Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Wzorce migracji i integracji cudzoziemców w Polsce: wybrane obszary problemowe i badawcze Agata Górny Ośrodek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Wzorce migracji i integracji cudzoziemców w Polsce: wybrane obszary problemowe i badawcze Agata Górny Ośrodek."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Wzorce migracji i integracji cudzoziemców w Polsce: wybrane obszary problemowe i badawcze Agata Górny Ośrodek Badań nad Migracjami UW

2 Okres spontanicznej mobilności na początku lat 1990. Główne tematy badań: podstawowe charakterystyki migrantów praktyczne aspekty przyjazdu do Polski prawne aspekty pobytu i pracy w Polsce postawy Polaków wobec rożnych nacji i wybranych grup migrantów.

3 Stopniowy rozwój mobilności i badań (druga połowa lat 1990. i początek XXI wieku) Główne tematy badań: Tematyka dotycząca integracji migrantów obejmująca: funkcjonowanie migrantów o nieregularnym statusie dyskryminację cudzoziemców Kulturowych aspektów integracji wybranych grup. Badania wybranych grup migrantów: studentów uchodźców repatriantów małżeństw mieszanych.

4 Imigranci według powiatów, stan na 01.09.2004 Źródło: A. Fihel (2007)

5 Najważniejsze typy migrantów osiadłych (decydujących się na zamieszkanie w Polsce) 1.Cudzoziemcy przebywający w Polsce na kilkuletnich kontraktach ze swoimi rodzinami – obywatele krajów Zachodniej Europy oraz USA i Kanady 2.Cudzoziemcy osiadli w Polsce pozostający w związkach małżeńskich z Polakami – obywatele b. ZSRR 3.Cudzoziemcy osiadli w Polsce wraz ze swoimi rodzinami z kraju pochodzenia – Wietnamczycy (też Ormianie)

6 Wzorce osiedlania się obywateli Ukrainy i Wietnamu Ukraińcy Przyjazdy do Polski przed zamieszkaniem udziałem większości (71%) Przewaga zamężnych i żonatych (83%) Przewaga małżeństw mieszanych (81%) Mniejszość małżeństw zawartych przed zamieszkaniem w Polsce (28%) Przewaga nowozałożonych gospodarstw (59%) Wietnamczycy Przyjazdy do Polski przed zamieszkaniem udziałem mniejszości (26%) Przewaga zamężnych i żonatych (83%) Mniejszość małżeństw mieszanych (17%) Przewaga małżeństw zawartych przed zamieszkaniem w Polsce (59%) Mniejszość nowozałożonych gospodarstw (27%)

7 Narodowość ukraińskich migrantów osiadłych Inne narodowości obywateli Ukrainy: białoruska karaimska żydowska ormiańska węgierska międzynarodowa

8 Branże i zawody zatrudnienia UkraińcyWietnamczycy BranżaOdsetek zatrudnionych Edukacja26% Handel14% Ochrona zdrowia7% Przemysł (wytwarzanie)6% Usługi domowe6% Budownictwo5% Usługi finansowe5% Inna branża32% BranżaOdsetek zatrudnionych Handel66% Hotelarstwo, gastronomia16% Usługi finansowe3% Przemysł i rzemiosło2% Rolnictwo1% Budownictwo1% Edukacja1% Inna branża10%

9 Klasyczne wymiary integracji cudzoziemców Ekonomiczny Instytucjonalno-prawny Społeczny Kulturowo-tożsamościowy Przestrzenny

10 Badania społecznego wymiaru integracji migrantów jako ważny kierunek badań W tym: analiza relacji społecznych migrantów (tworzenie się społeczności migranckich); analiza uczestnictwa migrantów w instytucjach w Polsce.

11 Obywatelstwo znajomych migrantów z Ukrainy i Wietnamu


Pobierz ppt "Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Wzorce migracji i integracji cudzoziemców w Polsce: wybrane obszary problemowe i badawcze Agata Górny Ośrodek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google