Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ks. Stanisław Sudoł 1895 - 1981.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ks. Stanisław Sudoł 1895 - 1981."— Zapis prezentacji:

1 Ks. Stanisław Sudoł

2 Życiorys Ks. Stanisław Sudoł urodził się 16 marca 1895r. we wsi Zembrza w powiecie kolbuszowskim, w ówczesnym zaborze austriackim. Był siódmym z kolei dzieckiem z ośmiorga dzieci Wiktorii Miszek i Marcina Sudoła. Młody Stanisław wychował się w atmosferze domu rodzinnego, w którym przywiązanie do wiary, poszanowanie rodziców i oddawanie się pracy rolnej było czymś oczywistym i naturalnym. Stanisław przejawiał również zapał i chęć do nauki. Dostrzegł to miejscowy raniżowski pleban ks. Wincenty Dąbrowski oraz nauczyciel j. niemieckiego raniżowskiej szkoły ludowej Bidula. Przyszły prałat zaczął zaledwie dwuletnią edukację w rzeszowskim gimnazjum w 1907 r. Wybuch wojny przeszkodził galicyjskim gimnazjalistom w przystąpieniu do egzaminu dojrzałości. Z miasta cierpiącego niedostatek Stanisław, podobnie jak większość uczącej się tam młodzieży, zdążył się ewakuować przed jego oblężeniem.

3 Dom rodzinny księdza .

4 Świadectwo maturalne uzyskał 12 września 1915 r. w Przemyślu
Świadectwo maturalne uzyskał 12 września 1915 r. w Przemyślu. W tym samym roku Stanisław razem z dwunastoma innymi młodymi ludźmi, wstąpił w mury Przemyskiego Seminarium Duchownego. 23 grudnia tego roku kleryk Sudoł miał swoje obłóczyny. Po maturze

5 Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1919 r
Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1919 r. Pierwszą placówkę swej kapłańskiej pracy, wikariat w Rakszawie, objął 16 sierpnia 1919 r. Od 1 kwietnia 1922 do 1944 roku pełnił posługę duszpasterską w Wiązownicy. Do roku 1932 był wikarym , a następnie proboszczem .

6 Parafia w Wiązownicy wiele ucierpiała po I wojnie światowej, tracąc świątynię. Ks. Sudoł nie zważał na trudne warunki mieszkaniowe czy materialne. Ten gorliwy kapłan szybko zjednał sobie serca parafian jako asceta i wspomożyciel ubogich. Gdy biskup Józef Sebastian Pelczar w lutym 1923 roku podjął zamysł przeniesienia ks. Stanisława na probostwo do Łomnej, wiązowniczanie nie pozwolili mu opuścić parafii. Wiele pracy włożył w odbudowę świątyni, ponieważ proboszcz w Wiązownicy był schorowany i w podeszłym wieku W ostatnich latach życia proboszcza przejął obowiązki administratora, a po jego śmierci został mianowany proboszczem. Tę funkcję pełnił od 2 września 1932 roku.

7 Ruiny kościoła w Wiązownicy zniszczonego podczas działań wojennych w latach 1914-1915

8 Ten skromny człowiek mimo natłoku spraw parafialnych uczył religii w pięciu odległych szkołach wiejskich, w tym samym czasie budując kościoły w niedalekim Manasterzu i Szówsku. Do parafii sprowadził Siostry Służebniczki, aby stworzyły ochronkę dla dzieci. Wierni parafii Wiązownica podczas prac przy fundamentach pod kościół w Manasterzu – 1 września 1937

9 Ks. Sudoł z dziećmi przystępującymi do pierwszej Komunii św
Ks. Sudoł z dziećmi przystępującymi do pierwszej Komunii św. w Wiązownicy

10 Ks. Sudoł z uczniami w 1943 r.

11 Ks. Sudoł z radnymi z Rady Gminnej w Wiązownicy – 10 maja 1935 r.

12 Ks. Sudoł z uczniami i nauczycielami Szkoły Rolniczej w Wiązownicy - 8 maja 1942 r.

13 Tragiczne lata II wojny światowej upłynęły w Wiązownicy pod znakiem okupacji niemieckiej, a następnie rosyjskiej. Ksiądz Proboszcz pozostawał nieugięty przed szykanami okupantów. W 1944 roku Ukraińcy, widząc jego upór i konsekwencję, wydali na ks. Sudoła wyrok śmierci. Stanął przed alternatywą: „umrzeć z rąk tych, którym się nic nie zawiniło, czy życie dla żyjących zachować, aby im dozgonnie służyć” Kapłan, nie mając wyboru, ukląkł, ucałował ziemię i odjechał 20 lipca 1944 roku po 22 latach pracy duszpasterskiej w Wiązownicy.

14 Ks. Sudoł w kościele w Dzikowcu 1980 r.
Dalsze losy ks. Stanisława Sudoła na blisko czterdzieści lat zostały połączone z parafią Dzikowiec, którą objął 10 stycznia 1945 roku. Ks. Sudoł w kościele w Dzikowcu 1980 r.

15 Ks. Stanisław Sudoł patronem szkoły w Dzikowcu

16 Proces beatyfikacyjny
Konferencja Episkopatu Polski wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księdza Stanisława Sudoła. W komunikacie Konferencji Episkopatu ksiądz prałat został nazwany „Świętym z Dzikowca”. Ostateczną decyzję w sprawie beatyfikacji podejmie Stolica Apostolska.

17 Uważamy, że ks. Sudoł mógłby być naszym wzorem do naśladowania, ponieważ był człowiekiem i kapłanem: - żyjącym w całej pełni wiarą, która była dla niego drogowskazem, siłą, radością i nadzieją, - niezwykle pracowitym, - ascetycznym i bezwzględnym dla siebie, - skromnym, - starał się zrozumieć drugiego człowieka, - był człowiekiem dialogu, - bezinteresownym, - budowniczym świątyń, -wymagał od siebie i był wymagający od innych, -otwarty i uprzejmy,

18 -wspomagał biednych i ubogich, -posiadał „dar dobrej rady”, -naprowadzał na nową drogę, -posiadał umiejętność w zjednywaniu sobie ludzi, -dostrzegał sens nauki i kształcenia chłopskich dzieci, -szczególnie doceniał nauczycieli, których uważał za nieskażoną inteligencję, - bezgranicznie Bogu i ludziom oddany, -upominał, pouczał, wołał, że nawet w ekstremalnych warunkach można uszlachetnić, wręcz ocalić swoje człowieczeństwo .

19 Na koniec chcielibyśmy przytoczyć słowa Ks
Na koniec chcielibyśmy przytoczyć słowa Ks. Sudoła wypowiedziane do wiernych w kościele w Żołyni 24 października 1920r. „ Stójmy mocno przy wierze , przy jej przepisach, kochajmy pobożność i cnotę , przelewajmy te drogie skarby na młode pokolenia.” Uważamy, że te słowa wypowiedziane przez ks. Sudoła mogłyby się stać naszym drogowskazem, gdyby nasza społeczność wybrała księdza na patrona szkoły.


Pobierz ppt "Ks. Stanisław Sudoł 1895 - 1981."

Podobne prezentacje


Reklamy Google