Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO W SIECI"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Justyna Juńska-Nacel

2 Internet to: ogólnoświatowa sieć komputerowa, która służy do przesyłania poczty elektronicznej, wymiany informacji w grupach zainteresowań, kontaktowania się z ludźmi na całym świecie dzięki portalom społecznościowym, robienia zakupów itp. Źródło:

3 Zalety Internetu Nauka Praca Zabawa

4 Niebezpieczeństwa czyhające w Internecie
Wirusy Spam Niebezpieczeństwo nawiązania kontaktów z nieodpowiednimi osobami Udostępnienie danych osobowych osobom nieuprawnionym Łamanie prawa (np. nielegalne ściąganie filmów, piosenek)

5 Niebezpieczeństwa czyhające w Internecie
Utrata kontaktu ze światem rzeczywistym Pogarszanie się wzroku Problemy z kręgosłupem Problemy w nauce Internet to „pożeracz czasu” Internet może uzależnić

6 Cyberprzemoc (ang. cyberbullying)
przemoc z użyciem nowych technologii, m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci Źródło:  

7 Kodeks Karny Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Art. 291. § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art. 292. § 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 293. § 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego.

8 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Art Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. Art Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

9 Ustawa o prawie autorskim i prawawach pokrewnych
Art. 118 (1) 1. Kto wytwarza przedmioty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworu bądź też służące do nielegalnego odbioru nadawanych programów, przeznaczonych dla zamkniętego grona odbiorców, uzyskujących do nich dostęp po zapłaceniu wynagrodzenia usługodawcy, albo dokonuje obrotu takimi przedmiotami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje przedmioty, o których mowa w ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

10 Netykieta – dobre obyczaje Internetu (wyciąg)
SAVOIR – VIVRE Kontroluj swoje dyskietki i pliki dyskowe programami antywirusowymi. Przed wysłaniem załącznika do listu, sprawdź go programem antywirusowym. Przestrzegaj warunków licencji i praw autorskich, cytując - podaj autorów. Nie używaj słów i zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne. Nie pisz bez potrzeby dużymi literami, gdyż oznaczają one raczej krzyk i nie nadużywaj tego. Jeśli się zwracasz do danej konkretnej osoby raczej pisz zaimki dużą literą: "Ty", "Ci", "Tobie"... a nie "ty" itp. Swoje opinie wyrażaj zawsze w sposób kulturalny. Pamiętaj zawsze, że nie jesteś sam jeden na świecie i że nie jesteś najważniejszy. Źródło: G. Kubas,

11 Netykieta cd. SAVOIR – VIVRE Ku przestrodze
Pamiętaj, że tak na prawdę w Internecie nikt nie jest anonimowy! Zawsze można dojść do tego kto, skąd, kiedy, gdzie i co. Nie ma jako takich odgórnych czysto prawnych zasad obowiązujących w Internecie, ani "cyberpolicji" na każdym kroku, lecz pamiętaj, że tu społeczność broni się sama i też nieraz mogą Cię spotkać niemiłe konsekwencje ze strony innych użytkowników lub administratorów. Zawsze zapisuj sobie swoje hasła żebyś ich nie zapomniał, pilnuj ich i nie udostępniaj nikomu. Źródło: G. Kubas,

12 Szkolny Kodeks TIK* 1. Uczniowie nie kopiują tekstów z Internetu udając, że sami je napisali. 2. Jeśli uczniowie wykorzystują informacje z Internetu zawsze zaznaczają, jakie jest źródło materiału i kto jest jego autorem. 3. Korzystanie z telefonów komórkowych podczas lekcji jest możliwe tylko w celach edukacyjnych po uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem. 4. Nauczyciele chętnie korzystają z rad uczniów, jak stosować nowe technologie. 5. Nauczyciele w naszej szkole proponują uczniom internetowe narzędzia - programy, strony, filmy itp. - ułatwiające uczenie się. 6. W naszej szkole dążymy do tego, by ze sprzętu komputerowego korzystali nauczyciele wszystkich przedmiotów. 7. Uczniowie w czasie zajęć w pracowni przestrzegają zasad bezpiecznej, higienicznej i ergonomicznej pracy. 8. Uczniowie nie umieszczają w sieci zdjęć innych osób. 9. Korzystając z sieci przestrzegamy zasad netykiety. 10. Pamiętaj, że komputer i Internet to pożyteczne narzędzia, jeśli są dobrze wykorzystane. * Technologie informacyjno-komunikacyjne

13 TEST Czy należy podawać wszystkie swoje dane w Internecie?
Co powinieneś zrobić gdy dostaniesz od nieznajomego? Co to jest netykieta? Czy można ściągać z Internetu piosenki, filmy, gry? Co powinieneś zrobić gdy ktoś zaczepia Cię w Internecie?

14 TEST Gdy ktoś prosi Cię o wysłanie Twojego zdjęcia, co powinieneś zrobić? Co powinieneś zrobić, gdy Ty lub ktoś z Twojego otoczenia zostanie dotknięty cyberprzemocą? Co oznaczają wyrazy zapisane DUŻYMI literami w tekście maila? Jaka jest bezpieczna ilość czasu, którą można spędzać przed ekranem komputera? Czy powinieneś wierzyć, że wszystko, co zobaczysz lub przeczytasz w Internecie?

15 KORZYSTAJ Z INTERNETU, ALE NIE ZAPOMINAJ O BEZPIECZEŃSTWIE!

16 Przydatne strony internetowe


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO W SIECI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google