Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE ZAGROŻENIA W SIECI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE ZAGROŻENIA W SIECI."— Zapis prezentacji:

1 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE ZAGROŻENIA W SIECI

2 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE ZAGROŻENIA W SIECI Korzystanie z Internetu to nieodłączna część codziennego życia dzieci w Polsce: – 96% z nich korzysta z Internetu przynajmniej raz w tygodniu; – 72 % loguje się codziennie. W Polsce przeciętny wiek pierwszego logowania do sieci to 9 lat. Co czwarte dziecko kontaktuje się z nieznajomymi w Internecie – 24% Co czternaste dziecko spotkało się z osoba poznana w Internecie - 7% 22% młodych internautów miało kontakt z treściami szkodliwymi. Co dwunaste dziecko przyznało, ze było ofiara cyberprzemocy – 5%

3 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE NETYKIETA ZASADY NETYKIETY MYŚL NIE DZIAŁAJ NA CZYJĄŚ SZKODĘ NIE NADUŻYWAJ PAMIĘTAJ na portalach, czatach wypowiadaj się na temat; możesz się zwracać do innych użytkowników na ty chyba, że ktoś sobie tego nie życzy; nie wysyłaj łańcuszków szczęścia; nie obrażaj innych; nie pisz WIELKIMI LITERAMI, bo oznacza to, że krzyczysz; nie nadużywaj emotikonów – za ich pomocą wyrażamy swoje emocje uczucia - uśmiecham się,

4 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE KLASYFIKACJA NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANYCH PRZEZ DZIECI I NAUCZYCIELI NIEBEZPIECZEŃSTW KOMPUTEROWYCH: CYBER- NIEBEZPIECZEŃSTWA 1.Cyberprzemoc 1.Cyberprzemoc ; 2.Cyberprzestepstwa - 2.Cyberprzestepstwa - pedofilia, kradzieże, oszustwa internetowe, kradzież danych, niechciani cyber-goście, piractwo komputerowe; 3.Cyberchoroby 3.Cyberchoroby -psychiczne, fizyczne.

5 Co robią dzieci w Internecie? Nauka 81% Gry 74% Video 83% Komunikatory 61% Zdjęcia 38% Zamieszczanie wiadomości 31% Kamerki 29% Serwisy społecznościowe 60% Blogi 10% Ź ródło: Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2.– EU Kids Online - PL.

6 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE ZAGROŻENIA, Z JAKIMI MOŻEMY ZETKNĄĆ SIĘ W SIECI: cyberprzemoc; treści niedozwolone; nowe ruchy religijne (sekty); próby samobójcze, samobójstwa, samookaleczenia; treści nawołujące do nietolerancji, rasizmu, ksenofobii; hazard internetowy; utrata poufnych danych; uzależnienie od internetu; inne.

7 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE W ostatnim czasie, wraz z coraz większą dostępnością do mediów, poważnym zagrożeniem dla dzieci stają się ich rówieśnicy. Problem ten określony został mianem CYBERPRZEMOCY - czyli przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (internet, telefony komórkowe).

8 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE CYBERPRZEMOC NARZĘDZIA CYBERPRZE MOCY CYBERPRZE MOCY CZATY KOMUNIKATORY (np.: GG, Tlen) SERWISY SMS, MMS SERWISY SPOŁECZNO -ŚCIOWE BLOGI STRONY INTERNETOWE GRUPY DYSKUSYJNE POCZTA ELEKTRONICZNA

9 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE Formy cyberprzemocy Umieszczanie zdjęć i filmów Wrzuta, YouTube, Wiocha Przemoc werbalna (wyzywanie, poniża-nie, ośmieszanie, straszenie, szantażowanie, upokarzanie) Podszywanie się Nagabywanie (dręczenie, spamowanie, hackowanie) Nagrywanie lub fotografowanie z ukrycia i zamieszczanie w necie przemocy w szkole, podglądactwo RODZAJE CYBERPRZEMOCY

10 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE

11 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO STALKING Jeżeli następstwem nękania będzie targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ściganie takiego przestępstwa odbywa się na wniosek złożony przez każdego pokrzywdzonego. Kolejna nowelizacja kodeksu w zakresie przestępstw komputerowych nastąpiła w czerwcu 2011 roku: 190a … Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Atakowanie SMS-ami i e-mailami, głuche telefony, rozpowszechnianie plotek można potraktować jako uporczywe nękanie, tj. stalking

12 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE RODZICE WOBEC ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY RODZICE / CYBERPRZEMOC NIE MAJĄ ŚWIADOMOŚCI ŻE DZIECKO JEST OFIARĄ / SPRAWCA CYBERPRZEMOCY NIE MAJĄ WIEDZY JAK ZAREAGOWAĆ NIE ROZMAWIAJĄ ZE SWOIMI DZIEĆMI O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA INTERNETU NIE WIERZĄ W MOŻLIWOŚĆ UDOWODNIENIA ODPOWIEDZIALNO ŚCI SPRAWCY,

13 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE PRZESTĘPSTWAKOMPUTEROWE

14 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa internetowego. Za przestępstwo internetowe uznaje się każde przestępstwo dokonane w sieci Internet lub za jej pomocą. Przepisy dotyczące przestępstw komputerowych zawarte są głównie w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim.

15 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE WŁAMANIE KOMPUTEROWE (HACKING) art.. 267 § 1 kk KRADZIEŻ PROGRAMU art.. 278 § 2 kk PASERSTWO PROGRAMU – art. 293 kk art. 118 ust 1 Ustawy OSZUSTWO KOMPUTEROWE art. 287 § 1 kk ZNIEWAGA, ZA POMOCĄ ŚRODKÓW MASOWEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ (Internetu) art. 216 § 1,2 kk ROZPOWSZECHNIANIE W INTERNECIE TREŚCI PORNOGRAFICZNYCH art. 202 KK. BEZPRAWNE ROZPOWSZECHNIANIE UTWORÓW -art. 116 Ustawy o -Prawie autorskim NIEUPRAWNIONE UTRWALANIE LUB ZWIELOKROTNIANIE PROGRAMU W CELU ROZPOWSZECHNIANIA art. 117 Ustawy

16 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE KARALNE JEST R Ó WNIEŻ PRZESYŁANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE TREŚCI Obrażających uczucia religijne art. 196 kk Publiczne Propagowanie faszyzmu art. 256 kk Szerzenie nienawiści na tle rasowym i etnicznym art. 262 kk Dopuszczenie (namowa, pomoc) do samobójstwa drugiej osoby art. 151 kk Czynności seksualne z małoletnim art. 200 kk Inne czyny

17 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE CYBER-UZALEŻNIENIE Bohdan Woronowicz jeden z największych ekspertów od uzależnień wyróżnił następujące objawy sieciohiolizmu: spędzanie przy komputerze coraz większej ilość czasu kosztem innych zainteresowań; zaniedbywanie obowiązków (dom, szkoła); konflikty z rodzina w związku z korzystaniem z sieci; kłamstwa co do czasu spędzanego w sieci; nieudane próby ograniczenia czasu spędzonego przed komputerem; rozdrażnienie, nawet agresja, gdy korzystanie z sieci jest utrudnione lub niemożliwe.

18 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE CYBER-UZALEŻNIENIE NA CO POWINNO SIĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ Rozdrażnienie spowodowane przerwą w korzystaniu z sieci Zaniedbywanie potrzeb fizjologicznych Brak kontroli nad czasem spędzonym w sieci Zaniedbywanie dotychczasowych zainteresowań spadek ocen w szkole Zanik życia towarzyskiego naszego dziecka Konflikty z członkami rodziny

19 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE CO POWINIEN ZROBIĆ RODZIC Porozmawiać z dzieckiem – nazwać problem Poszukać innych alternatyw, które dadzą takie zadowolenie jak sieć Ustalić harmonogram korzystania z sieci Nagradzać sukcesy w ograniczenie czasu w sieci Odłączyć internet i komputer w sytuacji, kiedy dziecko nie stosuje się do zasad Odłączając sieć wyjaśnić dziecku dlaczego CYBER-UZALEŻNIENIE

20 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE WAŻNE STRONY INTERNETOWE www.helpline.org.pl oraz bezpłatny numer telefonu 0 800 100 100 - pomoc młodym internautom i ich opiekunom w sytuacjach zagrożenia;

21 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE WAŻNE STRONY INTERNETOWE www.dzieckowsieci.pl nauczyciele gimnazjum mogą pobrać scenariusze lekcji, w zakładce Rodzice można znaleźć materiały do wydrukowania elementarz dla rodziców, elementarz dla dzieci itp. www.dzieckowsieci.pl www.cyberprzemoc.pl – serwis o zjawisku cyberprzemocy oraz sposobach reagowania na nią www.cyberprzemoc.pl wyszukiwarki dla młodych użytkowników można je dodać do ulubionych http://dzieci.wp.pl, http://kids.yahoo.com, http://www.askforkidscomhttp://dzieci.wp.plhttp://kids.yahoo.com http://www.askforkidscom

22 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE WAŻNE STRONY INTERNETOWE www.sieciaki.pl, www.przedszkolaki.sieciaki.pl - serwisy edukacyjne dla dzieci: jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak strzec się czyhających w nim zagrożeń; www.sieciaki.plwww.przedszkolaki.sieciaki.pl www.dyzurnet.pl albo infolinia 0801615005 - pod tym adresem można zgłaszać anonimowo zauważone nielegalne treści w internecie; www.dyzurnet.pl www.beniamin.pl – możliwość ściągnięcia bezpłatnego programu filtrującego Beniamin, Ochraniacz - www.benarom.k7.pl; www.beniamin.pl www.adalex.alpha.pl www.cenzor.pl, www.opikun.com, www.x-guard.pl,www.cenzor.plwww.opikun.comwww.x-guard.pl www.chrondziecko.pl - wersje demonstracyjnewww.chrondziecko.pl

23 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE Wiele placówek szkolnych realizuje różne programy, mające uzmysłowić młodzieży zagrożenie występujące w sieci. Niektóre publikowane są m.in. na portalu YuoTube.

24 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE Portal YouTube prezentuje także cykl pt. Dziecko w sieci

25 www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE Dziękuję za uwagę! Pomoc także znajdziesz w Zespole ds. Nieletnich Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie telefon 14 628 14 58, 14 628 14 55, 14 628 12 20, lub w każdej najbliższej jednostce Policji. Pamiętaj - pomagając innymi – pomagasz sobie. Przy opracowaniu korzystano z materiałów Fundacji Dzieci Niczyje, Akademii NASK www.dzieckowsieci, www.cyberprzemocwww.dzieckowsieciwww.cyberprzemoc


Pobierz ppt "Www.tarnow.policja.gov.pl K OMENDA M IEJSKA P OLICJI W T ARNOWIE ZAGROŻENIA W SIECI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google