Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie i Szkolenia ZAWODOWE w ANGLII Simon James I Tim Fox

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie i Szkolenia ZAWODOWE w ANGLII Simon James I Tim Fox"— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie i Szkolenia ZAWODOWE w ANGLII Simon James I Tim Fox

2 Profile ekspertów Tim Fox - pracuje z Komisją Europejską, władzami krajowymi/lokalnymi oraz wieloma agencjami w dziedzinach rozwoju gospodarczego, umiejętności i kształcenia ustawicznego Simon James – niezależny konsultant specjalizujący się w ewaluacji i wspieraniu polityk w dziedzinie edukacji zawodowej i nauki poprzez pracę.

3 Cechy angielskiego rynku pracy
Kontynuowanie pełnej edukacji lub szkolenie się do wieku 18 lat jest teraz głównym działaniem. 75% siedemnastolatków uczy się w pełnym wymiarze. Obowiązkowy wiek szkolny kończy się na 16 latach, lecz to ma się niedługo zmienić. Pracodawcy wciąż cenią i nagradzają doświadczenie w zatrudnieniu, a nie tylko dokonania „akademickie”. 1 na 3 siedemnastolatków i około 1 na 4 dwudziestoczterolatków w Anglii nie ma pracy

4 Najważniejsze informacje
Od 2015 r. w Wielkiej Brytanii edukacja będzie obowiązkowa do wieku 18 lat 5 faz: Przedszkole 4-5 Podstawowa 5-11 Gimnazjalna 11-16 Dalsza / Średnia 16+ Wyższa 18+

5 Najważniejsze informacje (cd.)
Nauczanie Akademickie vs. Zawodowe Równość szacunku 14-19 faza dla kształcenia zawodowego

6 Infrastruktura Instytucje: Szkoła podstawowa 5-11 Gimnazjum 11-16
Szkoła podstawowa 5-11 Gimnazjum 11-16 Studia pomaturalne 16 + Sixth Form College (dwuletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości) 16-18 Prywatne Szkolenia 16+ Uniwersytet 18 +

7 Kluczowe zasady reformy
Raport Wolfa 2011 ( Kształcenie ustawiczne Dobre poinformowanie Prostota

8 Praktyki W 2012 odbyło się 500,000 praktyk
80,000 angielskich pracodawców szkoli praktykanta Wydatki budżetu na program praktyk wyniosły około £1 miliarda Szkolenia dla praktykantów świadczone są przez 900 dostawców szkoleń – głównie dostawców z sektora prywatnego i szkół pomaturalnych

9 Apprenticeship Framework
 pakiet szkoleń zawierający wiele elementów (z których wszystkie praktykant musi zaliczyć)   Element kompetencyjny prowadzący do Krajowych Kwalifikacji Zawodowych (NVQ) lub podobnych kwalifikacji, który ocenia, jak praktykant wykonuje dany zawód; Element wiedzy prowadzący do kwalifikacji takich jak dyplom, który obejmuje wiedzę teoretyczną wymaganą w danym sektorze; a także Przeszkolenie w „kluczowych” lub „funkcjonalnych” umiejętnościach, prowadzących do kwalifikacji w matematyce i języku angielskim

10 Dyplomy krajowe Zawodowe/Lekcyjne: Sztuka i Projektowanie
Sztuka i Projektowanie Przedsiębiorczość Budownictwo Zdrowie i Opieka IT i Przetwarzanie danych Rolnictwo Media, Muzyka i Sztuki Sceniczne Nauka Usługi Publiczne Turystyka i Hotelarstwo

11 Doradztwo Zawodowe Wszystkie szkoły statutowo muszą zapewnić dostęp do niezależnego i bezstronnego doradztwa zawodowego dla uczniów w wieku lat, lecz nie musi zapewniać programu edukacji zawodowej i nauki związanej z pracą. Szkoły powinny świadczyć tę usługę z własnego budżetu Doradztwo zawodowe musi być prezentowane bezstronnie i musi zawierać informacje dotyczące wszystkich dostępnych możliwości w dziedzinie edukacji latków, włączając staże i inne opcje edukacji i szkolenia oparte na pracy. Nie ma określonej minimalnej ilości godzin Dzięki Krajowym Usługom Zawodowym (National Careers Service - NCS) młodzi ludzie mają dostęp do informacji ze strony NCS, telefonicznie, przez , SMS, czy wsparcie on-line. Młodzież nie ma dostępu do bezpośredniego, personalnego wsparcia ze strony NCS , do którego obowiązków nie należy współpraca ze szkołami.  

12 Finansowanie Wszystkie zatwierdzone kursy naukowe do 18 roku życia są finansowane przez rząd. Jednostki 16 do 19 Fundusz Kwestorski: Opłaca najważniejsze koszty związane z edukacją dla latków w ramach dalszej edukacji lub szkoleń. Obejmuje on: Wyposażenie na kurs Obiady Transport do i ze szkoły lub kolegium Praktyki Zatrudnieni praktykanci otrzymują obecną „Minimalną Krajową Stawkę stażową” (obecnie £2,65/13 złotych/godzinę)

13 Finansowanie (cd.) Grant Stażowy dla pracodawców osób pomiędzy 16 a 24 rokiem życia (AGE 16 to 24 / WIEK 16 do 24) AGE 16 to 24 jest nakierowany na wspieranie przedsiębiorstw, aby te mogły się rozwijać zatrudniając dzięki grantowi młodych ludzi poprzez program stażowy. Krajowe Usługi Stażowe daje dotacje w wysokości £1.500 (7200 złotych) dla pracodawców firm zatrudniających do 1000 pracowników, aby ci przyjmowali letnich pracowników. £1.500 jest dodatkiem do kosztów szkoleniowych Ram stażowych, które są pokrywane w pełni dla młodzieży w wieku lat, a w 50% dla tych w wieku

14 Udział Pracodawców UK Commission on Employment and Skills – Komisja ds. Zatrudnienia i Umiejętności (UKCES) Określa Krajowe Standardy Zatrudnienia – Brytyjskie standardy wyników, które należy osiągnąć w pracy oraz wiedzy i umiejętności, którymi należy się skutecznie wykazywać. Sector Skills Councils - Rady Umiejętności Sektorowych Sector Skills Councils (SSCs) są niezależnymi, prowadzonymi przez pracodawców organizacjami i zasięgu ogólnokrajowym, które w partnerstwie z UKCES pomagają w definiowaniu sektorów przemysłu i standardów zatrudnienia

15 Pojedynczy Pracodawcy
Świadczą szkolenia i przyjmują stażystów we współpracy z Kolegiami dalszej edukacji i prywatnymi dostawcami szkoleń

16 Kształcenie Nauczycieli
Od września 2007 wszyscy nowi nauczyciele wkraczający do sektora dalszej edukacji w Anglii i Walii muszą przejść następujące po tym wstępne szkolenie dla nauczycieli (initial teacher training - ITT), aby uzyskać licencję: Przygotowanie do nauki w sektorze szkolnictwa ustawicznego - Preparing to Teach in the Lifelong Learning Sector (PTLLS) krótki kurs wprowadzający do strategii nauczania w dalszej edukacji, który jest równowartością kursu szkoleniowego. PTLLS składa się z 30 godzin nauki i 30 godzin pracy własnej. Poziom 3 lub 4 kwalifikacji musi zostać osiągnięty w przeciągu 12 miesięcy od podjęcia stanowiska nauczycielskiego Certyfikat nauczania w sektorze szkolnictwa ustawicznego - Certificate in Teaching in the Lifelong Learning Sector (CTLLS) Ta kwalifikacja 3 lub 4 poziomu jest podejmowana po zakończeniu PTLLS i musi zostać zakończona w przeciągu pięciu lat od pojęcia stanowiska nauczycielskiego. Będzie ona kwalifikowała do stanowiska associated teacher – młodszego nauczyciela. Jako associated teacher ma się mniej odpowiedzialności nauczycielskich, niż właściwy nauczyciel 

17 Kształcenie Nauczycieli (cd.)
Dyplom w Nauczaniu w Sektorze Szkolenia Ustawicznego - Diploma in Teaching in the Lifelong Learning Sector (DTLLS) To minimalne kwalifikacje wymagane do pracy jako „pełnowymiarowy” nauczyciel w ramach Dalszej Edukacji, które prowadzą do statusu Wykwalifikowanego Nauczyciela Nauki i Umiejętności - Qualified Teacher Learning and Skills (QTLS). Certyfikat w Edukacji lub PGCE w ramach ścieżki sektora Dalszej Edukacji Kursy kształcenia wyższego (uniwersyteckie), które łączą powyższe kwalifikacje w jeden pakiet, mogą być nazywane Cert Ed. – Certyfikat edukacji lub PGCE w ramach sektora Dalszej Edukacji. 

18 Kształcenie Nauczycieli
Kluczowe problemy (Komisja Umiejętności 2010)   •    Nauczyciele kształcenia dalszego, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę by wykładać program zawodowy, ale nie mają statusu Wykwalifikowanych Nauczycieli mogą zostać zatrudnieni wyłącznie jako instruktorzy i otrzymywać niższą pensję w szkołach. Nauczyciele ścieżek zawodowych w szkołach nie muszą mieć doświadczenia lub wiedzy na temat danej ścieżki zawodowej •   Podniesienie wieku obowiązkowej edukacji do 18 lat w 2015 r. spowoduje zwiększone zapotrzebowanie na wysokiej jakości kształcenia zawodowego.  •   Brakuje zrozumienia zawodowej i stosowanej pedagogiki.


Pobierz ppt "Kształcenie i Szkolenia ZAWODOWE w ANGLII Simon James I Tim Fox"

Podobne prezentacje


Reklamy Google