Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portal Korporacyjny LP – migracja do nowej wersji oraz zmiana szaty graficznej stron jednostek Szkolenie dla jednostek RDLP w Radomiu Jedlnia-Letnisko,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portal Korporacyjny LP – migracja do nowej wersji oraz zmiana szaty graficznej stron jednostek Szkolenie dla jednostek RDLP w Radomiu Jedlnia-Letnisko,"— Zapis prezentacji:

1 Portal Korporacyjny LP – migracja do nowej wersji oraz zmiana szaty graficznej stron jednostek Szkolenie dla jednostek RDLP w Radomiu Jedlnia-Letnisko, r.

2 Plan prezentacji Cele szkolenia Wymagania techniczne Strona wzorcowa
Materiały pomocnicze Logowanie i dostęp do strony Konfiguracja struktury stron Dodawanie nowej podstrony Dodawanie podstrony na drugim i trzecim poziomie Usunięcie podstrony ze struktury Ukrycie podstron Konfiguracja kolejności podstron Zmiana zdjęcia na stronie głównej Narzędzie migracyjne Dodawanie artykułu Dodawanie artykułu „Aktualności” Dodawanie artykułu „Polecane” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane” Dodawanie artykułu „Wydarzenia” Dodanie kontaktu do jednostki Biblioteka dokumentów/galeria Ustawienie przekierowania na stronę zewnętrzną Modyfikacja kafla „Sprzedaż” Modyfikacji danych w stopce strony Konfiguracja strony Turystyka Wsparcie migracji ;

3 Cele szkolenia

4 Opanowanie nowego narzędzia Wiedza na temat zawartości stron
Cele szkolenia Opanowanie nowego narzędzia Wiedza na temat zawartości stron Migracja/stworzenie strony

5 Wymagania techniczne

6 aktywne konto VPN umożliwiające połączenie się z siecią WAN LP
Wymagania techniczne aktywne konto VPN umożliwiające połączenie się z siecią WAN LP komputer z aktualną wersją przeglądarki internetowej Mozilla Firefox oprogramowania Adobe Flash Player oprogramowanie Java

7 Strona wzorcowa

8 Strona wzorcowa Dla usprawnienia migracji CILP przygotował stronę wzorcową nadleśnictwa dostępną pod adresem: Na stronie znajdują się: Teksty z CILP, które można dowolnie kopiować na strony jednostek (część z nich ZILP wprowadzi automatycznie na wszystkie strony (drewno), inne można sobie samemu przekopiować (np. ogólne teksty o hodowli czy ochronie itp.) i uzupełniać o dane z nadleśnictwa; Teksty z nadleśnictw, które CILP uznał za dobre i warte wskazania jako „dobre praktyki”. „Wytyczne dla administratorów stron” uzupełniające stronę wzorcową – do pobrania na stronie wzorcowej

9 Materiały pomocnicze

10 Materiały pomocnicze (ZILP+CILP):
Instrukcja administratora portalu (do pobrania na stronie wzorcowej).

11 Logowanie i dostęp do strony

12 Jednostki RDLP w Radomiu – stary PKLP Dostęp poprzez WAN
Strona logowania Jednostki RDLP w Radomiu – stary PKLP Dostęp poprzez WAN Adres nowych stron: /c/portal/login Login: np. adres np. Hasło: otrzymane mailem z systemu

13

14 Prawy górny róg ekranu – wybrać „Idź do” – swoją jednostkę

15 Przygotowanie witryny do migracji do nowej wersji PKLP – jednostki korzystające ze starego PKLP (jednostki RDLP w Radomiu) Do celów migracji wykorzystywane są strony publiczne Strony publiczne tych jednostek nie są widoczne w sieci Internet Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterowania -> Zarządzanie stronami -> Strony publiczne

16 Kontrolka edycji: widoczność narzędzi edycyjnych
Kontrolka włączona Kontrolka wyłączona

17 Strony publiczne Jednostki, które korzystają ze starego PKLP (RDLP w Radomiu) działają na stronach publicznych!!!!

18 Konfiguracja struktury stron

19 Konfiguracja struktury stron Dodawanie nowej podstrony – ogólnie

20 Dodanie podstron – poszczególne poziomy
I poziom podstron – tylko ZILP po akceptacji merytorycznej przez CILP II i III poziom – można IV poziom – wyjątkowo można

21 Dodawanie nowej podstrony
Aby dodać nową stronę należy dla wybranej jednostki wybrać menu „Zarządzaj” -> „Panel sterowania” -> następnie „Zarządzanie stronami”

22 Dodawanie nowej podstrony
Po wyborze tej opcji pojawi się formularz dodawania nowej strony w jednostce.

23 Dodawanie nowej podstrony
Aby dodać nową podstronę należy wpisać: nazwę nowej podstrony określić typ strony (Portlet, Panel, Osadzony, Artykuł, URL, Link do strony) ukryty – pozwala na ukrycie strony – będzie ona niewidoczna w serwisie kopiuj rodzica – kopiuje ustawienia ze strony nadrzędnej np. ze strony Położenie (uniwersalne ustawienia) Kliknąć „Dodaj stronę”.

24 Konfiguracja struktury stron
Dodawanie podstrony na drugim i trzecim poziomie

25 Dodawanie nowej strony – poziom drugi i trzeci
Dodawanie nowej strony rozpoczynamy od wskazania strony nadrzędnej, dla której chcemy dodawać podstrony. Następnie podajemy parametry nowej podstrony i klikamy Dodaj stronę

26 Dodawanie nowej strony – poziom drugi i trzeci
Po dodaniu strony należy przejść do właściwości strony Dodana strona Kopiowanie konfiguracji strony. Należy wybrać pozycję Położenie

27 Dodawanie nowej strony – poziom drugi i trzeci
Po wskazaniu strony zapisujemy właściwości strony. Po zapisaniu nowo dodana strona będzie miała właściwą konfigurację. Aby było możliwe dodawania artykułów konieczne jest wyświetlenie nowo dodanej strony z poziomu interfejsu użytkownika.

28 Dodawanie nowej strony – poziom drugi i trzeci

29 Dodawanie nowej strony – poziom drugi i trzeci
UWAGA! Wyświetlenie strony jest bardzo ważną czynnością. Powoduje ono automatyczne utworzenie i przypisanie kategorii do strony. Tym samym od tego momentu możliwe jest dodawanie artykułów z wybraną kategorią.

30 Konfiguracja struktury stron Usunięcie podstrony ze struktury

31 Usunięcie podstrony ze struktury
Usunięcie podstrony ze struktury odbywa się za pomocą zakładki kolejność wyświetlania.

32 Usunięcie strony ze struktury
Należy zaznaczyć stronę do usunięcia przez kliknięcie jej lewym przyciskiem myszy, a następnie skorzystać z czerwonej ikony usuwania. Po zakończonej edycji należy kliknąć Aktualizuj kolejność wyświetlania.

33 Konfiguracja struktury stron
Ukrycie podstron

34 Ukrycie podstron W menu wybieramy „Zarzadzanie stronami” a następnie z drzewa strony wybieramy stronę która chcemy ukryć np. LKP Następnie zaznaczmy pole „Ukryty” Po zaznaczeniu „Ukryty” klikamy guzik „Zapisz”

35 Zadanie - odkrycie podstron
W analogiczny sposób jak w przypadku dodawania proszę odznaczyć pole „Ukryty” w celu odkrycia strony.

36 Konfiguracja struktury stron Konfiguracja kolejności podstron

37 Konfiguracja kolejności stron
Konfiguracja kolejności stron odbywa się za pomocą zakładki kolejność wyświetlania Należy zaznaczyć stronę, którą chcemy przesunąć przez kliknięcie jej lewym przyciskiem myszy, a następnie skorzystać z zielonych ikon przesuwania góra/dół. Po zakończonej edycji należy kliknąć Aktualizuj kolejność wyświetlania

38 Konfiguracja kolejności stron

39 Zmiana zdjęcia na stronie głównej

40 Prezentacja zdjęcia głównego

41 Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia
Zmiana zdjęcia na stronie głównej Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Otwieramy: Narzędzia Nowego Layoutu

42 Zmiana zdjęcia na stronie głównej
Po przejściu do Narzędzi Nowego Layoutu możemy wybrać nowe zdjęcie, które będzie prezentowane w jednostce.

43 Zmiana zdjęcia na stronie głównej
UWAGA! Kliknięcie przycisku „Wybór” jest tożsame z zaakceptowaniem zmiany na stronie głównej. Zdjęcia prezentowane na liście są dodawane przez CILP. W przypadku chęci opublikowania nowego zdjęcia należy je przesłać do akceptacji do CILP. Po zaakceptowaniu przez CILP można opublikować nowe zdjęcie. Osoba do kontaktu: Wymiary 1600 x 1200 pikseli.

44 Ponowna zmiana zdjęcia na stronie głównej
Zadanie – Zmiana zdjęcia na stronie głównej Ponowna zmiana zdjęcia na stronie głównej

45 Narzędzia migracyjne

46 Migracja danych ze starego Portalu Korporacyjnego
W celu skorzystania z narzędzia importu należy przejść do Panelu Sterowania

47 Migracja danych ze starego Portalu Korporacyjnego
Po przejściu do Panelu sterowania należy wybrać pozycję „Narzędzie migracyjne”

48 Migracja danych ze starego Portalu Korporacyjnego
W narzędziach migracyjnych należy skorzystać z przycisku „Importuj brakujące artykuły w jednostce”.

49 Migracja danych ze starego Portalu Korporacyjnego
Po zaimportowaniu brakujących artykułów należy przejść do Zawartości stron i przejrzeć zaimportowaną treść

50

51 Migracja danych ze starego Portalu Korporacyjnego
Dla wybranej treści należy sprawdzić, czy na pewno treść nie ma przypisanego nowego szablonu Sprawdzanie szablonu Szablon domyślny wykorzystywany w starym PKLP

52 Migracja danych ze starego Portalu Korporacyjnego
Po sprawdzeniu artykułu wracamy do listy przyciskiem Powrót, zaznaczamy artykuł

53 Migracja danych ze starego Portalu Korporacyjnego
Klikamy na przycisk zmień strukturę artykułu, po czym uruchamiamy konwersję artykułu do nowej struktury

54 Migracja danych ze starego Portalu Korporacyjnego
Po zmigrowaniu ze starego PKLP, artykuł w nowej strukturze „zaciąga” również zdjęcia

55 Migracja danych ze starego Portalu Korporacyjnego
Możliwe jest uruchomienie konwersji na większej ilości artykułów. UWAGA! Nie należy zaznaczać wszystkich artykułów. Nie wszystkie artykuły znajdujące się w bazie zawartości stron powinny być przekonwertowane na nowa strukturę. Dlatego lepiej czasami dodać nowy artykuł, niż migrować stary 

56 Dodawanie artykułu

57 Dodawanie Artykułu na stronie „Hodowla lasu”
Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

58 Dodawanie Artykułu na stronie „Hodowla lasu”
W celu dodania artykułu należy użyć przycisku „Dodaj artykuł/Aktualność” Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

59 Podczas dodawania artykułu należy wypełnić pola:
Dodawanie Artykułu na stronie np. „Hodowla lasu” Podczas dodawania artykułu należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Lid – streszczenie artykułu Treść artykułu Zdjęcie główne - pierwsze zdjęcie w komponencie prezentacji zdjęć w artykule Opis zdjęcia – prezentowany pod zdjęciem Zdjęcia dodatkowe – kolejne zdjęcia w komponencie Załącznik - ewentualnie Kategorię np. „Hodowla Lasu” – element wiążący artykuł ze stroną, na której jest wyświetlany, inaczej artykuł nie będzie w tej zakładce Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk „Publikuj” Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

60 Dodawanie nowego artykułu – Nazwa i streszczenie

61 Dodawanie nowego artykułu - treść

62 Wprowadzanie treści artykułu
Po nadaniu nazwy należy wprowadzić treść artykułu za pomocą edytora treści WYSWIG Edytor tekstu – pierwsza linia funkcjonalności

63 Wprowadzanie treści artykułu
Edytor tekstu – druga linia funkcjonalności

64 Wprowadzanie treści artykułu
Edytor tekstu – trzecia linia funkcjonalności

65 Wklejanie treści Edytor posiada przyciski pozwalające na przeklejanie treści z Worda, jednak nie jest to zalecana metoda. Zamiast tego powinien być wykorzystywany przycisk „Wklej jako czysty tekst” Treści, które zostały skopiowane z Internetu można wklejać bezpośrednio (skrót klawiaturowy Ctrl+V) lub za pomocą przycisków

66 Dodawanie cytatu Aby dodać cytat, zaznaczamy tekst, następnie przycisk cytatu „ i wybieramy styl Cited Work

67 Wprowadzenie zdjęcia głównego artykułu wraz z opisem
W przypadku zdjęć z dysku lokalnego automatycznie jest generowana miniatura prezentowana w treści artykułu oraz na listach aktualności

68 Wprowadzenie zdjęcia głównego artykułu wraz z opisem
W przypadku zdjęć z galerii należy wskazać jedno zdjęcie z wybranego folderu galerii zdjęć na serwerze. Jako opis zdjęcia zostanie wykorzystany opis wprowadzony do zdjęcia w galerii.

69 Wprowadzenie zdjęcia dodatkowego wraz z opisem
W przypadku zdjęć dodatkowych z galerii należy wskazać jedno zdjęcie z wybranego folderu galerii zdjęć. Pozostałe zdjęcia z folderu będą pobrane automatycznie. Jako opisy zdjęć zostaną będą wykorzystane opisy wprowadzone do zdjęć w galerii.

70 Składowe modułu „Zdjęcie dodatkowe z dysku lokalnego”
(wybrane z dysku) Miniatura (generowana automatycznie) Opis zdjęcia dodatkowego (wpisywany)

71 Więcej zdjęć dodatkowych - duplikacja modułu zamieszczania zdjęć dodatkowych

72 Wymiana zdjęcia na inne – pokaż, delete, zapisz

73 Przygotowanie zdjęć – do artykułów
Nie należy wstawiać zdjęć zbyt dużych Zmniejszone – dłuższy bok wym do 1600 pikseli Następnie program je automatycznie skaluje Prawa autorskie!

74 Wprowadzenie załączników artykułu
Możliwe jest wprowadzenie jednego lub więcej załączników artykułu; Określenie prezentowanych nazw i opisów załączników; Każdy z tych elementów może być lokalizowany pod względem wersji językowej.

75 Biblioteka dokumentów
Aby dodać załącznik należy wrzucić go do biblioteki dokumentów do wcześniej utworzonego folderu

76 U Możliwe jest zarządzanie folderami i dokumentami lub zdjęciami (m.in.: dodawanie, usuwanie folderów, dokumentów)

77 Wybieramy Wybierz w artykule - sekcja Załącznik
Po automatycznym przekierowaniu do biblioteki dokumentów wybieramy katalog i dokument który chcemy załączyć

78 Załącznik zostaje dołączony do artykułu po ponowieniu polecenia Publikuj

79 Możemy nazwać załącznik – po opublikowaniu wyświetli się pod tą nazwą

80 Wbudowanie filmu w artykuł
Krok 1 Skopiowanie kodu do umieszczenia na stronie z youtube (wybór danego filmu, polecenie Udostępnij, Umieść) Można także ustawić rozmiar filmu

81 Wbudowanie filmu w artykuł
Krok 2 Przełączenie w tryb: źródło dokumentu, następnie wklejenie kodu w treść artykułu, w miejscu gdzie chcemy aby się wyświetlał, jeszcze raz źródło dokumentu (odznaczyć), następnie publikuj

82 Wbudowanie filmu w artykuł
Efekt: film w artykule

83 Widoczność i miejsce prezentacji artykułu
Uprawnienia – dostępna dla wszystkich opcja „ktokolwiek (Guest rola)”

84 Widoczność i miejsce prezentacji artykułu
Kategoryzacja artykułu Typ artykułu – powinien być wybrany typ „Ogólne”

85 Widoczność i miejsce prezentacji artykułu
Kategoryzacja artykułu Kategorie – kategoria musi być przypisana! Przypisanie odpowiedniej kategorii ze słownika „Kategorie zawartości” ma bezpośrednie przełożenie na miejsce prezentacji artykułu w strukturze portalu. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby kategoria była prawidłowo określona.

86 Przypisanie kategorii

87 Widoczność i miejsce prezentacji artykułu
Zaznaczenie opcji publikacji w jednostce nadrzędnej (UWAGA: opcja nie jest dostępna w przypadku, gdy organizacja nie ma organizacji nadrzędnej) – wybór tej opcji powoduje, że zapisywany artykuł jest automatycznie kopiowany do jednostki nadrzędnej, nie jest jednak automatycznie publikowany w tej jednostce. Do publikacji niezbędna jest interwencja Redaktora w jednostce nadrzędnej. Dobry sposób na przekazywanie „newsów” do rdlp lub dglp

88 Widoczność i miejsce prezentacji artykułu
Oprócz elementów definiujących pola edycyjne znajdują się przyciski pozwalające na wykonanie akcji na edytowanym artykule: a. Zapisz jako wersję roboczą – powoduje zapisanie artykułu ze statusem „Szkic”. b. Publikuj – zapisuje artykuł i przesyła go do zatwierdzenia. c. Podgląd – wyświetla treść artykułu do podglądu. d. Pobierz – pozwala na pobranie struktury XML z zawartością artykułu. e. Anuluj – przerywa edycję artykułu. Artykuł nie jest zapisywany.

89 Widoczność i miejsce prezentacji artykułu

90 Dodawanie Artykułu na stronie „Hodowla lasu”
Idź do

91 Sprawdzenie efektów: Prezentacja artykułu w portalu
Dodawanie Artykułu na stronie „Hodowla lasu” Sprawdzenie efektów: Prezentacja artykułu w portalu

92 Zadanie – dodanie artykułu „Ochrona Lasu”
Dodanie artykułu na stronie „Ochrona Lasu” analogicznie do poprzedniego przykładu

93 Dodanie artykułu „Aktualności”

94 Dodanie artykułu „Aktualności”
Analogicznie jak w poprzednim przykładzie należy w „Zawartości stron” użyć przycisku „Dodaj artykuł/Aktualność” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

95 Podczas dodawania artykułu „Aktualności” należy wypełnić pola:
Dodanie artykułu „Aktualności” Podczas dodawania artykułu „Aktualności” należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Lid – streszczenie artykułu Treść artykułu Zdjęcie główne - pierwsze zdjęcie w komponencie prezentacji zdjęć w artykule oraz jest prezentowane w kaflu na stronie aktualności Opis zdjęcia – prezentowany pod zdjęciem Zdjęcia dodatkowe – kolejne zdjęcia w komponencie Załącznik Należy dodać kategorię „Aktualności” – element wiążący artykuł ze stroną „Aktualności” Opcjonalnie aby wyróżnić aktualność należy dodać kategorię „Wyróżniony” (kategoria zawartości Global) – pozwala umieścić artykuł w dużym kaflu lub „Polecany” (kategoria zawartości Global) – będzie widoczny w sekcji Polecamy Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk „Publikuj”

96 Aktualność w dużym kaflu (wyróżniona ze względu na istotne znaczenie) lub aktualność polecana

97 Duży kafel Polecane artykuły

98 Dodanie artykułu „Aktualności” – prezentacja na stronie „Aktualności”

99 Dodanie artykułu „Aktualności” – prezentacja na stronie głównej

100 Dodanie artykułu „Aktualności” analogicznie do poprzedniego przykładu
Zadanie – Dodanie aktualności Dodanie artykułu „Aktualności” analogicznie do poprzedniego przykładu

101 Dodanie artykułu „Polecane”

102 Dodanie artykułu „Polecane”
Analogicznie jak w poprzednim przykładzie należy w „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj artykuł/Aktualność”

103 Podczas dodawania artykułu „Polecane” należy wypełnić pola:
Dodanie artykułu „Polecane” Podczas dodawania artykułu „Polecane” należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Lid – streszczenie artykułu Treść artykułu Zdjęcie główne - pierwsze zdjęcie w komponencie prezentacji zdjęć w artykule oraz jest prezentowane w kaflu na stronie aktualności Opis zdjęcia – prezentowany pod zdjęciem Zdjęcia dodatkowe – kolejne zdjęcia w komponencie Załącznik Należy dodać kategorię „Polecane” – element wiążący artykuł ze stroną „Aktualności” Opcjonalnie aby wyróżnić (DUŻY KAFEL) aktualność należy dodać kategorię „Wyróżniony” – pozwala umieścić artykuł w dużym kaflu Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk „Publikuj”

104 Dodanie artykułu „Polecane” – prezentacja na stronie głównej

105 Dodanie artykułu „Polecane” analogicznie do poprzedniego przykładu
Zadanie – Dodanie artykułu „Polecane” Dodanie artykułu „Polecane” analogicznie do poprzedniego przykładu

106 Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

107 Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”
Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

108 Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”
W menu „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj zawartość stron” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

109 Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”
Dodajemy tytuł artykułu

110 Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”
W edytor tekstowy w artykule wklejamy obrazek

111 Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”
Klikamy Przeglądaj Zaznaczamy Zasoby współdzielone

112 Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

113 W oknie właściwości obrazka ustawiamy wielkość
Dodawanie banerów w sekcji „Polecane” W oknie właściwości obrazka ustawiamy wielkość obrazka na 220x200px lub 460x200px.

114 Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”
W zakładce Hiperłącze wklejamy adres strony internetowej „Blog leśniczego” i zaznaczamy target _blank (otwiera nowe okno). Klikamy OK

115 Następnie wybieramy kategorie „Polecane” oraz publikujemy artykuł
Dodawanie banerów w sekcji „Polecane” Następnie wybieramy kategorie „Polecane” oraz publikujemy artykuł

116 Dodawanie banerów w sekcji „Polecane” prezentacja na stronie głównej

117 Dodawanie innych banerów niedostępne w „zasobach współdzielonych”
W przypadku chęci opublikowania nowego banneru należy go przesłać do akceptacji do CILP. Po zaakceptowaniu przez CILP można opublikować nowe zdjęcie. Osoba do kontaktu: Wymiary 1600 x 1200 pikseli.

118 Dodawanie artykułu „Wydarzenia”

119 Dodawanie artykułu „Wydarzenia”
Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

120 W menu „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj wydarzenie”
Dodawanie artykułu „Wydarzenia” W menu „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj wydarzenie” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

121 Podczas dodawania „Wydarzenia” należy wypełnić pola:
Dodawanie artykułu „Wydarzenia” Podczas dodawania „Wydarzenia” należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Lid – streszczenie artykułu Treść artykułu Zdjęcie główne - pierwsze zdjęcie w komponencie prezentacji zdjęć w artykule Opis zdjęcia – prezentowany pod zdjęciem Załącznik Miejsce wydarzenia Datę rozpoczęcia i zakończenia Osoba kontaktowa wraz z polami telefon oraz adres Kategorię „Wydarzenia” – element wiążący artykuł ze stroną na której jest wyświetlany Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk „Publikuj” Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

122 Dodanie kontaktu do jednostki

123 Otwieramy stronę kontaktu do jednostki
Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Otwieramy stronę kontaktu do jednostki Następnie w górnym menu wybieramy: „Dodaj” -> „Widok zawartości stron” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

124 Następnie na stronie klikamy ikonę „Dodaj zawartość stron”
Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Następnie na stronie klikamy ikonę „Dodaj zawartość stron” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

125 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki
Na formularzu dodawania kontaktu z prawej strony w sekcji „Szablon” klikamy guzik „Wybierz” System wyświetli komunikat o zmianie szablonu artykułu, który potwierdzamy przyciskiem „Ok” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

126 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki
W oknie wyboru szablonu należy wybrać opcję „Zaawansowane” W polu „Moje miejsca” wybieramy „Global” potwierdzając przyciskiem „Szukaj”

127 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki
Z listy wybieramy pozycję „Kontakt”

128 Podczas dodawania „Kontaktu” należy wypełnić pola:
Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Podczas dodawania „Kontaktu” należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Nazwa jednostki Zdjęcie jednostki Telefon, fax, adres Sekcję „Stanowisko”, która wyświetli np. kontakt do nadleśniczego Sekcję „Pion” wyświetlającą piony w jednostce np. Księgowość Sekcję „Nazwa stanowiska” wyświetlającą kontakty w pionach np. głównych księgowych Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk „Publikuj”

129 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki
Po opublikowaniu kontaktu konieczna jest zmiana nazwy artykułu – należy dwukrotnie kliknąć na jego nazwę. Po wprowadzeniu nazwy zapisujemy zmianę poprzez kliknięcie zielonego przycisku Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

130 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki
Ponowna edycja kontaktu możliwa jest poprzez kliknięcie przycisku edycji pod artykułem Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

131 W przypadku leśnictwa należy wybrać szablon „KONTAKT-DO-LEŚNICTWA”
Zadanie - Dodawanie artykułu kontaktu Nadleśnictwa/Leśnictwa Analogicznie do przykładu należy dodać kontakt do nadleśnictw i leśnictw W przypadku nadleśnictw należy wybrać szablon „KONTAKT-DO-NADLEŚNICTWA” W przypadku leśnictwa należy wybrać szablon „KONTAKT-DO-LEŚNICTWA” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

132 Dodawanie mapy google maps
Otwieramy adres: W wyszukiwarkę wpisujemy nazwę naszego nadleśnictwa Wybieramy ikonę link Klikamy: Dostosuj mapę do wklejenia

133 Dodawanie mapy gogle maps
Wpisujemy niestandardowy rozmiar 450x138 Kopiujemy kod HTML

134 Dodawanie mapy google maps
Przechodzimy do artykułu kontakt nadleśnictwo, modułu Mapa gogle, zaznaczamy źródło dokumentu i wklejamy kod, a następnie odznaczamy źródło dokumentu

135 Dodawanie mapy google maps
Zaznaczamy „Wyświetl większą mapę”, naciskamy przycisk hiperłącza W polu hiperłącza cel zaznaczamy „New Window (_blank)

136 Zarządzaj – Panel sterowania – Zarządzaj stronami
Skonfigurowanie podstrony Kontakt – Dyrekcja Regionalna LP Dyrekcja Generalna LP Po upublicznieniu strony RDLP (po 14.02) jest możliwa konfiguracja tej podstrony aby przekierować na odpowiednią podstronę strony RDLP, Zarządzaj – Panel sterowania – Zarządzaj stronami Następnie wybieramy podstronę Dyrekcja Regionalna LP

137 Wybieramy „Strona” Konfigurujemy pola: Typ: wybieramy URL CEL: tu wpisujemy _blank (link będzie się otwierał w nowym oknie) URL: wkleić adres strony kontaktów do RDLP (po upublicznieniu) Zapisz

138 Biblioteka dokumentów/galeria

139 Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia
Dodawanie galerii zdjęć Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

140 W menu „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj zawartość”
Dodawanie galerii zdjęć W menu „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj zawartość” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

141 Dodawanie galerii zdjęć
Na formularzu dodawania kontaktu z prawej strony w sekcji „Szablon” klikamy guzik „Wybierz” System wyświetli komunikat o zmianie szablonu artykułu, który potwierdzamy przyciskiem „Ok” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

142 Dodawanie galerii zdjęć
Z listy szablonów wybieramy pozycję „GALERIA”

143 Podczas dodawania „Galerii” należy wypełnić pola:
Dodawanie galerii zdjęć Podczas dodawania „Galerii” należy wypełnić pola: Nazwa galerii Lid do galerii Zdjęcie główne z komputera Zdjęcia dodatkowe Sekcję „Stanowisko”, która wyświetli np. kontakt do nadleśniczego Sekcję „Pion” wyświetlającą piony w jednostce np. Księgowość Sekcję „Nazwa stanowiska” wyświetlającą kontakty w pionach np. głównych księgowych Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk „Publikuj”

144 Ustawienie przekierowania na stronę zewnętrzną

145 Ustawienie przekierowania
Ustawienie przekierowania na inną stronę rozpoczynamy od edycji właściwości strony, które znajdują się w Panelu sterowania w zakładce Zarządzanie stronami.

146 Ustawienie przekierowania
Po przejściu do edycji właściwości strony należy zmienić pole Typ na URL oraz w polu URL wpisać właściwy adres (np. adres strony internetowej BIP) Dodatkowo należy skonfigurować pole Cel, w którym należy ustawić wartość „_blank” (powoduje to otwarcie strony BIP w nowym oknie) Po ustawieniu wartości należy zapisać właściwości strony za pomocą przycisku „Zapisz”.

147

148 Zadanie – konfiguracja przekierowania do „Mapy lasów”
W analogiczny sposób do jak w przypadku konfiguracji przekierowania do strony BIP jednostki należy utworzyć przekierowanie do „Mapy Lasów” na stronie „Mapa(y) Lasów”

149 Modyfikacja kafla „Sprzedaż”

150 Modyfikacja kafla „Sprzedaż”
W pierwszej kolejności konieczne jest wybranie artykułu do kafla poprzez przycisk „trybik” pod kaflem „sprzedaż” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

151 Z listy artykułów wybieramy artykuł „kafel - sprzedaż”
Modyfikacja kafla „Sprzedaż” Z listy artykułów wybieramy artykuł „kafel - sprzedaż” Po wybraniu artykułu potwierdzamy wybór guzikiem „Zapisz” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

152 Modyfikacja kafla „Sprzedaż” – tworzenie linku do strony sprzedaż
Edycja kafla możliwa jest poprzez kliknięcie przycisku edycji pod kaflem Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

153 Modyfikacja kafla „Sprzedaż” – tworzenie linku do strony sprzedaż
W artykule zaznaczmy obrazek oraz za pomocą guzika hiperłącze wprowadzamy adres strony /sprzedaz-drewna-choinek-i-sadzonek Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

154 Potwierdzamy guzikiem OK oraz publikujemy artykuł.
Modyfikacja kafla „Sprzedaż” – tworzenie linku do strony sprzedaż W oknie hiperłącze zmieniamy protokół na „<inny>” oraz wprowadzamy adres strony /sprzedaz-drewna-choinek-i-sadzonek Potwierdzamy guzikiem OK oraz publikujemy artykuł. Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

155 Modyfikacja danych w stopce strony

156 Konfiguracja danych kontaktowych w stopce strony
Dodanie artykułu: Klikniecie ikony „zębatki” pod miejscem na artykuł z danymi kontaktowymi

157 Wyszukanie artykułów stopki
Konfiguracja danych kontaktowych w stopce strony Wyszukanie artykułów stopki Wskazanie artykułu „stopka – dane teleadresowe” Użycie przycisku „Zapisz”

158 Edycja dodanego artykułu
Konfiguracja danych kontaktowych w stopce strony Edycja dodanego artykułu Zmiana danych kontaktowych w edytorze tekstu z zachowaniem domyślnej struktury danych artykułu Publikacja analogicznie jak w innych rodzajach artykułów

159 Zadanie – Dodanie artykułu z grafiką BIP oraz MŚ w stopce strony
Dodanie artykułu „stopka – mos.gov.pl + BIP” analogicznie do poprzedniego przykładu W tym zadaniu dla grafiki BIP należy ustawić hiperłącze do strony BIP jednostki

160 Konfiguracja strony Turystyka

161 Konfiguracja strony Miejsca i obiekty
Należy wybrać menu Panel sterowania, następnie Zarządzanie stronami i zaznaczyć Miejsca i obiekty

162 Konfiguracja strony Miejsca i obiekty
We właściwościach strony zaznaczamy Typ: URL, Cel: _blank i wkleić adres strony internetowej Czas w las-> Miejsca i obiekty z obiektami na terenie danego nadleśnictwa i klikamy Zapisz

163 Konfiguracja strony Warto zobaczyć
Należy wybrać menu Panel sterowania, następnie Zarządzanie stronami i zaznaczyć Warto zobaczyć

164 Konfiguracja strony Warto zobaczyć
We właściwościach strony zaznaczamy Typ: URL, Cel: _blank i wkleić adres strony internetowej Czas w las-> Warto zobaczyć z obiektami na terenie danego nadleśnictwa i klikamy Zapisz

165 Konfiguracja strony Znajdź na mapie
Należy wybrać menu Panel sterowania, następnie Zarządzanie stronami i zaznaczyć Znajdź na mapie

166 Konfiguracja strony Znajdź na mapie
We właściwościach strony zaznaczamy Typ: URL, Cel: _blank i wkleić link do strony internetowej Czas w las-> Mapa z obiektami na terenie danego nadleśnictwa i klikamy Zapisz

167 Wsparcie migracji

168 Problemy - wsparcie migracji
1 krok Trenerzy regionalni migracji - wszelkie sprawy: 1) , , (RDLP w Radomiu) 2) (N. Staszów) 3) (N. Daleszyce) 4) (N. Skarżysko)

169 Problemy - wsparcie migracji
2 krok CILP – sprawy treści (zatwierdzanie zdjęć na stronę główną, banerów, sugestie odnośnie treści): Sergiusz Sachno: w. 261 ZILP – sprawy techniczne wyjątkowo trudne:

170 Adres strony: e-learning.zilp.lasy.gov.pl
Nazwa użytkownika: adres Hasło: Szkolen!ePKLP Serwis: demo Nowe osoby do e-learningu:

171 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Portal Korporacyjny LP – migracja do nowej wersji oraz zmiana szaty graficznej stron jednostek Szkolenie dla jednostek RDLP w Radomiu Jedlnia-Letnisko,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google