Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIE: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIE: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie."— Zapis prezentacji:

1 ZADANIE: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykonawcą jest Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. Czas trwania 31.07.2014 Czas trwania projektu: 22.10.2011 – 31.07.2014 współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2 PROGRAM SPOTKANIA: SESJA I: 9.00 – 11.00 Otwarcie spotkania i przedstawienie projektu Dialog i konsultacje społeczne w procesie tworzenia planu ochrony - zasady Przedstawienie podstawowych informacji o sieci obszarów Natura 2000 oraz planach ochrony Aktualny stan wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000, zakres i metody badań inwentaryzacyjnych SESJA II: 11.20-12.45 Dyskusja: wnioski do listy problemów i zagrożeń związanych z ochroną obszarów Organizacja konsultacji społecznych - wyłonienie grup interesu pod kątem zajęć warsztatowych SESJA III: 13.30 -14.00 Podsumowanie i zakończenie spotkania

3 Minister środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części na okres 20 lat, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. PRAWO

4 PLAN OCHRONY = Akt prawa Akt prawa sposoby utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony określa sposoby utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 tworzony na okres 20 lat, z możliwością zmian w trakcie tworzony przy udziale społeczeństwa i organów opiniujących Na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000. PRAWO

5 nawiązanie współpracy i zachęcenie różnych środowisk do udziału w pracach nad tworzeniem planów ochrony dla obszarów: Zalew Wiślany" PLB 280010, Zalew Wiślany" PLB 280010, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana" PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana" PLH 280007 ułatwienie zainteresowanym uzyskania informacji na temat realizowanego projektu umożliwienie prezentowania różnych propozycji sposobu ochrony. CELE KONSULTACJI Sporządzający projekt planu ochrony umożliwi zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu. PRAWO

6 od stycznia 2014 do kwietnia 2014 r. 1. udział w warsztatach 2. uwagi i sugestie do planu ochrony przez e-mail : zalew.wislany@im.gda.pl (preferowany) planyochrony@umgdy.gov.pl pocztą na adres: Instytut Morski w Gdańsku Zakład Ekologii Wód ul. Abrahama 1, 80-307 Gdańsk, z dopiskiem NATURA 2000 - ZALEW KONSULTACJE – KIEDY I JAK ? KAŻDA UWAGA zostanie zarejestrowana i przeanalizowana zostanie podany sposób uwzględnienia lub racje przeciw

7 PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TRWANIA KONSULTACJI Trzy warsztaty + jeden podsumowujący Pożądane, by te same osoby uczestniczyły przez cały cykl warsztatów i prac w poszczególnych grupach Jeśli zajdzie potrzeba doprecyzowania stanowisk, zostanie zorganizowane dodatkowe spotkanie Każda uwaga/propozycja musi być podpisana oraz zawierać informację w czyim imieniu wypowiada się autor

8 CELE WARSZTATÓW Określenie jak zainteresowani rozumieją właściwy stan ochrony Ustalenie listy zagrożeń dla osiągnięcia celów ochrony Ustalenie, wypracowanie propozycji ochrony

9

10 WARSZTATY - PROPONOWANE GRUPY Grupa 1: Ptaki Grupa 2: Siedliska lądowe Grupa 3: Ryby i ssaki morskie, siedliska wodne możliwość udziału osób zainteresowanych różnych grup interesu

11 ZASADY KONSULTACJI jawności i przejrzystości reprezentatywności równości realności i rzetelności dokumentowanie czuwania nad zgodnością propozycji z prawem

12 RAMY KONSULTACJI Dyskusji nie będą podlegać: fakt istnienia i granice obszaru Natura 2000 konieczność ochrony siedlisk i gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 wymogi wynikające z prawa wspólnotowego i krajowego rozstrzyganie o realizacji jakichkolwiek inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000

13 http://im.gda.pl/zaklad-ekologii-wod/projekty/projekt-natura- 2000-zalew-wilany

14 Dziękuję za uwagę Michał Behnke


Pobierz ppt "ZADANIE: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google