zabytków?

34 A. Branickich B. Potockich C. Firlejów Pytanie 31
Pierwsza wzmianka o Branicy Radzyńskiej pochodzi z 1470 r. Wymieniana była ona wtedy pod nazwą Branicza jako własność szlachecka w posiadaniu…

35 Pytanie 32 A r. B r. C r. W którym roku Stanisław Korwin-Szlubowski wybudował w Branicy Radzyńskiej obecny pałac?

36 Według ksiąg hipotecznych miejscowość Główne
Pytanie 33 A. Kostuninem B. Brachciami C. Kagankiem Według ksiąg hipotecznych miejscowość Główne nazywana była też…

37 Nazwa miejscowości Jaski pochodzi od nazwiska Marcina…
Pytanie 34 A. Janowskiego B. Jasowskiego C. Jankowskiego Nazwa miejscowości Jaski pochodzi od nazwiska Marcina…

38 A. 2 czerwca 1942 r. B. 2 lipca 1942 r. C. 2 sierpnia 1942 r.
Pytanie 35 A. 2 czerwca 1942 r. B. 2 lipca 1942 r. C. 2 sierpnia 1942 r. Na budynku szkoły w Paszkach Dużych znajduje się pamiątko- wa tablica uroczyście odsłonięta w 56. rocznicę pacyfikacji wsi Paszki Małe i Paszki Duże dokonanej przez gestapo…

39 Obelisk w Płudach upamiętnia zamordowanych z rodzin…
Pytanie 36 A. Niewęgłowskich i Pawlinów B. Pawlinów i Gomółków C. Gomółków i Musiatowiczów Obelisk w Płudach upamiętnia zamordowanych z rodzin…

40 A. Brzostówiec B. Radowiec C. Zabiele Pytanie 37
W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

41 A. Ochotnicza Straż Pożarna B. Izba Regionalna C. Dom Rekolekcyjny
Pytanie 38 A. Ochotnicza Straż Pożarna B. Izba Regionalna C. Dom Rekolekcyjny W Siedlanowie od 2001 r., w budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej, znajduje się…

42 A. Tadeusz Toczyński B. Józef Toczyński C. Krzysztof Toczyński
Pytanie 39 A. Tadeusz Toczyński B. Józef Toczyński C. Krzysztof Toczyński Autorem drewnianej figury Chrystusa Ukrzyżowanego (bez krzyża) znajdującej się w Zabielu jest…

43 A. Tyśmienica B. Białka C. Piwonia Pytanie 40
Miejscowość Zbulitów dzieli się na Zbulitów Duży i Zbulitów Mały, których naturalną granicę stanowi rzeka…

44 A. Branica Radzyńska B. Białka C. Żabików Pytanie 41
W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

45 Pałac w Żabikowie pochodzi z przełomu…
Pytanie 42 A. XV i XVI w. B. XVI i XVII w. C. XVII i XVIII w. Pałac w Żabikowie pochodzi z przełomu…

46 Ostatnim właścicielem pałacu w Żabikowie była rodzina…
Pytanie 43 A. Suchodolskich B. Ośniałowskich C. Kamińskich Ostatnim właścicielem pałacu w Żabikowie była rodzina…

47 A. Michała Stefana Lisowskiego B. Michała Stefana Lasockiego
Pytanie 44 A. Michała Stefana Lisowskiego B. Michała Stefana Lasockiego C. Michała Stefana Laskowskiego W lesie koło wsi Sitno znajduje się mogiła poległych harcerzy działających pod komendą harcmistrza…

48 Pytanie 45 A r. B r. C r. W którym roku odbyła się ekshumacja harcerzy zamordowanych w lesie koło wsi Sitno w 1940 r.?

49 A. Turów B. Jaski C. Główne Pytanie 46
W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

50 Kto patronuje kaplicy znajdującej się w lesie koło Turowa?
Pytanie 47 A. św. Tomasz B. św. Antoni C. św. Krzysztof Kto patronuje kaplicy znajdującej się w lesie koło Turowa?

51 A. powstańców listopadowych B. powstańców styczniowych
Pytanie 48 A. powstańców listopadowych B. powstańców styczniowych C. poległych w czasie I wojny światowej Czyja mogiła znajduje się w najbliższym sąsiedztwie leśnej kaplicy koło Turowa?

52 A. co roku w pierwszą niedzielę sierpnia B. co roku w pierwszą
Pytanie 49 A. co roku w pierwszą niedzielę sierpnia B. co roku w pierwszą niedzielę lipca C. co roku w pierwszą niedzielę czerwca Kiedy mieszkańcy Turowa i okolicznych wsi wędrują do kaplicy leśnej koło Turowa, by wspólnie modlić się na uroczystości odpustowej?

53 A. Paszki Duże B. Biała C. Sitno Pytanie 50
W jakiej miejscowości znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu powyżej?

54 Opracowanie konkursu: Robert Mazurek
KONIEC Opracowanie konkursu: Robert Mazurek


Pobierz ppt "X Zima w Mieście 2014 o gminie Radzyń Podlaski Konkurs wiedzy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google