Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGROŻENIA W SIECI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W TARNOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGROŻENIA W SIECI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W TARNOWIE"— Zapis prezentacji:

1 ZAGROŻENIA W SIECI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W TARNOWIE
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W TARNOWIE ZAGROŻENIA W SIECI

2 KOMENDA MIEJSKA POLICJI W TARNOWIE ZAGROŻENIA W SIECI Korzystanie z Internetu to nieodłączna część codziennego życia dzieci w Polsce: 96% z nich korzysta z Internetu przynajmniej raz w tygodniu; 72 % loguje się codziennie. W Polsce przeciętny wiek pierwszego logowania do sieci to 9 lat. Co czwarte dziecko kontaktuje się z nieznajomymi w Internecie – 24% Co czternaste dziecko spotkało się z osoba poznana w Internecie - 7% 22% młodych internautów miało kontakt z treściami szkodliwymi. Co dwunaste dziecko przyznało , ze było ofiara cyberprzemocy – 5%

3 NETYKIETA ZASADY NETYKIETY PAMIĘTAJ MYŚL NIE DZIAŁAJ NA CZYJĄŚ SZKODĘ
NIE NADUŻYWAJ PAMIĘTAJ na portalach, czatach wypowiadaj się na temat; możesz się zwracać do innych użytkowników na ‘’ty’’ chyba, że ktoś sobie tego nie życzy; nie wysyłaj łańcuszków szczęścia; nie obrażaj innych; nie pisz WIELKIMI LITERAMI, bo oznacza to, że krzyczysz; nie nadużywaj emotikonów – za ich pomocą wyrażamy swoje emocje uczucia  - uśmiecham się, 

4 CYBER- NIEBEZPIECZEŃSTWA
KLASYFIKACJA NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANYCH PRZEZ DZIECI I NAUCZYCIELI NIEBEZPIECZEŃSTW KOMPUTEROWYCH: CYBER- NIEBEZPIECZEŃSTWA Cyberprzemoc ; Cyberprzestepstwa - pedofilia, kradzieże, oszustwa internetowe, kradzież danych, niechciani cyber-goście, piractwo komputerowe; Cyberchoroby -psychiczne, fizyczne.

5 Co robią dzieci w Internecie?
Nauka 81% Gry 74% Video 83% Komunikatory 61% Zdjęcia 38% Zamieszczanie wiadomości 31% Kamerki 29% Serwisy społecznościowe 60% Blogi 10% Źródło: Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2.– EU Kids Online - PL.

6 ZAGROŻENIA, Z JAKIMI MOŻEMY ZETKNĄĆ SIĘ W SIECI:
cyberprzemoc; treści niedozwolone; nowe ruchy religijne („sekty”); próby samobójcze, samobójstwa, samookaleczenia; treści nawołujące do nietolerancji, rasizmu, ksenofobii; hazard internetowy; utrata poufnych danych; uzależnienie od internetu; inne. 6

7 W ostatnim czasie, wraz z coraz większą dostępnością do mediów, poważnym zagrożeniem dla dzieci stają się ich rówieśnicy. Problem ten określony został mianem CYBERPRZEMOCY - czyli przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (internet, telefony komórkowe).

8 CYBERPRZEMOC NARZĘDZIA CYBERPRZEMOCY CZATY SERWISY SMS, MMS
KOMUNIKATORY (np.: GG, Tlen) SERWISY SMS, MMS SPOŁECZNO-ŚCIOWE BLOGI STRONY INTERNETOWE GRUPY DYSKUSYJNE POCZTA ELEKTRONICZNA

9 RODZAJE CYBERPRZEMOCY
Umieszczanie zdjęć i filmów Wrzuta, YouTube, Wiocha Nagrywanie lub fotografowanie z ukrycia i zamieszczanie w necie przemocy w szkole, podglądactwo Przemoc werbalna (wyzywanie, poniża-nie, ośmieszanie, straszenie, szantażowanie, upokarzanie) Formy cyberprzemocy Nagabywanie (dręczenie, spamowanie, hackowanie) Podszywanie się

10

11 NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO STALKING
Kolejna nowelizacja kodeksu w zakresie przestępstw komputerowych nastąpiła w czerwcu 2011 roku: 190a … Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. „Atakowanie” SMS-ami i ami, głuche telefony, rozpowszechnianie plotek można potraktować jako uporczywe nękanie , tj. stalking Jeżeli następstwem nękania będzie targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ściganie takiego przestępstwa odbywa się na wniosek złożony przez każdego pokrzywdzonego.

12 RODZICE WOBEC ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY
/ CYBERPRZEMOC NIE MAJĄ ŚWIADOMOŚCI ŻE DZIECKO JEST OFIARĄ / SPRAWCA CYBERPRZEMOCY WIEDZY JAK ZAREAGOWAĆ NIE ROZMAWIAJĄ ZE SWOIMI DZIEĆMI O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA INTERNETU NIE WIERZĄ W MOŻLIWOŚĆ UDOWODNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRAWCY,

13 PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE

14 PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE
W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa internetowego. Za przestępstwo internetowe uznaje się każde przestępstwo dokonane w sieci Internet lub za jej pomocą. Przepisy dotyczące przestępstw komputerowych zawarte są głównie w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim.

15 WŁAMANIE KOMPUTEROWE (HACKING) art § 1 kk NIEUPRAWNIONE UTRWALANIE LUB ZWIELOKROTNIANIE PROGRAMU W CELU ROZPOWSZECHNIANIA art. 117 Ustawy KRADZIEŻ PROGRAMU art § 2 kk BEZPRAWNE ROZPOWSZECHNIANIE UTWORÓW art. 116 Ustawy o Prawie autorskim PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE PASERSTWO PROGRAMU – art kk art. 118 ust 1 Ustawy OSZUSTWO KOMPUTEROWE art. 287 § 1 kk ROZPOWSZECHNIANIE W INTERNECIE TREŚCI PORNOGRAFICZNYCH art. 202 KK. ZNIEWAGA, ZA POMOCĄ ŚRODKÓW MASOWEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ (Internetu) art. 216 § 1,2 kk

16 KARALNE JEST RÓWNIEŻ PRZESYŁANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE TREŚCI
Obrażających uczucia religijne art. 196 kk Publiczne Propagowanie faszyzmu art. 256 kk Szerzenie nienawiści na tle rasowym i etnicznym art. 262 kk Dopuszczenie (namowa, pomoc) do samobójstwa drugiej osoby art. 151 kk Czynności seksualne z małoletnim art. 200 kk Inne czyny

17 CYBER-UZALEŻNIENIE Bohdan Woronowicz jeden z największych ekspertów od uzależnień wyróżnił następujące objawy „sieciohiolizmu”: spędzanie przy komputerze coraz większej ilość czasu kosztem innych zainteresowań; zaniedbywanie obowiązków (dom, szkoła); konflikty z rodzina w związku z korzystaniem z sieci; kłamstwa co do czasu spędzanego w sieci; nieudane próby ograniczenia czasu spędzonego przed komputerem; rozdrażnienie, nawet agresja, gdy korzystanie z sieci jest utrudnione lub niemożliwe.

18 CYBER-UZALEŻNIENIE NA CO POWINNO SIĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ Rozdrażnienie
spowodowane przerwą w korzystaniu z sieci Zaniedbywanie potrzeb fizjologicznych Brak kontroli nad czasem spędzonym w sieci dotychczasowych zainteresowań spadek ocen w szkole Zanik życia towarzyskiego naszego dziecka Konflikty z członkami rodziny

19 CYBER-UZALEŻNIENIE CO POWINIEN ZROBIĆ RODZIC Porozmawiać z dzieckiem –
nazwać problem Poszukać innych alternatyw, które dadzą takie zadowolenie jak sieć Ustalić harmonogram korzystania z sieci Nagradzać sukcesy w ograniczenie czasu w sieci Odłączyć internet i komputer w sytuacji, kiedy dziecko nie stosuje się do zasad Odłączając sieć wyjaśnić dziecku dlaczego

20 WAŻNE STRONY INTERNETOWE
oraz bezpłatny numer telefonu pomoc młodym internautom i ich opiekunom w sytuacjach zagrożenia;

21 WAŻNE STRONY INTERNETOWE
nauczyciele gimnazjum mogą pobrać scenariusze lekcji, w zakładce „Rodzice” można znaleźć materiały do wydrukowania elementarz dla rodziców, elementarz dla dzieci itp. – serwis o zjawisku cyberprzemocy oraz sposobach reagowania na nią wyszukiwarki dla młodych użytkowników można je dodać do ulubionych ,

22 WAŻNE STRONY INTERNETOWE
serwisy edukacyjne dla dzieci: jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak strzec się czyhających w nim zagrożeń; albo infolinia pod tym adresem można zgłaszać anonimowo zauważone nielegalne treści w internecie; – możliwość ściągnięcia bezpłatnego programu filtrującego „Beniamin”, „Ochraniacz - - wersje demonstracyjne

23 Wiele placówek szkolnych realizuje różne programy, mające uzmysłowić młodzieży zagrożenie występujące w sieci. Niektóre publikowane są m.in. na portalu YuoTube.

24 Portal „YouTube” prezentuje także cykl pt. „Dziecko w sieci”

25 Dziękuję za uwagę! Pomoc także znajdziesz w Zespole ds. Nieletnich
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie telefon , , , lub w każdej najbliższej jednostce Policji. Pamiętaj - pomagając innymi – pomagasz sobie. Dziękuję za uwagę! Przy opracowaniu korzystano z materiałów Fundacji „Dzieci Niczyje”, Akademii NASK ,


Pobierz ppt "ZAGROŻENIA W SIECI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W TARNOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google