Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: Natalia Malicka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: Natalia Malicka"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała: Natalia Malicka
Strażnicy lasów Przygotowała: Natalia Malicka

2 Co to jest las? najbardziej złożony i trwały ekosystem lądowy, naturalny lub ukształtowany przez człowieka; składa się z organizmów roślinnych i zwierzęcych; -charakteryzuje się warstwową budową;

3 Znaczenie lasu Lasy są wielkim bogactwem. Przynoszą duże korzyści gospodarcze, dostarczając przede wszystkim drewno, a także żywicę, korę, grzyby, wiklinę, owoce oraz zwierzęta łowne (głównie dziki, jelenie, bażanty i zające). Ponadto lasy spełniają wiele cennych, funkcji ochronnych, rekreacyjnych i turystycznych, np. zatrzymują znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia, chronią przed wiatrem i hałasem, regulują stosunki wodne (magazynując duże ilości wody zabezpieczają przed powodzią) oraz są schronieniem dla zwierząt, a dla człowieka miejscem wypoczynku.

4 Kto dba o las i jego mieszkańców?
Osobą, która troszczy się o las i jego mieszkańców jest leśniczy. Leśniczy współpracuje z nadleśniczym i podleśniczym. W lesie możemy spotkać także strażnika leśnego. Wszyscy pracują dla Służby Leśnej. Wszyscy są strażnikami lasów.

5 Strażnik leśny W lesie pracuje osoba odpowiedzialna za spokój w lesie. To strażnik leśny. Pilnuje, aby nikt nie hałasował, nie śmiecił lub nie kradł drewna. Może za takie zachowanie ukarać ludzi mandatem.

6 Leśniczy Leśniczy jest gospodarzem lasu. To osoba, która najlepiej go zna. Sprawuje opiekę nad powierzonym mu leśnictwem, w którego skład wchodzą lasy państwowe, ale również prywatne. Lasy Państwowe podzielone są na nadleśnictwa, które mają od 15 do 20 tys. ha. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa, którymi kieruje leśniczy. Leśniczy jest pracownikiem nadleśnictwa. Miejscem pracy leśniczego jest teren powierzonego mu leśnictwa.

7 Leśniczy zarządza podległymi mu lasami, prowadzi w nich gospodarkę leśną i ochronę tegoż lasu, a także zajmuje się zwalczaniem przestępców i postaw ludzi niekorzystnych dla lasu. Mieszka w leśniczówce, położonej w pobliżu podległych mu lasów. Gospodarka leśna: obejmująca użytkowanie lasu (głównie produkcję drewna) oraz hodowlę, ochronę, utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych, a także gospodarowanie zwierzyną leśną. Do gospodarki należy także: pozyskiwanie płodów runa leśnego, choinek, roślin leczniczych oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związanych z ochroną powietrza, wód i gleby.

8 Zadania leśniczego - leśniczy przez cały rok dokonuje obserwacji stanu zdrowotnego lasu; - aby wiosną posadzić młody las na przygotowanej jesienią powierzchni, leśniczy musi zaplanować, jaki gatunek drzewa ma być posadzony, w jakim miejscu i ile sztuk sadzonek będzie potrzebnych do wysadzenia; - późną jesienią należy dokonać prognozy wystąpienia szkodliwych dla lasu owadów , na podstawie zebranych owadów ustala sie czy w przyszłym roku będzie ich dużo czy mało; - wiosną leśniczy sprawuje nadzór nad sadzeniem lasu;

9 Zadania leśniczego c.d. -leśniczy również musi wyznaczyć powierzchnie lasu, które planowane są do wycięcia; -wiosną musi dopilnować, by przy głównych drogach i torach kolejowych wykonane zostały tzw. Pasy przeciwpożarowe, które pomagają chronić las przed pożarem; - jeśli na wiosnę przez długi czas utrzymuje się susza to leśniczy bada stan ściółki leśnej i określa stan zagrożenia pożarowego; -zanim pojawią się owady, należy wykonać i wyłożyć pułapki na poszczególne gatunki owadów -latem i jesienią leśniczy sprawdza posadzone wiosną uprawy, czy są drzewka, które się nie przyjęły i trzeba na ich miejsce posadzić nowe;

10 Zadania leśniczego c.d. zimą, gdy zwierzyna ma mało pokarmu;
-do zadań leśniczego należy również opieka nad zwierzyną leśną, także zimą, gdy zwierzyna ma mało pokarmu; -leśniczy kontroluje również stan zdrowotny zwierzyny leśnej i pilnuje by kłusownicy nie zakładali wnyk i nielegalnie nie polowali; -leśniczy wykonuje wszystkie zadania i czynności, które nie dopuszczają do łamania prawa na terenie lasu; -jeśli spotka ludzi, którzy szkodzą lasom to udziela porad, odwodzi od czynów lub zgłasza do postępowania karnego lub wzywa Straż Leśną; -leśniczy prowadzi edukację leśną dla dorosłych i wśród dzieci i młodzieży; - kontroluje sprzedaż i wywóz drewna;

11 Praca leśnika wymaga specjalnych predyspozycji i przede wszystkim umiejętności pracy w terenie w zmiennych warunkach, ponieważ często jest zimno, wieje i pada. Trzeba być samodzielnym i kreatywnym. Praca leśnika na pewno wymaga więcej poświęceń niż inne zawody. Codziennie przemierza wiele kilometrów po lesie. Ma nienormowany czas pracy. Gdy zachodzi potrzeba np. pożar pełni swoje obowiązki w nocy, niedziele i święta. Często zawód leśnika jest przekazywany z pokolenia na pokolenie.

12 Mundur leśniczego Narodowy polski mundur służb leśnych pochodzi z czasów Królestwa Polskiego. Już wtedy po raz pierwszy określono wzory dystynkcji służbowych, krój oraz zieloną barwę stroju leśnika. Od czasów Królestwa Polskiego aż po czasy współczesne polscy leśnicy noszą mundury z haftem srebrnym przedstawiającym liście dębowe i żołędzie.

13 …Ciekawostka… Po II wojnie światowej na wyposażeniu leśniczych była broń służbowa tzw. dubeltówka, która służyła do zwalczania szkodników i drapieżników. Oprócz tego dochodziły względy bezpieczeństwa. Broń służbową zlikwidowano w latach 50 i w tej chwili mają ją tylko niektórzy leśniczy, którzy są również myśliwymi. Oczywiście nie chodzą z nią w godzinach pracy, ponieważ służy ona wyłącznie do polowania!!!

14 Patron? Kto????? Św. Hubert - patron myśliwych i leśniczych Dzień poświęcenia relikwii Św. Huberta – 3 listopada - stał się świętem myśliwych i leśników. Święto to czczone jest uroczystymi łowami, poprzedzanymi mszą w intencji myśliwych.

15 Kogo możemy spotkać w lesie???
W lesie możemy spotkać także pilarza i drwala. Dzięki nim mamy drewno. Ich praca polega na wycinaniu drzew, które przerabiane są na piękne meble, cudownie grające instrumenty lub ogrzewają nasze domy zimą.

16 Ochrona przyrody w gospodarowaniu lasami
Powierzchnie lasów, na których ekosystemy zachowały się w stanie naturalnym lub mało zmienionym poddawane są ochronie w formie parków narodowych lub rezerwatów. Obszary o innych walorach przyrodniczych i krajobrazowych chronione są w formie parków krajobrazowych. Określone siedliska leśne wymagają ochrony w formie obszarów Natura 2000.

17 Las jest dla nas jak ojciec i matka i daje nam wszystko, czego potrzebujemy.
Jedzenie, ubranie, ochronę, ciepło... i miłość. Las jest dobry dla swoich dzieci...jeśli mu się w tym nie przeszkadza. (przysłowie)

18 Dziękuję za uwagę

19 Bibliografia:

20 Bibliografia c.d.:


Pobierz ppt "Przygotowała: Natalia Malicka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google