Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie
Nowe kierunki kształcenia! Sto lat tradycji …

2 HISTORIA SZKOŁY Historia szkoły w Lubrańcu - Marysinie, to jednocześnie historia Polski dwudziestego wieku. Skomplikowane losy naszej Ojczyzny niejednokrotnie wpływały na dzieje placówki. Uginając się pod naporem historii udało się pracującym tu ludziom zachować trwałe wartości, takie jak: miłość do Ojczyzny, zrozumienie przyrody i szacunek do solidnej pracy. Maria Grodzicka właścicielka ziemska w Lubrańcu, oddała pod obiekt szkoły 6 ha gruntu na terenie tzw. Dolinka, gdzie mieścił się ogród rodziny Grodzickich. Pani Grodzicka była też fundatorką gmachu i do czasu choroby wspomagała szkołę. O jej wkładzie w to dzieło świadczy fakt, że miejsce to do dnia dzisiejszego nazywane jest od Jej imienia Marysinem. Szkoła rozpoczęła działalność w 1913 roku. Do tego momentu została wybudowana niewielka szkoła z internatem oraz zabudowania gospodarcze. Władze carskie nieprzychylne tej inicjatywie utrudniały pracę oświatową. Wybuch I wojny światowej przerwał działalność szkoły. W 1915 roku do Lubrańca wkroczyli Niemcy i przejęli obiekt na własne potrzeby. Pod koniec wojny, po wycofaniu się okupanta umieszczono tu sierociniec. W 1920 roku Sejm Polski uchwalił ustawę o oświacie rolniczej. Na mocy tej ustawy szkoła wznowiła działalność jeszcze w tym samym roku. Marysin cieszył się renomą nie tylko na Kujawach. Ponad połowa dziewcząt pochodziła z różnych stron kraju.

3 HISTORIA SZKOŁY W czasie II wojny światowej w gmachu Marysina mieścił się żeński hufiec pracy dla młodych Niemek. Z końcem wojny wycofujące się wojska niemieckie założyły w piwnicach szkoły ładunki wybuchowe. Eksplozja, która miała zniszczyć budynek uszkodziła go nieznacznie, dzięki czemu po zakończeniu działań wojennych szkoła miała szansę być reaktywowana. Działalność szkoły od tamtych wydarzeń trwa nieprzerwanie. W tym czasie szkoła została rozbudowana i zmodernizowana.

4 100 lat historii – 100 lat tradycji
Rok 2013 był dla nas rokiem szczególnym. Odbyły się uroczystości jubileuszowe połączone ze zjazdem absolwentów.

5 POSZANOWANIE TRADYCJI
Historia szkoły dodaje jej prestiżu i zobowiązuje.

6 Zostań fachowcem poszukiwanym na rynku pracy w kraju i za granicą!!
KIERUNKI KSZTAŁCENIA 4 LETNIE TECHNIKUM w zawodzie: TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK LOGISTYK – klasa mundurowa (straż, policja, wojsko) TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodzie: KUCHARZ ROLNIK SPRZEDAWCA Nowe kierunki kształcenia! POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA dla dorosłych: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY TECHNIK ADMINISTRACJI TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Zostań fachowcem poszukiwanym na rynku pracy w kraju i za granicą!!

7 Bezpłatne! NOWOŚĆ! POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH!
- Systemem zaocznym, weekendowym Od 1 września 2014 roku otwieramy nowe kierunki kształcenia!! Ucz się w POLICEALNEJ SZKOLE ZAWODOWEJ dla dorosłych: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY TECHNIK ADMINISTRACJI TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Jesteś absolwentem liceum, technikum; chcesz zdobyć zawód i szansę na dobrą pracę. Zapisz się do Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych, gdzie dzięki systemowi zaocznemu, możesz kształcić się i pracować jednocześnie. Szkoła oferuje ciekawe kierunki kształcenia, a za naukę nic nie płacisz! Bezpłatne!

8 WYBIERZ DLA SIEBIE PRZYSZŁOŚĆ!
Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód: TECHNIK EKONOMISTA Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Korzyści wynikające z ukończenia szkoły w zawodzie technik ekonomista: nabędziesz umiejętności organizacji pracy biura firmy, będziesz potrafił obliczać wskaźniki niezbędne do określenia jej sytuacji ekonomiczno - finansowej, dowiesz się jak analizuje się koszty i przychody, określa propozycje ich poprawy oraz analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, będziesz potrafił samodzielnie wykonywać lub organizować zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, zdobędziesz umiejętność planowania, polityki zatrudnienia i wynagrodzenia, nauczysz się języków obcego (angielski, niemiecki, rosyjski), będziesz miał możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych, pomaturalnych oraz na uczelniach wyższych. Absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Mają również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych m.in. bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, zakładach budżetowych. Będziesz miał wiedzę by prowadzić własną działalność gospodarczą czy konsultingową. Uczniowie naszej szkoły odbywają również praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz działach ekonomiczno - finansowych różnych podmiotów gospodarczych.

9 WYBIERZ DLA SIEBIE PRZYSZŁOŚĆ!
Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód: TECHNIK AGROBIZNESU Program nauczania w technikum agrobiznesu, łączą cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi  są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne. W czasie nauki słuchacze poznają produkcję rolniczą (roślinną i zwierzęcą), uczą się wyboru właściwej z nich przez pryzmat opłacalności ekonomicznej i uwarunkowań prawnych. Uczą się wypełniania podstawowych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i uzyskiwania dopłat do tej produkcji z funduszy unijnych. Korzyści wynikające z ukończenia szkoły w zawodzie technik agrobiznesu: uzyskasz uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi, jej dziedziczenie oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej, będziesz mógł prowadzić produkcję, firmę oraz zdobyć zatrudnienie w przedsiębiorstwach obsługujących rolnictwo i funkcjonujących na obszarach wiejskich, nawiążesz kontakty z partnerami zagranicznymi, które mogą zaowocować możliwością zatrudnienia, możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych, pomaturalnych oraz na uczelniach wyższych na studiach rolniczych różnych wydziałów oraz studiów ekonomicznych, nauczysz się języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski) by móc się nim swobodnie posługiwać, możliwość podjęcia pracy w rolnictwie, usługach na rzecz rolnictwa, przetwórstwie rolno - spożywczym, handlu, finansach, bankowości lub podjęcia pracy na własny rachunek  (np. prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy).

10 WYBIERZ DLA SIEBIE PRZYSZŁOŚĆ!
Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód: TECHNIK LOGISTYK – klasa mundurowa (straż, policja, wojsko) Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane. Tą dziedziną zajmuje się logistyka.  Historia logistyki jest także ściśle związana z wojskiem, bo to właśnie wojsko potrzebowało i nadal potrzebuje nieustannego zaopatrzenia. Zabezpieczenie logistyczne wojsk to proces dostaw zaopatrzenia oraz świadczenia usług specjalistycznych i gospodarczo - bytowych niezbędnych wojsku do szkolenia i walki. Do takich zadań przygotowuje także program nauczania tego kierunku. Dzięki nauce w naszej szkole zdobędziesz ogólną wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, a także podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne w procesie planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia produkcji do miejsc ich konsumpcji - w celu zaspokojenia wymagań klienta. Absolwent technikum logistycznego może podejmować pracę w działach logistyki: w wojsku, przedsiębiorstwach  przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowych, spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

11 WYBIERZ DLA SIEBIE PRZYSZŁOŚĆ!
Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem o charakterze usługowym, gdzie ważną rolę odgrywają relacje interpersonalne. W związku z tym w czasie nauki zwraca się szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia zleceniodawcy przez właściwą obsługę, odwołując się do zasad etyki i kultury zawodowej. Podstawą tych zachowań powinna być troska o zadowolenie każdego klienta. Kończąc ten kierunek będziesz odpowiedzialny za planowanie produkcji oraz odpowiedni asortyment potraw. Poznasz tajniki prowadzenia restauracji, stołówek, cateringu i innych tego typu zadań. Będziesz wiedział jak zorganizować różnorakie przyjęcia okolicznościowe, wesela, bale, a także bankiety firmowe. Ważną rzeczą, której Cię nauczymy będzie prowadzenie dokumentacji. Zapoznasz się z obowiązującymi przepisami, wymogami sanitarnymi, abyś w przyszłości mógł fachowo i odpowiedzialnie prowadzić placówkę gastronomiczną. Obecnie rynek pracy poszukuje specjalistów od żywienia. Dołącz do nich dzięki nauce w naszej szkole.

12 WYBIERZ DLA SIEBIE PRZYSZŁOŚĆ!
Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód: TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Jesteś zainteresowany sprawami ekologii, dbasz o środowisko naturalne i chcesz zawodowo zajmować się ochroną środowiska - to szkoła odpowiednia dla Ciebie. Dzięki niej możesz zdobyć zawód potrzebny w wielu dziedzinach gospodarki, a fachowcy z zakresu ochrony środowiska to dziś niezbędna kadra techniczna w nowoczesnych firmach produkcyjnych. Dzięki nam możesz dołączyć do grona ludzi, którzy posiadają wiedzę i chęci by troszczyć się o środowisko naturalne. W naszej szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu ochrony wód, powietrza i gleby. Dowiesz się jak skutecznie chronić się przed promieniowaniem i nadmiernym hałasem, a przy tym zapoznasz się jak fachowo dokonać pomiarów tych wszystkich zmiennych. Ponadto nauczysz się jak przygotować kampanie mającą na celu uświadamianie i szkolenie w zakresie ochrony środowiska. Dzięki nauce w naszej szkole zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: określania aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka, określania zgodności z normami oczyszczania powietrza, odpadów czy ścieków, badania i oceniania stanu środowiska, prawne aspekty ochrony środowiska, monitoring środowiska, inżynieria środowiska i gospodarka wodna, obiekty budowlane w środowisku, obsługa typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej itp.

13 WYBIERZ DLA SIEBIE PRZYSZŁOŚĆ!
Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód: KUCHARZ Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Dzięki nauce w naszej szkole dowiesz się m.in. o różnych kulturach kulinarnych, właściwym stosowaniu produktów spożywczych, odpowiednim łączeniu składników, jak również będziesz potrafił stosownie serwować potrawy, desery, napoje i dodatki. Poza samym przygotowywaniem dań zdobędziesz wiedzę jak należy je podać w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Nauczysz się jak udekorować stół, wybierać składniki spożywcze najlepszej jakości, właściwe je przechowywać oraz dbać o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Będziesz także potrafił układać menu oraz zarządzać wydatkami na produkty spożywcze. Dzięki nam dołączysz do grona profesjonalnych kucharzy i będziesz mógł znaleźć wymarzoną pracę np. w restauracji, hotelu, publicznym miejscu żywienia, stołówce, ośrodku wypoczynku, pokładzie statku itp. Można także zająć się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

14 WYBIERZ DLA SIEBIE PRZYSZŁOŚĆ!
Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód: ROLNIK Ucząc się w naszej szkole w zawodzie rolnik będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych, a zwłaszcza do: - planowania i organizowania procesów produkcji i pracy, - wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rolniczej, - prowadzenia uproszczonej rachunkowości, - obliczania opłacalności produkcji rolniczej, - stosowania zasad marketingu. Nauczysz się jak organizować, nadzorować i wykonywać prace związane z uprawą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Może też organizować i nadzorować prace związane z chowem, pielęgnowaniem, żywieniem itp. zwierząt gospodarskich. Uzyskując zawód rolnik możesz podjąć pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Może także prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo nastawione na produkcję żywności ekologicznej oraz gospodarstwo agroturystyczne. Może również prowadzić działalność z zakresu organizacji przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolnym, produkcji ogrodniczej, drobiarstwa i hodowli zwierząt.

15 WYBIERZ DLA SIEBIE PRZYSZŁOŚĆ!
Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód: SPRZEDAWCA Ucząc się w naszej szkole w zawodzie sprzedawca m.in.: dowiesz sie jak organizować zaopatrzenie, przygotować produkty do sprzedaży, informować nabywców o walorach sprzedawanych produktów; nauczysz się sprawnego inkasowania należności za sprzedane produkty,  załatwienia reklamacji zakupionych towarów oraz sporządzać faktury za towary; zdobędziesz umiejętność sprawnej realizacji zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie); dowiesz się jak przygotować pokaz, demonstrację sposobu użytkowania oferowanego produktu; przygotujemy cię do pełnienie funkcji kierownika punktu sprzedaży, prowadzenia rozliczeń ekonomiczno – finansowych. Po uzyskaniu zawodu sprzedawca będziesz mógł być zatrudniony w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej, a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej. Możesz również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

16 Oferujemy indywidualne podejście do problemów ucznia, miłą atmosferę, a także:
Współpracujemy z instytucjami wojskowymi i cywilnymi; jednostkami wojskowymi i uczelniami wyższymi. Dzięki temu zapewniamy naszym uczniom ciekawe i nowoczesne kształcenie, a uczniom klas mundurowych wyjazdy i obozy na terenie jednostek wojskowych. Uczymy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego; Oferujemy bardzo dobre warunki, dysponujemy przestronnymi salami lekcyjnymi w większości wyposażonymi w rzutniki, komputery oraz tablice interaktywne; przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce i zdobywaniu sukcesów; atrakcyjnie położona szkołę w pełni zieleni okolicy. Podnoszenie kwalifikacji na praktykach w bankach, przedsiębiorstwach obsługi rolnictwa, urzędach administracji samorządowej itp.. Nagrody i stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce, nagrody za udział w olimpiadach, konkursach, za pracę na rzecz szkoły.

17 Położenie szkoły Bardzo dobre warunki nauki w atrakcyjnie położonej, pełnej zieleni okolicy, budynek jest oddalony od zgiełku ulicy, jednocześnie nie jest utrudnione dotarcie do szkoły.

18 Zaplecze dydaktyczne Dysponujemy dobrze wyposażonymi, przestronnymi salami lekcyjnymi, pracownią komputerową i multimedialną, biblioteką z dostępem do Internetu i usług kserograficznych.

19

20 Atrakcyjne formy kształcenia
Współpracujemy z instytucjami wojskowymi i cywilnymi; jednostkami wojskowymi i uczelniami wyższymi. Dzięki temu zapewniamy naszym uczniom ciekawe i nowoczesne kształcenie, a uczniom klas mundurowych wyjazdy i obozy na terenie jednostek wojskowych.

21 Współpraca daje nowe możliwości
JEDNOSTI WOJSKOWE UCZELNIE WYŻSZE

22

23

24 Nie tylko w szkolnej ławce…
Proponujemy wyjazdy integracyjne, wycieczki, pielgrzymki, rajdy, biwaki; w zależności od zapotrzebowania i wyobraźni wychowanków.

25

26 Sukcesy i nagrody! Zapewniamy nagrody i stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce. Nagrody za udział w olimpiadach, konkursach, za osiągnięcia sportowe oraz za pracę na rzecz szkoły.

27 Przyjazne warunki! Gwarantujemy przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce i zdobywaniu sukcesów oraz indywidualne podejście do problemów ucznia.

28 ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS! – zapraszamy!

29 Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej
KONIEC Tek./fax: Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie Więcej o szkole i rekrutacji znajdziesz pod adresem: (c) Yola


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google